Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz

2 CEBECİ HASTANESİNDE 347, İBNİ SİNA HASTANESİNDE 357 OLMAK ÜZERE TOPLAM 704 HEMŞİREDEN ANKET ARACILIĞI İLE BİLGİ TOPLANMIŞTIR.

3 İbn-i Sina & Cebeci Hastanelerindeki Hemşirelerin Sigara İçme Durumu
2010 2007 Kampus İçiyor Bırakmış Hiç içmemiş Cebeci 211 49.2% 36 8.4% 182 42.4% İbn-i Sina 190 47.4% 30 7.5% 181 45.1% Tüm grup 401 48.3% 66 8% 363 43.7% Kampus İçiyor Bırakmış Hiç içmemiş Cebeci 151 43,5% 42 12,1% 154 44.4% İbn-i Sina 144 40.4% 37 10,4% 176 49.3% Tüm grup 295 41.9% 79 11,2% 330 46.9%

4 Cebeci Hastanesinde Sigara içme Durumu İbni Sina Hastanesinde Sigara içme Durumu

5 SİGARA & CİNSİYET 2010 2007 Cinsiyet Tüm grup İçiyor Hiç içmemiş Erkek 69 44 63.8% 25 36.2% Kadın 688 354 51.5% 334 48.5% 757 398 52.6% 359 47.4% Cinsiyet Tüm grup İçiyor Hiç içmemiş Erkek 73 44 60.3% 17 23.3% Kadın 631 251 39.8% 313 49.6% 704 295 41.9% 330 46.9% Erkeklerde sigara içme oranı her iki çalışmada da kadınlara gore daha yüksek

6 SİGARA & YAŞ 2007 SİGARA & YAŞ 2010 Yaş 36,2% Yaş 13,3% Tüm grup
İçiyor Bırakmış Hiç İçmemiş <=25 130 47 2 81 36,2% 1,5% 62,3% 26-30 264 136 18 110 51,5% 6,8% 41,7% 31-35 182 91 17 74 50,0% 9,3% 40,7% 36-40 133 64 11 58 48,1% 8,3% 43,6% >40 101 52 32 16,8% 31,7% 810 390 65 355 8,0% 43,8% SİGARA & YAŞ 2010 Yaş Tüm grup İçiyor Bırakmış Hiç İçmemiş <=25 98 13 3 82 13,3% 3,1% 83,7% 26-30 194 81 21 92 41,8% 10,8% 47,4% 31-35 189 96 23 71 50,3% 12,2% 37,8% 36-40 119 58 48 48,7% 10,9% 40,3% >40 104 19 37 46,2% 18,3% 35,6% 704 295 79 300 41,9% 11,2% 46,9%

7 SİGARA & YAŞ 2007 SİGARA & YAŞ 2010
2007’YE ORANLA 2010’DA YAŞA GÖRE SİGARA İÇME ORANLARININ AZALDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

8 Yaş aralığına göre sigara içme durumuna bakıldığında, 25 yaş altında sigara içme oranının 2010 yılında %22,9 oranında azaldığı görülmektedir.

9 Günlük Sigara Tüketimi 2007
2007 Yılında hastanemiz hemşireleri günde ortalama Adet sigara içiyorlardı. Bir günde ne kadar sigara içiyorsunuz? n % 1-5 76 19.2 6-10 130 32.9 11-20 169 42.8 >20 20 5.1 Günlük Sigara Tüketimi 2010 2010 Yılında hastanemiz hemşireleri günde ortalama Adet sigara içiyorlar. Bir günde ne kadar sigara içiyorsunuz? n % 1-5 65 22,6 6-10 92 31.9 11-20 123 42,7 >20 8 2,8

10 Aylık Sigaraya Ödenen Para Miktarı 2007
Bir ayda sigaraya ödenen para(YTL) n % <30YTL 81 20.5 30-59YTL 125 31.6 60-99YTL 95 24.1 >=100YTL 94 23.8 sigaraya ayda ortalama 65.5 YTL harcıyorlardı. Aylık Sigaraya Ödenen Para Miktarı 2010 Bir ayda sigaraya ödenen para (TL) n % <30TL 35 13.0 30-59TL 48 17,8 60-99TL 45 16,7 >=100TL 142 52,6 sigaraya ayda ortalama TL harcıyorlar.

11 2007 de Ortalama sigaraya başlama yaşı 19.10
Sigara içmeye kaç yaşında başladınız? n % <=15 34 8.6 16-18 160 40.3 19-21 132 33.2 >21 71 17.9 2007 de Ortalama sigaraya başlama yaşı 19.10 Sigaraya Başlama Yaşı 2010 Sigara içmeye kaç yaşında başladınız? n % <=15 34 9.3 16-18 144 39.5 19-21 112 30.7 >21 75 20.5 2010 da Ortalama sigaraya başlama yaşı 19.43

12 2007 yılında Sigaraya ne zaman başladınız? n % Ortaokul 20 5.1 Lise 178 45.4 Üniversite 49 12.5 İşe başladıktan sonra 145 37.0 Her iki çalışma da sigaraya genellikle lise (sağlık koleji) yada işe başladıktan sonra başlanıyor (%82.4). 2010 yılında Sigaraya ne zaman başladınız? n % Ortaokul 21 5.6 Lise 152 40.6 Üniversite 63 16.8 İşe başladıktan sonra 132 35.3

13 Sigara İçimini Etkileyen Faktörler
Sigara & Medeni Durum 2007 İki çalışma karşılaştırıldığında;halen sigara içenlerin evli ve diğer grubunda azaldığı, hiç içmemişlerin evli ve bekar grubunda arttığı görülmüştür. Sigara & Medeni Durum 2010

14 Sigara & Çocuk Sayısı 2007 2007 Yılında çocuk sayısı arttıkça sigara içme oranı artıyorken (p=0.028) Sigara & Çocuk Sayısı 2010 2010 Yılında çocuk sayısı ile sigara içme durumu arasında bir ilişki bulunmamıştır.

15 Sigara & Eğitim Durumu 2007 Sigara & Eğitim Durumu 2010 Eğitim durumu İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış Lise 138 54.3% 102 40.2% 14 5.5% Ön lisans 202 51.5% 148 37.8% 42 10.7% Lisans 55 33.7% 99 60.7% 9 Lisans üstü 5 25.0% 70.0% 1 5.0% Tüm grup 400 48.3% 363 43.8% 66 8.0% Eğitim durumu İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış Lise 92 47.4% 81 41.8% 21 10.8% Ön lisans 146 47.9% 116 38.0% 43 14.1% Lisans 51 27.3% 122 65.2% 14 7.5% Lisans üstü 6 33.3% 11 61.1% 1 5.6% Tüm grup 295 41.9% 330 46.9% 79 11.2% Her iki çalışmada da ön lisans ve lise mezunlarında sigara içme oranının yüksek oranda olduğu görülmüştür. 2010 2007

16 Anne-Babanın Oturduğu Yere Göre Sigara İçme Durumu
2007 2010 Anne/babanın oturduğu yer İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış İl 258 48.1% 245 45.7% 33 6.2% İlçe 101 49.5% 82 40.2% 21 10.3% Köy 37 45.1% 12 14.6% Tüm grup 396 48.2% 360 43.8% 66 8.0% Anne/babanın oturduğu yer İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış İl 195 42.7% 220 48,1% 42 9,2% İlçe 76 42% 82 45.3% 23 12.7% Köy 24 36.4% 28 42.4% 14 21.2% Tüm grup 295 41.9% 330 46.9% 79 11.2% Her iki çalışmada anne-babası il/ilçe merkezlerinde oturanlarda sigara içme oranı köyde oturanlara göre daha fazla 2007 2010

17 Sigara & Birlikte Yaşanılan Kişiler
2007 Anlamlı olmamakla birlikte arkadaşları ile oturanlarda sigara içme oranı daha yüksek (p:0.109) 2010 Anlamlı olmamakla birlikte akrabaları ile oturanlarda sigara içme oranı daha yüksek (p=0.372)

18 Ailenin gelir düzeyi sigara içme oranını etkilemiyor
Sigara & Ailenin Ekonomik Durumu 2007 2010 Ailenin gelir düzeyi sigara içme oranını etkilemiyor

19 Sigara & Çalışma Süresi
2007 2010 Kaç yıldır çalışıyorsunuz? İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış <5 81 38.4% 119 56.4% 11 5.2% 5-9.9 59 48.8% 3 2.5% 175 53.0% 126 38.2% 29 8.8% >=20 86 53.4% 54 33.5% 21 13.0% Kaç yıldır çalışıyorsunuz? İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış <5 38 25.3% 106 70.7% 6 4% 5-9.9 49 37.1% 68 51.5% 15 11.4% 139 50.9% 98 35.9% 36 13.2% >=20 69 46.3% 58 38.9% 22 14.8% Çalışma süresi ile sigara içme arasında anlamlı bir ilişki var, 10 yıl ve üzerinde çalışanlarda sigara içme oranı en fazla.

20 Çalışma süresi ile sigara içme arasında anlamlı bir ilişki var,
Sigara ve çalışma süresi tablo değerlendirmesi 2007 2010 Çalışma süresi ile sigara içme arasında anlamlı bir ilişki var, 10 yıl ve üzerinde çalışanlarda sigara içme oranı en fazla.

21 Sigara & Çalışma Saatleri
2007 Çalışma saatleri ile sigara içme oranı açısından belirgin bir fark yok. 08:00-16:00 arası çalışanlarda bu oranın biraz daha fazla olduğu görüldü.

22 Sigara & Ailede Sigara Kullanımı
2007 Sigara içen ailelerin çocuklarında sigara içme oranı yaklaşık olarak iki kat daha yüksek

23 2007 Annesi sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı her iki çalışmada da % 70 e çıkıyor. 2010

24 2007 Babası sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı babası sigara içmeyenlere göre daha yüksektir. 2010

25 Kardeşleri sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı daha yüksektir.
2007 Kardeşleri sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı daha yüksektir. 2010

26 Sigara & Evde Sigara İçen Bireylerin Varligi
2007 2010 Evde sigara içen kişiler var ise sigara içme oranı belirgin olarak artıyor

27 Alkol içenlerde sigara içme oranı belirgin olarak daha fazla
SİGARA &ALKOL 2007 2010 Alkol içenlerde sigara içme oranı belirgin olarak daha fazla

28 Sigara & Sigaranın Etken Olduğu Hastalıklar2007
Sigara içenler sigaranın yaptığı hastalıkların farkında.

29 Sigara & Sigaranın Etken Olduğu Hastalıklar 2010
Bu çalışmamızda sigaranın etken olduğu hastalıklar sorusuna çoğunlukla kanser, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıklarında etkendir cevabı alınmıştır. Yine büyük bir çoğunluk tüm hastalıklarda etkendir cevabını vermiştir.

30 Sigaranın dış görünümünüzü olumsuz etkilediğine inanıyor
musunuz? 80% 84% 88% 92% 96% 100% İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış 2007 Her iki çalışmada da sigara içenler içmeyenlere göre sigaranın dış görünüşü olumsuz etkilediğinin ve yaşamı kısalttığının hiç içmemiş ve bırakmışlara oranla daha az farkında. 2010 2007

31 olduğunun farkındalar.
2010 2007 Her iki çalışmada da sigara içenler kapalı yerlerde sigara içmenin içmeyenler için zararlı olduğunun farkındalar. 2007

32 2007 Yılında sigara içen hemşirelerin %30’u içmeyenlerin ise %15’i
!!!önemli bir sorun!!! 2007 Yılında sigara içen hemşirelerin %30’u içmeyenlerin ise %15’i sigara içen hemşire ve doktorların topluma kötü örnek oluşturduğuna inanmıyordu. 2010 Yılında da bu görüşte anlamlı bir değişiklik olmamıştır…

33 ’de yürürlüğe giren Tütün Kontrol Yasası Fakültemizde sigara içme durumunu etkiledi mi sorusuna %64.5 oranında “ evet azaldı” cevabını vermişlerdir. Ün. Yasak 2010

34 TÜTÜN KONTROL YASASININ İŞLEMEYEN YÖNÜ VARMI DİYE SORULDUĞUNDA;
ÇOĞUNLUK YASANIN TAM OLARAK UYGULANMADIĞI KANAATİNDE DENETİMLERİN YETERSİZLİĞİ, CEAZİ İŞLEMLERİN UYGULANMAMASI, VERİLEN AĞIRLIKLI CEVAPLAR ARASINDADIR, YAKLAŞIK %15’LİK BİR KISMI DA YASANIN İŞLEMEYEN YÖNÜNÜN OLMADIĞINI BELİRTMİŞTİR,

35 SİGARA İLE SAVAŞ GRUBUNDAN BEKLENTİLER SORULDUĞUNDA AĞIRLIKLI OLARAK ŞU CEVAPLAR ALINMIŞTIR.
SİGARANIN ZARARLARI KONUSUNDA EĞİTİMLERİN ARTIRILMASI SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE PİSİKOLOJİK DESTEĞİN SAĞLANMASI DENETİMLERİN ARTTIRILMASI CEZAİ YAPTIRIMLARIN ARTTIRILMASI SİGARA İÇENLERE AYRI ODALARIN TAHSİS EDİLMESİ SİGARAYI BIRAKMA YÖNTEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMESİ

36 Sigaranın zararları konusunda duyarlılığın arttığı düşülmektedir.
Sonuç olarak; bu anket çalışması Ankara Üniversitesi Hastanelerinde çalışan hemşirelerde sigara içme oranının düşmekte olduğunu göstermiştir. Sigaranın zararları konusunda duyarlılığın arttığı düşülmektedir.

37 Bu nedenle başta lise dönemi olmak üzere mezuniyet öncesi dönemde ve işe başladıktan sonra sigaraya başlamanın engellenmesi ve beklentiler doğrultusunda eğitim ve destek çalışmaları arttırılmalıdır.

38 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları