Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resmi Gazete: Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resmi Gazete: Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin,"— Sunum transkripti:

1 Resmi Gazete: Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Tanımlar: Madde 2 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/2 md.) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi, 2872 sayılı Çevre Kanunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR1

2 Atık Yönetimi Atık yönetimi, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazetede yayınlanan « Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik » ile belirlenmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR2

3 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Atıklar, Tehlikeli Atıklar (* ve A ile işaretli) Muhtemel Tehlikeli Atıklar (M ile işaretli) Tehlikesiz Atıklar (hiç işaret yok) Olarak Üçe ayrılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR3

4 4 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 04 Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan atıklar 04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 04 01 03 * Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları M 04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti

5 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR 5 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Her atığın, Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği Ek- IV Atık Listesinde bir karşılık kodu bulunmaktadır. 01 Madenlerin aranması, …….. 02 Tarımdan Kaynaklanan…… 03 Ahşap İşleme ……………… ………………. 20 Ayrı Toplanmış ………….

6 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR 6 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EK-III A TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler H3-B Tutuşabilen H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8 Korozif H9 Enfeksiyon yapıcı H10 Üreme yetisini azaltıcı H11 Mutajenik H12 Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya aşırı toksik gazları üreten maddeler H13 Atıldığında veya başka bir madde üretirken, örnek olarak süzüntü suyu, yukardaki özelliklerden birini gösteren madde ve preparatlar H14 Ekotoksik

7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR 7 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EK-III B TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI a) Parlama noktası ≤ 55 ºC, b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması, c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması, ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması, d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması, e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması, …….VS.

8 Atıkların Yönetimi Dolayısıyla bir atığın Tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için Ek-IIIB analizi yapılması gereklidir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR8

9 Atıkların Yönetimi Oluşan atık miktarı ile ilgili bilgilerin; Her Yıl sonu itibari ile, yıl içerisinde ürettikleri ve Yönetmeliğe uygun bertaraf ettirdikleri Tehlikeli Atıkları Bakanlığımızın elektronik yazılım programı üzerinden http://online.cevre.gov.tr adresinden beyan etmek ve çıktılarını muhafaza ederek denetimlerde denetim görevlilerine ibraz etmekle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR9

10 Atık Üreticileri Bu bilgilerin en az beş yıl süre ile muhafaza etmekle, Talep edilmesi halinde Bakanlığımızın incelemesine açık tutmakla, Atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla Yükümlüdür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR10

11 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Çevre Bilgi Sistemi FİRMA esasına göre kayıt yapar. Aynı Vergi numarasına sahip tüm işletmeler tek bir Firma altına kayıtlanır. Firma kaydından sonra, varsa farklı adresteki işletmeler ayrı ayrı TESİS olarak kaydedilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR11

12 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Tek işletmesi olan kuruluşlar tek tesis olarak kaydedilir. Aslında her tesis kaydı aynı anda kullanıcı kaydı demektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR12

13 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Firmaların Yönetmelikler gereği yükümlü olduğu beyanların online olarak kayıt altına alındığı sistemdir. Sistemde değişik konularda birçok uygulama vardır. Her uygulama farklı bilgileri depolar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR13

14 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Belli başlı uygulamalar şunlardır. Atık Beyan Formu (ABF) Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi Çevre Bilgi Sisteminde Görüntülensin (e-izin-Atık taşıma lisansı) SEVESO Kayıt Sistemi Tehlikeli Kimyasallar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR14

15 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Kütle Denge Uygulaması ************** vb. Her firma mevcut Yönetmelikler çerçevesinde yükümlü olduğu yada ihtiyacı olan uygulamaları Müdürlüğümüz onayıyla kullanabilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR15

16 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Hemen her firma bir şekilde atık ürettiğinden en önemli uygulama «Atık Beyan Formu» uygulamasıdır. Eğer işletmede atık su deşarjı ve tesisi varsa «Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi» uygulamasıyla istenen bilgilerin kayıt altına alınması zorunludur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR16

17 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ ÇKAGİLHY gereği izin yada lisans zorunluğu varsa izin/lisans alınması, Atıkların Karayollarında Taşınmasına İlişkin Tebliğ gereği Tehlikeli Atık Taşıma firmalarının taşıma lisansı alınması gerektiğinde, Firma « Çevre Bilgi Sisteminde Görüntülensin» uygulamasına sahip olmalıdır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR17

18 Çevre Bilgi Sistemi Herhangi bir uygulamayı kullanabilmek için, Bir defaya mahsus olmak üzere, http://online.cevre.gov.tr adresinden kayıt yapılarak, e-mail adresiyle gelen kullanıcı kodu ve parola elde edilmelidir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR18

19 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Bunun için http://online.cevre.gov.tr adresinden «Kayıt Başlangıç» menüsü seçilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR19

20 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Kullanıcınız Hangi Kapsamda Bulunmaktadır? Firma (Vergi No ile başvuru yapılacak uygulamalar için) Vergi Numarası Olmayan Kullanıcılar (Yazlık Siteler, ASM?ler, TSM?ler, vb.) Belediye (Sadece Atık Ambalaj ve Belediye Atıkları Uygulamaları için) Belediye Birliği (Sadece Atık Ambalaj ve Belediye Atıkları Uygulamaları için) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR20

21 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Vergi numarası Kontrol Ekranı Vergi No: Vergi Dairesi: 1234567890 Firma Adı: Adresi: İl: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR21 Gelen ekrana sadece vergi numarasını yazarak kontrol tuşuna basılır.

22 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Vergi numarası Kontrol Ekranı Vergi No: 1234567890 Vergi Dairesi: KORDON Firma Adı: ABC Ltd.Şti. Adresi: lşsşlşlsjşldjşlds İl: İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR22 Bilgilerim Doğru tuşuyla devam edilir.

23 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Bir sonraki ekranda artık firmayla ilgili özel bilgiler girilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR23

24 Tesis Kayıt Formu Tesis Adı: Tesisiniz Entegre mi Kuruluş Tarihi: Vergi No: Vergi Dairesi: Sgk No: Telefon: Fax: E-Posta: Tesisiniz il Çevre ve Şehircilik müdürlüğü tarafından onaylandığında kullanıcı adınız ve şifreniz eposta adresinize gelecektir. Web Zorunlu olmayan tek veri Adresi: İl: İlçe: Tesis Yetkilisi Adı: Varsa Çevre Görevlisi veya İmza Yetkilisi Tesis Yetkilisi Soyadı: Tesis Yetkilisi T.C. Kimlik No/Pasaport Numarası: TC kimlik numarasını giriniz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR24

25 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Tesis kaydından sonra gelen ekranda, Tesis Ekle (Çoklu Tesis ) Tesisim yok/Firmamı tesis olarak kaydet (Tek Tesisi) Seçeneklerden birisi seçilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR25

26 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Her iki durumda da gelen yeni ekranda seçilebilecek uygulamalar listelenerek, içinden talep edilen uygulamaların yanındaki kutucukların tıklanmasıyla seçilmesi istenecektir. Arkasından kaydet tuşuyla sistem üzerinden başvuru tamamlanacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR26

27 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Başvurunun değerlendirilmesi için yapılacak son işlem ekranın sağ altındaki «Başvuru Yazdır» tuşuyla İl Müdürlüğümüze muhatap matbu dilekçe yazdırmaktır. Matbu evrak üç bölüm halinde yazılacaktır. İlk bölüm Müdürlüğümüze muhatap yazı ve firma bilgileri, İkinci bölüm tercih edilen uygulamalar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR27

28 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı Üçüncü bölüm ise gönderilen kullanıcı kodu ve parolanın kötüye kullanıldığında sorumluluğu üstlenen bir nevi taahhütnamedir. Bu dilekçe örneği firma kaşesi ve imzasıyla İl Müdürlüğümüze ulaşmasını müteakip personelimizce onaylanacak ve verilen e-mail adresine kullanıcı adı- parolası gönderilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR28

29 Atıkların Beyanı Artık elimizde kullanıcı kodu ve parolası olduğuna göre atık beyan girişine (Yada diğer uygulamalara bilgi girişine ) başlayabiliriz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR29

30 Atıkların Beyanı Çevre Bilgi Sistemi açılışında alt resimde görülen giriş alanına ulaşılmaktadır. Formun “Giriş” kısmında bulunan alana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen Kullanıcı adı ve parolayı yazınız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR30

31 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR31

32 Atık Beyanı GİRİŞ düğmesine bastığınızda aşağıda görülen Çevre Bilgi Sistemi Uygulamalar Listesi açılacaktır. Yani firmanız için gerekli olup ta İl Müdürlüğümüzden talep edilerek açılan uygulamalar görülecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR32

33 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR33 Resim de gösterilen “Atık Beyan Formu” Sekmesini tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılır.

34 Atık Beyanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR34 Açılan “Atık Beyan Sistemi” formunda “Güncel Beyan Giriş/Güncelleme” sekmesi tıklanır.

35 Atıkların Beyanı Atık beyan formu ana bölümleri: 1. Tesis Bilgileri 2. NACE (Sektör Bilgileri) 3. Beyan edilecek atıklara ilişkin veriler 4. Onay Kodu Talep – Onaylama ve Yazdırma Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR35

36 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR36

37 Atık Beyanı İl kez beyan yapıldığında, yada bilgilerin güncellenmesi gerektiğinde «Tesis bilgilerini Güncellemek için Tıklayınız» kullanılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR37

38 Atıkların Beyanı İkinci alanda, ilk satır zorunlu alan olup daha sonraki alanlar isteğe bağlı olarak doldurulabilir. NACE kodu seçimi için küçük resimlerden listeye ulaşılabilir. (1) Liste, (2) elle giriş, (3) sil düğmeleridir. Kod seçildikten sonra beyan yılına ait fiili üretim kapasitesi-birimi ve gerekli görülürse açıklama yazılabilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR38

39 Atıkların Beyanı Geçtiğimiz yıl, beyan edilecek atık oluşmamış ise, beyan edilecek atık yok kutucuğu işaretlenerek doğrudan «onay» aşamasına geçilir. Aksi takdirde yeşil + işaretine basılarak atık beyanına başlanır. Beyan edilecek atık yok Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR39

40 Atıkların Beyanı Yeni atık beyanı ekle düğmesine basıldığında açılan ekran kullanılarak, beyan edilecek atık koduna ilişkin bilgilerin doldurulup kaydedilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR40

41 Atık Beyanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR41 Kaydetme işleminden sonra sistem ana sayfaya döner. Yeni atık girişi için işlem tekrarlanır. Eğer hata var ise Seçili Beyanı Güncelle veya Seçili Beyanı Sil düğmeleri kullanılarak işlem yapılabilir.

42 Atıkların Beyanı Tıbbi atıklara ilişkin atık kodu seçildiğinde Geri Kazanım/Bertaraf tesisi listesinde lisanslı tesis aranır. Bulunamaz ise bir altta açılan “Tıbbi Atık Belediyeye Verildiyse Belediye Adını Giriniz” alanında belediye ismi yazılır. Ancak artık fiili geçerliliği yok. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR42

43 Atıkların Beyanı BEYAN ONAYLAMA İŞLEMİ Tıklayınca açılacak alanda Onay Kodu talep edilecektir. Onay Kodunu Öğren düğmesine basıldığında Tesisin kayıt sırasında verilen mail adresine Bakanlıktan rakamlardan oluşan onay kodu gönderilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR43

44 Atıkların Beyanı Bu kodun ilgili alana yazılıp onaylanması ile beyan işlemi sona erecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR44

45 Atıkların Beyanı Kullanıcı tarafından «beyan onayla» yapıldıktan sonra düzenleme yapılamaz. Kesinleşir. Ancak beyanda hata/noksan olduğu anlaşıldığında, İl Müdürlüğümüzden «onay kaldırma» talep edilerek yeniden düzenleme yapılabilir. ( 1 Ocak-31 Mart arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR45

46 TEŞEKKÜR EDERİM Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2014 İZMİR46


"Resmi Gazete: Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları