Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ba ş arılı Ö ğ retmenli ğ in İ lkeleri Hazırlayan ve Sunan Bünyamin ALBAYRAK Bolu Eğitim Merkezi Öğretmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ba ş arılı Ö ğ retmenli ğ in İ lkeleri Hazırlayan ve Sunan Bünyamin ALBAYRAK Bolu Eğitim Merkezi Öğretmeni."— Sunum transkripti:

1 Ba ş arılı Ö ğ retmenli ğ in İ lkeleri Hazırlayan ve Sunan Bünyamin ALBAYRAK Bolu Eğitim Merkezi Öğretmeni

2 Hz. Peygamber (s.a.): “Ben muallim olarak gönderildim” buyurmuşlardır. (Keşfü’l-Hafa, 2, 1756) M. Akif şöyle diyor: “Misyonerler gece-gündüz çalışırlarken, Vahyi ilahi mi bekler bizim ulema” Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı, Bu dördü olmadan olmaz. Vazife çünkü büyük.”

3 1- Çocuklar ihtiyarlasa, hatta torun sahibi olsalar bile unutamadıkları insanlar özellikle öğretmenleridir.

4 2- Öğretmenler; a- Zor ve hassas bir mesleği seçtiğini bilmeli, b- Öğretmenlik özde geçim için değil hizmet için yapılmalı, c- İdeoloji değil ilim adamı olmalı, d- Sürekli aydınlanmalı ve aydınlatmalı, e- Kendini çabuk geliştirmeli, olayları ve etkilerini iyi kestirmeli, f- Doğru bilgilere ulaşmalı ve çocukları çıkmaz sokaklara itmemeli, g- Hak ve batılı iyi bilmeli, bölgesel ve evrensel olayları günü gününe takip etmeli, h- Her ortamda bir öğretmen olduğunu unutmamalı, ı- Her an toplumsal ekranda olduğunu bilerek verici bir istasyon gibi alıcılara karşı kendini iyi ayarlamalıdır.

5 3- Öğretmenler daima; a- Gurur, cimrilik ve korkaklıktan uzak, b- Azimli, sabırlı ve ileri görüşlü, c- Mesleğini seven, bilgi ve sevgi saçan, d- İlginçliğini kaybetmeyen, e- Yerinde espri yapabilen, iyi yönleri ve tebessümü ile hatırlanan, f- Seviyeye göre ders anlatan, g- Asla cesaret kırmayan, h- Zorbaca, kuru bir saygı istemeyen bilakis o saygıyı kazanan biri olmalı, ı- Öncelikle onarıcı ve onurlandırıcı olmalı, i- Yapacaksa tenkit veya şikayeti en sona bırakmalıdır.

6 4- Öğretmenler daima; a- Büyük düşünmeli; b- Her zaman güler yüzlü, bakımlı, sade ve şık olmalı, c- Notu tehdit unsuru yapmamalı, ç- Çalışsam da kazanamam dedirtecek ve ümitsiz yapacak not vermemeli, çocuğun istikbali ile oynayacak hatalara düşmemeli, d- Otoritesini bilgi ve sevgi üzerine kurmalı, e- Zamanında dersine girip çıkmalı ve dakik olmalı, f- Kolay kolay öfkelenmemeli ve kin tutmamalı, g- Hiçbir mazereti dersinin önüne geçirmemeli, ğ- Hiçbir şekilde bezgin görünmemeli ve pes etmemeli, h- Telaffuzuna ve ses tonuna dikkat etmeli, ne kendisini ne de bir başkasını gülünç duruma düşürmemeli, ı- Yıpranmamak için tartışma ve kavgaya haklı da olsa girmemeli ve çevresi ile iyi geçinmeli, 4- Öğretmenler daima; a- Büyük düşünmeli; b- Her zaman güler yüzlü, bakımlı, sade ve şık olmalı, c- Notu tehdit unsuru yapmamalı, ç- Çalışsam da kazanamam dedirtecek ve ümitsiz yapacak not vermemeli, çocuğun istikbali ile oynayacak hatalara düşmemeli, d- Otoritesini bilgi ve sevgi üzerine kurmalı, e- Zamanında dersine girip çıkmalı ve dakik olmalı, f- Kolay kolay öfkelenmemeli ve kin tutmamalı, g- Hiçbir mazereti dersinin önüne geçirmemeli, ğ- Hiçbir şekilde bezgin görünmemeli ve pes etmemeli, h- Telaffuzuna ve ses tonuna dikkat etmeli, ne kendisini ne de bir başkasını gülünç duruma düşürmemeli, ı- Yıpranmamak için tartışma ve kavgaya haklı da olsa girmemeli ve çevresi ile iyi geçinmeli,

7 i- Aksaklıkları şahıs ismi vermeden objektif olarak ortaya koymalı, j- Bir kişi nedeniyle bir sınıfı suçlamamalı ve küfürlü kelimeler kullanmamalı, k- “Geri zekalılar, tembeller, sakarlar” gibi sözler lügatinde bulunmamalı, l- Anlatacağını az ve öz cümlelerle anlatmalı, yaptıramayacağı emirleri vermemeli, m- Konuşunca dinletebilmeli, n- Soruları ile derse katılımı artırmalı ve püf noktaları tüm sınıfa nakarat yaptırmalı, o- Gözden düşürebilecek olan özel hayatını anlatmamalı, ö- İtibarını lekeleyecek borçlara girmemeli, para ve namus yönünden leke almamalı, örneğin öğrencilerden hediye vb. taleplerde bulunmamalı, p- Uyarılmadan tüm görevlerini zamanında yapmalı, r- Eleştirildiği hiçbir hatada ısrar etmemeli, s- Kendine duyulan sevgi ve güveni asla sarsmamalı, ş- Sopa ile değil kalem ile dolaşmalı, çünkü sopa terbiyeliyi terbiyesiz, terbiyesizi de arsız yapar,

8 t- Her şeyin eğitim ve öğretim ile düzeleceğine inanmalı, u- Disiplini engizisyona dönüştürmemeli, ü- Daima mesafeyi bozmadan öğrenci, veli ve çevresinin acılarına ve mutluluklarına katılmalı, v- Alanında çok güçlü olmalı, y- Tüm gelişmelere açık ve tüm teknik araçlardan yararlanmasını bilmeli, z- Alanında gelecek tüm sorulara hazırlıklı olmalı, w- Her işini barış içinde sürdürmeli ve kesinlikle bir komplekse saplanmamalı, x- Görgü kurallarına titizlik göstermeli, y- Gelebilecek tepkileri önceden görebilmelidir

9 5- Her öğretmen öğrencisini; a- Olduğu gibi kabullenmeli, b- Kayıtsız ve şartsız insan olarak sevmeli, c- Hiçbir şekilde mahcup etmemeli ve arkasından konuşmamalı, d- Her öğrencinin değer görme ve onay beklediğini bilmeli, e- Öğrencisine özgürce ifade etme, seçme, yardım etme fırsatı tanımalı ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmalı, f- Öğrencisini iyi dinlemeli, kesinlikle sözünü kesmemeli, g- Öğrencilerine eşit davranmalı, h- Öğrencideki değişiklikleri ve başarıları görmeli, ı- Öğrencilerine kendini adamalı, i- Hiçbir öğrencisini gülünç duruma düşürerek toplumsal linç olayına itmemeli, j- Öğrencilerinin hal ve hatırını sormada önce davranmalı, tüm sorunları ile ilgilenmeli ve gönüldeş olmalı, k- Öğrencilerinden daima güzel bir karşılık alacak şekilde davranmalı,

10 l- Onlara yaklaşımlarında; a- Bilinç altında saklanan ve üzen olayların dışarı çıkarılmasına katkıda bulunmalı, b- Sevginin enerji verdiğini, yıkıcı eleştirinin ise gerilettiğini, c- Davranışlarında aile, çevre, hava şartları, salgı bezleri vs. gibi birçok faktörün etkili olduğunu bilerek eğitmeli, d- Çocuğun sürekli bir gelişim sürecinde bulunduğunu, donmuş bir motorun çalıştırılması gibi donuk bir zekanın da motor gibi ilgi ve çaba ile hız kazanacağını bilmeli, e- Fikren geliştikçe davranışlarının da gelişeceğini bilmeli, f- Bir kusuru ile de onu asla mahkum etmemeli, m- Öğrencilerinin özel ve gizli yeteneklerini çabuk tanıyıp yol göstermeli, n- Öğrencilerinin zihninin kirlenmesine sebep olacak faydasız ve boş şeyler ile kafasını doldurmamasına yardımcı olmalı, o- Öğrencilerinin arkadaş, ideoloji, uyuşturucu veya aşk ve şehvet mağduru olmamalarına ve sağlıklı bir kişilik kazanmalarına yardımcı olmalı, ö- Öğrencilerinin daima vatanına, milletine ihanet edecek ideolojik akımlara ve beyin göçüne ilgi duymamalarına, aksine erdemli ve üretken olmalarına, toplum kültürüne katkıda bulunan birer insan olmalarına yardımcı olmalıdırlar.

11 6- Bir veli için en acı hatıranın, a- Çocuğunun öğretmenleri tarafından kötülenmesi olduğunu bilmeli, b- Çocuğunuzun şu şu yönleri iyi, kötü yönlerini söylemeden kötü yönleri için şunlarda şöyle olursa daha iyi olur diye değerlendirmeli, c- Ama çocuğu ve veliyi mahcup edecek ve ailede huzursuzluk çıkaracak bir ortam oluşturmamalı, d- Bu tür problemleri önce öğretmen çözmeye çalışmalı, çözemezse son çare olarak veliye bildirmelidir. Çünkü öğretmen; a- Hem öğrencinin, b- Hem velinin, c- Hem de toplumun gönlünde taht kurdukça zamanla toplumların öğretmeni olacaktır.


"Ba ş arılı Ö ğ retmenli ğ in İ lkeleri Hazırlayan ve Sunan Bünyamin ALBAYRAK Bolu Eğitim Merkezi Öğretmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları