Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DTM – TİM İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ DTM – TİM İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DTM – TİM İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ DTM – TİM İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ."— Sunum transkripti:

1 DTM – TİM İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ DTM – TİM İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ

2

3 DTM ‘NİN TEMEL GÖREVLERi DTM ‘NİN TEMEL GÖREVLERi  Dış ticaret politikalarının tespitinde hükümete yardımcı olmak,  İhracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve bunları geliştirmek.

4 MÜSTEŞARLIK İhracat Genel Müdürlüğü İthalat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Dış Ticarette Standardizasyon Genel Md.lüğü ANA HİZMET BİRİMLERİ TEŞKİLAT YAPISI TİM ve İhracatçı Birlikleri Ekonomik Araş. ve Değ. Genel Müdürlüğü İGEME DENETİM, DANIŞMA ve YARDIMCI BİRİMLER DTKK Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Savunma Uzmanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı TAŞRA TEŞKİLATI Serbest Bölge Müdürlükleri ( 20 ) Bölge Müdürlükleri ( DTS, 8 ) Yurtdışı Teşkilatı

5 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhracat mevzuatı ( Rejim Kararı, Tebliğler, Yönetmelikler ) ve koordinasyon, Madde politikasına ilişkin tespitler ve öneriler, Pazara Giriş Stratejisi, İhracat teşvik mevzuatı ve uygulaması (Dahilde işleme rejimi, vergi resim harç istisnası), Hariçte işleme rejimi mevzuatı ve uygulaması, Tarım ürünleri ihracat teşvikleri, Destekleme alımları ile alınan stoktaki ürünlerin ihracat imkanlarının araştırılması, İhracatta devlet yardımlarının uygulanması ( fuar, ofis-mağaza, ar-ge vb. ) Yurtdışı fuar organizatörlerinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi, Ticaret heyeti programları, Alım heyeti programları, TİM ve İhracatçı birlikleri ile ilişkilerin yürütülmesi, Dış ticaret sermaye şirketleri, Sektörel dış ticaret şirketleri, Sınır ve kıyı ticareti ( STM )’ler, İhracatta karşılaşılan teknik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, Kotaya tabi ihracatın dağıtımı.

6 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

7 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi - 1929 yılında yaşanan Ekonomik Kriz, tüm dünya ekonomilerinde olduğu gibi, İç ve Dış Ticaret Politikalarına yönelik yasal düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. -1936 yılında İhracatçı Birliklerinin Kurulmasına imkan tanıyan ilave yasal düzenlemeler yapılmıştır. - Bu yasal düzenlemeler ile; -İhraç ürünlerimizin daha etkili korunması, -İhracat faaliyetinin, ihracat ruhsatnamesine sahip tüccarların tekeli ile yürütülmesi, amaçlanmıştır.

8 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi -1939 yılında ilk ihracatçı Birliği kurulmuştur -Kuruluş amacı: Doğu İllerinden Sovyetlere yapılan canlı hayvan ihracatında yaşanan fiyat rekabetinin (düşük fiyat politikası) ülke aleyhine sonuç doğurmasıdır.

9 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi - Gelişen dünya ekonomisi ve küreselleşmeyle parelel olarak ihracatçı birliklerinin amaç ve görevlerinde büyük değişiklikler olmuştur. - İhracatçı Birlikleri, ihracatçıların sektörel ve/veya bölgesel olarak bir araya geldikleri, TİM’in şemsiyesi ve DTM’nin denetimi altında faaliyet gösteren kuruluşlar olarak ülke ekonomisinin vazgeçilmezi konumundadır.

10 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi - Günümüzde, 23 değişik sektörde 59 İhracatçı Birliği; hali hazırda 13 Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyet göstermekte olup, bunlara bağlı 50 irtibat bürosu ve 2 yurtdışı temsilciliği (Brüksel, Moskova) bulunmaktadır.

11

12 OAİB İTKİB İİB İMMİB ULUDAĞ EGE DAİB ANTALYA GAİB KIB DETKİB DKHBIB ÇORUM, KONYA, SİVAS, ESENBOĞA, BEHİÇBEY KAYSERİ, ADANA, HATAY, İSKENDERUN KARAMAN DİYARBAKIR, Ş.URFA,K.MARAŞ MALATYA,MARDİN, GAZİANTEP SERBEST BÖLGE MÜD. CİZRE VAN, IĞDIR GÜRBULAK YÜKSEKOVA KOCAELİ ORDU,SAMSUN TOKAT,ÜNYE, SİNOP DENİZLİ GÜMRÜK MÜD. ISPARTA, ANTALYA LİMAN GÜM, ANTALYA HAVALİ. GÜM. ANTALYA SERB.BÖL. FETHİYE EGE SERB.BÖL., AFYON, ALİAĞA, ALAŞEHİR,BANDIRMA ESKİŞEHİR ORG.SAN.BÖL. GEMLİK KADIKÖY, EDİRNE ATATÜRK H.L MERTER SAKARYA, KARAKÖY AKİB 13 Genel Sekreterlik 50 İrtibat Bürosu TRABZON GÜM. BAŞ.MÜD. RİZE, HOPA

13 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

14 2. Genel Amaç İhracatçı Birliklerinin genel amacı; -İhracatçıları organize ederek ve aralarında dayanışma sağlayarak, ihracatı; miktar ve tutar olarak artırmak, -Mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek, -İhracatçının yaşamış olduğu ekonomik ve bürokratik sorunların çözümünde yardımcı olmak (başka bir deyişle; ihracatçı ve bürokrasi arasında köprü vazifesini yerine getirmek)

15 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

16 3. Hukuki Düzenlemeler İhracatçı Birliklerinin İşleyişine İlişkin Hukuki Düzenlemeler; -5910 sayılı İhracatçı Birlikleri Kanunu - 4059 sayılı Müsteşarlığımız Teşkilat Yasası, - 93/4614 sayılı İhracatçı Birlikleri Kararı, - İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği, - İdari ve Personele ilişkin Diğer Yönergeler

17 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

18  Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak,  İhracatın ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine çalışmak,  İlgili malların ihracatını dış talebe göre ayarlama noktasında ortak hareket etmek,  İhracatçıları bilgilendirmek maksadıyla kurslar ve seminerler düzenlemek,  Türkiye’nin ihracatı ve ihracatçılarına hizmet etmek amacıyla vakıflar, okullar, laboratuarlar, sosyal tesisler ve şirketler kurmak, 4. İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri

19 İhracatçı Birliklerinin Yerine Getirdiği Faaliyetlere Somut Örnekler  Uluslararası fuarlarda, üye ihracatçı firmalar ile milli katılımlarda bulunmak ve firmalara teknik destek sağlamak,  Ticaret Müşavirliklerinden gelen talepleri üyelerine bildirme,  Sorunların çözüme kavuşturulmasını teminen, Müsteşarlık ve Ticaret Müşavirlikleri ile işbirliği içinde çalışmak,  İhracat destekleri konusunda Müsteşarlığın vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,  Kayda bağlı ihraç ürünlerinin onay işlevini yerine getirmek,  Güncel ihracat rakamlarını kamuya duyurmak, 4. İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri

20  Ulusal ve uluslararası alanda üyelerinin ticari hak ve çıkarlarını korumak,  Üyeleri ve Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda uluslararası organizasyonlarla ilişkiler tesis etmek,  Sergi açmak ve açılan fuar ve sergilere iştirak etmek, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,  Dış ticaret politikalarının geliştirilmesi konusunda Türkiye İhracatçılar Meclisine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na destek olmak,  Müsteşarlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmek. (Örn: İhracat Teşviklerinde verilen yetki ve sorumluklar) 4. İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri

21 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

22 5. İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Süreci ve Şartları Aynı sektörde faaliyet gösteren ve son iki takvim yılı itibariyle; Tarım ile ilgili sektörlerde 100 milyon $ Sanayi ve madencilik ile ilgili sektörlerde 200 milyon $ ortalama yıllık ihracatın üzerinde ve son iki takvim yılındaki toplam ihracatın %20’sinin üzerinde olan en az 75 ihracatçının TİM’e yapacakları başvuru; TİM’in teklifi, DTM’nin uygun görüşü, Bakanlık Onayı ile kurulur.

23 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

24  İhracatçıların, çalışma konularına giren birliklere üye olmaları yasal bir zorunluluktur.  Aynı konuda birden fazla Birlik bulunması halinde, İhracatçıların, bunlardan sadece birine üye olmaları yeterlidir.  Üzerinde ilgili İhracatçı Birliğinin onayı bulunmayan gümrük beyannameleri Gümrük İdarelerince işleme konulmaz.  İhracatçı, sadece üyesi bulunduğu birliğin haklarından yararlanır ve mali ve diğer yasal yükümlülüklerinden sorumlu tutulur. 6. Üyelik

25 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

26  İhracatçı Birliklerinin organları Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Sekreterlik 7. Organizasyon Yapısı

27  Genel Kurul, Birlik üyelerinden oluşan ve Birliğin en yetkili organıdır.  Görevleri:  Birlik Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,  Birliğin çalışma programını tespit etmek,  Yönetim Kurulunca hazırlanan raporu, hesapları, bütçeyi müzakere ve kabul ile yönetim kurulu ibra ve reddetmek,  Yürütme kuruluna ilave görev ve yetki vermek. 7. Organizasyon Yapısı  GENEL KURUL

28  Genel Kurula Katılma ve Oy Kullanma Şartları:  Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek,  Son iki takvim yılı içerisinde fiilen ihracat veya ihracat kaydı ile imalat yapmak ve bu durumlarını ispat etmek.  Genel Kurulun, olağan olarak her yılın ilk dört ayı içinde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanması gerekmektedir.  Ayrıca, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine veya Müsteşarlığın gerekli görmesi haline Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir.  Toplantı yeter sayısı: en az 25 üye’dir 7. Organizasyon Yapısı  GENEL KURUL

29  Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, dört yıl için seçilen bir başkan ve on üyeden teşkil etmekte olup, İhracatçı Birliklerinin karar alıcı ve uygulayıcı organıdır.  Görevleri:  Birliğin faaliyetleri ile ilgili her türlü kararı alıp uygulamak,  Birliğin iştigal konusuna giren maddelerin ihraç fiyatı ve şartlarının tespiti ile ilgili çalışmalar yapmak,  Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve bütçeyi hazırlamak,  Birliğin çalışma programının uygulanmasını sağlamak,  Üyeleri Genel Kurul toplantısına çağırmak,  Genel kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek, 7. Organizasyon Yapısı  YÖNETİM KURULU

30  Yönetim Kuruluna seçilme şartı  Yönetim kurulu asil (10) ve yedek (10) üyeleri,  Birliğin iştigal alanın giren maddelerden,  son iki takvim yılında mevzuatta belirlenen asgari (250 – 1000) ihracat tutarını gerçekleştiren üyeler arasından seçilir.  Yönetim Kurulu üyelerine hizmetleri karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. 7. Organizasyon Yapısı  YÖNETİM KURULU

31 YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:  Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Genel sekreter veya vekili olmaksızın Yönetim Kurulu toplantısı yapılamaz.  Son üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin, üyeliği otomatik olarak biter ve birinci yedek üye onun yerini alır.  Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar çoğunluk esasına göre alınır. 7. Organizasyon Yapısı  YÖNETİM KURULU

32  Denetim Kurulu, Birlik işlerini denetlemek amacıyla dört yıl süre ile Genel Kurul tarafından seçilen üç üyeden teşkil olmaktadır.  Denetim Kurulunun görevi:  Birliğin hesapları, işlemleri ve faaliyetlerinin düzenli ve devamlı bir şekilde denetlenmesidir.  Kurul, Dış Ticaret Müsteşarlığına sunulmak üzere üç aylık ve Genel Kurula sunulmak üzere ise yıllık denetim raporları hazırlar. 7. Organizasyon Yapısı  DENETİM KURULU

33  Genel sekreterlik, İhracatçı Birliklerinin idari ve mali işlerinin yürütülmesi ile görevli yapılardır.  Genel sekreterlik, bir genel sekreter, yeterli sayıda genel sekreter yardımcısı (en fazla üç) ve yeterli sayıda personelden oluşur. 7. Organizasyon Yapısı  GENEL SEKRETERLİK

34 Sektör Kurulları, Sektörler Konseyi, 7. Organizasyon Yapısı BİRLİKLERARASI ORTAK ÇALIŞMA İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖZEL BİRLİK ORGANLARI

35 Sektör Kurulları: Aynı sektördeki birlik yönetim kurullarının başkanları ve ilave temsilcilerinden dört yıl süre ile görev yapmak üzere ilgili sektör kurulu oluşur. İştigal alanında birden fazla sektör bulunan birlikler, en çok ihracat yaptığı sektörün sektör kurulunda temsil edilir. En az üç ayda bir toplanır. 7. Organizasyon Yapısı BİRLİKLERARASI ORTAK ÇALIŞMA İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖZEL BİRLİK ORGANLARI

36 Sektör Kurullarının Görevleri: Sektör politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesi İhracat, üretim, ambalaj ve kalite standartlarının uluslar arası normlara göre tespit edilmesi Birlikler arasında uyum ve koordinasyonun sağlanması 7. Organizasyon Yapısı BİRLİKLERARASI ORTAK ÇALIŞMA İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖZEL BİRLİK ORGANLARI

37 Sektörler Konseyi: Sektör kurulları başkan veya başkan yardımcıları arasından, ilgili sektörün TİM Genel Kurulu delegeleri tarafından dört yıl için seçilen bir asil ve bir yedek üyeden oluşur. 7. Organizasyon Yapısı BİRLİKLERARASI ORTAK ÇALIŞMA İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖZEL BİRLİK ORGANLARI

38 Sektörler Konseyinin Görevleri: İhracat politikalarının geliştirilmesine yönelik genel ve sektörel toplantılar düzenlemek, raporlar hazırlamak İhracatla ilgili olarak gerek sektörler gerekse özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak 7. Organizasyon Yapısı BİRLİKLERARASI ORTAK ÇALIŞMA İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖZEL BİRLİK ORGANLARI

39 7. Organizasyon Yapısı ORGANİZASYON YAPILARINA ÖRNEK-1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İMMİB) GENEL SEKRETERLİĞİ Değerli Maden ve Mücevherat İhr.Bir. Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir. Demir Çelik İhracatçıları Birliği Elektrik-Elektronik ve Mak. San Mam. İhr.Bir Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir. Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir. Maden İhr.Bir. İMMİB Genel Sekreterliği, 6 İhracatçı Birliğinin Sekreterya işlevlerini yürütmektedir. Her Birliğin, -Genel Kurulu, -Yönetim Kurulu (11 kişi), -Denetim Kurulu (3 kişi), bulunmaktadır.

40 7. Organizasyon Yapısı ORGANİZASYON YAPILARINA ÖRNEK-2 AKDENİZ İHRACATÇILAR BRİLİĞİ (AKİB) GENEL SEKRETERLİĞİ Canlı Hayvan Su Ür. ve Mam.İhr.Bir. Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir. Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr.Bir. Hububat-Bakliyat-Yağlı Toh. Ve Mam.İhr.Bir. Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir. Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir. Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir. AKİB Genel Sekreterliği, 6 İhracatçı Birliğinin Sekreterya işlevlerini yürütmektedir. Her Birliğin, -Genel Kurulu, -Yönetim Kurulu (11 kişi), -Denetim Kurulu (3 kişi), bulunmaktadır.

41 AKİB 7. Organizasyon Yapısı ORGANİZASYON YAPILARINA ÖRNEK-3 SEKTÖR KURULLARI KURULLARI Canlı Hayvan Su Ür. ve Mam.İhr.Bir. Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir. Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr.Bir. Hububat-Bakliyat-Yağlı Toh. Ve Mam.İhr.Bir. Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir. Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir. Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir Değerli Maden ve Mücevherat İhr.Bir. Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir. Demir Çelik İhracatçıları Birliği Elektrik-Elektronik ve Mak. San Mam. İhr.Bir Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir. Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir. Maden İhr.Bir. İMMİB SEKTÖR KURULLARI tahsis edilmesi gereken sektör birlikleri hangileridir? Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir. Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir.

42 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHR. BİRLİĞİ EGE DEMİR-DEMİRDIŞI METALLER İHR. BİRLİĞİ EGE DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHR. BİRLİĞİ EGE HUB. BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMUL İHR. BİRLİĞİ EGE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHR. BİRLİĞİ EGE MADEN İHR. BİRLİĞİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHR. BİRLİĞİ EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHR. BİRLİĞİ EGE TÜTÜN İHR. BİRLİĞİ EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHR. BİRLİĞİ EGE ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İHR. BİRLİĞİ EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHR.BİRL.

43 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

44 İhracatçı Birliklerinin gelirleri:  Üyelik aidatı,  Yıllık aidat,  Nisbi aidat,  İhracatçı Birlikleri tarafından sağlanan hizmetler karşılığı alınan ücretler,  Diğer gelirler. 8. GELİRLER

45 Üyelik aidatı:  Üyelik aidatı bir ihracatçının Birliğe kayıt olduğunda bir defaya mahsus ödediği ücrettir. Miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık aidat:  Yıllık aidat Birliğe üye olan her ihracatçıdan yılda bir kez alınan ücrettir. Miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Nisbi aidat: Nisbi aidat, Birliklerin en büyük gelir kalemini oluşturmaktadır.  Nisbi aidat ihracatı yapılan her ürünün FOB değeri üzerinden belirli bir oranda ihracatçıdan alınan ücrettir. Nisbi aidatın oranı Genel Kurul tarafından belirlenir ve genel olarak % 0,05 ila % 0,5 arasındadır. 8. GELİRLER

46 İhracatçı Birlikleri tarafından sağlanan hizmetler karşılığı alınan ücretler:  Bunlar dokümantasyon ve danışmanlık gibi özel hizmetler karşılığı alınan ücretlerdir. Bu tür ücretlerin miktarı, Müsteşarlığın görüşü alınarak, Genel Sekreterler arasında mutabakat ile belirlenir. Diğer Gelirler:  İhracatçı Birliklerinin organize ettiği fuar gelirleri ile İhracatçı Birliklerinin kurup işlettiği şirketlerden alınan kar payları ve faiz gelirleri gibi gelirlerdir. 8. GELİRLER

47 Birliklerin bahsedilen gelirlerinin toplamı giderlerini karşılamaması halinde, Birliklerarası Ortak Fon Hesabından kaynak kullanırlar. Birliklerarası Ortak Fon Hesabı: Birliklerarası Ortak Fon Hesabı, esas itibariyle, Birliklerin hesap yılı sonunda ortaya çıkan gelir fazlalarından yapılacak, Müsteşarlığın belirleyeceği miktar veya nisbetlerdeki kesintilerden oluşur. 8. GELİRLER

48 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

49  Birliği kamu kurum ve kuruluşlarında, icra daireleri ile mahkemelerde ve ücüncü şahıslara karşı,  yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili temsil eder.  Birliklerin bir genel sekreterlik bünyesinde toplanması halinde, bu temsil yetkisi başkanlar kurulu başkanına veya vekiline aittir. Ancak yönetim kurulunun ve/veya Başkanlar kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, genel sekretere de temsil yetkisi verilebilir. 9. BİRLİĞİN TEMSİLİ

50 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 1.İhracatçı Birliklerinin Tarihçesi 2.Genel Amaç 3.Hukuki Düzenlemeler 4.İhracatçı Birliklerinin Görev ve Faaliyetleri 5.İhracatçı Birliklerinin Kurulma Süreci ve Şartları 6.Üyelik 7.Organizasyon Yapısı 8.Gelirler 9.Birliğin Temsili 10.Birliğin Feshi

51 Birliğin,  Kuruluş amacının ortadan kalkması,  İki takvim yılında üst üste üyelerin toplam ihracatının ilgili sektörün toplam ihracatının %2’sinin altında kalması,  İki yıl üst üste genel kurulu gerçekleştirememesi,  Üç yıl sonunda personel giderlerinin, toplam gelirlerinin % 40’ından fazla olması hallerinde TİM’in teklifi DTM’nin uygun görüşü bakanlık onayı ile sona erdirilebilir. 10. BİRLİĞİN FESHİ

52 Ege İhracatçı Birliklerine üye 7000 civarında ihracatçı firma 12 sektörde, 181 ülkeye 7 milyar $’ın üzerinde ihracat yapmaktadır. EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

53 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNTERNET SİTESİ

54 Ege İhracatçı Birlikleri oluşturduğu evrak akış ve intranet sistemleri ile şu anda Türkiye’nin en iyi teknik altyapıya sahip kurumlarından biridir. EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EVRAK AKIŞ VE İNTRANET SİSTEMİ

55 Dış ticaret ile ilgili güncel, güvenilir bilginin en hızlı şekilde dağıtılmasını sağlayan program olup Türkiye’de bir ilktir. Kullanıma açıldığı 2007 yılının başından itibaren yaklaşık 13.000 firma temsilcisi tarafından kullanılmaktadır. EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İHRACAT HABER PROGRAMI

56 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER EGE BİLGİ VE YENİLİK MERKEZİ EGE BİLGİ VE YENİLİK MERKEZİ MİKRO EĞİTİM PROJESİ

57 ORGANİK ÜRÜN İHRACATINDA TÜRKİYE GENELİ KOORDİNATÖRLÜK

58 İHRACATTA İLK 10 ÜLKE ÜLKELER (Ocak-Kasım 2009) (BİN) USD% PAY ALMANYA 8.834.679,9610,08 BİRLEŞİK KRALLIK 5.213.776,615,95 FRANSA 5.640.369,726,44 İTALYA 5.301.853,456,05 IRAK 4.643.079,315,3 RUSYA FEDERASYONU 2.966.576,233,39 İSPANYA 2.597.137,312,96 ABD 2.825.562,803,23 ROMANYA 2.016.005,832,3 İRAN 1.819.109,902,08 Kaynak : TİM

59 İHRACATIMIZIN GELİŞİMİ– BİN USD Kaynak : TİM 2009 rakamı 24.12.2009 tarihi itibarı ile alınmıştır.

60 GENEL SEKRETERLİKLER BAZINDA İHRACAT KAYIT RAKAMLARI (01/01/2009-23 / 12 / 2009) Kaynak : TİM 2009 rakamı 24.12.2009 tarihi itibarı ile alınmıştır.

61 2007PAY (%)2008PAY (%) 6.8096.47.9186.2 EİB RAKAMLARI – MİLYON $ Kaynak : EİB

62 EİB RAKAMLARI ( 1.000 USD) BİRLİK200720082009* DEĞİŞİM % AĞAÇ320.583352.480329.053-6,65 SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAM.272.671425.992361.566-15,12 DEMİR DEMİR DIŞI1.496.6192.268.6371.047.560-53,82 DERİ172.721175.088116.009-33,74 HUBUBAT202.398313.548261.913-16,47 KONFEKSİYON1.040.963996.537807.821-18,94 KURU MEYVE627.473719.547725.5250,83 MADEN753.740834.503654.149-21,61 TEKSTİL495.051393.243290.453-26,14 TÜTÜN642.088698.513708.7271,46 YAŞ MEYVE590.498606.271558.258-7,92 ZEYTİN ZEYTİNYAĞI194.635134.411149.61511,31 TOPLAM6.809.4457.918.7766.010.654-24,10 *23.12.2009 tarihi itibarı ile hazırlanmıştır. Kaynak : EİB

63 İHRACATÇI BİRLİKLERİNE ÖRNEKLER DÜNYADA İHRACATÇI BİRLİKLERİNE ÖRNEKLER  FRANSA  İSPANYA  İNGİLTERE  İRLANDA  HOLLANDA  AVUSTURYA  YUNANİSTAN  ABD  JAPONYA  KANADA  İTALYA

64 Kurum adı: “Fransa Tahıl İhracatçıları Birliği”. Tarım üreticilerinin, oluşturdukları yapılardır. Yapısı: Hükümetten bağımsızdır. Gelirleri: Üyelerden elde edilen fonlardır. Amaçları & faaliyetleri:  Yurtdışı seminerler düzenlemek.  Potansiyel tahıl ithalatçıları ile bağlantı kurmak.  Teknolojik gelişmelerden üyeleri haberdar etmek.  Ürünlerin tanıtımı için yurtdışı ofis mağazalar açmak.www.franceexportcereals.org FRANSA

65 İSPANYA Kurum adı: İspanyol İhracatçıları Birliği Yapısı: Fransa’daki örneğe benzer bir yapı özelliği taşımaktadır. Demir - Demirdışı Mamulleri üreticilerinin bir araya geldiği bir kurumdur. Gelirleri: Üyelerden elde edilen fonlardır. Amaçları & Faaliyetleri:  İspanyol menşeli ürünlerin yurtdışı promosyonu ile ilgili çalışmalar yapmak.  Demir demirdışı mamulleri üreticilerine ihracat ile ilgili konularda destek olmak.www.fundigex.es

66 İNGİLTERE Kurum adı: İngiliz İhracatçılar Birliği Yapısı: Hükümetten bağımsızdır. Gelirleri: Üyelerden elde edilen fonlardır. Amaçlar ve Faaliyetleri:  Üyelerine danışmanlık hizmeti sağlamak.  Sorunların giderilmesi amacıyla üyeleri adına hükümetle görüşmeler yapmak, lobi faaliyetlerinde bulunmakwww.bexa.co.uk

67 YUNANİSTAN Kurum adı: Kuzey Yunanistan İhracatçı Birlikleri. Yapısı: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalardan oluşan bölgesel bir organizasyon. Amaçlar:  Üyelerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak  Pazarlama ile ilgili çalışmalar yapmak  İstatistiki bilgi toplamak  AB ile ilgili programların uygulanması ile ilgili görevleri ifa etmek. Faaliyetler:  Firmalara ticari yardım sağlamak  Eğitim programları düzenlemek  Ülkede ticaret politikası oluşturulurken, hükümete ihtiyaç duyulduğunda önerilerde bulunmak.www.seve.gr

68 JAPONYA Kurum adı: Japonya Dış Ticaret Konseyi, Yapısı: Dış ticaretle uğraşan özel sektör firmalar tarafından oluşturulan bir organizasyondur. Yapı içerisinde Shosha adı verilen ticaret şirketleri ve diğer ticaret organizasyonlarının oluşturduğu Konsey’de imalatçılar, finans kuruluşları, taşımacılık şirketleri ve uluslararası ticaretle ilgilenen diğer kuruluşlar da üye olarak yer almaktadır. Gelirleri: Üyelerden elde edilen fonlardır. Faaliyetleri ve amaçları:  Ticari faaliyetler ile Japon ekonomisine katkıda bulunmak.  Hükümete dış ticaret ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunmanın yanı sıra, firmaların karşılaştıkları sorunların devlet eliyle çözülmesinde aktif rol oynamaktadır.

69 KANADA Kurum adı: Kanada İthalatçı ve İhracatçı Birlikleri. Yapısı: Sivil Toplum Örgütü. Amaç ve Faaliyetler:  Firmalara danışmanlık hizmeti sağlamak  Seminerler düzenlemek  Uluslar arası ticaret ve gümrüklerde meydana gelen gelişmeler hakkında üyelere bilgi vermek.www.iecanada.com

70 İTALYA Kurum adı: İtalya Dış Ticaret Enstitüsü Yapısı: Hükümete bağlı bir kurum Gelirleri: Hükümetin sağladığı kaynaklar ve hizmet verilen firmalardan elde edilen fonlar İtalya, dünyada dış ticaret ağı en gelişmiş ülkelerden biri olmakla beraber, dış ticaret kuruluşları Türkiye’den farklılık göstermektedir.

71 Faaliyetleri & Amaçları:  İtalyan ekonomisi ile ilgili genel bilgileri firmalara temin etmek  Yürürlükteki mevzuatla ilgili son gelişmeleri firmalara bildirmek  KOBİ’lere istatistiksel veriler sağlamak, fizibilite çalışması yapmak.  Yurtdışı fuar organizasyonları düzenlemek ve markaya ilişkin destek sağlamak.  Düzenli aralıklarla eğitim seminerleri düzenlemek. www.italtrdae.com İTALYA

72 TEŞEKKÜRLER İlhan UNCU Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesi -Uzman Telefon : 0 232 488 60 00 Faks : 0 232 488 61 47 E-posta: ilhan.uncu@eib.org.tr


"DTM – TİM İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ DTM – TİM İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları