Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PİNEAL BEZ Prof Dr Sema AKÇURİN. PİNEAL BEZ Heraphilus; MÖ 300 Galen; çam kozalağı=pinealis 1958, Melatoninin keşfi  Beynin derinliklerinde, kranyumun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PİNEAL BEZ Prof Dr Sema AKÇURİN. PİNEAL BEZ Heraphilus; MÖ 300 Galen; çam kozalağı=pinealis 1958, Melatoninin keşfi  Beynin derinliklerinde, kranyumun."— Sunum transkripti:

1 PİNEAL BEZ Prof Dr Sema AKÇURİN

2 PİNEAL BEZ Heraphilus; MÖ 300 Galen; çam kozalağı=pinealis 1958, Melatoninin keşfi  Beynin derinliklerinde, kranyumun tam ortasında…  Mitolojik, batıl, metafizik özellikler !!! S.Akçurin

3 “Üçüncü Göz” “Biricik göz” S.Akçurin

4 Vatikan Hristiyan inanışında; Tanrı ışıktır (Single eye), göz ışığı görür, pineal bez beynin gözüdür… S.Akçurin

5 Hint felsefesinde; “7 çakranın tacı !” Hint felsefesinde; “7 çakranın tacı !” S.Akçurin

6 Ruhun yerleştiği yer ! S.Akçurin

7 Telepatik ileti merkezi ! S.Akçurin

8 PİNEAL BEZ (Epifiz serebri) PİNEAL BEZ (Epifiz serebri) S.Akçurin

9 PİNEAL BEZ Bezelye büyüklüğünde, Ort. 100-180 gr, Evrim sürecinde; fotoreseptif özelliğini kaybederken, salgı yetisi kazanır S.Akçurin

10 Pineal bezin birincil fonksiyonu; Organizmayı “aydınlık-karanlık siklusları” hakkında bilgilendirmek Sirkadiyan ritimler (gece ve gündüz fazları) S.Akçurin

11 “Karanlığın Hormonu” 24 saatlik “aydınlık-karanlık” döngüsü MELATONİN S.Akçurin

12 Gecelerin hormonu ! Pik konsantrasyon gece 02.00-04.00’de, 60-70 pg/ml Gündüz < 10 pg/ml Salınımı 21.00-22.00’de başlar, 07.00-09.00’da sonlanır MELATONİN S.Akçurin

13 MELATONİN SENTEZİ  5-OH triptofan  5-OH triptamin Serotonin” “ Serotonin” N-asetil serotoninMelatonin Serotonin-N-asetiltransferaz Hidroksi-indol-O-metiltransferaz Triptofan S.Akçurin

14 Serotonin-N-asetiltransferaz 14-3-3 proteinleri Fosforilasyon Serotonin-N-asetiltransferaz 14-3-3 proteinleri Serotonin-N-asetiltransferaz Melatonin Serotonin-N-asetiltransferaz Proteoliz Melatonin Defosforilasyon S.Akçurin

15 Uygun yoğunluk, süre ve dalga boyu (465 nm) Işık Melatonin sekresyonunun inhibisyonu 2500 lüks beyaz ışık S.Akçurin

16 SİRKADİYAN SİSTEM Suprakiazmatik Nukleus Superior Servikal Ganglion Ritmik Melatonin salınımı   Uyku-uyanıklık   Isı dengesi (Termoregülasyon)   Diğer ritmik fonksiyonlar Pineal bez Retinohipotalamikyol Organizmanın Biyolojik Saati S.Akçurin

17 SİRKADİYAN SİSTEM Ritmik Melatonin salınımı Pineal bez Suprakiazmatik nukleus “Clock” gen ekspresyonları Stimulatör; Clock Bmal İnhibitör ; Per Cry S.Akçurin

18 Melatonin sentezinin nöral kontrol mekanizmaları  Norepinefrin  VIP  NPY  PACAP  Opioid  GABA  Dopamin  Glutamat S.Akçurin

19  Doğumdan hemen sonra çok düşük düzeylerde  Ritmik Melatonin salınımı postnatal 6-8. haftada  En yüksek değer 3-5 yaşlarında  Puberteye kadar giderek azalma  Puberte ile 35-40 yaş arası sabit  40 yaşından sonra hızla azalma MELATONİN S.Akçurin

20 MT1 ve MT2 reseptörleri; Suprakiazmatik nukleus Retina Hipofiz Santral nöroendokrin kontrol merkezleri MELATONİN S.Akçurin

21 Fotoperiyodizm İnsan dahil, türlerin çoğu “fizyoloji ve davranışlarında” mevsimsel varyasyon gösterir Pineal foto-nöro-endokrin iletim sistemi S.Akçurin

22 Melatonin sekresyonu gecenin uzunluğu ile ilişkilidir YAZ Uzun günler KIŞ Kısa günler S.Akçurin

23 Biyolojik saati etkileyen faktörler  Aydınlık-karanlık siklusları  Aktivite-dinlenim periyodları  Sosyal çevre  Beslenme saatleri  Zamanın farkında olma S.Akçurin

24 Görmeyen insanlarda; Melatonin salınımında ve diğer sirkadiyan ritimlerde senkronizasyon  S.Akçurin

25  Hipotermik etkili Melatonin , vücut ısısı   Uyku verici “Biyolojik gece” etkisi ! Melatonin , dikkat ve performans  MELATONİN S.Akçurin

26 Smith-Magenis Sendromu 17p11.2 delesyonu Gündüz aşırı uyuma, gece uykusuzluk Günboyu Melatonin salınımı ! Atenolol  Melatonin   Gündüz uykusu  MELATONİN S.Akçurin

27  İnsan üreme sistemi üzerinde inhibitör etkili -Puberte prekozlu çocuklarda Melatonin  -Gecikmiş pubertede Melatonin  -Yaz aylarında (Melatonin  ) üreme hızı  MELATONİN S.Akçurin

28 Pubertal gelişim öncesi deney fareleri  Sürekli-salınımlı Melatonin implantı  Pubertal gecikme Fare hipofiz kültürleri  GnRH gen ekspresyonu  GnRH-LH salınımı  + Melatonin S.Akçurin

29  Kronobiyotik etki (Biyolojik saati değiştirebilen) - Jet-lag ve vardiyalı çalışanlarda etkili - Görme özürlülerde, yaşlılarda, gecikmiş uyku fazlı insomnia olgularında uyku düzenleyici MELATONİN S.Akçurin

30 Yaşlanma; Oksidatif stresle antioksidatif savunma arasındaki dengenin bozulması Hızlanmış nörodejeneratif değişiklikler S.Akçurin

31 MELATONİN   Yaşlanma karşıtı etki (Nöroprotektif) Antioksidan ve serbest radikal temizlikçisi Lipo- + hidrofilik Hızlı difüzyon Hücrenin tüm elemanlarına ulaşabilme KBB’den kolayca geçiş S.Akçurin

32  Anti-tümör aktivite ?! - İmmun sistem stimülatörü ? - Anti-oksidan özellik ? - Kanser-sirkadiyen sistem ilişkisi ?  Kombine ya da adjuvan tedavi ?! MELATONİN S.Akçurin

33  Psikiyatrik hastalıklarda melatonin ritim bozukluğu - Depresyonda melatonin  - Manik atakta melatonin  - Mevsimsel affekt bozukluklarında ışık tedavisi MELATONİN S.Akçurin

34 Farmakolojik etkileri;  Sedasyon  Hipotermi  Anksiyolizis  Kas hipotonisi  Lökomotor aktivitede  MELATONİN S.Akçurin

35 Pineal tümörler Germ hücresinden kaynaklanan tümörler; Germinom,teratom,koryokarsinom… Parankim hücresinden kaynaklanan tümörler; Pineoblastom, pineositom Destek dokudan kaynaklanan tümörler; Gliom Kranial tümörlerin <%1 Kranial tümörlerin <%1 Genellikle <20 yaş Genellikle <20 yaş S.Akçurin

36 Pineal tümörler Hidrosefaliye sekonder başağrısı, kusma Görme problemleri Diabetes insipidus Puberte tarda Puberte prekoz Semptomlar Semptomlar S.Akçurin

37 Pineal ablazyon Başağrısı Görme bozukluğu Konvulsiyon Duygulanım bozukluğu Gündüz uyku hali Görme-işitme halusinasyonları S.Akçurin


"PİNEAL BEZ Prof Dr Sema AKÇURİN. PİNEAL BEZ Heraphilus; MÖ 300 Galen; çam kozalağı=pinealis 1958, Melatoninin keşfi  Beynin derinliklerinde, kranyumun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları