Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 Unite 2: Rekabet Gücü,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 Unite 2: Rekabet Gücü,"— Sunum transkripti:

1 © © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 Unite 2: Rekabet Gücü, Strateji, and Prodüktivite İşletme Bölümü GÜZ 2012-13

2 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 2 Anahtar kavramlar Prodüktivite (Üretkenlik), Strateji (Yönetim Planlaması), Rakabet gücü tanımı. İşletme Üçgeninde üç temel konsepti Stratejinin rekabet gücü için önemi Rekabet Gücü yada Rekabet Edebilirlik-üç temel faktör Rakabet gücü için diğer önemli faktörler Neden Bazı işletmeler Başarısızdırlar?. Bir işletmenin misyon ve amacının tanımlanması Strateji için verilen örneklerin açıklanması. Küresel strateji’nin tanımı. Dışsal ve içsel Faktörler açıklanması Üretkenlik ve verimlilikle ilgili soruların çözümü

3 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 3 İşletme Üçgeninde üç temel konsept Rekabet gücü, Strateji, ve Prodüktivite birbirlerinden ayrı anlamlar olsada, aslında birbirine bağımlı ve bir işletme için hayati önem taşıyan ve yönetim kararlarını etkileyen kavramlardır. Rekabet gücü: bir işletmenin piyasadaki etkinliğini göstermekle birlikte, diğer rakip firmaların ürettiği benzer mal ve hizmetleri sağlamasıdır. Strateji: Bir aksiyon planı olup bir işletmenin nasıl ve hangi metodlarla hedeflerine ulaştığını gösterir. Prodüktivite: üretim faktörlerini bir başka değişle insan gücü, malzeme, makine, bilgi gibi unsurları en ekonomik biçimde kullanmanın ölçüsüdür.

4 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 4  Rekabet Gücü: Firmalar rekabet edebilirliği ancak mal ve hizmetleri göreceli olarak en etkili ve en ucuz satarak yada hizmet vererek sağlayabilirler. Rekabet gücü bir firmanın yada işletmenin başarılı olup olmadığını belirleyen en önemli etkendir. Piyasalar rekabet gücünü birçok şekilde etkileyebilir. Rekabet Gücü Rekabet Gücü Rekabet gücü bir piyasada müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını göreceli olarak en etkin şekilde sağlayabilen önemli faktörlerden biridir.

5 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 5 Rekabet Gücü yada Rekabet Edebilirlik üç temel faktör  Tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini belirlenmesi  Mal ve hizmetlerin Fiyatlanması  Mal ve hizmetlerin Tanıtımı ve reklamı

6 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 6 Mal ve Hizmet Dizayn Maliyet Lokasyon (konum) Kalite Hızlı mukabele gücü (Yanıt) Esneklik Stok yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Hizmet ve Hizmet kalitesi Yönetici ve İşci ilişkisi Rekabet Gücü-Diğer Önemli Faktörler

7 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 7 Rekabet Gücü-Diğer Önemli Faktörler  Mal ve hizmet – Müşterinin satın alma kararını etkileyen çok önemli bir anahtar faktör.  Ürün yeniliği ve zaman –Yeni mal ve hizmet anlayışı getirir.  Çıktı maliyeti- fiyat ve kar politikalarını birebir etkileyen en önemli faktörlerden biridir.  Lokasyon- Taşıma yada transportasyon maliyetine etki eden faktörlerden biridir.  kalite- Diğer önemli Faktörlerden biridir. Materyal, işçilik, dizayn ve hizmet şekli ile birebir ilişkilidir.  Hızlı mukabele gücü İlgili piyasaya hızlı bir şekilde yeni ürün sürülmesi.  Esneklik Piyasadaki yeni değişikliklere cevap verebilme yateneği.

8 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 8 Rekabet Gücü – Önemli Faktörler  Stock kontrolü: Bir firma için hayati önemi vardır.  Tedarik zinciri: İç ve dış kordinasyonu ile birlikte mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde taşınmasını sağlayan sistemdir.  Service: Her yönlü kaliteyi belirler.  İşveren işci ilişkisi: İşletme biriminin temel değerleridirler (Bilgi, yetenek, idari kapasite).

9 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 9 Neden Bazı işletmeler Başarısızdırlar?  Aşağıdaki nedenleri gösterebiliriz: Kısa dönem planları için AG için yapılan aşırı harcamalar. Bir firmanın Fırsat ve üstün yönlerinin avantajlarını kullanamaması Diğer firmaların rekabet gücünü (ticari tehditlerini) görememesi İşletim sistemi planlarını belirleyememesi Mevcut Mal ve hizmet konseptine fazla harcama yapmaması. Yeni ürün tasarımına az önem göstermesi İnsan kaynaklarına ve sermaye’ye az yatırım yapması İşverenle işci arasında iyi iletişim kurulamaması Müşteri ihtiyaç ve isteklerini belirleyememesi

10 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 10 İki Önemli soru? Strateji belirlerken;  Tüketici gerçekten ne talep ediyor?  Hangi metod kullanılırsa müşterinin isteklerine karşılık verir?  Bu sorulara cevap verebilmek için önce strateji faktörünü incelememiz gerekiyor. İyi bir strateji geliştirmek içinde rekabet edebilirlik gücünü anlamak gerekir.

11 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 11 Strateji Bir işletmenin ticari amaçlarına ulaşmak için yapılan planlardır. Üç dönemde uygulanabilir  Uzun dönem  Orta dönem  Kısa dönem Bir stratejinin etkin bir şekilde kullanılması, ancak uzun dönemde iyi bir planlama ve o işletmenin amaçlarına ulaşması ile mümkündür.

12 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 12 Misyon ve Amaç Misyon  Bir işletmenin varlığı ile ilgili sebeb Misyon belgesi  Bir işletmenin amacını belirtir Amaç  Hedef için çizilen yol Taktik  Bir işletmenin stratejik planları için kullanılan yöntem

13 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 13 Strateji için bir örnek  Fatma koleje giden bir öğrencidir ve işletme dünyasında kariyer yapmak istemektedir. Buna ilaveten iyi bir iş ve güzel kazanç aramaktadır. Misyon: Kaliteli bir yaşam amaç: Başarılı bir kariyer ve iyi kazanç Strateji: İyi bir eğitim almak Taktik: Çalışma, para, kitap, kalem

14 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 14 Strateji için örnekler Düşük maliyet: Düşük maliyet: Kendi kaynakları kullanarak üçüncü ülkelerde ucuz iş gücünden yararlanmak. Taban ölçekli stratejiler: Sermaye’ye dayalı metodlar kullanılarak fazla çıktı ile düşük birim maliyeti yaratmak Taban ölçekli stratejiler: Sermaye’ye dayalı metodlar kullanılarak fazla çıktı ile düşük birim maliyeti yaratmak. Uzmanlaşma: Bir çeşit ürün üzerinde yoğunlaşıp kaliteli çıktı üretmek Uzmanlaşma: Bir çeşit ürün üzerinde yoğunlaşıp kaliteli çıktı üretmek. Esneklik: Esneklik: mukabele gücünü kullanma. Yüksek kalite: Rakip firmaların politikalarını takip etme yerine, daha fazla kaliteli üzerine yoğunlaşma Yüksek kalite: Rakip firmaların politikalarını takip etme yerine, daha fazla kaliteli üzerine yoğunlaşma. Hizmet: Hizmet: Güvenilir, saygın, yardımsever bir yapıda olması.

15 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 15 Stratejik faktörlere örnekler Bankalar, ATM cihazlarıUygunluk Lokasyon Disneyland Nordstroms Müşteri önceliğiHizmet Burger King, Mc Donald Chain of Supermarkets Değişebilen hizmetlerEsneklik Express Mail, Fedex, DHL, UPS Zamanında ve hızlı dağıtım Zaman Sony TV Lexus, Cadillac Pepsi, Kodak, Motorola Yüksek performans gösteren mallarKalite Posta üçretleri, motel üçretleri... Düşük maliyetFiyat

16 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 16 Küresel strateji Günümüzde birçok ticari firma stratejik planlarını küreselleşmenin getirdiği politikalara göre ayarlamak zorundadır. Bir ülkede çalısan ticari politikalar, birbaşka ülkede çalışmayabilir. Stratejik politikalar yada planlar siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal farklılıkları dikkate alması gerekmektedir

17 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 17 Dışsal Faktörler Ekonomik nedenler: Enflasyon, faiz oranları, döviz kurları. Politik nedenler: Siyasi istikrarsızlık, iç savaş. Yasal mevzuat: Asgari üçret, ticari kısıtlamalar. Teknoloji: Yenilik ve yeni ürün dizayını. Rekabet: Fiyat, kalite, ve market için özel yaplar. Piyasalar: kapasite, lokasyon, telif hakları, uzun dönemli büyüme eğilimi, istikrar.

18 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 18 İçsel Faktörler İnsan Kaynakları: müdürlerin, memurların ve işçilerin bilgi deneyim, tercübe ve bağlılığı gibi kavramlardır. Araç ve Gereçler: Kapasite, lokasyon, yıl, maliyet, yenileme. Finansman kaynakları: Bütçe, borçlar, sermaye maliyeti ve nakit akışı. Müşteri: Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını ve bağımlılığı. Mal ve hizmetler: yeni mal ve hizmetler için olan kalite, Planlama ve dizayn. Teknoloji: Yeni imkanları kullanma ve uyarlama Satıcılar: Kalite, esneklik, dürüstlük ve servis güvencesi.

19 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 19 Stratejik Yöntem  SWOT yada FÜTZ SWOT kısaltmasının açılımı Strengths (üstünlükler), Weaknesses (zayıflıklar), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler) şeklindedir. Türkçe olarak FÜTZ şeklinde kısaltılmaktadır. SWOT analizi ile örgüt iç çevresinde sahip olduğu üstün ve zayıf noktaları ve dış çevresinden kendisine yönelen fırsat ve tehditleri değerlendirebilir. Bu sayede örgüt çevresinde yer alan faktörlerin en önemlilerini belirleyebilir. Üstünlükler ve zayıflıklar iç faktörlerle ilgili olup yöneticiler tarafından değerlendirilir. Fırsatlar ve tehditler dış faktörlerle belirlenir ve piyasadaki uzmanlar tarafından değerlendirilir.

20 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 20 İşletim sisteminin stratejisi İşletim fonksiyonlarının etkin kullanını ile ilgilidir  Kalite tabanlı strateji  Mal ve hizmetlerin onarımı ve gelişimi ile ilgilidir. Zaman tabanlı strateji  Mal ve hizmet üretiminde zamanın kısaltılması ile ilgilidir.

21 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 21 Düşük prodüktivite’nin Nedenleri Hizmet sektörü’nün ekonomideki payının imalat ve tarım sektörüne oranla hızla artması. Tasarruf oranının düşük olması. Bütçe açıklarından dolayı yatırımların borç ve yüksek faizlerine gitmesi. Yüksek üçretler ve yan ödemelerden dolayı teknolojiye para yatırılamaması. Sermaye maliyetinin yüksek olması. Yasalardan dolayı rekabet gücü’nün azalması. Sendikaların siyasi amaçlı tutumları. İşverenle işci arasındaki güvenin yeterli düzeyde bulunamaması. İş ahlakının zayıflaması.

22 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 22 Prodüktivite’yi Geliştirme Yolları Yetenekli ve sorumlu yönetim kadrosu. Güçlü Liderlik. Basit ama etkili organizasyon ve işlemler. Seçkin personel. Objektif planlama ve kontrol. Sürekli eğitim.

23 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 23 Verimlilik Ekonomik verimlilik  Çıktının girdiye oranı. Az girdi ile Çok çıktı mantığının çalışması ekonomik verimliliği belirler. Örgütsel verimlilik  Mal ve hizmet çıktısının arazi, sermaye ve emek girdilerine oranıdır.  Verimlilik(%) = (Çıktı/Girdi)*100%  yada gerçekleşen çıktı/beklenen çıktı Bir kafede saat başı 150 kahve üretiliyor. Emek olarak, saat başı 200 kahve üretiliyorsa, bu kafe dükkanının verimliliği ne olur?  Verimlilik (%) = (Çıktı/Girdi)*100% = (150/200)*100% = 75%

24 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 24 Üretkenlik yada prodüktivite Prodüktivite  Kaynakların etkin kullanımını gösteren bir ölçü Üretkenlik oranları değişik alanlarda kullanılıyor  Planlama  Programlama  Finans analizleri Kısmi ölçümler  çıktı/(tek girdi) Çok amaçlı ölçümler  Çıktı/(çoklu girdiler) Toplam ölçüm  Toplam çıktı/(toplam girdiler) Üretkenlik= Çıktı Girdi

25 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 25 Üretkenliği etkileyen 4 Ana faktör SermayeKalite TeknolojiYönetim

26 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 26 Üretkenlik maksimum çıktının kesin zaman aralığında mümkün mertebe en düşük fiyata üretilmesidir. Üretkenlik miktarla birebir ilişkilidir. Verimlilik üretimdeki harcanan zamandır. Verimlilik bir birim üretkenlik için kullandığı zaman, para, energy ve diğer kaynakları tanımlar. Üretkenlik ve Verimlilik arasındaki farklılıklar

27 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 27 Prodüktivite Değişim oranı (growth rate) Üretkenliğin şimdiki yılı – Üretkenliğin geçmiş yılı Üretkenliğin geçmiş yılı

28 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 28 Prodüktivite’nin Ölçülmesi Kısmi Çıktı Çıktı Çıktı Çıktı ölçüm Emek Makine Sermaye Enerji Çoklu Çıktı Çıktı Ölçüm Emek+ Makine Emek + sermaye + Enerji Toplam Mal ve hizmetlerin toplamı Ölçüm Kullanılan tüm girdiler

29 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 29 Kısmi Üretkenlik Ölçümleri Birim çıktı/ kilowatt-saat Enerji Prodüktivitesi Birim çıktı/para birimi Sermaye Prodüktivitesi Birim çıktı/saat Makine Prodüktivitesi Birim çıktı/saat Birim çıktı/vardiya Katma değer/saat İşçilik Prodüktivitesi

30 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 30 Örnek-Toplam Prodüktivite  Bir firma 7040 birim mal üretiyor ve firmanın maliyetleri şöyle belirleniyor: işçilik 1000$, malzeme 520$ ve genel masraflar 2000$. Çoklu faktör üretkenliğini (Toplam üretkenliği hesaplayınız? ÇFÜ =Çıktı işçilik + malzeme + G. masraflar ÇFÜ =(7040 birim) $1000 + $520 + $2000 ÇFÜ=2.0 birim/dollar

31 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 31 Örnek-Prodüktivite değişimi  Eğer Üretkenlik 80’den 84’artarsa. Üretkenliğin büyüme oranı (growth rate)nedir? YBO=84-80 80 YBO =5% X 100

32 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 32 Örnek-Prodüktivite  Aşağıdaki senaryolara göre üretkenliği hesaplayınız. (a)4 işçi 8 saatte 720 ayak kare halı döşemektedir. (b) Bir makine iki saatte 68 kullanışlı parça üretmektedir. (a) Prodütivite= döşenen halı işçinin çalışma saati P = 720 4 x 8 P =22.5 ayak/ saat

33 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 33 (b) Prodüktivite= kullanılan parça üretim zamanı Örnek-Prodüktivite P = 68 2 P =34 parça/ saat

34 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 34 Örnek-İşçilik Prodüktivitesi  Bir firma meyve ve sebze’yi işledikden sonra yarım saatte 4 işçi kullanarak 400 tane kutu konservesi üretebiliyor. İşçilik prodüktivitesini hesaplayınız. İşçilik Prodüktivitesi = Üretilen miktar işçinin çalışma saati İP= 400 4 x (1/2) İP =200 miktar/ saat

35 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 35 Örnek-İşçilik Prodüktivitesi  Bir seramik firması 3000 $ harcayarak yeni bir seramik pişirme fırını almıştır. Buradaki amaç % 25 over enerji tasarufu yapmaktır. Yetkili kişi sadece enerji tasarrufuna değil diğer prodüktivite ölçümlerininde etkili ve yararlı olduğunu kontrol etmek istemektedir. İlgili firmanın verileri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir: Değişim yararlı oldu mu? 3000 (Geçen Yıl)2600 (Bu Yıl) Enerji 15000 (Geçen Yıl)18000 (Bu Yıl) Sermaye 350 (Geçen Yıl)375 (Bu Yıl) İşçilik 4000 (Geçen Yıl)4000 (Bu Yıl) Üretim

36 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 36 Örnek-İşçilik Prodüktivitesi  İşçilik 4000/350=11.42 (Geçen Yıl)4000/375= 10.66 (Bu Yıl)  Sermaye4000/15000=0.266 4000/18000=0.222  Enerji4000/3000=1.33 4000/2600=1.54  İşçilik değişimi = 10.66-11.42=-0.76  İşçilik büyümesi = (10.66-11.42)/11.42= -6.66  Sermaye değişimi = 0.222-0.266= - 0.044  Sermaye büyümesi = (0.222-0.266)/0.266= - 16.54  Enerji değişimi = 1.54-1.33=0.21  Enerji büyümesi = (1.54-1.33)/ 1.33=15.78 Enerji değişim politikası beklenen tasarrufu gerçekleştiremedi. Ayrıca, enerji büyürken işçilik ve sermaye prodüktivitesi azalmaktadır. Enerji prodüktivitesi %15 hesaplanmış ve beklenen %25’lik enerji tasarrufu hedefinin altında kalmıştır.

37 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 37 Örnek-Toplam İşçilik Prodüktivitesi  Bir firmanın son iki yıla ait satış, maliyet, karlılık, stok ve sabit harcama verileri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir: Sermaye maliyetinin %15 ve enflasyon oranının %5 olduğu varsayılarak 2 yıl için toplam prodüktiviteleri hesaplayınız? Faktör1.yıl2.yıl Satış geliri100120 Direk işçilik4045 Malzeme2025 Genel Masraflar1015 Diğer Masraflar55 Toplam7590 Kar2530 Stoklar8070 Sabit Tesisler4050

38 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 38 Örnek-Toplam İşçilik Prodüktivitesi  Sermaye maliyetinin %15 ve enflasyon oranının %5 olduğu varsayılarak 2 yıl için toplam prodüktiviteleri hesaplayınız? TİP=Satışgelirleri Direk işçilik+Genel Masraflar 1. yıl100/40+20+10+5+(0.15)(80+40)=100/93=1,075 2. yıl120/1,05((45+25+15+5+(0,15)(70+50))=1,058 To plam prodüktivite= 1,058-1,075/1,075=-%1,6 oranında azalmıştır. İşgücü prodüktiviteleri 1. yıl: 100/(40+20)=2 2.yıl 120/1,05/(45+15)=1,905 (1,095-2)/2=-%4,8 Prodüktivitedeki düşme diğer alanlarda olan olumsuz gelişmelerden dolayıdır.

39 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 39 Örnek- Çoklu Faktör Prodüktivitesi Toplam Prodüktivite  Aşağıdaki verilen bilgiler ışığında ÇFP’sini hesaplayınız. 8 saat üretimle 300 birim çıktı sağlanıyor. Burada üç işçi 600 parça malzeme kullanıyor. İşçiler saat başı üçretlerini 20 $ olarak ödeniyor ve malzeme için yapılan harcama parça başı 1$ dır. Genel masrafların ise işçi maliyetlerinin 1.5 katı olduğu görülmektedir. ÇFP=Çıktı İşçilik+ Malzeme + Genel Masraflar MFP =(300 units) 3x8x20 + 600x1 + 3x8x20x1.5 MFP =0.167 birim/dolar

40 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 40 Teşekkürler


"© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tüm hakları saklıdır, Ders Notları Prodüktivite; Ünite2 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 Unite 2: Rekabet Gücü," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları