Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makine Mühendisliğine Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makine Mühendisliğine Giriş"— Sunum transkripti:

1 Makine Mühendisliğine Giriş
Makine Mühendisliği Bölümü Derslerinin Tanıtımı Mühendislik Kavramı ve Makine Mühendisliği ile İlgili Genel Bilgiler Makine Mühendisliğine Giriş

2 1. Yıl: Genel temel dersler
2. Yıl: Mühendislik temel dersleri 3. Yıl: Makine Mühendisliği dersleri 4. Yıl: Tasarım, Proje, Laboratuar ve Seçmeli dersler

3 Makine Mühendisliği Bölümü Derslerinin Tanıtımı
MECHANICAL ENGINEERING ACADEMIC YEAR 30% ENGLISH UNDERGRADUATE CURRICULUM

4 (T+A) : Weekly (Theoretical + Application) lecture hours C : CBU Credit of the course ECTS : European Credit Transfer System Credit Note: SSD-coded courses will be chosen from the pool of “Non-Technical Elective Courses” of the Engineering Faculty. * Students are obliged to do 25 days of “Workshop Practice” starting from 2nd year & 25 days of “Plant and Organizational Practice” starting from 3rd year

5 (T+A) : Weekly (Theoretical + Application) lecture hours C : CBU Credit of the course ECTS : European Credit Transfer System Credit Note: SSD-coded courses will be chosen from the pool of “Non-Technical Elective Courses” of the Engineering Faculty. * Students are obliged to do 25 days of “Workshop Practice” starting from 2nd year & 25 days of “Plant and Organizational Practice” starting from 3rd year

6

7

8

9

10 Makine Mühendisliği Eğitimi
Bazı temel derslerin içeriği ile ilgili örnekler: Statik: Bir yapıya kuvvetler veya yapı boyunca kuvvetler nasıl iletilir? Dinamik: Hareket halindeki bir sistemde hızlar, ivmeler ve sonuçtaki kuvvetler nelerdir? Mekanizma Tekniği: Bir mekanizma yörüngesi boyunca hareket ettiğinde nasıl davranır?

11 Mukavemet: Parça yükleri taşımak için yeterince sağlam mı, yeterince rijit mi?
Malzeme Bilimi: Hangi malzeme optimum özelliklere sahip? Termodinamik : Enerji nasıl kullanışlı enerjiye dönüştürülür? Kayıplar nelerdir? Akışkanlar Mekaniği: Sıvı akışından dolayı basınç düşmesi ne kadardır? Aerodinamik direnç kuvveti ne kadardır?

12 Isı Transferi: Sıcaklık datalarından ısı transfer oranını nasıl bulursunuz? Sıcaklık dağılımını nasıl tahmin edebilirsiniz? Üretim Yöntemleri: Hangi imal usulünü seçeceksiniz? Mühendislikte Deneysel Metotlar: Termal ve mekanik ölçümleri nasıl yorumlarsınız? Mekanik Titreşimler: Titreşimleri nasıl tahmin edersiniz ve kontrol edersiniz?

13 Mühendislik Ekonomisi: Üretim maliyetlerini nasıl tahmin edersiniz?
Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları: Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM-Finite Element Method) ile yapısal analizler, hesaplamalı akışkanlar analizi, termal analizler ile optimum üretim koşulları ve çalışma koşullarını nasıl elde edersiniz? Tasarım Projesi: Yukarıdakilerin hepsini nasıl sentezlersiniz?

14 Mühendislik Kavramı ve Makine Mühendisliği ile İlgili Genel Bilgiler
Mühendis nedir? Makine Mühendisi ne yapar? Temel Mühendislik süreci

15 Mühendis nedir? Öğrenme, tecrübe ve pratikle kazanılan matematik ve fen bilimleri bilgilerini, insanlığın yararına olacak yollar geliştirerek ve bunları ekonomik yönden değerlendirerek uygulayan meslektir. PERFORMANS / MALİYET esas alınmalıdır…

16 Mühendisler Ne Yapar? Köprü mü inşa eder? Robot mu yapar?
Bilgisayar üzerinde mi çalışır? Tren mi kullanır? Otomobil motoru mu onarır?

17 Bu kişi Mühendis mi?

18 Mühendislik İş Tanımları
Analiz mühendisi Tasarım mühendisi Test mühendisi Üretim mühendisi Geliştirme mühendisi Araştırma mühendisi Satış mühendisi Yönetici mühendis Danışman mühendis

19 Tasarım mühendisi Ürünlerin detaylı özelliklerini üretim sektörüne temin etmekten sorumludur. Tasarım mühendisleri, parçaların birlikte çalıştığı kısımlara uymasını sağlayan, detaylı boyutlarını ve özelliklerini belirlerler. Modern Bilgisayar Destekli araçlar kullanırlar.

20 Araştırma Mühendisi: Araştırma Mühendisi kendi alanındaki ilerlemelerin önündeki bariyerleri aşmak için, kimya, fizik ve matematiğin temel prensiplerini keşfetmeye çalışır. Yüksek bir derece gerektirir, çoğunlukla Doktora derecesi.

21 Üretim mühendisi Tasarım mühendisinin ortaya koyduğu ürüne ait özellikleri elle tutulur bir ürüne dönüştürür. Ham malzemeleri alıp bitmiş ürünlere dönüştürmek için prosesler geliştirirler.

22 Geliştirme mühendisi Üretimle laboratuvar arasındaki köprüyü sağlar. Araştırmacılarca edinilen bilgiyi alır, özel bir ürüne veya uygulamaya uyarlar.

23 Analiz mühendisi: Tasarım, araştırma ve geliştirme mühendislerinin fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgileri tedarik etmek adına matematiksel modeller ve bilgisayar destekli araçları kullanırlar.

24 Test mühendisi Piyasaya sunulmadan önce, ürünlerin entegre edilebilirlik, güvenilirlik ve kalitesinin değerlendirilmesi için testlerin tasarımı ve uygulamasından sorumludur. Ürünün gerçek hayatta maruz kalacağı şartları simüle etmek için yollar tasarlar.

25 Satış mühendisi Satış mühendislerinin efektif satış için pazarlama becerileri olması gerekir.

26 Yönetici mühendis Mühendisler diğer mühendis veya destek personelini yönetebilir, ya da bir şirkette iş yönetimi bakımından denetleyici olarak yükselebilir.

27 Danışman mühendis Danışman mühendis çok geniş yelpazede şirketlerle, projelerin geniş kapsamları için etkileşime girer.

28 Niçin Mühendis olmak? Para ?? Prestij ?? Gelecek??

29 Niçin Mühendis olmak isteyebilirsiniz?
Hayatta güçlü hedeflere sahipsiniz ve güçlü bir üniversite eğitimi almak istiyorsunuz! Matematik ve fen bilimlerinden hoşlanıyorsunuz, ve bunları reel problemlere uygulamak istiyorsunuz! Bir işi ele almaktan ve denemeler yaparak bir sonuca varmaktan ve onarmaktan keyif alıyorsunuz! Size mühendislerin iyi para kazandığı söylendi! Size mühendislik derecesi ile iyi bir iş edinebileceğiniz söylendi! İnsanlığa yararlı olmak istiyorsunuz!

30 Yaşam Boyu Öğrenme Günümüzde sadece yüksek öğretim alanında değil, genel olarak tüm eğitim sisteminde benimsenen yeni paradigmalardan birisi “yaşamboyu öğrenim” (lifelong learning) dir.

31 Yaşam boyu öğrenme yeni bilgi kazanma ve asla kaybedilmeyen bilgi anlamına gelir.
Yaşam Boyu Öğrenme örgün eğitimi (okullar ve üniversitelerde) ve yaygın eğitim (iş başında) kapsamındadır. Bireyin tüm yaşam boyunca kişilik sosyal ve mesleki alandaki gelişimini amaçlayan bir kavramdır.

32 Yaşam Boyu Öğrenme ilkesi, öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez evde, müzede, kütüphanede vb yerlerde de devam eder.

33 Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri:
Örgün ve yaygın tüm öğrenme olanaklarından yararlanarak yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmek için becerilerini geliştirmesi gerekir. Bu beceriler:

34 1. Temel Beceriler Okuma yazma matematik ve dinleme becerileri:
Kavrayarak okuma: Bireyler mesleki gelişimleri takip etmeli ve kitap, dergi gibi materyallerden yararlanmalıdır. İlgili ve ilgisiz bilgileri ayırt etmeli ve önemli noktaları saptamalıdır. Temel sayı becerileri: Sayıları anlama ve yorumlama yeteneğidir.

35 İletişim: Sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneği ile grafik yorumlama yeteneğidir. Yazdığı ya da söylemek istediği mesajı organize etmeyen ve karşısındakine söylediğini aktaramayan bireyler iş ve kişisel yaşamlarında fazla başarılı olamazlar.

36 Bilgi teknolojileri: Bilgisayar ve diğer bilgi teknoloji kaynakları kullanma yeteneğidir. Çağımız bilgi çağı olduğu için hangi meslekte olursa olsun her bireyin bilgi teknolojileri becerilerine sahip olması gerekmektedir. Kendi performansını geliştirme: Bilgiyi seçme, kullanma ve depolama yeteneğidir. Etkili öğrenmek için geniş repertuara sahip olmak: Birey farklı bilgileri öğrenmek ve farklı stratejiler geliştirip uygulayabilmelidir. Değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme:

37 2. Düşünme becerileri Problem çözme ve eleştirel düşünme yeteneği:
Bireyler yaşamında karşılaştıkları problemleri çözmek için gerekli bilgiyi kullanabilmeli, karmaşık bilgileri daha küçük ve yönetilebilir biçime getirmelidir. Yeni fikirler geliştirebilmelidir. Bu fikir ve yöntemleri değerlendirebilmelidir.

38 3. Kişisel Özellikler Sorumluluk alabilme ve başka kişilerle iletişim kurabilme, Diğer bireylerle işbirliği yapabilme ve birlikte çalışabilme yeteneği: Bireyler iş yaşamında diğer bireylerle birlikte yaşamayı, saygılı olmayı, etkili iletişim kurmayı, dinlemeyi ve sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenmelidir.

39 Yaşam Boyu öğrenmenin geleneksel öğrenme ile karşılaştırılması:
Geleneksel Eğitim Modeli Yaşam Boyu Öğrenme Modeli İlköğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim basamaklarını kapsamaktadır Yaşam süresince okuldaki, iş ortamındaki ve emeklilikteki öğrenmeleri kapsar Bilginin kazanımı ve tekrar edilmesi Bilginin kazanımı ve gerçek yaşamda uygulanması Çoğunlukla eğitim programı temelli Eğitim programlarının dışındaki bir çok kaynağı da içermekte Öğrenme sorumluluğunu öğrenene yükler

40 Geleneksel Eğitim Modeli
Yaşam Boyu Öğrenme Modeli Formal eğitim kurumlarında Teknoloji destekli esnek öğrenme ortamları Gereksinimleri karşılamaya yönelik Öğrenene yönelik Sınırlı öğrenme olanakları Zengin öğrenme olanakları

41 Mühendislik Etiği* Mühendis her şeyden önce toplumun değer yargılarına saygı göstermeli ve genel ahlak kurallarına elbette uymalıdır. Ancak bunun yanında toplumdaki kritik pozisyonu itibariyle mühendis kimliği içerisinde uyması gereken bazı özel prensipler vardır:

42 Topluma mühendisliğin ne olduğunu anlatmalı ve mühendislik üzerindeki yanlış yargıların silinmesi için çaba göstermelidir. Toplum sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgi sahibi olmalı ve sorumlu bulunduğu işyerindeki çalışanların güvenliğinden ve sağlığından kendisinin sorumlu olduğunu unutmamalıdır.

43 Teknik anlamda düşüncelerini sadece konuyla ilgili yeterli bilgiye sahipse söylemeli, yasal konularda ifadesini gerektiren hallerde dürüst olmalıdır. Yeterli olmadığı alanlarda kendisini geliştirmelidir. Topluma teknik bir açıklama yaparken özel durumlar hariç açıklayıcı bir dille ifade etmelidir.

44 İş hayatında patronuna ve müşterisine karşı verdiği sözleri tutmak konusunda özen göstermelidir. ( Bu bir mühendisin ne kadar güvenilir olduğunun bir anlamda teminatıdır.) Müşteri ve işveren arasında, çıkarlarını bir kenara bırakarak, objektif değerlendirmelidir. İşyerinde alçak gönüllü olmalı ama uzmanlık alanında güvensizlik yaratmamalıdır.

45 İş sağlığı ve işçi güvenliğinin uygunluğunu göz ardı etmemelidir
İş sağlığı ve işçi güvenliğinin uygunluğunu göz ardı etmemelidir. Gerektiğinde girişimlerde bulunmalıdır. İş arkadaşlarının başarısızlıklarını bir fırsat olarak görmemelidir.


"Makine Mühendisliğine Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları