Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu Münevver Erçin Erpolat Ali Erman Bülent Özatay 27 Temmuz 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu Münevver Erçin Erpolat Ali Erman Bülent Özatay 27 Temmuz 2012."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu Münevver Erçin Erpolat Ali Erman Bülent Özatay 27 Temmuz 2012

2 - Müracaat - Teşvik Sistemleri - Teşvik Unsurları GENEL YAPI

3 Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1Gümrük Vergisi Muafiyeti + +++ 2KDV İstisnası ++++ 3Vergi İndirimi - +++ 4Sigorta İşveren Hissesi + (A)+++ 5Sigorta İşçi Hissesi - + (B)+ (C)+ (D) 6Gelir Vergisi Stopajı + (E)+ (F)+ (G)+ (H) 7Faiz Desteği - + (I) - + 8Yatırım Yeri Tahsisi - +++ 9KDV İadesi --- + (A)“tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D)"6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H)"6 ncı bölge” (I)"3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” GENEL YAPI

4 - Gelir vergisi stopajı (193 / geçici 80) - KDV iadesi (3065 / geçici 30) - Sigorta primi (5510 S.S. Ve G.S.S. / Md ek 2) - 6322 SAYILI KANUN (md 12, 25, 32) GENEL YAPI

5 Teşvik dışı bırakılan yatırımlar Teşviki şarta bağlanmış yatırımlar GENEL YAPI

6 ithalat bağımlılığı / yüksek ithalat tutarı / 50 milyon USD asgari sabit yatırım tutarı / 50 milyon TL sağlanacak katma değer / 0,40 TEŞVİK SİSTEMLERİ

7 yatırım konuları asgari sabit yatırım tutarları TEŞVİK SİSTEMLERİ

8 bölge sayısı (6 bölge) desteklenen sektörler (EK: 2A) her sektörde asgari yatırım tutarı / kapasitesi (Ek: 2A) her il için desteklenen sektörler (Ek: 2B) TEŞVİK SİSTEMLERİ

9  yatırım teşvik dışında ise  şarta bağlanmış teşvikte yatırım şartları taşımıyorsa  bölgesel teşvikte yatırım büyüklüğü dışındaysa  stratejik/büyük ölçekli teşviklerin dışında ise 1 ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL 3, 4, 5, 6 ncı bölgelerde 500 bin TL TEŞVİK SİSTEMLERİ

10  - gümrük vergisi muafiyeti  - kdv istisnası  - kdv iadesi  stratejik  500 milyon  bina - inşaat TEŞVİK UNSURLARI

11  - sadece 6 ncı bölgede  - stratejik yatırım  - büyük ölçekli yatırım  - bölgesel teşvik  - genel teşvik TEŞVİK UNSURLARI

12 Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1Gümrük Vergisi Muafiyeti + +++ 2KDV İstisnası ++++ 3Vergi İndirimi - +++ 4Sigorta İşveren Hissesi + (A)+++ 5Sigorta İşçi Hissesi - + (B)+ (C)+ (D) 6Gelir Vergisi Stopajı + (E)+ (F)+ (G)+ (H) 7Faiz Desteği - + (I) - + 8Yatırım Yeri Tahsisi - +++ 9KDV İadesi --- + (A)“tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D)"6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H)"6 ncı bölge” (I)"3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI

13 - İlave istihdam - Faaliyetten itibaren on yıl - Belgedeki istihdam sayısı - Destek tutarı (asgari ücret gelir vergisi) ( terkin) TEŞVİK UNSURLARI

14  - bölgesel, büyük ölçekli, stratejik  - gelir / kurumlar vergileri  - yatırıma katkı tutarı  - yatırıma katkı oranı TEŞVİK UNSURLARI

15 Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1Gümrük Vergisi Muafiyeti + +++ 2KDV İstisnası ++++ 3Vergi İndirimi - +++ 4Sigorta İşveren Hissesi + (A)+++ 5Sigorta İşçi Hissesi - + (B)+ (C)+ (D) 6Gelir Vergisi Stopajı + (E)+ (F)+ (G)+ (H) 7Faiz Desteği - + (I) - + 8Yatırım Yeri Tahsisi - +++ 9KDV İadesi --- + (A)“tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D)"6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H)"6 ncı bölge” (I)"3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI

16 - yatırım tutarı: 10 milyon TL, YKO : %30, VİO: %50, matrah: 5 milyon TL VERGİ İNDİRİMİ -Yatırım indirimi 10 milyon * 0,40 = 4 milyon TL 5 milyon – 4 milyon = 1 milyon TL 1 milyon * 0,20 = 200 bin TL vergi - Destek : 5 milyon* 0,20 = 1 milyon TL 1 milyon – 200 bin = 800 bin TL

17  - YKO: %30, VİO: %50, matrah: 5 milyon TL  - Yatırıma katkı tutarı:  10 milyon * %30 = 3 milyon TL VERGİ İNDİRİMİ YılMatrahİndirimsizİndirimliKatkı 15 milyon1 milyon500 bin 25 milyon1 milyon500 bin 35 milyon1 milyon500 bin 45 milyon1 milyon500 bin 55 milyon1 milyon500 bin 65 milyon1 milyon500 bin

18 31.12.2013’e kadar2014 Yılı ve Sonrası Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1 15501030 2 20551540 3 25602050 4 30702560 5 40803070 6 50903590 (60)(25,80)

19 31.12.2013’e kadar2014 Yılı ve Sonrası Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1 25502030 2 552540 3 35603050 4 40703560 5 50804070 6 60904590 (70)(25,80)

20  - Stratejik Yatırımlarda  YKO: %50  VİO: %90 VERGİ İNDİRİMİ

21 - Bir Alt Bölge Uygulaması OSB’ de en az beş yatırımcı ortaklığının entegrasyon yatırımı - 6 ncı bölgede YKO nına 5 puan ilave

22  - Yatırım tutarı 10 milyon TL,  YKO: %30, VİO: %50, YKT: 3 milyon TL,  toplam matrah 5 milyon TL,  yatırım matrahı 3 milyon TL VERGİ İNDİRİMİ

23 YılYatırımsız Matrah Yatırım Matrahı Yatırımsız Vergi Yatırımlı Vergi Katkı 12 milyon3 milyon400 bin300 bin 22 milyon3 milyon400 bin300 bin 32 milyon3 milyon400 bin300 bin 42 milyon3 milyon400 bin300 bin 52 milyon3 milyon400 bin300 bin 62 milyon3 milyon400 bin300 bin 72 milyon3 milyon400 bin300 bin 82 milyon3 milyon400 bin300 bin 92 milyon3 milyon400 bin300 bin 102 milyon3 milyon400 bin300 bin 3 milyon

24  - KVK md 32/A  gerçek hasılat yöntemi  oranlama yöntemi VERGİ İNDİRİMİ

25 Bölgesel Yatırımlarda - 2 nci bölge %10 - 3 ncü bölge %20 - 4 ncü bölge %30 - 5 nci bölge %50 - 6 ncı bölge %80 Stratejik Yatırımlarda - 6 ncı bölge %80 - Diğer bölgelerde %50 Yatırım Döneminde VERGİ İNDİRİMİ

26  - yatırım harcaması 10 milyon TL,  YKO: %30, VİO: %50, YKT: 3 milyon TL,  Toplam matrah 5 milyon TL,  Yatırım matrahı 3 milyon TL,  Uygulama sınırı: %40  - tüm kazanca uygulama sınırı  10 milyon * 0,40 = 4 milyon TL VERGİ İNDİRİMİ YılYatırımsız matrah Yatırım matrahı Uygulama matrahı Yatırımsız vergi Yatırımlı vergiKatkı 12 milyon3 milyon5 milyon-500 bin 22 milyon3 milyon5 milyon-500 bin 32 milyon3 milyon 400 bin300 bin.. toplam3 milyon

27 - 6322 sayılı Kanun (md 39) - 5520 Sayılı Kanun (md 32/A-c) - YKT %50’si, %80 - 01.01.2013 VERGİ İNDİRİMİ

28 Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1Gümrük Vergisi Muafiyeti + +++ 2KDV İstisnası ++++ 3Vergi İndirimi - +++ 4Sigorta İşveren Hissesi + (A)+++ 5Sigorta İşçi Hissesi - + (B)+ (C)+ (D) 6Gelir Vergisi Stopajı + (E)+ (F)+ (G)+ (H) 7Faiz Desteği - + (I) - + 8Yatırım Yeri Tahsisi - +++ 9KDV İadesi --- + (A)“tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D)"6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H)"6 ncı bölge” (I)"3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI Bölgesel, stratejik, arge ve çevre

29 FAİZ DESTEĞİ  Faiz Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar  Finansal Kiralama Yöntemiyle Gerçekleştirilecek Yatırımlarda Faiz Desteği  Faiz Desteği Uygulanmayacak Yatırımlar  Ödeme İle İlgili Bilgiler  Yatırımın Bir Başkasına Devredilmesi  Aracı Kurumun Ödevleri  Faiz Oranlarında Yatırımcı Lehine Değişiklik Olması Durumu

30 FAİZ DESTEĞİ Stratejik yatırımlar hariç aynı teşvik bölgesi kapsamındaki yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik birden fazla aracı kurum talepte bulunmaz.

31 Bölge TLDövizTutar (TL) 33 1500.000 4 41600.000 552700.000 6 72900.000 Stratejik52 50 milyon yatırımın %5’i Arge, çevre52500.000 FAİZ DESTEĞİ Azami 5 yıllık süre Stratejik yatırımlarda 31.12.2013’e kadar yapılacak müracaatlarda

32 Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1Gümrük Vergisi Muafiyeti + +++ 2KDV İstisnası ++++ 3Vergi İndirimi - +++ 4Sigorta İşveren Hissesi + (A)+++ 5Sigorta İşçi Hissesi - + (B)+ (C)+ (D) 6Gelir Vergisi Stopajı + (E)+ (F)+ (G)+ (H) 7Faiz Desteği - + (I) - + 8Yatırım Yeri Tahsisi - +++ 9KDV İadesi --- + (A)“tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D)"6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H)"6 ncı bölge” (I)"3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI Bölgesel, büyük ölçekli, stratejik

33  - komple yeni yatırımlarda  tevsi yatırımlarda SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

34 Bölgeler 2013 Yılı İçinde Başlanılan Yatırımlar 2014 ve Sonrası Yıllarda Başlanılan Yatırımlar 12- 23- 353 465 576 6107 Stratejik yatırımlar 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl

35 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler Bölgesel Teşvikte Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı Büyük Ölçekli Teşvikte Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı 1103 2155 3208 42510 53511 65015 Yatırım bölgesi ayrımı olmaksızın %15

36  - OSB’de  - sektörel iş birliğine dayalı entegrasyon yatırımları  - 6 ncı bölge yatırımlarda 2 yıl ilave SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

37 Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1Gümrük Vergisi Muafiyeti + +++ 2KDV İstisnası ++++ 3Vergi İndirimi - +++ 4Sigorta İşveren Hissesi + (A)+++ 5Sigorta İşçi Hissesi - + (B)+ (C)+ (D) 6Gelir Vergisi Stopajı + (E)+ (F)+ (G)+ (H) 7Faiz Desteği - + (I) - + 8Yatırım Yeri Tahsisi - +++ 9KDV İadesi --- + (A)“tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D)"6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H)"6 ncı bölge” (I)"3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI Bölgesel, büyük ölçekli, stratejik 6 ncı bölgede arge ve çevre yatırımları

38  - sadece 6 ncı bölge  - ilave istihdam için  - tamamlama vizesindeki istihdam sayısı aşılmayacak  - tamamlama vizesi sonrası 10 yıl süre ile  - her işçi için asgari ücrete tekabül eden kısım SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ

39  - Maliye Bakanlığınca 4706 sayılı Kanuna göre YATIRIM YERİ TAHSİSİ

40  - Arazi, Arsa  - Royalti  - Yedek Parça  - Amortismana Tabi Olmayan Diğer Harcamalar - Finans ve Sigortacılık Konularında Faaliyet Gösteren Kurumlar  - İş Ortaklıkları  - 4283 Sy. Yap İşlet Mod.Elektrik Üretimi  - 3996 Sy.Yap İşlet Devret Mod.Yatırımlar YATIRIM YERİ TAHSİSİ

41 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2013’e kadar2014 Yılı ve Sonrası Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1 15501030 2 20551540 3 25602050 4 30702560 5 40803070 6 50903590

42 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2013’e kadar2014 Yılı ve Sonrası Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1 25502030 2 552540 3 35603050 4 40703560 5 50804070 6 60904590

43  - KVK md 32/A  gerçek hasılat yöntemi  oranlama yöntemi VERGİ İNDİRİMİ

44  - yatırım harcaması 10 milyon TL,  YKO: %30, VİO: %50, YKT: 3 milyon TL,  Toplam matrah 5 milyon TL,  Yatırım matrahı 3 milyon TL,  Uygulama sınırı: %40  - tüm kazanca uygulama sınırı  10 milyon * 0,40 = 4 milyon TL VERGİ İNDİRİMİ YılYatırımsız matrah Yatırım matrahı Uygulama matrahı Yatırımsız vergi Yatırımlı vergiKatkı 12 milyon3 milyon5 milyon-500 bin 22 milyon3 milyon5 milyon-500 bin 32 milyon3 milyon 400 bin300 bin

45 Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1Gümrük Vergisi Muafiyeti + +++ 2KDV İstisnası ++++ 3Vergi İndirimi - +++ 4Sigorta İşveren Hissesi + (A)+++ 5Sigorta İşçi Hissesi - + (B)+ (C)+ (D) 6Gelir Vergisi Stopajı + (E)+ (F)+ (G)+ (H) 7Faiz Desteği - + (I) - + 8Yatırım Yeri Tahsisi - +++ 9KDV İadesi --- + (A)“tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D)"6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H)"6 ncı bölge” (I)"3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI Bölgesel, stratejik, arge ve çevre

46 Bölge TLDövizTutar (TL) 33 1500.000 4 41600.000 552700.000 6 72900.000 Stratejik52 50 milyon yatırımın %5’i Arge, çevre52500.000 FAİZ DESTEĞİ Azami 5 yıllık süre Stratejik yatırımlarda 31.12.2013’e kadar yapılacak müracaatlarda

47 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler 2013 Yılı İçinde Başlanılan Yatırımlar 2014 ve Sonrası Yıllarda Başlanılan Yatırımlar 12- 23- 353 465 576 6107

48 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler Bölgesel Teşvikte Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı Büyük Ölçekli Teşvikte Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı 1103 2155 3208 42510 53511 65015

49  - OSB’de  - en az beş yatırımcı ortaklığının entegrasyon yatırımı  - 6 ncı bölge yatırımlarda 2 yıl ilave SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

50 Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1Gümrük Vergisi Muafiyeti + +++ 2KDV İstisnası ++++ 3Vergi İndirimi - +++ 4Sigorta İşveren Hissesi + (A)+++ 5Sigorta İşçi Hissesi - + (B)+ (C)+ (D) 6Gelir Vergisi Stopajı + (E)+ (F)+ (G)+ (H) 7Faiz Desteği - + (I) - + 8Yatırım Yeri Tahsisi - +++ 9KDV İadesi --- + (A)“tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D)"6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H)"6 ncı bölge” (I)"3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI Bölgesel, büyük ölçekli, stratejik 6 ncı bölgede arge ve çevre yatırımları

51  - sadece 6 ncı bölge  - ilave istihdam için  - tamamlama vizesindeki istihdam sayısı aşılmayacak  - tamamlama vizesi sonrası 10 yıl süre ile  - her işçi için asgari ücrete tekabül eden kısım SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ

52  - KVK md 32/A  gerçek hasılat yöntemi  oranlama yöntemi VERGİ İNDİRİMİ

53 KOMŞU İLLERBULUNDUĞU TEŞVİK BÖLGESİ İLAVE TEŞVİKLERTEŞVİK EDİLMEYENSEKTÖR LER ADIYAMAN5Giyim Eşyası İmalatında Asgari Yatırım 500.000 TL 37 Hava Taşıtları ve motorların bakım ve onarımı) K. MARAŞ5Giyim Eşyası İmalatında Asgari Yatırım 500.000 TL 49 (Kömür Gazı Üretimi) 18 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 38 Motosiklet ve bisiklet üretimi 37 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

54 KİLİS 5 Giyim Eşyası İmalatında Asgari Yatırım 500.000 TL 37 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı OSMANİYE 5 Giyim Eşyası İmalatında Asgari Yatırım 500.000 TL 18 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 38 Motosiklet ve bisiklet üretimi 37 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

55 ŞANLIURFA6 Tüm Yatırım alanlarında asgari yatırım miktarı 500.000 TLgıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma / kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması"yatırım- ları 3 ve 5. bölgelerde bölgesel desteklerden yararlanamazken, 6. bölgede yararlanabilmektedir. -Gelir Vergisi Stopaj Desteği -Sigorta Primi Desteği -Genel olarak teşvik edilmeyen yatırımlar, mütaharrik karakterli (taşıt araçları benzeri) yatırımlar Enerji Üretimine yönelik yatırımlar hariç olmak üzere tüm yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanacaktır.

56  TEŞEKKÜRLER... Mesleki Duruş ve Eğitim Platformu


"Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu Münevver Erçin Erpolat Ali Erman Bülent Özatay 27 Temmuz 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları