Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz 1."— Sunum transkripti:

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz 1

2 2 CEBECİ HASTANESİNDE 347, İBNİ SİNA HASTANESİNDE 357 OLMAK ÜZERE TOPLAM 704 HEMŞİREDEN ANKET ARACILIĞI İLE BİLGİ TOPLANMIŞTIR.

3 Kampus İçiyorBırakmış Hiç içmemiş Cebeci 211 49.2% 36 8.4% 182 42.4% İbn-i Sina 190 47.4% 30 7.5% 181 45.1% Tüm grup 401 48.3% 66 8% 363 43.7% İbn-i Sina & Cebeci Hastanelerindeki Hemşirelerin Sigara İçme Durumu 2007 2010 Kampusİ çiyor Bırakmış Hiç içmemiş Cebeci 151 43,5% 42 12,1% 154 44.4% İbn-i Sina 144 40.4% 37 10,4% 176 49.3% Tüm grup 295 41.9% 79 11,2% 330 46.9% 3

4 Cebeci Hastanesinde 2007-2010 Sigara içme Durumu İbni Sina Hastanesinde 2007-2010 Sigara içme Durum u 4

5 CinsiyetTüm grupİçiyor Hiç içmemiş Erkek69 44 63.8% 25 36.2% Kadın688 354 51.5% 334 48.5% Tüm grup757 398 52.6% 359 47.4% Erkeklerde sigara içme oranı her iki çalışmada da kadınlara gore daha yüksek SİGARA & CİNSİYET CinsiyetTüm grupİçiyor Hiç içmemiş Erkek73 44 60.3% 17 23.3% Kadın631 251 39.8% 313 49.6% Tüm grup704 295 41.9% 330 46.9% 2010 2007 5

6 SİGARA & YAŞ 2007 Yaş Tüm grup İçiyorBırakmışHiç İçmemiş <=25 130 47281 36,2% 1,5%62,3% 26-30 264 13618110 51,5%6,8%41,7% 31-35 182 911774 50,0%9,3%40,7% 36-40 133 641158 48,1%8,3%43,6% >40 101 521732 51,5%16,8%31,7% Tüm grup 810 39065355 48,1%8,0%43,8% Yaş Tüm grup İçiyorBırakmışHiç İçmemiş <=25 98 13382 13,3% 3,1%83,7% 26-30 194 812192 41,8%10,8%47,4% 31-35 189 962371 50,3%12,2%37,8% 36-40 119 581348 48,7%10,9%40,3% >40 104 481937 46,2%18,3%35,6% Tüm grup 704 29579300 41,9%11,2%46,9% SİGARA & YAŞ 2010 6

7 SİGARA & YAŞ 2007 2007’YE ORANLA 2010’DA YAŞA GÖRE SİGARA İÇME ORANLARININ AZALDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. 7

8 Yaş aralığına göre sigara içme durumuna bakıldığında, 25 yaş altında sigara içme oranının 2010 yılında %22,9 oranında azaldığı görülmektedir. 8

9 2007 Yılında hastanemiz hemşireleri günde ortalama 12.90 Adet sigara içiyorlardı. Bir günde ne kadar sigara içiyorsunuz? n% 1-5 7619.2 6-10 13032.9 11-20 169 42.8 >20 205.1 Günlük Sigara Tüketimi 2007 Günlük Sigara Tüketimi 2010 Bir günde ne kadar sigara içiyorsunuz? n% 1-5 6522,6 6-10 92 31.9 11-20 123 42,7 >20 8 2,8 2010 Yılında hastanemiz hemşireleri günde ortalama 12.35 Adet sigara içiyorlar. 9

10 Aylık Sigaraya Ödenen Para Miktarı 2007 sigaraya ayda ortalama 65.5 YTL harcıyorlardı. Bir ayda sigaraya ödenen para (TL)n% <30TL 35 13.0 30-59TL 48 17,8 60-99TL 4516,7 >=100TL 142 52,6 Bir ayda sigaraya ödenen para(YTL)n% <30YTL 8120.5 30-59YTL 125 31.6 60-99YTL 9524.1 >=100YTL 9423.8 Aylık Sigaraya Ödenen Para Miktarı 2010 sigaraya ayda ortalama 101.27 TL harcıyorlar. 10

11 Sigaraya Başlama Yaşı 2007 Sigara içmeye kaç yaşında başladınız? n% <=15 348.6 16-18 160 40.3 19-21 132 33.2 >21 7117.9 2007 de Ortalama sigaraya başlama yaşı 19.10 Sigaraya Başlama Yaşı 2010 Sigara içmeye kaç yaşında başladınız? n% <=15 349.3 16-18 144 39.5 19-21 112 30.7 >21 757520.5 2010 da Ortalama sigaraya başlama yaşı 19.43 11

12 Sigaraya ne zaman başladınız? n% Ortaokul 205.1 Lise 17845.4 Üniversite 4912.5 İşe başladıktan sonra 145 37.0 Her iki çalışma da sigaraya genellikle lise (sağlık koleji) yada işe başladıktan sonra başlanıyor (%82.4). Sigaraya ne zaman başladınız? n% Ortaokul 21215.6 Lise 15240.640.6 Üniversite 6316.8 İşe başladıktan sonra 132 35.335.3 2010 yılında 2007 yılında 12

13 Sigara İçimini Etkileyen Faktörler İki çalışma karşılaştırıldığında; halen sigara içenlerin evli ve diğer grubunda azaldığı, hiç içmemişlerin evli ve bekar grubunda arttığı görülmüştür. Sigara & Medeni Durum 2007 Sigara & Medeni Durum 2010 13

14 2007 Yılında çocuk sayısı arttıkça sigara içme oranı artıyorken (p=0.028) Sigara & Çocuk Sayısı 2007 Sigara & Çocuk Sayısı 2010 2010 Yılında çocuk sayısı ile sigara içme durumu arasında bir ilişki bulunmamıştır. 14

15 Her iki çalışmada da ön lisans ve lise mezunlarında sigara içme oranının yüksek oranda olduğu görülmüştür. Eğitim durumu İçiyor Hiç içmemiş Bırak mış Lise 138 54.3% 102 40.2% 14 5.5% Ön lisans 202 51.5% 148 37.8% 42 10.7% Lisans 55 33.7% 99 60.7% 9 5.5% Lisans üstü 5 25.0% 14 70.0% 1 5.0% Tüm grup 400 48.3 % 363 43.8% 66 8.0% Sigara & Eğitim Durumu 2007 Eğitim durumu İçiyor Hiç içmemiş Bırakmı ş Lise 92 47.4% 81 41.8% 21 10.8% Ön lisans 146 47.9% 116 38.0% 43 14.1% Lisans 51 27.3% 122 65.2% 14 7.5% Lisans üstü 6 33.3% 11 61.1% 1 5.6% Tüm grup 295 41.9% 330 46.9% 79 11.2% Sigara & Eğitim Durumu 2010 15 2007 2010

16 Anne-Babanın Oturduğu Yere Göre Sigara İçme Durumu 2007 Anne/babanın oturduğu yer İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış İl 258 48.1% 245 45.7% 33 6.2% İlçe 101 49.5% 82 40.2% 21 10.3% Köy 37 45.1% 33 40.2% 12 14.6% Tüm grup 396 48.2% 360 43.8% 66 8.0% 2010 Anne/babanın oturduğu yer İçiyor Hiç içmemiş Bırakmış İl 195 42.7% 220 48,1% 42 9,2% İlçe 76 42% 82 45.3% 23 12.7% Köy 24 36.4% 28 42.4% 14 21.2% Tüm grup 295 41.9% 330 46.9% 79 11.2% Her iki çalışmada anne-babası il/ilçe merkezlerinde oturanlarda sigara içme oranı köyde oturanlara göre daha fazla 16 20072010

17 Anlamlı olmamakla birlikte arkadaşları ile oturanlarda sigara içme oranı daha yüksek (p:0.109) Sigara & Birlikte Yaşanılan Kişiler 2007 2010 Anlamlı olmamakla birlikte akrabaları ile oturanlarda sigara içme oranı daha yüksek (p=0.372) 17

18 Sigara & Ailenin Ekonomik Durumu Ailenin gelir düzeyi sigara içme oranını etkilemiyor 20072010 18

19 Kaç yıldır çalışıyorsunuz? İçiyorHiç içmemiş Bırakmı ş <5 81 38.4% 119 56.4% 11 5.2% 5-9.9 59 48.8% 59 48.8% 3 2.5% 10-19.9 175 53.0% 126 38.2% 29 8.8% >=20 86 53.4% 54 33.5% 21 13.0% Sigara & Çalışma Süresi 2007 Kaç yıldır çalışıyorsunuz? İçiyorHiç içmemişBırakmış <5 38 25.3% 106 70.7% 6 4% 5-9.9 49 37.1% 68 51.5% 15 11.4% 10-19.9 139 50.9% 98 35.9% 36 13.2% >=20 69 46.3% 58 38.9% 22 14.8% 2010 Çalışma süresi ile sigara içme arasında anlamlı bir ilişki var, 10 yıl ve üzerinde çalışanlarda sigara içme oranı en fazla. 19

20 2007 Çalışma süresi ile sigara içme arasında anlamlı bir ilişki var, 10 yıl ve üzerinde çalışanlarda sigara içme oranı en fazla. 2010 Sigara ve çalışma süresi tablo değerlendirmesi 20

21 Sigara & Çalışma Saatleri Çalışma saatleri ile sigara içme oranı açısından belirgin bir fark yok. 08:00-16:00 arası çalışanlarda bu oranın biraz daha fazla olduğu görüldü. 2007 21

22 Sigara içen ailelerin çocuklarında sigara içme oranı yaklaşık olarak iki kat daha yüksek Sigara & Ailede Sigara Kullanımı 2007 22

23 2007 Annesi sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı her iki çalışmada da % 70 e çıkıyor. 23 2010

24 2007 Babası sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı babası sigara içmeyenlere göre daha yüksektir. 24 2010

25 2007 Kardeşleri sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı daha yüksektir. 25 2010

26 Evde sigara içen kişiler var ise sigara içme oranı belirgin olarak artıyor Sigara & Evde Sigara İçen Bireylerin Varligi 2007 2010 26

27 Alkol içenlerde sigara içme oranı belirgin olarak daha fazla SİGARA &ALKOL 27 20072010

28 Sigara içenler sigaranın yaptığı hastalıkların farkında. Sigara & Sigaranın Etken Olduğu Hastalıklar2007 28

29 Sigara & Sigaranın Etken Olduğu Hastalıklar 2010 Bu çalışmamızda sigaranın etken olduğu hastalıklar sorusuna çoğunlukla kanser, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıklarında etkendir cevabı alınmıştır. Yine büyük bir çoğunluk tüm hastalıklarda etkendir cevabını vermiştir. 29

30 Her iki çalışmada da sigara içenler içmeyenlere göre sigaranın dış görünüşü olumsuz etkilediğinin ve yaşamı kısalttığının hiç içmemiş ve bırakmışlara oranla daha az farkında. Sigaranın dış görünümünüzü olumsuz etkilediğine inanıyor musunuz? 80% 84% 88% 92% 96% 100% İçiyorHiç içmemişBırakmış 30 2007 2010

31 Her iki çalışmada da sigara içenler kapalı yerlerde sigara içmenin içmeyenler için zararlı olduğunun farkındalar. 31 2007 2010

32 !!!önemli bir sorun!!! 2007 Yılında sigara içen hemşirelerin %30’u içmeyenlerin ise %15’i sigara içen hemşire ve doktorların topluma kötü örnek oluşturduğuna inanmıyordu. 2010 Yılında da bu görüşte anlamlı bir değişiklik olmamıştır… 32

33 19.05.2008’de yürürlüğe giren Tütün Kontrol Yasası Fakültemizde sigara içme durumunu etkiledi mi sorusuna %64.5 oranında “ evet azaldı” cevabını vermişlerdir. Ün. Yasak 2010 33

34 TÜTÜN KONTROL YASASININ İŞLEMEYEN YÖNÜ VARMI DİYE SORULDUĞUNDA; ÇOĞUNLUK YASANIN TAM OLARAK UYGULANMADIĞI KANAATİNDE DENETİMLERİN YETERSİZLİĞİ, CEAZİ İŞLEMLERİN UYGULANMAMASI, VERİLEN AĞIRLIKLI CEVAPLAR ARASINDADIR, YAKLAŞIK %15’LİK BİR KISMI DA YASANIN İŞLEMEYEN YÖNÜNÜN OLMADIĞINI BELİRTMİŞTİR, 34

35 SİGARA İLE SAVAŞ GRUBUNDAN BEKLENTİLER SORULDUĞUNDA AĞIRLIKLI OLARAK ŞU CEVAPLAR ALINMIŞTIR. SİGARANIN ZARARLARI KONUSUNDA EĞİTİMLERİN ARTIRILMASI SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE PİSİKOLOJİK DESTEĞİN SAĞLANMASI DENETİMLERİN ARTTIRILMASI CEZAİ YAPTIRIMLARIN ARTTIRILMASI SİGARA İÇENLERE AYRI ODALARIN TAHSİS EDİLMESİ SİGARAYI BIRAKMA YÖNTEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMESİ 35

36 Sonuç olarak; bu anket çalışması Ankara Üniversitesi Hastanelerinde çalışan hemşirelerde sigara içme oranının düşmekte olduğunu göstermiştir. Sigaranın zararları konusunda duyarlılığın arttığı düşülmektedir. 36

37 Bu nedenle başta lise dönemi olmak üzere mezuniyet öncesi dönemde ve işe başladıktan sonra sigaraya başlamanın engellenmesi ve beklentiler doğrultusunda eğitim ve destek çalışmaları arttırılmalıdır. 37

38 38 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları