Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Turgut Göksu tgoksu@hotmail.com www.turgutgoksu.com Tez Yazma Ders notu Prof. Dr. Turgut Göksu tgoksu@hotmail.com www.turgutgoksu.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Turgut Göksu tgoksu@hotmail.com www.turgutgoksu.com Tez Yazma Ders notu Prof. Dr. Turgut Göksu tgoksu@hotmail.com www.turgutgoksu.com."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Turgut Göksu tgoksu@hotmail.com www.turgutgoksu.com
Tez Yazma Ders notu Prof. Dr. Turgut Göksu

2 Her üniversitenin kendine mahsus bir tez yazım sistemi vardır
Her üniversitenin kendine mahsus bir tez yazım sistemi vardır. Bunu üniversitelerin enstitüleri Tez Yazım (İmla) Kılavuzu adı altında ilan ederler. Buralarda yazmada farklı tercihler olsa da önemli olan bir sistematiğin olmasıdır. Okuyucunun anlayacağı şekilde, Baştan sona aynı sistematik içinde yazılmış Bilimsel etik kurallarına uyulmuş bir yazım olmalıdır.

3 1. TEZ YAZIMINDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ
1.1. Kağıt Özellikleri A4 boyutunda birinci snf. hamur kağıdın tek yüzü. Tablo, grafik, şekil ve benzeri için farklı bir kağıt, katlanmak suretiyle kullanılabilir. 1.2. Sayfa Düzeni Kenar Boşlukları: Sayfaların sol ve üst kenarlarından 4 cm, sağ ve alt kenarlarından 2,5 cm Sayfa Numaraları: sağ-üst kenarından 2,5 cm. aşağıya, iç kapak ile jüri üyeleri onay sayfasına numara yazılmamalıdır. Numaralandırma: Sayfa numaraları önsözden başlayarak verilir. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, v, vi…) şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4, 5…) şeklinde numaralandırılır. Önsözün, girişin, bölüm başlangıçlarının ve sonucun ilk sayfalarına numara verilir, ancak numaralar gizlenir. Yazı Tipi ve Boyutu: Times New Roman tipinde 12 pt boyutlarında; dipnotlar Times New Roman tipinde 10 pt. Tablo ve şekillerde gerekirse 10 pt. Satır Aralıkları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 pt), dipnotlarda 1 (12 pt). Paragraflar: Başlıklar dahil bütün metin soldan ve sağdan bloklanmış iki tarafa yaslanmış. Paragrafların ilk satırı soldan bir TAB içeriden başlayacak şekilde.

4 1.3. Bölüm Başlıkları Birinci düzey başlıklar, yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler BÜYÜK HARFLE, koyu ve 12 pt boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır. İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler BÜYÜK HARFLE ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır. Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin İlk Harfleri Büyük, diğerleri küçük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır. Dördüncü ve daha alt düzeydeki başlıklarda ise bütün sözcüklerin İlk Harfleri Büyük, diğerleri küçük harfle yazılır, sol kenardan hizalanır. Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 3 satır (2x1,5 satır), sonra 1,5 satır boşluk bırakılır.

5

6 Ön kapak Boş Sayfa: İç Kapak: 14 Punto
sol ve sağ kenarlarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 4 cm boşluk. Beyaz parlak karton. Boş Sayfa: Tezi/Raporu ve cildi korumak amacıyla boş bir sayfa eklenir. İç Kapak: Tümüyle dış kapağın aynı ancak tez yazımında kullanılan normal kağıt üzerine yazılacaktır.

7

8

9

10

11

12

13 ÖNSÖZ Kısaca tezin amacına değinildikten sonra, gerekiyorsa tezin hazırlanmasında karşılaşılan güçlükler konusunda bilgileri, tezin hazırlanmasında katkısı olan kişi ve/ veya kuruluşlara teşekkür gibi açıklamaları içerir. ‘ÖNSÖZ’ ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın üst ortasına gelecek şekilde yazılmalı ve önsöz metni iki sayfayı geçmemelidir.

14 Türkçe Özet Sayfası: Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle ÖZET başlığı kullanılır ve ilk satırda tezin künyesi belirtildikten sonra, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılır. Ne aradık, ne yaptık, ne bulduk? 300 kelimeyi geçmemelidir. Metnin altına “Anahtar Sözcükler” ifadesi yazılarak 5 anahtar sözcük belirtilir. İngilizce Özet Sayfası: Türkçe özet sayfası gibi hazırlanır, başlık olarak İngilizcede ABSTRACT kelimesi kullanılır. “Anahtar Sözcükler” yerine ise “Key Words” ifadesi kullanılır.

15

16

17

18

19

20 Simgeler ve Kısaltmalar Dizini:
Tezde kısaltmalar kullanılmışsa, bunlar alfabetik sıraya göre alt alta dizilir. Her kısaltmanın karşısında kısaltmanın açılımı belirtilir. Tablolar/Şekiller Dizini: Tezde tablo, grafik, harita vb. gibi kullanılmışsa, ilgili tablo, grafik, harita vb. için dizin oluşturulur. Tablo başlıkları tablonun üst kısmında, grafik ve şekil başlıkları ise, alt kısmında birbirini izleyen numaralar kullanılmak suretiyle gösterilir.

21 Tezin Metin Kısmı Giriş: Bölümler: Sonuç:

22 Tezin Metin Kısmı Giriş:
Giriş kısmında, önsözde belirtilenler tekrar edilmemek üzere, çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorunlar etraflıca tanımlanır; kullanılan kuramsal çerçeve, konu, amaç, kapsam, sınırlılıklar, izlenen yöntem ve teknik yeterince açıklanır; bölümlerin kısa tanıtımı yapılır.

23 Tezin Metin Kısmı Bölümler
Tezin bölümleri, gerek duyulan ayrıntı düzeyine bağlı olarak tezi sonuca götürecek bilgi ve açıklamaları, uygun düşünce silsilesi içinde ortaya koyar. Genelde konuyla ilgili teorik altyapının ele alındığı 1-2 bölüm ve alan araştırması bölümünden oluşur.

24 Tezin Metin Kısmı Sonuç:
Burada, girişte açıklanan tezin amacı ve/veya hipotezinden başlayarak tezin sınırlılıkları çerçevesinde tezde ulaşılan çözüm, tezin çeşitli bölümlerinde varılan sonuçlardan da yararlanarak açıklanır. Bu açıklamalar mümkünse veya gerek varsa daha sonraki çalışmalara ışık tutacak çeşitli önerilerle desteklenir. Ayrıca, yapılan araştırmada çözümlenemeyen sorunlar varsa, bunların gelecekte hangi tür veya konudaki araştırmalarla çözümlenebileceğine ilişkin bilgiler de verilir.

25 Atıflar-Alıntılar Temel prensip kimden nasıl, ne kadar faydalanıldığının belirtilmesidir.

26 Yazar soyadına göre atıf verme
Kaynaklar metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilir. Kaynak, cümlenin başlangıcında veya içinde verilecekse, Boran (2003) şeklinde, cümle sonunda verilecekse (Boran, 2003). Nokta işareti kaynaktan hemen sonra konulur. Kaynak birden fazla yazara ait olduğunda; yazar sayısı iki ise, cümle başında veya içinde Yılmaz ve Johnson (2004) şeklinde, cümle sonunda ise (Yılmaz ve Johnson, 2004). şeklinde yazılır. Yazar sayısı ikiden fazla ise cümle başında veya içinde Yılmaz ve diğ. (2004) şeklinde, cümle sonunda ise (Yılmaz ve diğ, 2004). şeklinde yazılır. Aynı yazara ait ve aynı yıl içinde yayınlanmış yayınlar Feray (2005a), Feray (2005b) şeklinde numaralandırılır.

27 Aynı parantez içerisinde aynı yazarın 2 ve daha fazla eserine atıfta bulunma; son yayınlanan eseri en son belirterek aynı parantez içerisinde gösterilebilirler. (Gogel, 1990, 2006). Eserin belirli bir bölümüne atıfta bulunma; bir eserin sadece bir bölümüne, sayfasına, çizelgeye, şekle atıfta bulunurken daima sayfa numarası gösterilir. (Özal, 2005:10), veya (Shimamura, 1989: Bölüm 3). Aynı parantez içerisinde 2 ya da daha fazla esere atıf; (Berndt, 2002; Harlow, 1983). Metinde kişisel görüşmeye atıfta bulunma; (Nguyen, kişisel görüşme, 28 Eylül 1998),

28 Kaynaklar bölümünde künyeler yazar soyadına göre sıralanır.
İkincil kaynak (atıf yapılan kaynak başka bir kaynağa atıfta bulunuyorsa) metinde orijinal kaynağa atıfta bulunulur ve parantez içerisinde orijinal kaynağa atıfta bulunan yazara gönderme yapılır. Referans listesinde sadece orjinal kaynağa atıfta bulunan kaynak için giriş yapılır; orijinal kaynak için referans girişi yapılmaz. Örn., Comte, bütün bilginin denenerek ortaya konulabileceğini, böylece ön kabulle ortaya çıkan doğruların denenmesi gerektiğini belirtmektedir (akt. Böke, 2009:18-19).

29 Alıntılar Genel olarak alıntılar kelime, imla ve noktalama bakımından aslına uygun olarak (aynen) yapılır. Bir yanlış varsa, doğrusu köşeli parantez içerisinde belirtilir. Kırk kelimeden daha az uzunluktaki kısa alıntılar çift tırnak içerisinde verilir. Alıntının sonunda ilgili kaynağa atıf yapılıp nokta konulur. Kırk kelimeden fazla olan uzun alıntılar tırnak içerisinde gösterilmezler. Uzun alıntılar soldan 1 sekme (1,27 cm) içerden verilir. İçerden verilen uzun alıntılarda, 2 yazı karakteri daha küçük karakter kullanılır. Çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınılması tavsiye edilir.

30 Cümle başındaki alıntı örneği;
According to Jones (1998:199), "Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time". According to Jones, "Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time" (1998:199). Cümle arasındaki kısa alıntı örneği; Interpreting these results, Robbins et al. suggested that the “therapists in dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately responding to the adolescent’s needs or concerns” (2003:541) contributing to an overall climate of negativity. Cümle sonundaki kısa alıntı örneği; Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby “medical needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006:112).

31

32

33

34

35 Kaynakça (Yazar soyadına göre A’dan Z’ye; 1 aralık)
AKDOĞAN, Nalan, TENKER, Nejat, (2005) Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara, Gazi Kitabevi, 12. Baskı. AKURGAL, Ekrem, (1998) Anadolu Uygarlıkları, 6.bs., İstanbul, Nrt Turistik A.Ş. CEMALCILAR, Özgül, (2003) “Muhasebenin Amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 8, Ocak. ESİN, Emel, (1985) “Kotuz: İkinci Kök- Türk Sülalesinin Tamgası”, Erdem, cilt 1, sayı 1, s HAUSSİG, Hans Wilhelm, (1997) İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi, çev. Müjdat Kayayerli, Kayseri, Geçit Yayınevi. KAHYA, Esin, (2002) “Eski Türkler’de Bilim”, Türkler, III. Cilt, Ed. Salim Koca vd., Ankara, Semih Ofset, s PÖLLAUER, Gerhard, (1982) Die verlorenen Geschichte der Amazonen, Duesseldorf, Econ Verlag. SPRENGLİNG, Martin, (1986) “Tonyukuk Abidesi: Eski Bir Türk Şaheseri”, çev. Mehmet İnhan, Erdem, cilt 2, sayı 6, s

36 Kaynaklar ??? Acar, M. H. ve Yılmaz, P. (1997). Effect of tetramethylthiuramdisulfide on the cationic poymerization of cylohexeneoxide, The 2nd International Conferences on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Orlando, Florida, USA, Nisan. Burlando, P., Rosso, R., Cadavid, L. G., ve Salas, J. D. (1993). Forecasting of Short-term Rainfall Using ARMA Models. J Hydrol. Cilt 144, sayı. 1-4, Sf Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (1991). An motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (Sf ). Lincoln: University of Nebraska Press. Nelson, M.R. (1988). Constraints on the seismic velocity structure of the crust and upper mantle beneath the eastern Tien Shan, Central Asia, (doktora tezi), MIT, Cambridge, MA. Sisaky, A., Golab, F. ve Myer, B. (1989). Rust resistant potatoes, United Kingdom Patent, No: tarih: Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A. ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6,

37 ETİK SORUNLAR

38 İnternetten Aynen Alıntı


"Prof. Dr. Turgut Göksu tgoksu@hotmail.com www.turgutgoksu.com Tez Yazma Ders notu Prof. Dr. Turgut Göksu tgoksu@hotmail.com www.turgutgoksu.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları