Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurum İçi İletişim Kampanyaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurum İçi İletişim Kampanyaları"— Sunum transkripti:

1 Kurum İçi İletişim Kampanyaları
Elif SUNGUR

2 Dersimizin amacı Öğrencilerin kurum içi iletişim alanındaki uygulamaları incelemesi ve bir kurum içi iletişim örneği hazırlamalarını sağlamak.

3 Bu dersin sonunda öğrenci;
Kurum İçi İletişim kavramını, iletişim disiplini içinde tanımlayabilecektir Kurum içi iletişim çalışmalarının amacını tanımlayabilecek, Kurum İçi iletişim hedef kitlelerini sayabilecektir. Kurum içi iletişimde kullanılan araçları ve uygulamaları sayabilecektir. Kurumsal iletişim çalışmaları ile kurum içi iletişim çalışmalarının bağlantısını kavrayacak, Kurum içi iletişim kampanyası tasarlayabileceklerdir.

4 kavram Kurum içi iletişim mevcut kurumsal yapıya ve kültüre bağlı olarak kurum içinde yapılan sözel ve sözel olmayan mesajların iletilmesi, alınması sürecidir. Gürdal’dan aktaran Arklan-Taşdemir, 2010

5 Kurumsal bütünleşme Farklı yönetsel kademeler arasında koordinasyon,
Birbirinden haberli, Tutarlı, Dengeli, Dedikodu, hizip ve çekememezliği ortadan kaldıran, Çalışanlar arasında dayanışma ve işbirliği, Yeni katılanları tanıştırmak, kurum kültürünü aşılamak, Çalışanların motivasyonunu yükseltmek Arklan-Taşdemir, 2010, s:104

6 Neye yarar? Etkin kurum içi iletişimin iş tatminini, üretkenliği, işe yönelik motivasyonu, uyum ve beraberliği, güven ve aidiyeti arttırdığı bilinmektedir. Kurumlar, motivasyon ve sahiplenme olmadan çalışanlarının kuruma değer katması, yüksek performans ve çaba göstermelerini de bekleyemezler.

7 İşlevleri.. Kurum içi iletişimin işlevlerini dört genel başlık altında değerlendirilebilir: bilgi sağlama, etkileme ve ikna etme, birleştirme, emir verme ve öğretim-eğitim. Kurum içi iletişim yapısal olarak biçimsel ve biçimsel olmayan olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Biçimsel iletişim, kurumda, yasalar ve kurallar doğrultusunda gerçekleştirilen, kurum üyelerinin kişiliklerinden soyutlanmış, statüler arası bir iletişim türüdür. Biçimsel olmayan iletişim ise çalışanların oluşturdukları biçimsel olmayan gruplar ve bunların arasında gerçekleşen bir iletişimdir.

8 Biçimsel iletişim, kurumun faydacı ihtiyaçlarını karşılarken, biçimsel olmayan iletişim, çalışanların insani amaçlarla iletişim kurma ihtiyaçlarının sonucunda gerçekleşir. Biçimsel olmayan iletişim sistemi, biçimsel olarak yapılandırılmış bir organizasyonda, biçimsel düzenlemelere bağlı olmayan iletişimi kapsar. Biçimsel yapı “olması gerekeni”, biçimsel olmayan yapı ise “olanı” gösterir. Bu açıdan iki iletişim sistemi, kurumun iletişim sistemini tamamlayan birbirinin eksikliğini gideren bir işlev üstlenirler.

9

10 Niye önemli ? Çalışanların hedefleyen iletişim çalışmaları olay boyutuyla medya ve kamuoyunu, etik ve sosyal sorumluluk boyutuyla da kurumun tüm paydaşlarını ilgilendirmektedir. Tüm bunlar kurumlara ait algılanmayı ve itibar değerlerini doğrudan etkiler.

11 Nedir bu ?

12 Üretim faktörleri Doğal kaynaklar Sermaye Koordinasyon Emek

13 İş dünyasında ağırlığını hala sürdüren akılcı ekonomik düşünce tarzı insanı finansal denklemin dışında tutuyor

14 İnsanların duyguları, canları, ruhları var, işyeri bunları fark ederse kendilerini işe verirler,
Görmezden gelirse işten çekilirler, ayrılırlar, grev yaparlar, işi sabote ederler veya pasif kalırlar.

15 Ödev 28 Ekim 2014 e hazırlayınız
«İşyeri sosyal bir organizasyondur» Ne demektir? Çalışanların yaşamında iş ve işyerinin önemi nedir? 1 A4 ödev hazırla, en az 3 referanstan yararlanarak 28 Ekim dersinde teslim et

16 Recruitmentturkey yahoo groups
Turkticaret.com Hrturkey yahoogroup İşgüc.org İnsankaynaklari.com Kariyer.net İş’te İnsan gazetesi Hürriyet İK Milliyet İş Yaşamı CNN İş Görüşmesi Programı Business Week Kurumsal dergiler Yenibiris.com Peryon.org.tr Nasil1firma.com Kurumsalsosyal.com Prbu.com CEO’s HR Dergi Mediacat dergi Cember.net

17 Kurum İçi İletişim Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara
yaygınlaştırılması ve çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

18 Kurum İçi İletişim Çalışan bağlılığını oluşturmaya yardımcı olmak üzere kurulan iç ilişkiler, Çalışanlar arasında pozitif algılamayı artırmak, Çalışanların çevrelerindeki değişime olan farkındalığını geliştirmek, Amaca yönelme konusunda organizasyonel ihtiyaçlara yanıt oluşturma ve bunları öngörerek gereğini yerine getirmek.

19 İç çevre nelerden oluşur?
Organizasyonel yapı, Süreçler, Kurumsal kültür, Örgütsel davranış ( liderlik ve yönetim tarzı, çalışanlar arası ilişkiler ve iç iletişim )

20 Kurum İçi İletişim Kurumsal iletişim, hakla ilişkiler, İnsan kaynakları fonksiyonları içinde ele alınmaktadır.

21 Kurum İçi İletişim ve yakın kavramlar
Kurumsal iletişim, hakla ilişkiler, insan kaynakları yönetimi, çalışanlarla ilişkiler, katılım, internal relations, internal communication, employee relations, organisational communication, corporate communication

22 Kurum içi iletişim nasıl gelişti?
çalışanları eğlendirme, çalışanları bilgilendirme, çalışanları ikna etme, çalışanlarla açık ve simetrik iletişim kurma, ilişkisel boyutlarda güven ve memnuniyet yaratma.

23 Amacı ne? İşgören ve işveren arasında güven yaratmak,
Yatay ve dikey, içten ve tarafsız iletişimi sağlamak, Her birey için statü ve katılım yaratmak, Sorunsuz bir iş ortamının sürekliliğini sağlamak, Sağlıklı ve konforlu bir iş mekanı yaratmak, Girişimciliği ödüllendirmek, Gelecek hakkında iyimserlik yaratmak. Cutlip’den aktaran B.Akıncı Vural, 2003

24 Kurum içi iletişimin kapsamı nedir?
Kurum içi iletişimi, kurumun amaçları doğrultusunda işleyişini sağlamak için gerek kurumu meydan getiren çeşitli bölüm ya da birimler, gerekse kurum ile çevresi arasında sürekli bilgi ve düşünce alışverişine dayanan toplumsal bir süreç olarak ifade edebiliriz. Kurum içi iletişim, bireysel, bireyler arası ve gruplar arası iletişimi boyutlarının yanı sıra kurumun dış çevre ile olan iletişim boyutunu da kapsar. Kurum içi iletişim, kurum yönetiminin en önemli aracı olup planlama, eşgüdüm, karar verme, güdüleme ve denetim işlevlerinin sürdürülmesinde etkin bir rol oynar. Kurumlar açısından iletişimin pek çok işlevinden söz edebilmemize karşın, bunların arasında en önemlisi eşgüdüm işlevidir.

25 Kurum içi iletişimin kapsamı nedir?
Biçimsel iletişim, kurumun faydacı ihtiyaçlarını karşılarken, biçimsel olmayan iletişim, çalışanların insani amaçlarla iletişim kurma ihtiyaçlarının sonucunda gerçekleşir. Biçimsel olmayan iletişim sistemi, biçimsel olarak yapılandırılmış bir organizasyonda, biçimsel düzenlemelere bağlı olmayan iletişimi kapsar. Biçimsel yapı “olması gerekeni”, biçimsel olmayan yapı ise “olanı” gösterir. Bu açıdan iki iletişim sistemi, kurumun iletişim sistemini tamamlayan birbirinin eksikliğini gideren bir işlev üstlenirler.

26 Kurum içi iletişim: örgütün sinir sistemi
Biçimsel olmayan iletişim sistemi, kurum üyeleri arasındaki kişisel yakınlık ve etkileşimler sonucunda ortaya çıkar. Söylenti veya dedikodu terimleriyle anılır. Her zaman kurumsal amaçların gerçekleşmesine hizmet etmez. Kurumda görevler ne denli iyi düzenlenirse düzenlensin, görev tanımları ne denli açık olursa olsun, görevleri yürütecek çalışanlar arasında sağlıklı işleyen bir iletişim sistemi olmadan eşgüdüm ve amaçlara yönelik etkileşim olmaz.

27 Kurum İçi İletişimde hedef kitle
İç paydaşlar, kurum içinde çalışanlar, adaylar, taşeron çalışanlar, ayrıldığımız çalışanlar.

28 Kurum İçi İletişimde hedef kitle
Kim bunlar??

29 Kurum içi iletişim aktivitelerine örnekler
Törenler, kutlamalar Eğitimler, toplantılar Bloglar, intranet, web Kurum gazetesi, dergisi, kurumsal tv yayınları Kulüpler, olimpiyatlar, festivaller Kriz yönetimi, gündem yönetimi Mekan düzenlemeleri Potansiyel ve ayrılmış çalışanlara yönelik uygulamalar

30 Yapılan kurum içi iletişim çalışmaları kuruluşlara neler sağlayabilir?
Bir sonraki slaytta örnekleri inceleyiniz. 28 Ekim 2014 de teslim edeceğiniz ödevi yaparken yararlanınız.

31 Çalışanların çocukların eğitimi Düzenli,gelenekselleşmiş
eğlencel,i iş yeri Çalışanların çocukların eğitimi Düzenli,gelenekselleşmiş Grup içinde birbirini destekleme Yetenekleri geliştirmek Yakından tanışma yardımlaşma Özel günler için hediyeler ve kutlamalar Toplumsal duyarlılıkla ilgili ortak hareket,katılım İşe kutlama merkezli bakış Rakebet yerine yardımlaşma Beraberce başka bir alanda bir ürün ortaya çıkarmak Beraber kazanıp beraber harcamak Külüp ve hobi çalışmaları Oyun,eğlence ve yaratıcılığ ıteşvik eden çalışma ortamı Karın paylaşılması Farklı bir alanda eğlenerek yarışmak Bir iş hedefine beraberce eğlenerek ulaşmak Ortak bir sosyal amaç için para kazanmak


"Kurum İçi İletişim Kampanyaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları