Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEFTERDARLIĞIMIZ TARİHÇESİ  Ağrı’nın 1927 yılında il olmasıyla birlikte Ağrı Defterdarlığı kurulmuştur. 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEFTERDARLIĞIMIZ TARİHÇESİ  Ağrı’nın 1927 yılında il olmasıyla birlikte Ağrı Defterdarlığı kurulmuştur. 1."— Sunum transkripti:

1

2 DEFTERDARLIĞIMIZ TARİHÇESİ  Ağrı’nın 1927 yılında il olmasıyla birlikte Ağrı Defterdarlığı kurulmuştur. 1

3 DEFTERDARLIĞIMIZIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yeniden düzenlenmiştir. Karar Sayısı : KHK /178 Karar Tarihi : 13.12.1983 Resmi Gazete : 14.12.1983-18251 (Mükerrer)  Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-12. maddesi gereğince Defterdarlık birimleri, Defterdarın yönetimi altında Gelir, Muhasebat, Milli Emlak ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünden oluşmaktadır. 2

4 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI  Merkez Birimleri :  Gelir Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğü  Muhakemat Müdürlüğü  Muhasebe Müdürlüğü  Personel Müdürlüğü  Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Vergi Dairesi Müdürlüğü  İlçe Birimleri :  Doğubayazıt Malmüdürlüğü  Doğubayazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü  Diyadin Malmüdürlüğü  Eleşkirt Malmüdürlüğü  Gürbulak Gümrük Saymanlık Müdürlüğü  Hamur Malmüdürlüğü  Patnos Malmüdürlüğü  Taşlıçay Malmüdürlüğü  Tutak Malmüdürlüğü 3

5 DEFTERDARLIĞIMIZIN ÖRGÜTSEL VE YAPISAL DEĞİŞİMİ  16/05/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.  29 ilde Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulmuş olup 52 ilde ise Defterdarlıklar Gelir mevzuatı ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya devam etmektedirler. 4

6 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Defterdarlığın Görevleri :  Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı olan Defterdarlığımız, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre örgütlenmiş olup, özetle aşağıdaki görevleri yapmaktadır.  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,  Devletin gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek,  Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek,  Devlete ait malları yönetmek, tahsis etmek, kiraya vermek, satmak, korumak ve bunlara ilişkin diğer hizmetleri yapmak,  Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak. 5

7 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU:  Defterdarlığımızın Bakanlık ve Valilik atamalı dolu-boş kadro sayısı aşağıda belirtilmiştir.  Bakanlık ve Valilik atamalı toplam 221 kadrodan 161’i dolu, 60’ı boş olup birimlerimizin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. 6 Bakanlık Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam 251742 Valilik Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam 13643179

8 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANI DOLU BOŞ TOPLAM DEFTERDAR 10 1 DEFTERDAR YARDIMCISI 01 1 BİRİM MÜDÜRLERİ 61016 MÜDÜR YARDIMCISI 8412 HAZİNE AVUKATI 134 DEFTERDARLIK UZMANI314 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI 5 05 TOPLAM242044 7

9 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM Gelir Uzmanı160 Gelir Uzman Yrd.120 Şef718 Memur12921 V.H.K.İ592180 Şoför606 Yardımcı Hizmetler13318 GENEL TOPLAM12534161 8

10 DEFTERDARLIĞIN EKİPMAN DURUMU ARAÇ DURUMU 9 CİNSİ :MODELİ:ADEDİ:TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİMİ: Opel Vectra20031Personel Müdürlüğü Opel Vectra19961Personel Müdürlüğü Ford Connect20121 Milli Emlak Müdürlüğü Renault 1919981Doğubayazıt Malmüdürlüğü Ford Minibüs19931Gelir Müdürlüğü Ford Connect20111Vergi Dairesi Müdürlüğü Ford Minibüs20111Doğubayazıt Vergi Dairesi Tofaş Şahin 19921Tutak Malmüdürlüğü

11 GELİR FAALİYETLERİ 31/12/2011 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 31/12/2012 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri TAHAKKUKTAHSÝLATTAHSÝLAT ORANI 274.916.000172.224.000 % 62,65 TAHAKKUKTAHSÝLATTAHSÝLAT ORANI 243.767.000151.454.000% 62,13 10

12 AĞRI İLİNİN BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 11

13 AĞRI İLİNİN YILLAR İTİBARİYLE GELİR BİLGİLERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHSİLATI 12

14 31/12/2011 tarihi itibariyle İlimizin Genel Bütçe Vergi Gelirleri 31/12/2012 tarihi itibariyle Genel Bütçe Vergi Gelirleri Dönem içinde yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde 2.993 mükellef denetlenmiş olup 47.696,00.-TL. usulsüzlük cezası kesilmiştir. Yapılan denetimlerde kayıt dışı faaliyeti bulunan 520 mükellefin mükellefiyet tescilleri yapılmıştır. Tahsilatta iller bazında 41. sıradayız. Defterdarlığımızın 2012 yılı sonu itibariyle Tahsilat Hedefi Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının 21 Şubat 2012 tarihli ve 19659 sayılı yazısında 2012 yılı içinde cari dönemde tahakkuk eden alacakların en az % 90.5 ’inin tahsil edilmesi istenilmiştir. TAHAKKUKTAHSÝLATTAHSÝLAT ORANI 190.781.000142.857.000 % 74.9 TAHAKKUKTAHSÝLATTAHSÝLAT ORANI 163.712.000120.714.000% 73.7 13

15 AĞRI İLİNİN VERGİ GELİRLERİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLATI (Milyar TL) YIL Tahakkuk [1] Tahsilat [2] Tahsilat Oranı ( %[2/1] ) Toplam Tahsilat İçindeki Payı (%) 200222.29919.74888.560.03 200332.14528.23887.850.03 200438.51031.65682.200.04 (Bin TL) 200558.18047.62881.860.04 200681.26266.83882.250.05 200788.75570.17079.060.05 2008113.37891.80280.970.05 2009120.76696.17779.640.06 2010129.54998.98676.410.05 2011164.980121.98173.940.05 2012190.781142.85774.880.05 14

16 MÜKELLEF SAYILARI DEFTERDARLIĞIMIZ MERKEZ VE İLÇE GELİR BİRİMLERİNİN VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILARI MÜKELLEF TÜRÜ FAAL MÜKELLEF BU AY KAYDI SİLİNEN TOPLAM GELİR VERGİSİ (GERÇEK USUL ) 4.091294.062 GELİR VERGİSİ (BASİT USUL ) 4.949 994850 KURUMLARVERGİSİ 1.3386 1.332 G.M.S.İ. 6552 653 TOPLAM11.03313610.897 15

17 SAYMANLIK FAALİYETLERİ İlimizde saymanlık faaliyetleri;  Muhasebe Müdürlüğü,  Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  Gürbulak Gümrük Saymanlık Müdürlüğü  7 İlçe Malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir.. 16

18 SAYMANLIK FAALİYETLERİ  31/12/2011 tarihi itibariyle Merkezi yönetim Bütçe Gideri  Tahsilatın gideri karşılama oranı %16.96 ’dur.  31/12/2012 tarihi itibariyle Merkezi yönetim Bütçe Gideri  Tahsilatın gideri karşılama oranı % 18.50’dir. DÖNEMİTUTAR 01.01.2011 – 31.12.2011892.756.000 DÖNEMİTUTAR 01.01.2012 – 31.12.2012930.855.000 17

19 AĞRI İLİNİN YILLAR İTİBARİYLE GİDER BİLGİLERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ YIL Toplam GiderlerPersonel GiderleriDiğer Cari GiderlerYatırım HarcamalarıTransfer Harcamaları 2002175.597119.82229.65718.3137.805 2003218.768156.30733.53817.07111.852 18 (Milyar TL)

20 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ:  İlimizde Milli Emlak Hizmetleri; Milli Emlak Müdürlüğü ve 7 ilçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisleri tarafından yürütülmektedir.  İl genelinde 23.774 adet gelir getirebilir, 2.069 adet tahsisli olmak üzere toplam 25.843 adet Hazineye ait taşınmaz bulunmaktadır.  01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi Defterdarlığımızın milli emlak gelirleri aşağıda belirtilmiştir. 19 Taşınmaz Satış Geliri 219.517,94 TL Ta şı nmaz Kira Geliri 163.501,04 TL Ecrimisil Geliri 130.101,02TL Lojman Gelirleri 4.198.644,69 TL İrtifak Hakkı Gelirleri38.031,46TL Taşınır Satış Geliri 612.819,25 TL TOPLAM 5.362.615,40 TL

21 DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DURUMU MERKEZ VE İLÇELERE GÖRE LOJMAN DAĞILIMI İlçenin Adı:Lojman AdediDoluBoş Merkez 98291963 Diyadin6057 3 Doğubayazıt 462438 24 Eleşkirt145143 2 Hamur7370 3 Patnos 26525510 Taşlıçay7776 1 Tutak 5345 8 TOPLAM: 2.117 2.003114 İl genelinde mülkiyeti Hazineye ait kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli 2.117 adet lojman bulunmakta olup bunların 2.003 adedi doludur. 21

22 MUHAKEMAT FAALİYETLERİ: Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünce takip edilen ilçeler dahil toplam dava türlerine göre dosya sayılıları aşağıda belirtilmiştir. HUKUK DAVALARI DAVACI726 DAVALI644 TOPLAM:1.370 CEZA DAVALARI MÜDAHÝL 1.342 DAVALI 21 TOPLAM :1.363 SONUÇLANAN HAZİNE LEHİNE 69 HAZİNE ALEYHİNE 192 22

23 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE  Ülkemizin ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemekte olup kamu finansman yapısının sağlıklı işlemesine engel olmaktadır. Ekonomide haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi için kayıt dışılıkla mücadele önem arz etmektedir.  Kayıt dışının kayıt altına alınması ile ilgili olarak; Defterdarlığımızca yapılan yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarının sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 23

24 İHTİYAÇLAR:  Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Defterdarlığımız hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için birimlerimize yönetici, hazine avukatı, teknik elaman ve memur atanması zorunluluk arz etmektedir. Yönetici İhtiyacı:  Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü,,Muhasebe Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı, Tutak ve Taşlıçay ilçelerine Saymanlık Müdür Yardımcısı 24

25 Teknik Eleman İhtiyacı :  Milli Emlak Müdürlüğüne Harita Teknikeri Memur ve Diğer Personel İhtiyacı :  32 Memur, 2 Şoför, 2 Kaloriferci ve 3 Hizmetli İhtiyacı vardır. Arz ederim. 25


"DEFTERDARLIĞIMIZ TARİHÇESİ  Ağrı’nın 1927 yılında il olmasıyla birlikte Ağrı Defterdarlığı kurulmuştur. 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları