Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Yazım Klavuzu Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Yazım Klavuzu Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ."— Sunum transkripti:

1 Proje Yazım Klavuzu Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ

2 Genel Biçim Bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. İçinde yer alan tüm tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır. Disketler çalışmanın arka iç kapağına yapılacak bir cep içine yerleştirilir. Söz konusu disketlerin üzerine etiket yapıştırılarak içerikleri hakkında bilgi verilir.

3 Basımda Kullanılacak Kağıdın Niteliği Çalışmalar, A4 boyutlarında (21 cm x 29.7 cm), 80 ile 100 g/m2 ağırlığında “birinci hamur” olarak bilinen beyaz kağıda basılmalı ve çoğaltılan kopyaları net ve okunaklı olmalıdır. Tez yazımında kağıdın her iki yüzü de kullanılabilir. (Klavuza bakınız)

4 Yazı Dili Tez, kolay anlaşılır akıcı bir dille ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs ağzından (edilgen) yapılmalı, cümleler kısa ve özlü olmalıdır.

5 Tablo ve Şekiller Tablolar ve şekiller sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak iki sayfadan daha fazla sürekli tablo veya şekil verilmez. Çok sayıdaki tablo veya şekiller, gerektiğinde eklerde verilebilir. Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her tablonun numarası ve açıklaması tablonun üstüne yazılır.

6 Yapılacak Çalışmada Ana Bölümler Kapak Sayfaları: 1.Kapak sayfası 2.Kısa özet ve anahtar kelimeler 3.Önsöz veya teşekkür 4.İçindekiler 5.Tablolar listesi 6.Grafikler veya şekiller listesi 7.Kısaltmalar

7 Ana Bölümler 1.GİRİŞ 1.1.Konunun Önemi 1.2.Çalışmanın Önemi ve Amacı 1.3.Çalışmanın Kapsamı 2.KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 3.MATERYAL VE YÖNTEM 3.1.Verilerin Elde Edilmesinde İzlenen Yöntem 3.2.Verilerin Analizinde İzlenen Yöntem 4.İŞLETME TANITIMI 4.1.İkinci Derece Bölüm Başlığı 4.2............................ 5.HAZIRLANAN WEB/PROGRAM TANITIMI 6. SONUÇ ve ÖNERİLER EKLER KAYNAKÇA

8 4.İŞLETME TANITIMI 4.1.İşletme Kuruluşu ve Gelişimi (Kısaca) 4.2.İşletme Faaliyet Alanları 4.3.İşletme Personel Yapısı 4.4.İşletme Organizasyon Yapısı (Şema ile) 4.5.İşletme Bilgisayar ve Yazılım Yapısı 4.6.İşletmenin Sorunları

9 Çalışmanın Amacı -Bu araştırma ile çözümlenecek Sorun veya sorunlar nelerdir, -Bu araştırma ile üretilecek bilgiler, sağlanacak yararlar nelerdir Çalışmanın Önemi Çalışma ile -Kurumlara -Bölgeye -Ülkeye -Bilim dünyasına ne gibi katkı sağlanacağı. Yöntem Çalışma da elde edilen verilerle ilgili olarak -Veri toplama yöntemi -Veri analiz yöntemi Sonuç-Öneriler -Bir anlamda araştırmanın özeti gibidir. Araştırmanın amacının sağlanıp sağlanmadığı -Ortaya çıkan fayda

10 Kaynak Gösterimi Kaynak bildirme zorunluluğu: 1.Başkasının eserinden doğrudan alıntı 2.Başkasının amacı ve yöntemlerinden yararlanıldığında 3.Başkasının kaynağından esinlendiyse

11 Metin İçinde Kaynak Gösterimi 1.Dipnotu yöntemi 2.Soyadı, tarih ve sayfa yöntemi 3.Soyadı ve tarih yöntemi 4.Numaralama yöntemi

12 Örnek (Metin İçinde) Genel olarak muhasebe, işletmelerde mal ve hizmet akımı sonucu finansal işlem ve olayları belli bir düzen içinde kaydetme, sınıflama ve bu kayıtların anlamlı özetlerini yapma, analiz etme ve yorumlama tekniği olarak tanımlanmaktadır (Aras, 1988, 55).

13 “Genel olarak muhasebe, işletmelerde mal ve hizmet akımı sonucu finansal işlem ve olayları belli bir düzen içinde kaydetme, sınıflama ve bu kayıtların anlamlı özetlerini yapma, analiz etme ve yorumlama tekniği olarak tanımlanmaktadır” (Aras, 1988, 55).

14 Kaynakçada Kaynak Gösterimi Kitap Soyad, Ad, Kitap Adı, Kurum Adı, Yayın No, Basım Yeri, Basım Tarihi, Yer, Tarih Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, : Güzem Yayınları, İstanbul, 2000. İki Yazar varsa: Aydın, A. ve Fuat Güçlü, ……..

15 Makale ve Bildiri: Soyad, Ad, (Yıl), “Makale Adı”, Dergi Adı, Kurum Adı, Yıl, Sayı, Yer, Sayfa Aralığı Gökçe, Mehmet. “Türkiye Dış Ticaretinin İncelenmesi.” İktisadi Araştırmalar Dergisi Sayı:12, İstanbul,1997, s12-20.

16 Web Adresi Yazar Adı veya Kurum Adı, Başlık ve varsa yayın bilgileri, Web Adresi, Ziyaret Tarihi

17 Kişisel Görüşme Soyad, Ad, “Görüşülen Konu”, Kurumu, Görevi, Görüşme tarihi.

18 Tablo, Şekil, Resim 1.Başlık 2.Sütun ve satır başlıkları 3.Kaynakça ve dipnot

19 Örnek Tablo: Tablo 1: Sağlık Personeli Başına Düşen Kişi Sayısı 1994-2004 YılHekimDiş hekimiHemşireSağlık memuruEbeEczacı 199492152901077196717023300 19958905269961156915613234 19968865068974160916143195 19978695026952161415913114 19988424855941157215873039 19998094660943154116063004 2 0007924213942144916212898 20017554319903150416652990 20027314070881141216773119 20037253922862140517172983 20046913924872124816902928 Kaynak: DİE, ……………….

20 Şekil 2 : İşletme Tanıtım Kartı Kaynak: …………..

21 KAYNAKÇA Agrarsofware-CD, Agrocom GmbH & Co.Agrarsystem KG, Potsdamer Str.192, D-33719 Bielefeld, Germany, 1999. Agronom, Agrocom GmbH & Co.Agrarsystem KG, Potsdamer Str.192, D-33719 Bielefeld, Germany, 1998. AKTUĞLU, M. Ali, Tarım İşletmeleri ve Muhasebesi, Ege Ün. İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları No:64/22, Bornova, 1972. AKTUĞLU, M.Ali, Amortismanlar ve Muhasebeleştirilmeleri, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No:63, Bornova, 1968. ARAS, Ali, Tarım Muhasebesi, Ege Ün. Ziraat Fakültesi yayınları No:486, Bornova, 1988. BARSVARY, Jan, Review of Needs and Potentials for Farm and Farming Systems Data in THE SLOVAK REPUBLIC, Institute of Scientific and Technical Information for Agriculture, Nitra, Slovakia DUMMİTRASHKO, Michael Iustin, Review of Needs and Potentials for Farm and Farming Systems Data in THE REPUBLIC OF MOLDOVA, Institute of Management and Advanced Training in Agribusiness, Chisinau, Republic of Moldova.

22 EKLER Ek 1 Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Analizine Yönelik Muhasebe Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması İçin Geliştirilen Programı Kodları unit Muhasebe; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Menus; type TForm1 = class(TForm) MainMenu1: TMainMenu; TantmBilgileri1: TMenuItem; letmeTantmKart1: TMenuItem; Envanterlemleri1: TMenuItem; toprakVarlEnvanteri1: TMenuItem;


"Proje Yazım Klavuzu Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları