Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR TEDAVİ SANATI HOMEOPATİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR TEDAVİ SANATI HOMEOPATİ"— Sunum transkripti:

1 BİR TEDAVİ SANATI HOMEOPATİ
Dr. Levent BUDA Pratisyen Hekimlik Kongresi – KUŞADASI 10 Kasım 2012

2

3 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIP TARİHİ
M. Ö Al bu otu ye! M. S Bu ot kötü, gel bu duayı oku! M. S O dua batıl inanç, al bu iksiri iç! M. S O iksirin ne faydası var, al bu hapı yut! M. S O hap etkisiz, al bu antibiyotiği iç! M. S O antibiyotik kimyasal, al bu otu ye!

4 HOMEOPATİ NEDİR? Homeopati kesinlikle bir TIP SİSTEMİ
HOMOS=benzer PATOS=hastalık,acı

5 Tıp derken........ Allopati = farklı, benzemeyen, alakasız
Enantiopati = anti, zıt, karşı Homeopati = benzer İsopati = aynı

6 Etkileme perspektifleri
Pro = destekleyici = teşvik Pro spesifik = homeopatik Anti = bastıran = karşısında çalışan Allo = rasgele = alakasız İso = aynı

7 TEMEL KURALLARI 1-İlaçların sağlıklı insanda denenmesi,
2-Benzerlikler kanununa göre denenmiş ilaçların seçimi ve uygulanması (Similia Similibus Curentur), 3-Tek ilaç, 4-En küçük doz.

8 HİPOKRAT’IN İLKELERİ 1-Otonom - biyolojik sistemler kanunu,
2-Karşıtlar yasası (enantiopati), 3-Benzerler yasası (homeopati). Tıbbı, bu yasa temellerine dayandıran ilk hekim HiPOKRAT’tır. ”Hastalık benzerlerle ortaya çıkar ve hasta bu benzerlerle sağlığa döner” der.

9 PARACELSUS Paracelsus( )Homeopati’nin öncüsüdür.Galen’nin katılığına karşı Hippokrata dönülmesini önerir. İlkeleri: 1-Doğanın incelenmesi, 2-Hastanın bireyselleştirilmesi, 3-İlacın bireyselleştirilmesi, 4-Benzerlik yasası.

10 HAHNEMAN KİMDİR? Homeopati’yi sistematik hale getiren Dr. Samuel Hahnemann( ) homeopati’yi, kurallarını, uygulama yöntemini ORGANON (1810) adlı temel eser’inde açıklamıştır. İLK DENEME 1796 da benzeşme yasasını doğrulayarak Homeopati’nin temelini atmıştır.

11 Dr. Samuel HAHNEMANN ALMANYA

12 ORGANON § 1: Bir hekimin esas görevi, hasta insanı sağlığına kavuşturmaktır. İşte tedavi etmek budur. § 2: Tedavinin en büyük amacı, devamlı, yumuşak ve çabuk biçimde sağlığı yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamaktır; ya da başka bir deyişle hastalığın tümünü kökten, şüphe götürmez biçimde gerçek bulgulara dayanarak, en seri, güvenilir ve hastaya zarar vermeyen yolla ortadan kaldırmaktır.

13 CONSTANTINE HERİNG

14 James Tyler Kent (1849 – 1916)

15 EUGENE NASH (1838 – 1917)

16 HOMEOPATİ ANEMNEZ yani hasta hakkında BİR ŞEYLER ve DAHA çok şeyler öğrenme ile başlar, Tedavinin doğal yapısı vardır ve bu “BENZER BENZERİ TEDAVİ EDER.”diye özetlenir, Hastanın YAŞAM GÜCÜ kuvvetlendirilir ve bu şekilde hastanın tedavisinde yol alınır,

17 HOMEOPATİ Etkileri kolaylıkla gözlenebilir,
EN KÜÇÜK DOZ esastır.(A.Shultz) “Küçük dozlar canlandırır,fazla dozlar öldürür.” DER, İlaçlar İNSAN’larda denenmiştir ve bir insana nasıl etki ettiği bilinir, BİREYSELLEŞME esastır. Birbirinin aynı iki insan yoktur, Uzmanlık isteyen bir tedavidir.

18 Üniversite Tıbbı Fiziksel beden Bedensel semptomlar Hastalık
Sebep – bozukluklar – enfeksiyon Immunite Intoxikasyon Dışarıdan regülasyon Lineer iyileşme

19 Homeopati Düşünsel kökeni ile birlikte Yaşam enerjisini içeren organizma Semptomların toplamı Hasta insan Çözüm – yatkınlık – defekt Savunma gücü Indüksiyon Kendi kendine regülasyon Kompleks iyileşme

20 Sağlık (WHO) Çevresi ile birlikte bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklılık halidir!

21 Hastalık Dünya Sağlık Örgütünün tanımındaki her hangi bir durumdaki bozukluktur.

22 Sağlık tekil bireysel Hastalık Sağlık ve hastalığı bugün kullanıldığı gibi, herhangi bir organımızla veya bedenin bir bölümü ile ilişkilendirmek doğru değildir. Çünkü hasta ya da sağlıklı olan bedenin kendisi değildir; beden sadece bilincin kendisine gönderdiği birtakım bilgileri ifade etmeye yarar.

23 Homeopati’de Sağlık Bir canlının bedeninde gerçekleşen olaylar, bu olayın kaynağını oluşturan bir bilginin, yani resmin bedende ifade edilmesidir (eidolon). Kalp ve nabız belli bir ritmi izlerken, beden ısısı belli bir sıcaklığı korurken bezler hormon salgılarken, bilinçten kaynaklanan bir bilgi işleve dönüşür. Farklı bedensel işlevler bir arada, belli bir yöntemle, uyum içinde yürüyorsa, bir model oluşur ki, biz buna “sağlık” diyoruz. İşlevlerden biri rayından çıktığı zaman uyum bozulur ve “hastalık” oluşur.

24 Homeopati’de Hastalık
Hastalık, bedendeki uyumun bozulması, yani o zamana dek olan dengede olan bir düzenin tehlikeye girmesidir. Bu uyum kaybı, önce bilinicimizde ortaya çıkar, daha sonra bedende kendini gösterir. Beden, bilincin ve bilinçte gerçekleşen tüm işlem ve değişikliklerin gerçekleşme alanıdır. Kişi, eğer bilincinde bir dengesizlik yaşarsa, bu, bedeninde bir hastalık belirtisi olarak görünür hale gelir ve deneyimlenir.

25 Bütün bu nedenler ile bedenin hasta olduğunu söylemek yanıltıcıdır
Bütün bu nedenler ile bedenin hasta olduğunu söylemek yanıltıcıdır. Sadece İNSAN hasta olabilir ve bunun belirtileri bedende ortaya çıkar. Bu nedenle: Somatik Psikolojik Psiko-somatik hastalık kavramları yoktur.

26 Bedende bir hastalık belirtisi ortaya çıktığında dikkatimizi kendisine çeker ve böylece o ana kadar ki yaşam akışımızda bir kesintiye yol açar. Her belirti bizi, istediklerimiz veya istemediklerimize dikkat etmeye zorlar. Ama biz ise, dışarıdan gelen bu kesintiden rahatsızlık duyarız ve tek bir hedefe yöneliriz; Rahatsızlık veren şeyi yok etmek. Kişi rahatsız edilmek istemez ve böylece hastalık belirtisine karşı savaş açar. Bu savaş da bir ilgi ve çaba gerektirir, böylece belirti, daima kendisiyle uğraşmamızı sağlayarak , hedefine ulaşmış olur.

27 Hipokrat’tan beri tıp hastayı şuna inandırmaya çalışmaktadır; hastalık belirtisi, kökeni, bedenin işlevsel süreçlerinde olan rastlantısal bir olaydır ve nedenlerinin bedende araştırılması gerekir. Oysa tıp, ısrarla belirtiyi yorumlamaktan kaçınarak, hastalığı da, belirtilerini de anlaşılmazlığa mahkum etmektedir. Böylece bir sinyal olan belirti, gerçek işlevini kaybetmektedir. Araba alarm lambası örneği

28 Hastalık belirtisine bu koşullarda kızmamız aptalcadır
Hastalık belirtisine bu koşullarda kızmamız aptalcadır. Hastalığın belirtilerini yok ederek, bilincimizin kendisini ifade etmesini engellemek ise çok saçmadır. Belirtileri engellemek yerine akmasını sağlamamız gerekir. Bunun için, belirtilerin çok daha derinlerine bakarak, belirtilerin neye işaret ettiğini anlamayı öğrenmeliyiz. Tıp belirti avı pahalı tetkikler

29 Belirtiler birer kapitülasyondur.
Hastalık ile belirti arasındaki farkı anlayan bir insanın, hastalığa karşı tutumu ve hastalıkla olan ilişkisi birdenbire değişir. Artık kişi, belirtileri, tüm gücüyle savaşması gereken büyük bir düşman olarak görmez; belirtilerde, kendinde eksik olanı bulmasına ve gerçek hastalığını görüp atlatmasına yardımcı olabilecek bir dostu keşfeder.

30 Hastalık belirtileri, bizlere etrafımızdaki insanlardan çok daha fazla ve önemli şeyler anlatırlar. Onlar bizi gerçekten tanıyan tek samimi dostlarımızdır. Hastalık belirtileri bize katlanılması zor bir dürüstlük sergilerler. Bu yüzden onları dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız. Böylece hastalıkları dönüştürebiliriz.

31 Hastalıklar ile savaşmak ile hastalıkları dönüştürmek arasındaki fark da burada yatar. İyileşme yendiğimiz bir hastalık belirtisinden değil, dönüştürdüğümüz bir hastalıktan doğar. İyileşme kelime anlamından da anlaşıldığı gibi, kişinin iyi, yani, tam ve bütünleşmiş bir hale dönüşmesidir. İyileşme, sağlığa, sağlamlığa ve aydınlanma da dediğimiz “bilincin bütünleşmesi”ne yakınlaşmaktır.

32 HAHNEMAN’NIN KURALLARI-1
1-SİMİLE PRENSİBİ: 2-HASTANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ: 3-İLACIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

33 HAHNEMAN’IN KURALLARI-2
4-SAĞLIKLI İNSANDA DENEME: 5-SEYRELTİLMİŞ ve POTENSİYELİZE İLACIN ETKİ GÜCÜ: 6-KLİNİK VE TEDAVİ KAVRAMLARI: (Modalite), (MİASMA)

34 POTENSİYELİZASYON D Potens: Desimal: 1/10 C Potens: Centimal: 1/100
Q Potens: LM mal: 1/50 000

35 BELLADONNA D6

36 BELLADONNA D 200

37 BELLADONNA Q

38 İLAÇ KAYNAKLARI Bitkisel: Belladonna, Arnica, Chamomilla
Mineral: Natrium muriaticum, Kalium Hayvansal: Apis, Sepia, Lachesis Nosodlar: Tuberculinum, Carcinosinum

39 Sağlıklı bir insanın parmak ucu

40 Hasta bir insanın parmak ucu

41 Benzer ilaç ile tedavi gören insanın parmak ucu

42 Dünya’da Tamamlayıcı Tıp Kullanımı
BMJ VOLUME SEPTEMBER

43 Tamamlayıcı tıp kullanımı
BMJ 2000;321:1133–5

44 Popüler Tamamlayıcı Uygulamalar İngiltere
BMJ VOLUME SEPTEMBER

45 Avrupa’da Kullanılan Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
BMJ VOLUME SEPTEMBER

46 Avrupa’daki Tamamlayıcı Tıp Pazarı, 1991
BMJ 1994;309:

47 Aile Hekimlerinin Endikasyonları
British Journal of General Practice, 2001, 51,

48 WHO Document Reference: RC49/13
En sık uygulanmakta olan CAM diğer yöntemlere göre %59 uygulanma oranı ile Homeopatidir. Birleşik Krallık’ta toplumun 1/8’i Homeopatiyi kullanmış ve memnun kalmıştır. Birleşik Krallık Avrupa Birliğinde Homeopatik Hastanelere sahip tek ülkedir. (Londra, Glasgow, Liverpool, Bristol, Tunbridge Wells)

49 WHO Document Reference: RC49/13
Homeopati uygulayan hekim ve hastaneler ulusal sağlık sisteminin bir parçasıdır. 1950 yılında İngiliz Hükümeti Homeopati Hareketi Fakültesini resmi olarak tanımıştır.

50

51

52

53

54 T.C. 2003 yılında “Klasik Homoepati Derneği” İzmir’de kuruldu.
Ankara Ün. Veteriner Fak. Jinekoloji AD. Homeopatik tedaviler uyguluyor. Ankara Ün., Mersin Ün., İstanbul Ün., Yeditepe Ün. Eczacılk Fak. Yüksek Lisans Programı olarak Homeopati dersleri veriyor.

55 Nisan 2011 Torba Yasa Kasım 2011 KHK Nisan 2012 Dünya Homeopati Günü Mayıs 2012 Eczacılık Yasası SB Homeopati Uygulama – Eğitim – İlaç Ruhsatlandırma Yönetmelikleri üzerinde çalışmalar Kurslar

56 Un. Of Manchester - 2006 Akciğer Kanseri’nde: %11,5
Kolorektal Kanser’de: %20,5 Meme Kanseri’de: %46,4 Hematolojik Malignansiler’de: %38,9 Yunanistan’da kanser tedavisinde Homeopati %58,5 İsviçre’de kanser tedavisinde Homeopati %24

57 Effect of Arnica D30 in Marathon Runnes
Homeopathy Oct 2003 1990 ve 1995 Oslo Maratonu sırasında 82 Maratoncu üzerinde yapılmış! Deneklerin yarısına Plecebo diğer yarısına 5 doz Arnica D30 verilmiş. P=0,04 semptomlar anlamlı düzeyde az!

58 Homeopathy for Childhood Diarrhea
Ped. Inf. Diseases Journal Mar. 2003 Uni. Of Washington School of Public Health and Community Medicine 6 ay ile 5 yaş arası 242 Çocuk 5 gün süre ile şekilsiz her dışkılama sonrası 1 doz ilaç ya da plecebo Aile kayıt tutmuş ve araştırıcılar her gün bir ziyaret yapmışlar

59 P=0,008 Homeopatik ilaç ile iyileşme süresi = 3,3 gün Plecebo ile iyileşme süresi = 4,1 gün İyileşme 0,66 gün kısalmış!

60 Homeopathy for Post – Operativ Ileus
Journal of Clinical Gastroenterology Dep. Of Complemantery Medicine. Post – graduate Medical School. Uni of Exeter Araştırmaya katılan bütün hastaların yarısına Homeopatik Remedy diğer yarısına Plecebo verilmiş. P 0,05 ten Küçük 1. Flatus süresi kısalmış

61 A Metaanalysis of Homeopathic Treatment of Pollinosis with Galphimia Glauca
Wien Medizinische Wochenschau 1997 Medizinische Dökümantations Institut –Tübingen 1 Randomize kontrollü 1 Prospektif kontrolsüz 2 Retrospektif kontrolsüz 7 Randomize çift kör araştırma

62 Konvansiyonel Antihistaminiklere göre Galphimia Glauca anlamlı düzeyde etkili

63 Is Evidence for Homeopathy Reproducible
Lancet 1994 Glasgow Uni. Dep of Med. 3 adet araştırma karşılaştırılmış! Kendi araştırmalarında 28 hasta – allerjik astma – özellikle ev tozu mite’a karşı Hastaların yarısına Tıbbi ted. + Homeopatik ted. diğer yarısına Tıbbi ted. + plecebo verilmiş ve 8 Hafta gözlenmiş

64 Kendi araştırmalarında P = 0,003
Önceki 2 araştırmada P = 0,0004 Homeopati alan grupta iyileşme anlamlı düzeyde yüksek

65 The Similia Principle as a Therapeutic Strategy A research Program on Stimulation of Self – Defense in Disordered Mammalian Cells Altern Ther Health Medicine 1997 4 aşamalı araştırma memeli hücre kültürlerinde yapılmış Cellüler self defans ve recovery incelenmiş

66 Sonuç göstergesi olarak
hücresel stres proteinleri ve heat –shock protein düzeyleri incelenmiş Araştırma sonunda protein düzeylerinde anlamlı artışlarla birlikte hücreler kendi kendilerini iyileştirmişler!

67 WWW. homoepati.org.tr pubmed.com lmhi.com ech.com homeopathy.com
homeopathy.org homöopathie.de google.com

68  TEŞEKKÜR EDERİM 


"BİR TEDAVİ SANATI HOMEOPATİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları