Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayarlar: Bilgi Çağının Araçları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayarlar: Bilgi Çağının Araçları"— Sunum transkripti:

1 Bilgisayarlar: Bilgi Çağının Araçları
Bölüm 1 Bilgisayarlar : Bilgi Çağının Araçları Copyright © 2003 by Prentice Hall

2 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Amaçlar Bilgisayarların üç temel özelliğini tanımlamak Toplumda bilgisayarın kullanıldığı en az dört alan tanımlamak Bir bilgisayar sisteminin temel bileşenlerini tanımak: girdi, işlem, çıktı, ve bellek Copyright © 2003 by Prentice Hall

3 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Amaçlar Yaygın olan bazı girdi, çıktı, ve depolama araçlarını(ortamlarını) listelemek Veri ile bilgiyi ayırt etmek Ağ kurulumunun önemini anlatmak İnternetin önemini açıklamak Bilgisayarların çeşitli sınıflandırılmalarını açıklamak Copyright © 2003 by Prentice Hall

4 Bilgisayar temelli bir toplumda ilerleme
Ekonominin geleneksel kilometre taşları: Arazi İşgücü Sermaye Yeni Ekonomik Unsur: Bilgi Copyright © 2003 by Prentice Hall

5 Bilgisayar Okur-yazarlığı Nedir ?
Farkındalık Bilgi Etkileşim Copyright © 2003 by Prentice Hall

6 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Farkındalık Toplumumuzda bilgisayarların önemi, çok yönlülüğü ve yaygınlığının farkına varmak Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

7 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Bilgi Bilgisayarların ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenmek Bilgisayarın teknik dilini öğrenmek Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

8 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Etkileşim Bazı basit uygulamalarda bilgisayarların nasıl kullanıldığını öğrenmek Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

9 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Temel Özellikler Hız Güvenilirlik Bellek(depolama) Kapasitesi Yan ürünler Copyright © 2003 by Prentice Hall

10 Bilgisayarların Faydaları
Verimlilik İşçiler bilgisayar kullanarak işlerini daha hızlı ve daha iyi yaparlar Birçok işlem bilgisayarlar sayesinde daha verimli kontrol edilebilir Karar Alma Karar alırken finansal, coğrafî ve lojistik faktörleri düzenlemeye yardımcı olur Maliyet Azaltma İşgücü, enerji ve dökümantasyon maliyetlerini sınırlamaya yardımcı olur Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

11 Bilgisayar Sisteminin Bileşenleri
Donanım Sistemle ilgili donatımlar Yazılım Donatıma ne yapacağını söyleyen emirler İnsanlar Bilgisayar Programcısı: “yazılım”ı yazar Kullanıcı: yazılımı satın alır ve kullanır Genelde “son-kullanıcı” adı verilir Copyright © 2003 by Prentice Hall

12 Donanım: Bir Bilgisayarın Temel Bileşenleri
Bilgisayar nedir? Başlıca dört bileşen: Girdi Aygıtları İşlemci Çıktı Aygıtları İkincil Bellek İkincil bellek veriyi ve programları depolar Girdi aygıtı merkezî işlemciye veri gönderir CPU bilgisayar komutlarını çalıştırır Bellek o anda kullanımda olan veriyi ve programları saklar Çıktı aygıtı işlenmiş veriyi(bilgiyi) elde etmeyi sağlar Copyright © 2003 by Prentice Hall

13 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Bilgisayar Nedir? Veriyi almak, onu işleyerek yararlı bilgiye dönüştürmek, ve onu biriktirerek saklamak üzere programlanabilen bir makinedir. Veri: insanlar ve olayları betimleyen ham(işlenmemiş) olgular(gerçekler) Bilgi: Düzenli, anlamlı ve yararlı veri Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

14 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Girdi Ünitesi Girdi: işlenmesi için bilgisayara yerleştirilen veri Genel girdi aygıtları: Klavye Fare Tarayıcı Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

15 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Klavye En yaygın girdi aygıtı Karakterlere çevrilen elektrik sinyalleri üretir Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

16 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Fare Düz bir zemin üzerinde hareket eder Fare bilyesinin hareketi işaretçinin ekranda ona karşılık gelen hareketine sebep olur Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

17 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Tarayıcı Özel karakterleri, sayıları, ve sembolleri okur Wand reader, genelde mağazalarda kullanılan barkod okuyucu Flatbed ve sheet-fed tarayıcılar resim ve yazdırılmış dökümanları tarar Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

18 İşlemci ve Bellek: Veri Manipülasyonu
Merkezî işlemci ünitesi (central processing unit (CPU)) Bellek (birincil bellek) İşlemciyle yakından ilişkilidir ancak farklıdır Geçici saklama sağlar Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

19 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Birincil Bellek Geçici olarak veri saklamak için kullanılır Girdi aygıtından alındıktan sonra ve işlenmeden önce İşlendikten sonra ve çıktı aygıtına gönderilmeden önce Geçici (uçucu) bellek Güç kaybı olması veya programın kapanması durumunda bellekteki veri kaybolur Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

20 Copyright © 2003 by Prentice Hall
İşlemci Bilgisayardaki faaliyetin merkezidir Elektronik devrelerden oluşur Program komutlarını çevirip çalıştırır Girdi, çıktı ve depolama aygıtlarıyla haberleşir Aslında veriyi bilgiye dönüştürendir Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

21 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Çıktı: Ne çıkar? Çıktı: CPU tarafından üretilen sonuç Genel çıktı biçimleri: metin, sayılar, grafikler, ve sesler Genel çıktı aygıtları: Ekran (monitör): metin, sayılar, fotoğraflar, hatta gerçek renkte video görüntüleyebilir Yazıcı: bir program tarafından oluşturulan basılı raporlar üretir Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

22 Copyright © 2003 by Prentice Hall
İkincil Bellek Uzun zamanlı(kalıcı) depolama sağlar Bellekten farklıdır Yaygın medya Manyetik diskler Optik Diskler Manyetik Bant Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

23 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Manyetik Diskler En yaygın depolama ortamı Disket: plastik muhafaza içinde 3.5” lik esnek disket Yerel Disk: daha çok depolama kapasitesi ve disketten daha hızlı erişim Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

24 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Optik Diskler Lazer ışını kullanarak daha ucuza yüksek kapasitede veriyi okur CD-ROM lar DVD-ROM lar Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

25 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Manyetik Bant Daha çok miktarda veriyi ucuz olarak depolar Çoğunlukla sistemi yedeklemek için kullanılır Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

26 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Çevresel Aygıtlar Bilgisayara bağlanan bütün donanım aygıtları Bütün girdi, çıktı ve depolama aygıtlarını içerir Copyright © 2003 by Prentice Hall

27 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Ağ Bağlantıları Ağ: haberleşme gereçleri(donatımı) kullanarak bilgisayarları ve kaynaklarını birbirine bağlayan sistem Genel ağ araçları: Yerel Alan Ağı(LAN) Modem Elektronik posta Copyright © 2003 by Prentice Hall

28 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Yerel Alan Ağı Bir ofiste kullanıcıların birbirleriyle haberleşebilmeleri için kişisel bilgisayarlar birbirine bağlanmıştır Kullanıcılar bağımsız olarak bilgisayarlarında çalışabilirler Kaynakları paylaşabilir ve veri alışverişi yapabilirler Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

29 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Modem A device that allows users to communicate with other computers over telephone lines DSL veya kablo modem gibi bir sayısal bağlantı olmadığı zaman gereklidir Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

30 Elektronik Posta (e-mail)
Elektronik mesaj gönderme ve alma Metin, resim, veya Web sitelerine linkler gönderebilir Dosya eklenebilir Mesajlar bilgisayarın “posta kutusu”nda tutulur Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

31 Copyright © 2003 by Prentice Hall
İnternet En geniş ve en çok yayılmış ağ Dünyanın her tarafındaki kullanıcıları bağlar Tek bir ağ değildir, binlerce ağın birleşiminden oluşur Copyright © 2003 by Prentice Hall

32 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Bağlanma İnternete erişmek için, bir sunucuya bağlanılır Sunucu bilgiyi alır, işler ve iletir Bilgisayarlar haberleşmek için bir standart kullanırlar Bir Internet Servis Sağlayıcı(ISP) gereklidir Copyright © 2003 by Prentice Hall

33 İnternet Servis Sağlayıcılar
Bir sunucunun sahibidir İnternet erişimi için ücret alır Ücret limitsiz veya kullanıma bağlı erişim sağlayabilir Kullanıcının sunucuya bağlanmasını sağlar Bağlantı kurulduğu zaman, internete ve diğer tüm sunuculara bağlanabilirsiniz Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

34 Bilgisayar Protokolleri
Diğer bilgisayarlarla haberleşmek için standart bir yol sağlar İletim Kontrol Protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)) internette kullanılır Farklı tiplerdeki bilgisayarların veri paylaşımını sağlar Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

35 Copyright © 2003 by Prentice Hall
İnternet Savunma Depatmanı ve onun araştırma kurumu arasında bilgi paylaşımı için oluşturuldu Bilgi sadece metin içerikliydi Gezinme komutlarının anlaşılması zordu Şimdi, daha görsel Internette dolaşmak için gezgin kullanılır Dünya Çapında Ağ(World Wide Web) Copyright © 2003 by Prentice Hall

36 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Gezgin Fare kullanarak internette gezinmeyi sağlayan program Ekranda farklı yerlere gitmek için metin ve/veya grafiklere tıklanır En yaygın olarak Dünya Çapında Ağda gezmek için kullanılır Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

37 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Dünya Çapında Ağ İnternetin bir alt kümesidir Bilgiyi görüntülemek ve iletmek için bir standarttır Web sitesi: Web de bir konumdur Anasayfa: Bir Web sitesinin temel sayfasıdır Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

38 Bilgisayarların Sınıflandırılması
Kişisel Bilgisayarlar Dizüstü Bilgisayarlar El Bilgisayarları Genel Amaçlı Bilgisayarlar Anaçatı Bilgisayarlar Süper Bilgisayarlar Copyright © 2003 by Prentice Hall

39 Kişisel Bilgisayarlar
Masaüstü Bilgisayarlar PC(kişisel bilgisayar) de denir, mikrobilgisayarlar, veya ev bilgisayarları Üç kategoriye ayrılır: Alt-uç bilgisayarlar Tam güçlü kişisel bilgisayarlar İş istasyonları Ağ bilgisayarı Merkezi işlemci ve minimum bellek Ağda kullanılmak için tasarlanmıştır “thin client”(zayıf istemci) da denir Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

40 Copyright © 2003 by Prentice Hall
PC Kategorileri Alt-uç bilgisayarlar Ev kullanıcıları, kelime işlem, basit oyunlar, internet erişimi içindir Tam güçlü bilgisayarlar Ağırlıklı grafik kullanımı, programlama veya aksiyon oyunları içindir İş istasyonları Mühendisler, finansal tüccarlar ve grafik tasarımcıları tarafından kullanılan çok üst uç bilgisayarlardır Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

41 Dizüstü Bilgisayarlar
Küçük, hafif bilgisayarlar Masaüstü bilgisayarlara yakın yeteneklere sahiptir Benzer işlem ve bellek Çoğunda yerel disk ve disket veya YD(yoğun disk) sürücüsü (CDROM) vardır Genellikle karşılık gelen masaüstü bilgisayarlara göre daha pahalıdır Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

42 Copyright © 2003 by Prentice Hall
El Bilgisayarları Kişisel Sayısal Asistan (PDA) Kişiler, randevular, vb. kayıtları tutar Elle tutulan bir işaret aletiyle giriş yapılır Cep Bilgisayarı(Pocket PC) PDAların yeteneklerine ek olarak, kelime işlem veya tablolama gibi yazılımların hafifletilmiş versiyonlarını da çalıştırabilir Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

43 Genel Amaçlı Bilgisayarlar
Orta büyüklükteki kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış çok kullanıcılı bilgisayarlar Yüzler veya binlerce kullanıcı bağlıdır Envanter, sipariş girişi, ve diğer şirket çapında uygulamalar için kullanılır Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

44 Anaçatı Bilgisayarlar
Çok büyük ve güçlü bilgisayarlar Saniyede milyarlarca komut çalıştırabilirler Saniyede milyarlarca veri karakteri işleyebilirler Genellikle çok kullanıcılı uygulamalar için kullanılır Rezervasyon sistemleri Büyük posta-sipariş kurumları E-posta sunucuları Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

45 Copyright © 2003 by Prentice Hall
Süper Bilgisayarlar En hızlı ve en güçlü bilgisayarlar Saniyede trilyonlarca komutu işleyebilirler Muazzam veri manipülasyonu gerektiren çok karmaşık uygulamalarda kullanılır: Hava Tahmini Silah Araştırmaları Filmlerde kullanılan özel efektler Return Copyright © 2003 by Prentice Hall

46 Kişisel Bilgisayar Sistemi
Copyright © 2003 by Prentice Hall


"Bilgisayarlar: Bilgi Çağının Araçları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları