Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gökhan ÖZTÜRK Taha DURMAZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gökhan ÖZTÜRK Taha DURMAZ"— Sunum transkripti:

1 08.01.2014 Gökhan ÖZTÜRK Taha DURMAZ
Sayısal Tek Pazar Gökhan ÖZTÜRK Taha DURMAZ

2 Dış Ticaret Teorileri Mutlak Üstünlük Teorisi:
1776 ‘da A. Smith’ in“ Ulusların Zenginliği “çalışmasında ülkeler arası ticaretin karşılıklı olarak artırılmasının otarşik duruma göre refahı daha çok artıracağı belirtilmiştir. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi Ricardo, Smith’in analizini eksik bularak, ülkelerin aynı miktar emeği kullanarak üretecekleri mal miktarlarına göre bir ticaret yapısı oluşturmalarının bazı durumlarda ticaretin nedenini açıklamada yetersiz kalacağını ileri sürmüştür.

3 Dış Ticaret Teorileri 2 Heckscher-Ohlin Modeli :
Heckscher-Ohlin modeli iki mallı ve iki ülkeli bir modelde, ülkelerin farklı üretim olanakları eğrisine sahip olmalarının nedeni olarak farklı faktör donatımına sahip olmalarını göstermektedir.  Faktör fiyatların eşitliği teoremi Heckscher-Ohlin modelinin varsayımları altında dış ticaret ülkeler arasında mutlak ve nispi faktör fiyatlarının eşitlenmesine yol açar.  Rybczynski Teoremi Küçük ülke ticaret yaparken dünya fiyatlarını temel almak zorundadır.  Stolper-Samuelson Teoremi: Serbest ticaret bir yandan milli geliri artırırken, diğer yandan milli gelir içerisinde faktör bolluğuna göre emek ya da sermeyenin payını yükseltir.

4 Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar
Varlık Teorisi: 1956 yılında İ. Kravis tarafından ortaya atılan bu teoriye göre dış ticaretin nedeni ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri çeşitli nedenlerle yurt içinde üretilememesidir. Teknoloji Açığı Teorisi: 1961 yılında M.U. Posner tarafından ortaya atılan bu teorem, karşılaştırmalı maliyet üstünlüğü kavramına teknolojiyi de katmaktadır. Mamulün Hayat Seyri Teorisi: Bu teori 1966 yılında R.Vernon tarafından geliştirilmiştir. Teoriye göre bir malın ihracatı ilgili ürünün hayatseyrine bağlıdır. Yeni bir ürün icat edilene kadar ihracatçı ülke bu üründe monopol durumundadır.

5 Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar
Yetişkin İşgücü Teorisi: Gelişmiş ülkeler arasında ticarete yol açan temel unsur beşeri sermayedir ve işgücünün niteliğinin farklı olmasıdır. Tercihlerde Benzerlik Hipotezi:Teori homojen olmayan zevk ve tercihler ile ölçek ekonomilerinin önemli olduğu endüstriyel ürünlerin dış ticaretini açıklamaya çalışır. Mamulün Hayat Seyri Teorisi: Bu teori 1966 yılında R.Vernon tarafından geliştirilmiştir. Teoriye göre bir malın ihracatı ilgili ürünün hayat seyrine bağlıdır. Yeni bir ürün icat edilene kadar ihracatçı ülke bu üründe monopol durumundadır.

6 Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar
Ölçek Ekonomileri Teorisi: 1969 yılında M. Kemp tarafından,Ölçek ekonomileri piyasa büyüklüğü ile ilgili olmasından hareketle , geniş iç piyasaya sahip olan ülkelerde üretimde içsel ve dışsal ekonomiler ürün maliyetlerini düşürür. Bu durumda ilgili ülkeler maliyet avantajına sahip oldukları malların ihracatçısı olurlar. Monopollü Rekabet Teorisi: 1979 yılında P. Krugman tarafından geliştirilmiştir. Teoriye göre modern ekonomilerde üretimin büyük bir kısmı sadece homojen değil, aynı zamanda farklılaştırılmış ürünlerden oluşur.

7 AB Stratejileri 2000 yılında Lizbon stratejisi sonrasında AB’nin temel pazar hedefleri: Rekabetçi Bilgi ekonomisine dayalı Sürdürülebilir büyümeyi sağlayan Güncellenerek 2020 için en son 2010’da duyuruldu

8 Neelie Kroes AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Sayısal Gündemden Sorumlu Üye 73 yaşında İnternet Çağı İnovasyon Liderliği Global İnternet Oyunculuğu Tek Pazar – Bağlı Kıta

9 Avrupa Pazarının Bütünleşme Süreci
1951’den beri Avrupa’daki 28 farklı pazar birleştirilmeye çalışılıyor İlk ortak Pazar kömür ve çelik içindi 1986’da Ortak Pazar yasası çıkarıldı 1993’te sermaye, mallar ve insanlar için tanımlandı 2002’de Euro 2007’de hizmetler serbest bırakıldı Ekonomik krizden çıkış için Bilişim Sektörü önemli görülüyor

10 İletişim Sektörü Son 10 yıl içinde Avrupa internet veri kullanımı %836 büyümüştür Benzer şekilde Amerika’da %966, Asya’da %1006 büyümüştür Telekom gelirleri Amerika’da %35, Asya’da %40 artarken Avrupa’da ise %16 gerilemiştir. Yatırımlar azalmıştır

11 Oluşum Diğer bir amaç Amerika ve Çin pazarlarına alternatif ve kendini koruyabilen bir Avrupa Pazarı oluşturmak Türkiye için önemli olan büyük pazarların dışında kalmamak

12 Sayısal Tek Pazar Ticari Pazar dijital platforma taşınacak
Telekom, içerik ve hizmetler için tek bir pazar oluşturulacak E-ticaret geliştirilecek Tüketicinin güveni artırılacak BT ile 110 milyar katkı sağlanacak

13 2015 Hedefleri Toplam alışverişin yarısı online gerçekleşecek
Kamu hizmetlerinin %50’si online olacak Nüfusun %20’si ülkeler arası online alışveriş yapabilecek Düzenli internet kullanımı %75’e çıkacak Hiç internet kullanmayan sayısı yarıya inecek (Şuan %30)

14 Bağlı Kıta 24-25 Kasım 2013’te Avrupa Konseyi’nde görüşüldü
2014 içinde parlementoda görüşülüp yaptırımlar tanımlanacak 30 Haziran 2016’ya kadar üye ülkelerde kanunlaşmış olacak Açık İnternet Sınırlar Tek Pazar Şeffaflık Azaltılmış Bürokrasi

15 Neler var, neler yok Tek düzenleyici kuruluş yok (Ülkeler bağımsız)
Azaltılmış regülasyon Spektrum koordinasyonu Standart Ürünler Açık İnternet Roamingin Kalkması Tüketicinin korunması Şebeke tarafsızlığı var Tek düzenleyici kuruluş yok (Ülkeler bağımsız) İletişim sağlayıcısı tanımında değişiklik yok Spektrum lisanslarına dair bir tanımlama yok Farklılaştırılmış internet ürünleri için bir tanımlama yok

16 Problemler Bürokrasi (özellikle sınırlar arası ticaret)
Çifte vergilendirme Standart eksiklikleri Spektrum koordinasyonu Tüketici hakları (şeffaflık) Açık internet (ülkelere göre erişim engelleri) Roaming (özellikle ücretlendirme, ilk olarak 17 ülkede gelen çağrı €0)

17 Sektör Değerlendirmesi
BT sektörü organizasyonları çoğunlukla yeterli bulmuyor BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communication); Kurumlar arası dengeler bozulacak Yatırım, rekabet ve tüketici hakları zarar görecek

18 Türkiye’nin ihtiyaçları
Vergi düzenlemeleri (özellikle e-hizmetler) E-fatura ve Dijital İmza düzenlemeleri Fikri Mülkiyet Haklarının çevrimiçi olarak korunması E-ticaret direktiflerinin güncellenmesi Tüketici Haklarının düzenlenmesi Alternatif uyuşmazlık olasılıkları

19 Türkiye’nin ihtiyaçları
Vergi düzenlemeleri (özellikle e-hizmetler) E-fatura ve Dijital İmza düzenlemeleri Fikri Mülkiyet Haklarının çevrimiçi olarak korunması E-ticaret direktiflerinin güncellenmesi Tüketici Haklarının düzenlenmesi Alternatif uyuşmazlık olasılıkları

20 Teşekkürler


"Gökhan ÖZTÜRK Taha DURMAZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları