Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname""— Sunum transkripti:

1 1

2 DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yeniden düzenlenmiştir. Karar Sayısı : KHK /178 Karar Tarihi : 13.12.1983 Resmi Gazete : 14.12.1983-18251 (Mükerrer)  Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-12. maddesi gereğince Defterdarlık birimleri, Defterdarın yönetimi altında Muhasebat, Milli Emlak ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünden İlçelerde ise 13 Malmüdürlüğünden oluşmaktadır. 2

3 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Merkez Birimleri :  Muhakemat Müdürlüğü  Muhasebe Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğü  Personel Müdürlüğü  Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Şanlıurfa Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü İlçe Birimleri :  Eyyübiye Malmüdürlüğü Halfeti Malmüdürlüğü  Haliliye Malmüdürlüğü Suruç Malmüdürlüğü  Karaköprü Malmüdürlüğü Siverek Malmüdürlüğü  Akçakale Malmüdürlüğü Viranşehir Malmüdürlüğü  Birecik Malmüdürlüğü  Bozova Malmüdürlüğü  Ceylanpınar Malmüdürlüğü  Harran Malmüdürlüğü  Hilvan Malmüdürlüğü  3

4 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Defterdarlığın Görevleri :  Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı olan Defterdarlığımız, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre örgütlenmiş olup, özetle aşağıdaki görevleri yapmaktadır.  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,  Devletin gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek,  Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek,  Devlete ait malları yönetmek, tahsis etmek, kiraya vermek, satmak, korumak ve bunlara ilişkin diğer hizmetleri yapmak,  Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak. 4

5 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU:  Defterdarlığımızın Bakanlık ve Valilik atamalı dolu-boş kadro sayısı aşağıda belirtilmiştir.  Bakanlık ve Valilik atamalı toplam 280 kadrodan 183’ u dolu, 97’ si boş olup, ayrıca 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince 5 geçici personel çalışmaktadır. Birimlerimizin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Bakanlık Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam 37643 Valilik Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam 14691 237 5

6 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM DEFTERDAR101 DEFTERDAR YARDIMCISI000 BİRİM MÜDÜRLERİ12618 MÜDÜR YARDIMCISI606 HAZİNE AVUKATI606 DEFTERDARLIK UZMANI808 DEFTERARLIK UZMAN YARDIMCISI202 TEKNİKER202 TOPLAM37643 6

7 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM ARAŞTIRMACI011 SİVİL SAVUNMA UZMANI011 ŞEF12921 V.H.K.İ.7645121 MEMUR11617 ŞOFÖR437 TEKNİSYEN202 YARDIMCI HİZMETLER261642 VEZNEDAR141024 TAHSİLDAR101 TOPLAM14691237 GENEL TOPLAM18397280 Geçici Personel Sayısı: 5 (657 sayılı Kanunun 4/C ) 7

8 DEFTERDARLIĞIN TAŞIT DURUMU CİNSİ:MODELİ:ADEDİ:TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİM: Ford Transit Connect20131Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Panelvan)2012 1 Defterdarlık Milli Emlak Müd. Renault Fluence2011 1Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Panelvan) 2010 1 Küçük ve Orta Ölçekli Mükel. Grup Başkanlığı Renault Broadway taksi 1996 1 Defterdarlık Milli Emlak Müd. Renault Broadway taksi1995 1Akçakale Malmüdürlüğü Tofaş -Fiat1991 1Birecik Malmüdürlüğü Renault Sedan1996 1Bozova Malmüdürlüğü Renault Toros1991 1Harran Malmüdürlüğü Renault Sedan1992 1Viranşehir Malmüdürlüğü 8

9 SAYMANLIK FAALİYETLERİ 31/10/2014 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Bin TL) TAHAKKUK(1)TAHSİLAT(2)Tahsilat/Tahakkuk % 1.072.630664.76961,98 9

10 SAYMANLIK FAALİYETLERİ İlimizde saymanlık faaliyetleri;  Muhasebe Müdürlüğü,  Şanlıurfa Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  13 İlçe Malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir.. 10

11 SAYMANLIK FAALİYETLERİ 31/10/2014 tarihi itibariyle İlimiz Merkezi Yönetim Bütçe Gideri (Bin TL) DÖNEMİTUTAR 31/10/2014 Tarihi Sonu İtibariyle 2.675.521 Tahsilatın gideri karşılama oran %25’dir. 31/10/2014 tarihi itibariyle Türkiye Geneli Merkezi Yönetim Bütçe Gideri (Bin TL) DÖNEMİTUTAR 31/10/2014 Tarihi Sonu İtibariyle 362.619.631 Tahsilatın gideri karşılama oran % 95’dir. 11

12 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ :  İlimizde Milli Emlak Hizmetleri; Milli Emlak Müdürlüğü ve 10 İlçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisleri tarafından yürütülmektedir.  İl genelinde 43.345 adet gelir getirebilir, 3.444 adet tahsisli olmak üzere toplam 46.789 adet Hazineye ait taşınmaz bulunmaktadır.  01/01/2014-31/10/2014 Defterdarlığımızın milli emlak gelirleri aşağıda belirtilmiştir. 01/01-30/10/201401-31/10/2014 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ3.622.998,08515.923,37 TAŞINMAZ KİRA GELİRİ1.081.013,2966.816,34 ECRİMİSİL GELİRİ3.277.906,84244.138,04 LOJMAN KİRA GELİRİ3.870.737,04380.908,55 İRTİFAK HAKKI GELİRİ148.188,169.984,24 TAŞINIR SATIŞ GELİRİ73.915,318.606,67 TOPLAM12.074.758,721.226.377,21 12

13 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ: DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK TAŞANMAZLARI: AY-YILEkim-2014 İLÇE ADI KÖY SAYISI (1) BİNALAR ARSA VE ARAZİLER HİZMET MİSAFİRHANE (4) TÜM KAMU (5) LOJMAN SAYISI DOSYA BAZINDA İŞGALLİ (ECRİMİSİL) TAŞINMAZ ADEDİ (6) TAHSİSLİ (7)İRATLI (8)İLİŞİKLİ (9)TOPLAM (10) TAHSİSLİ (2) KİRALIK (3) ADEDİm2ADEDİm2ADEDİm2ADETm2 Merkez 289390 1119346198990135.034.132,6010.213559.531.304,2364614.661.983,1011.849709.227.419,93 Akçakale 9236 1 365750245.113.569,624.665218.062.020,6924291.592.516,005.409354.768.106,31 Birecik 7141 149 6015.609,291.31575.816,97126 1.50191.426,26 Bozova 8624 1 116775139.840.314,774.034183.358.098,23224.696,154.787223.223.109,15 Ceylanpınar 35212 68647177 6.471171.841.283,00 6.548171.841.283,00 Harran 9315 1168941781.731.283,722.193135.760.066,1656803.712,002.427138.295.061,88 Halfeti 3827 41354109862.525,662.67189.247.849,61217.330,122.78290.127.705,39 Hilvan 4422 8964337.176.773,551.497170.552.757,17 1.530177.729.530,72 Siverek 22784 50143330.598.791,253.744424.866.699,6524690.855,504.201456.156.346,40 Suruç 8562 90175119513.303.830,871.63165.271.813,2114 1.84078.575.644,08 Viranşehir 1131162174137911679.050.545,284.911519.633.095,33 5.027598.683.640,61 TOPLAM 11738384142590228363444352.727.376,6143.3452.538.200.804,251.112107.791.092,8747.9012.998.719.273,73 13

14 6292 SAYILI KANUNA GÖRE ŞANLIURFA VE İLÇELERİNE AİT HAZİNE TAŞINMAZLARINA YAPILAN SATIN ALMA TALEPLERİ (31/10/2014 tarihi itibariyle) SIRA NOİLİİLÇESİ 6292 SK.NA GÖRE YAPILAN SATIŞ TALEP ADEDİ 1ŞanlıurfaMerkez5.864 2ŞanlıurfaAkçakale780 3ŞanlıurfaBirecik413 4ŞanlıurfaBozova1.700 5ŞanlıurfaCeylanpınar13 6ŞanlıurfaHalfeti450 7ŞanlıurfaHarran75 8ŞanlıurfaHilvan1.400 9ŞanlıurfaSiverek9.246 10ŞanlıurfaSuruç789 11ŞanlıurfaViranşehir1.720 14

15 DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DURUMU İl genelinde mülkiyeti Hazineye ait Defterdarlığımıza tahsisli 67 adet lojman bulunmakta olup bunların 58 adedi doludur. İLÇENİN ADILOJMAN ADEDİDOLUBOŞ MERKEZ41383 AKÇAKALE MALMÜDÜRLÜĞÜ BİRECİK MALMÜDÜRLÜĞÜ12111 BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ CEYLANPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ954 HARRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİLVAN MALMÜDÜRLÜĞÜ SİVEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ11 SURUÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ11 VİRANŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ321 TOPLAM67589 15

16 MUHAKEMAT FAALİYETLERİ : Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünce takip edilen ilçeler dahil toplam dava türlerine göre dosya sayılıları aşağıda belirtilmiştir. HUKUK DAVALARI DAVACI835 DAVALI3.051 TOPLAM3.886 CEZA DAVALARI MÜDAHİL5.150 DAVALI311 TOPLAM5.461 SONUÇLANAN HAZİNE LEHİNE/DEVİR245 HAZİNE ALEYHİNE75 16

17 İHTİYAÇLAR:  Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Defterdarlığımız hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birimlerimize yönetici, hazine avukatı, teknik elaman ve memur atanması zorunluluk arz etmektedir. Yönetici İhtiyacı:  Defterdar Yardımcısı, 6360 sayılı Kanuna dayanarak İlimizde yeni kurulan Haliliye ve Eyyübiye İlçeleri ile yevmiye sayısı 10.000’ i aşan Ceylanpınar, Hilvan ve Siverek İlçelerine Malmüdürü ataması  Taşıt İhtiyacı  Defterdarlığımız merkezi ve Ceylanpınar, Siverek, Halfeti, Suruç, Hilvan ilçeleri için birer arazi taşıtı ihtiyacımız bulunmaktadır. 17

18 Teknik Eleman İhtiyacı : Mühendis Memur ve Diğer Personel İhtiyacı : Defterdarlığımız Merkezine Milli Emlak ve Muhasebe Denetmeni kökenli en az 3 denetimden sorumlu Defterdarlık Uzmanı yeteri kadar Uzman Yardımcısı ve en az 20 adet memura ihtiyaç vardır. Arz ederim. 18


"1. DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları