Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK FAALİYET RAPORU 30/06/2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK FAALİYET RAPORU 30/06/2014"— Sunum transkripti:

1 T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK FAALİYET RAPORU 30/06/2014

2 DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI
KURULUŞ KANUNU : Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yeniden düzenlenmiştir. Karar Sayısı : KHK /178 Karar Tarihi : Resmi Gazete : (Mükerrer) Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-12. maddesi gereğince Defterdarlık birimleri, Defterdarın yönetimi altında Muhasebat, Milli Emlak ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünden İlçelerde ise 13 Malmüdürlüğünden oluşmaktadır.

3 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI
Merkez Birimleri : Muhakemat Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Personel Müdürlüğü Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü İlçe Birimleri : Eyyübiye Malmüdürlüğü Halfeti Malmüdürlüğü Haliliye Malmüdürlüğü Suruç Malmüdürlüğü Karaköprü Malmüdürlüğü Siverek Malmüdürlüğü Akçakale Malmüdürlüğü Viranşehir Malmüdürlüğü Birecik Malmüdürlüğü Bozova Malmüdürlüğü Ceylanpınar Malmüdürlüğü Harran Malmüdürlüğü Hilvan Malmüdürlüğü

4 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI
Defterdarlığın Görevleri : Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı olan Defterdarlığımız, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre örgütlenmiş olup, özetle aşağıdaki görevleri yapmaktadır. İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak, Devletin gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek, Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlete ait malları yönetmek, tahsis etmek, kiraya vermek, satmak, korumak ve bunlara ilişkin diğer hizmetleri yapmak, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak.

5 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI
PERSONEL DURUMU: Defterdarlığımızın Bakanlık ve Valilik atamalı dolu-boş kadro sayısı aşağıda belirtilmiştir. Bakanlık ve Valilik atamalı toplam 292 kadrodan 191’ i dolu, 101’ i boş olup, ayrıca 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince 5 geçici personel çalışmaktadır. Birimlerimizin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Bakanlık Atamalı Personel Sayısı Dolu Boş Toplam 41 8 49 Valilik Atamalı Personel Sayısı Dolu Boş Toplam 146 97 243

6 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI
UNVANI DOLU BOŞ TOPLAM DEFTERDAR 1 DEFTERDAR YARDIMCISI BİRİM MÜDÜRLERİ 12 8 20 MÜDÜR YARDIMCISI HAZİNE AVUKATI DEFTERDARLIK UZMANI 7 DEFTERARLIK UZMAN YARDIMCISI 2 TEKNİKER 41 49

7 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI
UNVANI DOLU BOŞ TOPLAM ARAŞTIRMACI 1 SİVİL SAVUNMA UZMANI ŞEF 14 7 21 V.H.K.İ. 75 44 119 MEMUR 11 25 ŞOFÖR 4 3 TEKNİSYEN 2 YARDIMCI HİZMETLER 27 15 42 VEZNEDAR 12 24 TAHSİLDAR 146 97 243 GENEL TOPLAM 187 105 292 Geçici Personel Sayısı: 5 (657 sayılı Kanunun 4/C )

8 DEFTERDARLIĞIN TAŞIT DURUMU TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİM:
CİNSİ: MODELİ: ADEDİ: TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİM: Ford Transit Connect 2013 1 Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Panelvan) 2012  1 Renault Fluence 2011 2010 Küçük ve Orta Ölçekli Mükel. Grup Başkanlığı Renault Broadway taksi 1996 1995 Akçakale Malmüdürlüğü Tofaş -Fiat 1991 Birecik Malmüdürlüğü Renault Sedan Bozova Malmüdürlüğü Renault Toros Harran Malmüdürlüğü 1992 Viranşehir Malmüdürlüğü

9 SAYMANLIK FAALİYETLERİ
30/06/2014 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Bin TL) TAHAKKUK TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI % 30

10 SAYMANLIK FAALİYETLERİ
İlimizde saymanlık faaliyetleri; Muhasebe Müdürlüğü, Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, 13 İlçe Malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir. .

11 SAYMANLIK FAALİYETLERİ
30/06/2014 tarihi itibariyle İlimiz Merkezi Yönetim Bütçe Gideri (Bin TL) DÖNEMİ TUTAR 30/06/2014 Tarihi Sonu İtibariyle Tahsilatın gideri karşılama oran %0,68’tir. 30/04/2014 tarihi itibariyle Türkiye Geneli Merkezi Yönetim Bütçe Gideri Tahsilatın gideri karşılama oran % 43,2’dir

12 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ:
İlimizde Milli Emlak Hizmetleri; Milli Emlak Müdürlüğü ve 10 İlçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisleri tarafından yürütülmektedir. İl genelinde adet gelir getirebilir, adet tahsisli olmak üzere toplam adet Hazineye ait taşınmaz bulunmaktadır. 01/01/2014 – 30/06/2014 dönemi Defterdarlığımızın milli emlak gelirleri aşağıda belirtilmiştir. 01/01/ /06/2014 01-30/06/2014 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ ,16 10.092,00 TAŞINMAZ KİRA GELİRİ ,94 ,27 ECRİMİSİL GELİRİ ,43 ,82 LOJMAN KİRA GELİRİ ,77 ,09 İRTİFAK HAKKI GELİRİ 8.519,38 6.205,00  TAŞINIR SATIŞ GELİRİ 56.263,27 1.650,00 TOPLAM ,95 ,18

13 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ: DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK TAŞANMAZLARI:
AY-YIL Haziran-2014 İLÇE ADI KÖY SAYISI (1) BİNALAR ARSA VE ARAZİLER HİZMET MİSAFİRHANE (4) TÜM KAMU (5) LOJMAN SAYISI DOSYA BAZINDA İŞGALLİ (ECRİMİSİL) TAŞINMAZ ADEDİ (6) TAHSİSLİ (7) İRATLI (8) İLİŞİKLİ (9) TOPLAM (10) TAHSİSLİ (2) KİRALIK (3) ADEDİ m2 ADET Merkez 289 390 11 1934 6001 957 ,46 9.818 ,68 624 ,27 11.399 ,41 Akçakale 92 36 1 2640 503 ,97 4.735 ,00 242 ,96 5.480 ,93 Birecik 71 41 149 60 15.609,29 1.315 75.816,97 126 1.501 91.426,26 Bozova 86 24 1167 751 ,77 4.034 ,23 2 24.696,15 4.787 ,15 Ceylanpınar 35 21 68 8143 75 8.143 ,07 8.218 Harran 93 16 116 894 178 ,72 2.193 ,16 2.371 ,88 Halfeti 38 27 354 110 ,55 3.136 ,23 17.330,12 3.248 ,90 Hilvan 44 8 951 63 ,06 1.481 ,64 333,71 1.545 ,41 Siverek 227 84 50 433 ,25 3.802 ,55 ,50 4.259 ,30 Suruç 85 62 1807 195 ,56 1.565 ,09 1.784 ,65 Viranşehir 113 3 74 1375 ,28 4.571 ,90 4.687 ,18 TOPLAM 1173 852 5 14 2592 23333 3441 ,91 44.793 ,52 1.045 ,71 49.279 ,14

14 6292 SAYILI KANUNA GÖRE ŞANLIURFA VE İLÇELERİNE AİT HAZİNE TAŞINMAZLARINA YAPILAN SATIN ALMA TALEPLERİ (30/06/2014 tarihi itibariyle) SIRA NO İLİ İLÇESİ 6292 SK.NA GÖRE YAPILAN SATIŞ TALEP ADEDİ 1 Şanlıurfa Merkez 5.443 2 Akçakale 780 3 Birecik 413 4 Bozova 1.700 5 Ceylanpınar 13 6 Halfeti 450 7 Harran 75 8 Hilvan 1.400 9 Siverek 9.246 10 Suruç 789 11 Viranşehir 1.720 TOPLAM 22.029

15 DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DURUMU
İl genelinde mülkiyeti Hazineye ait Defterdarlığımıza tahsisli 67 adet lojman bulunmakta olup bunların 54 adedi doludur. İLÇENİN ADI LOJMAN ADEDİ DOLU BOŞ MERKEZ 41 34 7 AKÇAKALE MALMÜDÜRLÜĞÜ BİRECİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 12 11 1 BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ CEYLANPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 9 5 4 HARRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİLVAN MALMÜDÜRLÜĞÜ SİVEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ SURUÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ VİRANŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ 3 2 TOPLAM 67 54 13

16 MUHAKEMAT FAALİYETLERİ:
Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünce takip edilen ilçeler dahil toplam dava türlerine göre dosya sayılıları aşağıda belirtilmiştir. HUKUK DAVALARI DAVACI 783 DAVALI 3.009 TOPLAM 3.792 CEZA DAVALARI MÜDAHİL 5.029 278 5.307 SONUÇLANAN HAZİNE LEHİNE 32 HAZİNE ALEYHİNE 24

17 İHTİYAÇLAR: Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Defterdarlığımız hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birimlerimize yönetici, hazine avukatı, teknik elaman ve memur atanması zorunluluk arz etmektedir. Yönetici İhtiyacı: Defterdar Yardımcısı, sayılı Kanuna dayanarak İlimizde yeni kurulan Haliliye ve Eyyübiye İlçeleri ile yevmiye sayısı ’ i aşan Ceylanpınar, Hilvan ve Siverek İlçelerine Malmüdürü ataması Taşıt İhtiyacı Defterdarlığımız merkezi ve Ceylanpınar, Siverek, Halfeti, Suruç, Hilvan ilçeleri için birer arazi taşıtı ihtiyacımız bulunmaktadır.

18 Teknik Eleman İhtiyacı :
Mühendis Memur ve Diğer Personel İhtiyacı : Defterdarlığımız Merkezine Milli Emlak ve Muhasebe Denetmeni kökenli en az 3 denetimden sorumlu Defterdarlık Uzmanı yeteri kadar Uzman Yardımcısı ve en az 20 adet memura ihtiyaç vardır. Arz ederim.


"T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK FAALİYET RAPORU 30/06/2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları