Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIKÖY’DE YAŞAMAK AYRICALIKTIR…. ÇOCUK A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MERKEZ İ Çocuklarımızın Gülüşüne Sa ğ lık KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK Kuruluş: 10 Mart.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIKÖY’DE YAŞAMAK AYRICALIKTIR…. ÇOCUK A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MERKEZ İ Çocuklarımızın Gülüşüne Sa ğ lık KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK Kuruluş: 10 Mart."— Sunum transkripti:

1 KADIKÖY’DE YAŞAMAK AYRICALIKTIR…

2 ÇOCUK A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MERKEZ İ Çocuklarımızın Gülüşüne Sa ğ lık KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK Kuruluş: 10 Mart 2007 İlköğretim çağındaki çocukların ücretsiz olarak : ağız ve diş sağlığı muayenesi, tedavisi koruyucu hekimlik uygulamaları ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme eğitimleri verilmektedir. 155.531 ö ğ rencimiz hizmet almıştır. DİŞ AMELİYATHANE ÜNİTESİ Fiziksel ve zihinsel engelli vatandaşlarımıza ücretsiz diş tedavi hizmeti verilmektedir. 23 haziran 2009’da hizmete açılmıştır. 475 engelli vatandaşımız hizmet almıştır.

3 ÇOCUK SA Ğ LI Ğ I VE HASTALIKLARI POL İ KL İ N İĞİ KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK KURULUŞ: 10 Mart 2007 İ lkö ğ retim Okullarındaki çocuklarımızın sa ğ lık muayenesi sonucu gelişim süreçlerini takip amaçlı muayene hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Seminerler: ö ğ renci ve velilerimize A ğ ız hijyeni ve do ğ ru beslenme seminerleri verilmektedir. 39.760 ö ğ rencimize hizmet verilmiştir.

4 ÇOCUK KORUYUCU RUH SA Ğ LI Ğ I MERKEZ İ KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK Kuruluş: 14 Mart 2011 Amaç: 0-14 yaş aralı ğ ındaki çocuk / ergenlerin ruhsal/ zihinsel gelişimlerini tespit etmek, danışmanlık yapmak ve ihtiyaç duyanların ruhsal tedavilerini ücretsiz yapmak Seminerler: Anne- Baba E ğ itim Seminerleri Okul danışmanlık projeleri 1362 çocuk ve 366 ebeveyn hizmet almıştır.

5 ÇOCUK ETÜT MERKEZLER İ KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK Amaç : 4 Etüt merkezimizde ilkö ğ retim ö ğ rencilerine 3. Sınıftan 8. Sınıfa kadar Türkçe, Matematik, Fen Ve Teknoloji, İ ngilizce ve Sosyal Bilgiler derslerini ve kitaplarını ücretsiz vermek, bilgisayar kursu, okuma atölyesi, el işi, satranç, tabu ve film gösterileri yanında geziler, spor faaliyetleri ve sinemaya götürmek gibi sosyal ve kültürel etkinlikler organize etmek. Her yıl 1500 çocu ğ a hizmet verilmektedir.

6 ÇOCUK SANAT MERKEZ İ KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK Yıl içerisinde, 5 - 14 yaş arası toplam 2500 ö ğ renci, merkezimizin müzik, dans, bale, drama, resim bölümlerinden ücretsiz e ğ itim almaktadır.

7 KALAMIŞ GENÇL İ K MERKEZ İ KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK Yaz spor okulu kapsamında her yıl,250 ö ğ renciye seçtikleri (basketbol, voleybol, tenis, futbol) branşlar do ğ rultusunda e ğ itimler ile hafta içi her gün 09.30-10.30, 11.00- 12.00 saatleri arasında pilates dersleri ücretsiz verilmektedir.

8 KADIKÖY ÇOCUK T İ YATRO FEST İ VAL İ KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK 11 yıldır seçkin çocuk tiyatro oyunları, 1500 seyirci kapasiteli Özgürlük Parkı Anfi-tiyatroda Kadıköy'ün çocuk seyircisiyle buluşmaktadır.

9 KADIN SA Ğ LI Ğ I VE MAMOGRAF İ MERKEZ İ KADIKÖY’DE KADIN OLMAK Kuruluş: 27 Eylül 2011 Amaç; Meme ve servix kanserine yönelik tedavinin kolay ve etkili oldu ğ u erken evrelerde, kanseri yakalamak için gerekli test ve muayeneleri; gerekli hallerde ileri tetkikleri ( mamografi, ultrason ) ücretsiz yapmak. 4571 kişi meme muayene, 2036 kişi kadın hastalıkları muayene, 4688 kişi mamografi hizmeti almıştır

10 KADIN KONUK EV İ KADIKÖY’DE KADIN OLMAK 18 yaşın üstünde, reşit olmuş, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik istismara u ğ rayan kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri, kurucusu ve işleticisi Kadıköy Belediyesi olan yatılı sosyal hizmet kurumudur. Bugüne kadar, 4211 kadın, 2815 çocuk olmak üzere toplam 7026 kişi yararlandı.

11 ENGELL İ DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZ İ KADIKÖY’DE ENGELL İ OLMAK Kuruluş: 2005 yılı Amaç:, engellilere ve ailelerine e ğ itim, istihdam ve sosyal konularda danışmanlık ve sosyal destek hizmeti vermek, engellilerin yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sa ğ lamak. 2011 yılında: Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Engelli Sayısı : 767 Engelli Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alan Engelli Sayısı : 1245 Engelli Tekerlekli Sandalye Alan Engelli Sayısı : 468 Engelli Ortopedik Malzeme Alan Engelli Sayısı : 160 Engelli Alo Engelli Taksimiz toplam 8631 kişiye hizmet vermiştir

12 GÖRME ENGELL İ LER SESL İ KÜTÜPHANES İ KADIKÖY’DE ENGELL İ OLMAK Kütüphanemiz, gönüllü okuyucularımızın deste ğ i ile: - sesli kitap -metin kitap -kabartma baskı - notaların kabartma baskısı - az görenler için mürekkep baskılı metinlerin büyütülmesi, - kitap okuma makinesi ile kitapların mekanik ses formatına dönüştürülmesi - temel düzey bilgisayar e ğ itimi gibi hizmetler vermektedir. A ğ ustos 2012 tarihi itibari ile 296 sesli, 226 metin olmak üzere toplam 522 kitap, sitemizde erişime uygun durumdadır.

13 ENGELS İ Z İ Ş VE İ ST İ HDAM MERKEZ İ KADIKÖY’DE ENGELL İ OLMAK Kuruluş: 2005 yılı Amaç: Engellilerin iş yaşamına kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Bugüne kadar 941 engellinin istihdamı sa ğ lanmıştır.

14 ENGELS İ Z ER İ Ş İ M ÇALIŞMALARI KADIKÖY’DE ENGELL İ OLMAK Çevre düzenlemelerinde, öncelikle engellilerin erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapmak, mevcut fiziki engelleri ortadan kaldırmak.

15 KADIKÖY TASARIM ATÖLYES İ TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Fikir Kadıköylü’den, Proje Tasarımcı’dan, Uygulama Belediye’den Amaç; Kadıköy’de yaşayan ve çalışan tasarımcıları, Kadıköylülerle birlikte fikir projeleri geliştirmek üzere ‘Kadıköy Tasarım Atölyesi’nde bir araya getirmektir.

16 KADIKÖY BELED İ YES İ SÜREYYA OPERASI TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Tarihi yapı 40 yıllı ğ ına Darüşşafaka Cemiyeti’nden kiralanmış, restorasyonu 29 Ekim 2007 tarihinde sona erdirilmiştir.

17 KADIKÖY ŞEHREMANET İ B İ NASI KENT KÜTÜPHANES İ VE ARŞ İ V İ PROJES İ TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Tarihi Şehremaneti binası, Kadıköyün tarihine ait bilgi ve belgelere hem katalog hem de elektronik ortamda ulaşılabilece ğ i, araştırmacılar, ö ğ renciler, tarihe ilgi duyanların ihtiyacını karşılayacak, süreç içerisinde farklı konularda forumların, sergilerin düzenlenece ğ i, geçmişe ve gelece ğ e ışık tutacak Kadıköy Kent Kütüphanesi ve Arşivi olarak projelendirilmiştir.

18 KAR İ KATÜR EV İ TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Amaç:  Türk karikatüründen örnekler sergilemek  aramızdan ayrılan usta çizerlerin sergilerini açmak  çocukların çizgi dünyası ile buluştuacakatölye çalışmaları yapmak  Türk çizgi sanat dünyasının çeşitli yayınları,kartları, posterleri, gezi ve belge kitaplarına yer vermek  ulusal ve uluslararası birliktelikler ev sahipli ğ i yapmak. Rasimpaşa Mahallesi, 129 pafta, 469 ada 16 parselde yeralan tarihi kagir bina bina belediyemizce satın alınmış olup bu amaçla restore edilecektir.

19 NOTRE DAME DU ROSAIRE FRANSIZ K İ L İ SES İ KÜLTÜR MERKEZ İ PROJES İ TARH İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Amaç: Tarihi yapıyı, Kadıköy’ün sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek üzere “ Kültür Merkezi “ olarak restore etmek. Bu amaçla 14.12.2010 tarihinde satın alınmış olup restore edilecektir.

20 RAS İ MPAŞA -YELDE Ğİ RMEN İ MAHALLE YEN İ LEME PROJES İ TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE  Yelde ğ irmeni’nin tarihi karakteri ve mahalle kültürünü korumak,  Mahallenin sosyal, fiziksel ve ekonomik olarak canlanmasını dengeli olarak sa ğ layacak stratejiler geliştirmek ve uygulamak,  Mahalle örgütlenmesini güçlendirmek ve canlandırma sürecine katılımını sa ğ lamak  Mahalleyi çevresi ve kent ile bütünleştirmek Proje orta ğ ı: ÇEKÜL VAKFI http://yeldegirmeni.kadikoy.bel.tr

21 TAR İ H İ ÇARŞI CANLANDIRMA PROJES İ TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE  Tarihi Çarşı’nın özellikli ve ayrıcalıklı tarihsel imajının yeniden yaratmak  Ekonomik, fiziksel ve tarihi de ğ er olarak önemini kaybetmeye başlayan ‘tarihi çarşının’ yeni stratejiler ve yeni bir model çerçevesinde ‘canlanmasını’ sa ğ lamak  geleneksel çarşı sanat festivali ile çarşıyı tarih, kültür, sanat ve e ğ lence merkezi yapmak Proje orta ğ ı: ÇEKÜL VAKFI

22 KOZYATA Ğ I KÜLTÜR MERKEZi TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE 2011 Yılı Avrupa’nın en iyi Alışveriş Merkezi Ödülü’nü aldı. Nisan 2010 tarihinde açıldı. o Belediye Meclis Salonu o Konferans ve toplantı salonları o 58 ma ğ aza, açık teras alanları o 9 salonlu sineması o 400 kişilik Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatro Sahnesi o çocuk e ğ lence alanları, sergi salonu ve kapalı otoparkı ile “ alışveriş, tiyatro, sinema ve çocuk e ğ lence” yi bir arada sunabilen Anadolu Yakasının ilk ve tek Alışveriş ve Kültür Merkezi’dir.

23 Doya Doya Sanat TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Amaç: Sanatı yapanlarla onu izleyenler arasındaki duvarı kaldırmak, her kesim ve yaştaki insanı sanatla bütünleştirmek. Mekan: parklar ve sokaklar 2011 yılında 9 grupla 87 etkinlik gerçekleştirildi.

24 Tiyatro Festivalleri TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Her yıl Haziran, Temmuz ve A ğ ustos aylarında Özgürlük Parkı Anfi-tiyatroda seçkin tiyatro gurupları Kadıköy seyircisiyle buluşmaktadır.

25 BARIŞ MANÇO EV İ – MODA 81300 TAR İ H İ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Büyük sanatçı Barış Manço’ ya ait Moda ‘ da bulunmakta olan evi, sadece İ stanbul ‘dan de ğ il yurt içinden çeşitli illerimizden ve yurt dışından hayranları ziyaret etmektedir.

26 İ nternet Ortamında Ça ğ daş Belediyecilik E-BELED İ YE UYGULAMALARI www.kadikoy.bel.tr  Online Vergi Borcu Ödeme  Tahakkuk Bilgilerine erişim  Beyan Bilgilerine erişim  E-Beyanname  Rayiç De ğ er Sorgulama  Online İ stek, Şikâyet Bildirme ve takibi  Kent Rehberi  Online İ mar Durumu  Canlı Nikâh Yayınları  Canlı Meclis Yayınları  Mobil Belediyecilik  Faaliyet Sorgulama  Adres Sorgulama

27 Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşke Kriterlerinin Belirlenmesi SÜRDÜRÜLEB İ L İ R ÇEVRE UYGULAMALARI Proje Amacı: Başta kentsel dönüşüm bölgeleri olmak üzere, yeni planlanacak ya da plan değişikliği yapılacak bölgelerde;  Mahalle/ada/bina ölçeğinde uygulanabilir temel yeşil planlama kriterlerinin ve hedeflerin belirlenmesi,  Plan notlarına altlık olmak üzere raporların hazırlanması (Su verimliliği, enerji verimliliği, malzeme ve kaynak kullanımı, geri dönüşüm, sürdürülebilir inşaat süreçleri, alternatif ulaşım planlaması vb.)  Temel tasarım prensiplerinin belirlenmesi ve yapı sektörüyle paylaşılması,  İlçemizde çevre dostu yaşam ve yapılaşma bilincinin hayata geçirilmesidir.

28 Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşke Kriterlerinin Belirlenmesi SÜRDÜRÜLEB İ L İ R ÇEVRE UYGULAMALARI Doğal su kaynaklarının korunabilmesi ve su tasarrufu sağlanması için yeni planlama bölgelerinde 200 daire ve üzerindeki binalarda gri su arıtımının zorunlu olması ile ilgili 09.05.2012 tarih ve 2012/55 sayılı Kadıköy Belediye Meclis kararı alınmış ve onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

29 Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi SÜRDÜRÜLEB İ L İ R ÇEVRE UYGULAMALARI Başlangıç Tarihi : Haziran 2011 Amaç: Düşük karbonlu kentlere geçiş sürecinde ; iklim de ğ işikli ğ ine olan etkilerini en aza indirmek, sahip oldu ğ u hizmet birimlerinde enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimlili ğ ini arttırmak amacıyla sera gazı salımlarını hesaplayarak azaltım hedefi belirlemiş, emisyon azaltıcı projelerin geliştirilmesini sa ğ lamayı hedeflemiştir.

30 Kurumsal Karbon Salınımı Azaltılması Projesi SÜRDÜRÜLEB İ L İ R ÇEVRE UYGULAMALARI Araç filomuzu elektrikli araçlarla yeniliyoruz! Amaç: Karbon salınımını azaltmak için, belediye araç filosunun Renault Fluence Z.E. Modeli ile elektrikli araçlara dönüştürmektir.

31 Güneş Enerjisinden Elektrik Elde Edilmesi Projesi SÜRDÜRÜLEB İ L İ R ÇEVRE UYGULAMALARI Amaç: Yenilenebilir enerji kaynakların kullanılması ve doğadaki karbon salınımının azaltılması için Kadıköy Belediyesi’ne ait hizmet birimlerinin enerji ihtiyacının, SOLAR PANELLER ile güneş enerjisinden faydalanarak karşılanmasıdır. İlk etapta *Kadıköy Evlendirme Dairesi: binanın elektrik ihtiyacının %30 u güneş enerjisinden karşılanacak. * Kalamış Parkı: parkın çevre aydınlatılması yapılacak.

32 Plastik Torbaya Hayır" Projesi SÜRDÜRÜLEB İ L İ R ÇEVRE UYGULAMALARI Başlangıç Tarihi: 01.09.2009 Amaç: Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri olan ve kontrolsüz şekilde tüketilen, do ğ ada uzun yıllar yok olmayan,yer altı sularına karışarak su kaynaklarının dolayısıyla besin zincirini kirleterek sa ğ lı ğ ımızı tehdit eden plastik poşetlerin kullanımının engellenmesi.

33 ATIK ELEKTR İ KL İ VE ELEKTRON İ K EŞYALARIN YÖNET İ M İ VE GER İ KAZANIMI PROJES İ SÜRDÜRÜLEB İ L İ R ÇEVRE UYGULAMALARI Proje başlangıç: 01.06.2008 İ sveç/Torsby Belediyesi oartaklı ğ ı ile AB Projesi olarak başlatıldı. Amaç: Oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyaların sa ğ lıklı bir toplama sistemiyle atık getirme merkezine getirilmesi,çevre sa ğ lı ğ ına zarar vermeyecek şekilde parçalarının ayrıştırılması, imhası ve yeniden kullanımının sa ğ lanması ve halkın bilinçlendirilmesi. Bugüne kadar:  235.87 ton atık geri kazandırıldı.  657 adet bilgisayar yapılarak okullara hibe edildi

34 Gönüllü Merkezi KURULUŞ: 1995 yılı ÜYE SAYISI: 6000 KADIKÖY’DE SOSYAL DAYANIŞMA Atatürk ilke ve ideallerini tüm boyutları ile yaşatmak için Kadıköylülere yönelik çalışmalar yapmak. · Kadıköylüler arasındaki tanışıklık, birlik ve dayanışmayı arttırmak. · Kadıköylülük bilincini geliştirmek. · Kadıköy’ün kültür ve sanat yaşamına etkin katkılarda bulunmak. · Kadıköy’de çevre bilincini geliştirmek ve koruyucu önlemler almak. · Kadıköylü’nün daha sa ğ lıklı yaşayabilmesi için hizmet vermek, sa ğ lık, e ğ itim ve spor çalışmalarını teşvik etmek. Bu hizmetler için gönüllü evlerinde e ğ itsel çalışmalar yapmak. · Kadıköy belediyesi ve Kadıköylüler arasındaki iletişime yardımcı olmak. · Yukarıdaki amaçların kendi mahallelerinde başarı ile gerçekleşmesi ve mahalle sakinlerinin bu amaçları paylaşması için çaba sarfetmek. ·Belediye sosyal projelerinin halk tarafından bilinirlili ğ ini arttırmak adına çalışmalar yürütmek. · Belediye birimleri ile işbirli ğ i yaparak halktan alınan istek, dilek, şikayet vs. konuları do ğ rudan iletmek. · Çocuk a ğ ırlıklı ve öncelikli olmak üzere Kadıköy'lülere hizmet vermek. · Kadıköy'ün sosyal yaşamına etkin katkılarda bulunmaktır.

35 Sosyal Medya Yönetimi KADIKÖY’DE SOSYAL DAYANIŞMA Son Yılların En Etkin Ve Hızlı İ letişim Araçlarından Biri Halinde Gelen Sosyal Medyayı Kullanarak Vatandaşlarımızı Bilgilendirmek; Her Türlü Sorun, İ stek Ve Şikayetlerini Alarak Hızlı Bir Şekilde Çözüm Üretmek Üzere Kadıköy Belediyesi Ve Kadıköy Belediye Başkanı’nın Sosyal Medya Profillerinin Yönetilmesi Hizmetidir.


"KADIKÖY’DE YAŞAMAK AYRICALIKTIR…. ÇOCUK A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MERKEZ İ Çocuklarımızın Gülüşüne Sa ğ lık KADIKÖY’DE ÇOCUK OLMAK Kuruluş: 10 Mart." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları