Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu Münevver Erçin Erpolat Ali Erman Bülent Özatay YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 27 Temmuz 2012

2 Müracaat - Teşvik Sistemleri - Teşvik Unsurları GENEL YAPI

3 Teşvik Sistemleri, Teşvik Unsurları
Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti + 2 KDV İstisnası 3 Vergi İndirimi - 4 Sigorta İşveren Hissesi + (A) 5 Sigorta İşçi Hissesi + (B) + (C) + (D) 6 Gelir Vergisi Stopajı + (E) + (F) + (G) + (H) 7 Faiz Desteği + (I) 8 Yatırım Yeri Tahsisi 9 KDV İadesi (A) “tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D) "6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H) (I) "3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” GENEL YAPI

4 Gelir vergisi stopajı (193 / geçici 80)
KDV iadesi (3065 / geçici 30) Sigorta primi (5510 S.S. Ve G.S.S. / Md ek 2) 6322 SAYILI KANUN (md 12, 25, 32) GENEL YAPI

5 Teşvik dışı bırakılan yatırımlar
Teşviki şarta bağlanmış yatırımlar GENEL YAPI

6 Stratejik Yatırımlar ithalat bağımlılığı / yüksek
ithalat tutarı / 50 milyon USD asgari sabit yatırım tutarı / 50 milyon TL sağlanacak katma değer / 0,40 TEŞVİK SİSTEMLERİ

7 Büyük Ölçekli Yatırımlar
yatırım konuları asgari sabit yatırım tutarları TEŞVİK SİSTEMLERİ

8 Bölgesel Teşvikler bölge sayısı (6 bölge)
desteklenen sektörler (EK: 2A) her sektörde asgari yatırım tutarı / kapasitesi (Ek: 2A) her il için desteklenen sektörler (Ek: 2B) TEŞVİK SİSTEMLERİ

9 Genel Teşvik Sistemi yatırım teşvik dışında ise
şarta bağlanmış teşvikte yatırım şartları taşımıyorsa bölgesel teşvikte yatırım büyüklüğü dışındaysa stratejik/büyük ölçekli teşviklerin dışında ise 1 ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL 3, 4, 5, 6 ncı bölgelerde 500 bin TL TEŞVİK SİSTEMLERİ

10 TEŞVİK UNSURLARI - gümrük vergisi muafiyeti - kdv istisnası
- kdv iadesi stratejik 500 milyon bina - inşaat TEŞVİK UNSURLARI

11 Gelir Vergisi Stopaj Desteği
- sadece 6 ncı bölgede - stratejik yatırım - büyük ölçekli yatırım - bölgesel teşvik - genel teşvik TEŞVİK UNSURLARI

12 Gelir Vergisi Stopaj Desteği
Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti + 2 KDV İstisnası 3 Vergi İndirimi - 4 Sigorta İşveren Hissesi + (A) 5 Sigorta İşçi Hissesi + (B) + (C) + (D) 6 Gelir Vergisi Stopajı + (E) + (F) + (G) + (H) 7 Faiz Desteği + (I) 8 Yatırım Yeri Tahsisi 9 KDV İadesi (A) “tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D) "6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H) (I) "3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI

13 Gelir Vergisi Stopaj Desteği
- İlave istihdam - Faaliyetten itibaren on yıl - Belgedeki istihdam sayısı - Destek tutarı (asgari ücret gelir vergisi) ( terkin) TEŞVİK UNSURLARI

14 Vergi İndirimi Desteği
- bölgesel, büyük ölçekli, stratejik - gelir / kurumlar vergileri - yatırıma katkı tutarı - yatırıma katkı oranı TEŞVİK UNSURLARI

15 Gelir Vergisi Stopaj Desteği
Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti + 2 KDV İstisnası 3 Vergi İndirimi - 4 Sigorta İşveren Hissesi + (A) 5 Sigorta İşçi Hissesi + (B) + (C) + (D) 6 Gelir Vergisi Stopajı + (E) + (F) + (G) + (H) 7 Faiz Desteği + (I) 8 Yatırım Yeri Tahsisi 9 KDV İadesi (A) “tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D) "6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H) (I) "3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” TEŞVİK UNSURLARI

16 Yatırım İndirimi / Vergi İndirimi
- yatırım tutarı: 10 milyon TL, YKO : %30, VİO: %50, matrah: 5 milyon TL Yatırım indirimi 10 milyon * 0,40 = 4 milyon TL 5 milyon – 4 milyon = 1 milyon TL 1 milyon * 0,20 = 200 bin TL vergi - Destek : 5 milyon* 0,20 = 1 milyon TL 1 milyon – 200 bin = 800 bin TL VERGİ İNDİRİMİ

17 Yatırım İndirimi / Vergi İndirimi
- YKO: %30, VİO: %50, matrah: 5 milyon TL - Yatırıma katkı tutarı: 10 milyon * %30 = 3 milyon TL Yıl Matrah İndirimsiz İndirimli Katkı 1 5 milyon 1 milyon 500 bin 2 3 4 5 6 VERGİ İNDİRİMİ

18 Bölgesel Teşviklerde YKO ve VİO
’e kadar 2014 Yılı ve Sonrası Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1 15 50 10 30 2 20 55 40 3 25 60 4 70 5 80 6 90 35 (60) (25,80)

19 Büyük Ölçekli Yatırımlarda YKO ve VİO
’e kadar 2014 Yılı ve Sonrası Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1 25 50 20 30 2 55 40 3 35 60 4 70 5 80 6 90 45 (70) (25,80)

20 Stratejik Yatırımlarda Vergi İndirimi
YKO: %50 VİO: %90 VERGİ İNDİRİMİ

21 Bir Alt Bölge Uygulaması
OSB’ de en az beş yatırımcı ortaklığının entegrasyon yatırımı 6 ncı bölgede YKO nına 5 puan ilave VERGİ İNDİRİMİ

22 Tevsi Yatırımlarda Vergi İndirimi
- Yatırım tutarı 10 milyon TL, YKO: %30, VİO: %50, YKT: 3 milyon TL, toplam matrah 5 milyon TL, yatırım matrahı 3 milyon TL VERGİ İNDİRİMİ

23 Tevsi Yatırımlarda Vergi İndirimi
Yıl Yatırımsız Matrah Yatırım Matrahı Yatırımsız Vergi Yatırımlı Vergi Katkı 1 2 milyon 3 milyon 400 bin 300 bin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VERGİ İNDİRİMİ

24 Tevsi Yatırımlarda Vergi İndirimi
- KVK md 32/A gerçek hasılat yöntemi oranlama yöntemi VERGİ İNDİRİMİ

25 Tevsi Yatırımlarda Vergi İndiriminin Tüm Kazanca Uygulanması
Bölgesel Yatırımlarda 2 nci bölge %10 3 ncü bölge %20 4 ncü bölge %30 5 nci bölge %50 6 ncı bölge %80 Stratejik Yatırımlarda Diğer bölgelerde %50 Yatırım Döneminde VERGİ İNDİRİMİ

26 Tevsi Yatırımlarda Vergi İndiriminin Tüm Kazanca Uygulanması
- yatırım harcaması 10 milyon TL, YKO: %30, VİO: %50, YKT: 3 milyon TL, Toplam matrah 5 milyon TL, Yatırım matrahı 3 milyon TL, Uygulama sınırı: %40 - tüm kazanca uygulama sınırı 10 milyon * 0,40 = 4 milyon TL Yıl Yatırımsız matrah Yatırım matrahı Uygulama matrahı Yatırımsız vergi Yatırımlı vergi Katkı 1 2 milyon 3 milyon 5 milyon - 500 bin 2 3 400 bin 300 bin .. toplam VERGİ İNDİRİMİ

27 6322 sayılı Kanun (md 39) 5520 Sayılı Kanun (md 32/A-c)
YKT %50’si, %80 VERGİ İNDİRİMİ

28 Faiz Desteği 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti 2 KDV İstisnası 3
Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti + 2 KDV İstisnası 3 Vergi İndirimi - 4 Sigorta İşveren Hissesi + (A) 5 Sigorta İşçi Hissesi + (B) + (C) + (D) 6 Gelir Vergisi Stopajı + (E) + (F) + (G) + (H) 7 Faiz Desteği + (I) 8 Yatırım Yeri Tahsisi 9 KDV İadesi (A) “tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D) "6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H) (I) "3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” Bölgesel, stratejik, arge ve çevre TEŞVİK UNSURLARI

29 Faiz Desteği Faiz Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar
Finansal Kiralama Yöntemiyle Gerçekleştirilecek Yatırımlarda Faiz Desteği Faiz Desteği Uygulanmayacak Yatırımlar Ödeme İle İlgili Bilgiler Yatırımın Bir Başkasına Devredilmesi Aracı Kurumun Ödevleri Faiz Oranlarında Yatırımcı Lehine Değişiklik Olması Durumu FAİZ DESTEĞİ

30 Faiz Desteği Stratejik yatırımlar hariç aynı teşvik bölgesi kapsamındaki yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik birden fazla aracı kurum talepte bulunmaz. FAİZ DESTEĞİ

31 Faiz Desteğinde Sınırlar
Bölge TL Döviz Tutar (TL) 3 1 4 5 2 6 7 Stratejik 50 milyon yatırımın %5’i Arge, çevre Azami 5 yıllık süre Stratejik yatırımlarda ’e kadar yapılacak müracaatlarda FAİZ DESTEĞİ

32 Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği
Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti + 2 KDV İstisnası 3 Vergi İndirimi - 4 Sigorta İşveren Hissesi + (A) 5 Sigorta İşçi Hissesi + (B) + (C) + (D) 6 Gelir Vergisi Stopajı + (E) + (F) + (G) + (H) 7 Faiz Desteği + (I) 8 Yatırım Yeri Tahsisi 9 KDV İadesi (A) “tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D) "6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H) (I) "3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” Bölgesel, büyük ölçekli, stratejik TEŞVİK UNSURLARI

33 İşçi Sayısında Sınırlar
- komple yeni yatırımlarda tevsi yatırımlarda SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

34 Uygulama Süresinde Sınırlar
Bölgeler 2013 Yılı İçinde Başlanılan Yatırımlar 2014 ve Sonrası Yıllarda Başlanılan Yatırımlar 1 2 - 3 5 4 6 7 10 Stratejik yatırımlar 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

35 Destek Tutarında Sınırlar
Bölgeler Bölgesel Teşvikte Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı Büyük Ölçekli Teşvikte Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı 1 10 3 2 15 5 20 8 4 25 35 11 6 50 Yatırım bölgesi ayrımı olmaksızın %15 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

36 Bir Alt Bölge Desteği Uygulaması
- OSB’de - sektörel iş birliğine dayalı entegrasyon yatırımları - 6 ncı bölge yatırımlarda 2 yıl ilave SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

37 Sigorta Primi İşçi Hisse Desteği
Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti + 2 KDV İstisnası 3 Vergi İndirimi - 4 Sigorta İşveren Hissesi + (A) 5 Sigorta İşçi Hissesi + (B) + (C) + (D) 6 Gelir Vergisi Stopajı + (E) + (F) + (G) + (H) 7 Faiz Desteği + (I) 8 Yatırım Yeri Tahsisi 9 KDV İadesi (A) “tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D) "6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H) (I) "3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” Bölgesel, büyük ölçekli, stratejik 6 ncı bölgede arge ve çevre yatırımları TEŞVİK UNSURLARI

38 Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinde Sınırlar
- sadece 6 ncı bölge - ilave istihdam için - tamamlama vizesindeki istihdam sayısı aşılmayacak - tamamlama vizesi sonrası 10 yıl süre ile - her işçi için asgari ücrete tekabül eden kısım SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ

39 - Maliye Bakanlığınca 4706 sayılı Kanuna göre
Yatırım Yeri Tahsisi - Maliye Bakanlığınca 4706 sayılı Kanuna göre YATIRIM YERİ TAHSİSİ

40 Yatırım Yeri Tahsisi Yapılmayacak Yatırımlar
- Arazi, Arsa - Royalti - Yedek Parça - Amortismana Tabi Olmayan Diğer Harcamalar - Finans ve Sigortacılık Konularında Faaliyet Gösteren Kurumlar - İş Ortaklıkları Sy. Yap İşlet Mod.Elektrik Üretimi Sy.Yap İşlet Devret Mod.Yatırımlar YATIRIM YERİ TAHSİSİ

41 Bölgesel Teşviklerde YKO ve VİO
’e kadar 2014 Yılı ve Sonrası Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1 15 50 10 30 2 20 55 40 3 25 60 4 70 5 80 6 90 35 VERGİ İNDİRİMİ

42 Büyük Ölçekli Yatırımlarda YKO ve VİO
’e kadar 2014 Yılı ve Sonrası Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 1 25 50 20 30 2 55 40 3 35 60 4 70 5 80 6 90 45 VERGİ İNDİRİMİ

43 Tevsi Yatırımlarda Vergi İndirimi
- KVK md 32/A gerçek hasılat yöntemi oranlama yöntemi VERGİ İNDİRİMİ

44 Tevsi Yatırımlarda Vergi İndiriminin Tüm Kazanca Uygulanması
- yatırım harcaması 10 milyon TL, YKO: %30, VİO: %50, YKT: 3 milyon TL, Toplam matrah 5 milyon TL, Yatırım matrahı 3 milyon TL, Uygulama sınırı: %40 - tüm kazanca uygulama sınırı 10 milyon * 0,40 = 4 milyon TL Yıl Yatırımsız matrah Yatırım matrahı Uygulama matrahı Yatırımsız vergi Yatırımlı vergi Katkı 1 2 milyon 3 milyon 5 milyon - 500 bin 2 3 400 bin 300 bin VERGİ İNDİRİMİ

45 Faiz Desteği 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti 2 KDV İstisnası 3
Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti + 2 KDV İstisnası 3 Vergi İndirimi - 4 Sigorta İşveren Hissesi + (A) 5 Sigorta İşçi Hissesi + (B) + (C) + (D) 6 Gelir Vergisi Stopajı + (E) + (F) + (G) + (H) 7 Faiz Desteği + (I) 8 Yatırım Yeri Tahsisi 9 KDV İadesi (A) “tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D) "6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H) (I) "3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” Bölgesel, stratejik, arge ve çevre TEŞVİK UNSURLARI

46 Faiz Desteğinde Sınırlar
Bölge TL Döviz Tutar (TL) 3 1 4 5 2 6 7 Stratejik 50 milyon yatırımın %5’i Arge, çevre Azami 5 yıllık süre Stratejik yatırımlarda ’e kadar yapılacak müracaatlarda FAİZ DESTEĞİ

47 Uygulama Süresinde Sınırlar
Bölgeler 2013 Yılı İçinde Başlanılan Yatırımlar 2014 ve Sonrası Yıllarda Başlanılan Yatırımlar 1 2 - 3 5 4 6 7 10 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

48 Destek Tutarında Sınırlar
Bölgeler Bölgesel Teşvikte Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı Büyük Ölçekli Teşvikte Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı 1 10 3 2 15 5 20 8 4 25 35 11 6 50 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

49 Bir Alt Bölge Desteği Uygulaması
- OSB’de - en az beş yatırımcı ortaklığının entegrasyon yatırımı - 6 ncı bölge yatırımlarda 2 yıl ilave SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

50 Sigorta Primi İşçi Hisse Desteği
Genel Teşvik Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 1 Gümrük Vergisi Muafiyeti + 2 KDV İstisnası 3 Vergi İndirimi - 4 Sigorta İşveren Hissesi + (A) 5 Sigorta İşçi Hissesi + (B) + (C) + (D) 6 Gelir Vergisi Stopajı + (E) + (F) + (G) + (H) 7 Faiz Desteği + (I) 8 Yatırım Yeri Tahsisi 9 KDV İadesi (A) “tersanelerin gemi inşa yatırımları” (B) (C) (D) "6 ncı bölge” (E) (F) (G) (H) (I) "3, 4, 5 ve 6 ncı bölge” Bölgesel, büyük ölçekli, stratejik 6 ncı bölgede arge ve çevre yatırımları TEŞVİK UNSURLARI

51 Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinde Sınırlar
- sadece 6 ncı bölge - ilave istihdam için - tamamlama vizesindeki istihdam sayısı aşılmayacak - tamamlama vizesi sonrası 10 yıl süre ile - her işçi için asgari ücrete tekabül eden kısım SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ

52 Tevsi Yatırımlarda Vergi İndirimi
- KVK md 32/A gerçek hasılat yöntemi oranlama yöntemi VERGİ İNDİRİMİ

53 KOMŞU İLLER BULUNDUĞU TEŞVİK BÖLGESİ İLAVE TEŞVİKLER TEŞVİK EDİLMEYENSEKTÖRLER ADIYAMAN 5 Giyim Eşyası İmalatında Asgari Yatırım TL 37 Hava Taşıtları ve motorların bakım ve onarımı) K. MARAŞ 49 (Kömür Gazı Üretimi) 18 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 38 Motosiklet ve bisiklet üretimi 37 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

54 KİLİS 5 Giyim Eşyası İmalatında Asgari Yatırım TL 37 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı OSMANİYE 18 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 38 Motosiklet ve bisiklet üretimi

55 -Gelir Vergisi Stopaj Desteği
ŞANLIURFA 6 Tüm Yatırım alanlarında asgari yatırım miktarı TLgıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma / kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması"yatırım- ları 3 ve 5. bölgelerde bölgesel desteklerden yararlanamazken, 6. bölgede yararlanabilmektedir. -Gelir Vergisi Stopaj Desteği -Sigorta Primi Desteği -Genel olarak teşvik edilmeyen yatırımlar, mütaharrik karakterli (taşıt araçları benzeri) yatırımlar Enerji Üretimine yönelik yatırımlar hariç olmak üzere tüm yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanacaktır.

56 Mesleki Duruş ve Eğitim Platformu
TEŞEKKÜRLER... Mesleki Duruş ve Eğitim Platformu


"YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları