Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.2(a) Alıştırma ve Tartışma Bölüm 11 Temel Finansal Araçlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.2(a) Alıştırma ve Tartışma Bölüm 11 Temel Finansal Araçlar."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.2(a) Alıştırma ve Tartışma Bölüm 11 Temel Finansal Araçlar

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 Bölüm 11 – Örnek Aşağıda bir işletmenin mizan kalemleri vardır. Bölüm 11 kapsamındaki kalemler hangileridir? Bu kalemler için, ilk muhasebeleştirme sonrasındaki ölçüm nasıl yapılır? Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılanlar (GUDFKZY) hangileridir? İtfa edilmiş maliyet değeri üzerinden değerlendirilenler (İEMDÜD) hangileridir? Değer düşüklüğü zararının maliyetlerden indirilmesi (DDZMİ) nedir? Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü Açılış Dağıtılmayan Kârlar Geçmiş Yıllar Değil (bakınız 11.7(b)) Bölüm 22 hükümlerine göre işletmenin kendi özkaynağıdır Devamı...

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü SermayeDeğil (bakınız 11.7(b)) Bölüm 22 hükümlerine göre işletmenin kendi kaynağıdır Maddi duran varlıklarDeğilBir finansal varlık değildir Maddi olmayan duran varlıklar DeğilBir finansal varlık değildir İştiraklerdeki yatırımlar Değil (bakınız 11.7(a)) Bölüm 14 hükümlerine göre İştiraktir Ertelenmiş vergi varlığı DeğilBir finansal varlık değildir – sözleşmeden doğmaz, yasaldır

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü StoklarDeğilBir finansal varlık değildir Ticari alacaklarEvet (bakınız paragraf 11.14(a)) Bir finansman işlemi değilse, indirgenmemiş nakit tutarı ile ölçülür (örneğin net değer düşüklüğü)

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü NakitEvetFonksiyonel para birimi üzerinden nakit eşdeğerinden ölçülür Satım opsiyonu bulunmayan adi pay olarak belirtilen yatırım Evet (11.14(c)(i)) Yayımlanmış piyasa fiyatı

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü Satım opsiyonu bulunmayan ve dönüştürülemeyen imtiyazlı paylara yapılan yatırım Evet (11.14(c) (ii)) Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü Sabit faizli tahvil yatırımı Evet (11.9(b)- (d) ihlal edilmedikçe ) Evet Yatırım fonundaki yatırım (borç ve özkaynağa dayalı) Hayır. 11.9’da belirtilen hükümlerden değildir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülebildiği için Bölüm 12 kapsamında, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülecektir.

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü Banka mevduatı (sabit faiz oranlı ve sabit vadeli) Evet (ihlal edilmedikçe 11.9(b)-(d)) Evet Çalışana verilen kredi (sabit faiz oranlı ve sabit vadeli) Evet (ihlal edilmedikçe 11.9(b)-(d)) Evet

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü İlişkili taraftan faizsiz, talep edildiğinde geri ödemeli alınan kredi Evet (ihlal edilmedikç e 11.9(b)- (d)) Evet (alınması beklenen tarihten itibaren iskonto edilir )

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğ ü Ödenecek banka kredisi (sabit faiz oranlı ve sabit vadeli) Evet (ihlal edilmedikçe 11.9(b)-(d)) Evet Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli borç Hayır (bakınız 11.7(d)) Çalışanlara sağlanan faydalar Bölüm 22’nin konusudur.

12 © 2011 IFRS Foundation 12 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü Finansal kiralamalara ilişkin zorunluluklar Hayır (bakınız 11.7(c)) Kiralamalar Bölüm 20’nin konusudur Ticari borçlarEvet (bakınız 11.14(a)) Bir finansman işlemi değilse, yapılacak nakit ödemelerin indirgenmemiş tutarları ile ölçülür

13 © 2011 IFRS Foundation 13 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü Garanti yükümlülüğü HayırBir finansal borç değildir – nakit veya finansal varlık ödemelerine neden olmaz Kira ödemesiEvetBir finansal işlem değilse, yapılacak nakit ödemelerin indirgenmemiş tutarları ile ölçülür

14 © 2011 IFRS Foundation 14 Bölüm 11 – Örnek Sonraki Ölçüm Nasıl Yapılır? Hesap Bölüm 11 Kapsamında mı? GUDFKZY İtfa Edilmiş Maliyet Maliyet eksi Değer Düşüklüğü Faiz ödemesiEvet Cari vergi borcuHayırBir finansal borç değildir – sözleşmeden kaynaklanmaz, yasaldır Bankalar cari hesabı (talebi durumunda, piyasa faiz oranı) Evet. İndirgenmez (talebe tabidir)

15 © 2011 IFRS Foundation 15 Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma Soru 1: IFRS for SMEs hükümlerini uygulayan işletmeler Bölüm 11 ve Bölüm 12 yerine aşağıdakileri seçebilirler: a.Finansal araçlar için tam set IFRS: (IAS 32, IAS 39 ve IFRS 7) b.Bölüm 11 ve Bölüm 12’nin muhasebeleştirme ve ölçüm hükümleri ve IFRS 7’nin açıklama hükümleri c.Bölüm 11 ve Bölüm 12’nin açıklama hükümleri ve IAS 39’un muhasebeleştirme ve ölçüm hükümleri ? d.Bölüm 11 ve Bölüm 12’nin açıklama hükümleri ve IAS 39 veya IFRS 9’un herhangi birinin muhasebeleştirme ve ölçüm hükümleri?

16 © 2011 IFRS Foundation 16 Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma Soru 2: Bölüm 11 ve Bölüm 12’nin her ikisinin kapsamı dışında kalan bir finansal varlıktır? a.Ticari alacaklar b.Bir başka işletmenin satım opsiyonu bulunmayan adi paylarının %5’ine sahip olmak c.Bir başka işletmenin satım opsiyonlu adi paylarının %5’ine sahip olmak d.Diğer işletme üzerinde “önemli etkiye” sahip bir başka işletmenin adi paylarının %30’una sahip olmak e.Nakit

17 © 2011 IFRS Foundation 17 Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi temel finansal araçlardan değildir (Bölüm 11’in kapsamı dışında olan)? a.Dönüştürülebilir özelliği ve satım opsiyonu bulunmayan imtiyazlı paylara yapılan yatırım b.Bir işletmenin kendi özkaynaklarına dayalı finansal araçlar c.Sabit faiz oranlı ve sabit vadede ödenecek olan bir banka kredisi d.Değişken faiz oranlı ve sabit vadede ödenecek olan bir banka kredisi e.Ana ortaklıktan alınan faiz ödemesiz kredi

18 © 2011 IFRS Foundation 18 Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma Soru 4: İşletme, Londra Borsası’nda işlem gören X işletmesinin hisse senetlerini hisse başına 20 PB ödeyerek 100 adet satın almıştır. Ayrıca, toplam 100 PB komisyon ücreti ödemiştir. X işletmesi, ilgili işletmenin bağlı ortağı, iş ortağı veya iştiraki değildir. İşletme bu işlemin ilk kaydını aşağıdaki tutardan yapar: a.1.900 PB b.2.000 PB c.2.100 PB

19 © 2011 IFRS Foundation 19 Soru 5: İşletme 5 yıl vadeli yıllık %6 faizle ve faiz ödemesi vade sonunda olan 10.000 PB tutarında banka kredisi almıştır (bu oran piyasa faiz oranıdır). Banka 50 PB başvuru ücretini kredi tutarından düşürmüştür. İşletme krediyi ilk kayıtta aşağıdaki tutardan muhasebeleştirir... a. 7.473 (= BD 10.000 %6 faiz oranı 5 yıl vade) b. 7.423 c. 9.950 d.10.000 e.10.050 Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma

20 © 2011 IFRS Foundation 20 Soru 6: 1 Ocak 20X1 tarihinde işletme çalışanına 4 yıl vadeli faiz ödemesiz 10.000 PB tutarında taşıt kredisi vermiştir. Bankanın benzer kredilerde uyguladığı faiz oranı %8’dir. 1 Ocak 20X1’deki kredi alacak tutarı nedir? Ve 20X1 yılı için faiz geliri tutarı nedir? Seçeneklerİlk kredi alacak tutarı20X1 yılı için faiz geliri tutarı a 7.350 0 b 800 c 7.350588 d10.000 0 e 800 Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma

21 © 2011 IFRS Foundation 21 Soru 7: Finansal varlıkların değer düşüklüğünün değerlendirilmesi maliyet veya itfa edilmiş maliyet değeri ile ölçüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi bireysel olarak değerlendirilmelidir? a.Bireysel olarak önemli olan tüm finansal varlıklar b.Bireysel olarak önemli olan tüm özkaynağa dayalı finansal araçlar c.Tüm özkaynağa dayalı finansal araçlar d.Özkaynağa dayalı finansal araçlar dışındaki tüm finansal varlıklar e.Tüm özkaynağa dayalı finansal araçlar ve bireysel olarak önemli olan diğer finansal varlıklar Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma

22 © 2011 IFRS Foundation 22 Soru 8: KOBİ, 85 PB karşılığında 100 PB’lik alacağını bankaya satmıştır. KOBİ, belirli bir ücret karşılığı, alacakları tahsil etmeyi ve tahsil ettiği alacak tutarlarını bankaya havale etmeyi sürdürmektedir. KOBİ’nin, kredi zararları veya borçlunun ödemeyi geciktirmesi durumlarında hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu işlem nasıl muhasebeleştirilir? Seçenekler için sonraki slayta bakınız... Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma

23 © 2011 IFRS Foundation 23 Soru 8: Cevap seçenekleri: a.KOBİ, bilançosundan alacaklarını çıkarır ve 85 PB’lik geliri bir borç olarak göstermez b.KOBİ, bilançosunda 100 PB’lik alacağını göstermeye devam eder ve 85 PB’lik tutarı bir borç olarak gösterir c.KOBİ, bilançosunda 100 PB’lik alacağını göstermeye devam eder ve 85 PB’lik tutarı borç olarak göstermez d.KOBİ, bilançosundan alacaklarını çıkarır ve 85 PB’lik geliri bir borç olarak gösterir Bölüm 11 – Alıştırma ve tartışma


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.2(a) Alıştırma ve Tartışma Bölüm 11 Temel Finansal Araçlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları