Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘E-Üniversite’ye Yolculuk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘E-Üniversite’ye Yolculuk"— Sunum transkripti:

1 ‘E-Üniversite’ye Yolculuk
Akademik Bilişim 2013, Akdeniz Üniversitesi ‘E-Üniversite’ye Yolculuk Zümrüt Ecevit Satı Elif Kartal Karataş Zeki Özen Fatma Önay Koçoğlu Çiğdem Erol 23 Ocak 2013

2 İçerİk Giriş E-Üniversite: Dış ve İç Dinamikler
E-Üniversite Kavramı ve Örnekleri E-Üniversite Avantajlar E-üniversite Olma Yolunda Karşılaşılabilecek Sorunlar E-Üniversite olabilmek Sonuç

3 Giriş Kurum Hafızası ve Akıllı Kurum;
Kamu ve özel sektörde, İş süreçlerinin kişilere bağımlı olmaktan çıkarılması, Bir işin her an herhangi biri tarafından ve aynı kalitede yapılabilmesi Yeni yönetim modelleri, kavram ve kuramları; E-yönetim E-devlet E-belediye E-iş vb. Bilgi Toplumuna dönüşüm çalışmaları 2000’li yıllar ile yoğunluk kazanırken E-Dönüşüm Türkiye Projesi başlatılmıştır Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak

4 E-Üniversite: Dış ve İç Dinamikler
Dış Dinamikler: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Yükseköğrenim öğrenci sayısındaki artış Akademisyen sayısındaki artış E-öğrenme kavramının ortaya çıkışı Bilgi teknolojilerinin kullanım oranının artması Dezavantajlı bireyler için eğitimde fırsat eşitliği Bologna süreci İç Dinamikler: Üniversite organizasyon yapısındaki değişiklikler Üniversite iş süreçleri Akademik beklentilerin artması

5 E-Üniversite Kavramı ve Örnekleri
Kurumsal Yönetim/Yönetişim: işletmenin (corporation) toplumun çıkarlarını nasıl gözetmesi gerktiği ve nasıl yönetilmesi gerektiği (governance) ile ilgili ilkeler topluluğu. Üniversitelerimiz de, toplumu başta eğitim öğretim faaliyetleri ile yönlendiren, topluma şekil veren kurumlardır. Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler, kuşkusuz ki kendilerine özgü birer yönetişim stratejisi geliştirmiş ve uygulamaya geçirmişlerdir. E-Üniversite: Açık üniversite olarak da algılanabilecek olan e-üniversite internet temeli üzerine kurulu, monitor başında yürütülen bir uygulama olarak karşımıza çıkacak[18]

6 Gazi üniversitesi e-Gazi Projesi Karadeniz Teknik Üniversitesi E-KTÜ
Muğla Üniversitesi e-Üniversite Erişim Merkezi Namık Kemal Üniversitesi E-üniversite Otomasyonu İstanbul Üniversitesi (e-UNI) öğrenci otomasyon sistemi, web sitesi geliştirme, e-posta sistemi ve uzaktan eğitimde kullanılan öğrenim yönetim sistemi uygulamalar

7 E-Üniversite Avantajları
Üniversite karar alma süreçlerinde yaşadığı bürokratik yapıdan uzaklaşacak, bütünleşik bir bilişim altyapısı ile sorgulama, raporlama ve bu sayede karar alma, uygulamaya geçme aşamaları daha verimli hale gelecektir. Üniversitede çalışanlar kadar gerektiğinde idari işler ile de ilgilenmek zorunda kalan akademisyenlerin yükü hafifleyecek, artan zamanlarını akademik faaliyetlerine ayırabilecektir Bürokrasinin azaltılması ile üniversite alt birimlerinden üst birimlerine sunulan yenilikçi projelerin ve önerilerin sayısı artacak, dolayısı ile yönetim tarafından birim zamanda yapılan değerlendirme sayısı artacaktır Üniversitenin benimsediği yeni kamu yönetimi ve e-yönetişim anlayışı ile dolu nesiller yetiştirmesi, ülkenin de uluslararası düzeyde yeni eğilimleri takip ettiğinin göstergesi sayılacaktır.

8 E-Üniversite Olma Yolunda Kaşılaşılabilecek Sorunlar
E-üniversite bilişim alt yapısı çeşitli nedenler ile yanıt vermeyebilir. Böyle durumlar için alternatif çözümler geliştirilerek, bilişim alanında sunulan “bulut bilişim” teknolojisi değerlendirilmelidir. Bir e-üniversite portalı kullanıcısının, kullanıcı adı ve parolasının bir başka kişi tarafından ele geçirilmesi ile ortaya çıkabilecek olan olumsuz durumlara karşı hem tüm kullanıcıların dikkatli olması, hem de sistemin bu durumları önleyici şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. Üniversite yönetimince alınacak hukuki önlemler ve son kullanıcılarda yaratılacak farkındalık ile bu gibi sorunların ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Çalışanlar geliştirilecek olan kurum hafızası ile kendilerini değersiz hissedebilir ve yeni sisteme direnç gösterebilir, girişilen projenin başarısızlığa sürüklenmesine neden olabilirler. Üniversite düzenleyeceği toplantılar, seminerler ile durumu çalışanlarına en iyi şekilde açıklamalı ve yeni sisteme karşı oluşabilecek olumsuz düşünceleri ortadan kaldırabilmeyi başarabilmelidir.

9 E-Üniversite Olabilmek
Bilişim alt yapısının oluşturulması/güçlendirilmesi Bilgi Yönetimi Şeffaflık Kurum Aklı İşbirlikleri Uluslararası bakış

10 Sonuç Bu araştırma sonucunda e-üniversite çalışmalarının taslak projeler halinde yer aldığı görülmüştür. E-üniversiteye geçiş sürecinde üniversitenin yapısı ve büyüklüğü gibi etmenler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu etmenler göz önünde bulundurulduğunda her üniversite için ayrı bir model geliştirilmesi önerilmektedir.

11 TEŞEKKÜRLER…


"‘E-Üniversite’ye Yolculuk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları