Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSTOPERATİF KRONİK AĞRI TEDAVİSİ Doç. Dr. Altan Şahin, FIPP Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji A.D. Ağrı Ünitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSTOPERATİF KRONİK AĞRI TEDAVİSİ Doç. Dr. Altan Şahin, FIPP Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji A.D. Ağrı Ünitesi"— Sunum transkripti:

1 POSTOPERATİF KRONİK AĞRI TEDAVİSİ Doç. Dr. Altan Şahin, FIPP Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji A.D. Ağrı Ünitesi asahin@hacettepe.edu.tr

2 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009

3 Postoperatif Kronik Ağrı Cerrahi girişim sonrası ağrı En az 2 ay süre Diğer ağrı nedenleri ekarte edilmiş (malignansi, kronik enfeksiyon) Cerrahi öncesinde var olan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan ağrının ekarte edilmesi Macrae WA. Chronic pain after surgery. Br J Anaesth 2001;87:88-98

4 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Cerrahi sonrası kronik ağrı Kas iskelet sistemi Visseral Somatik Nöropatik

5 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Postoperatif kronik ağrı insidansı Meme cerrahisi %67 Torakotomi %67 Sternotomi %33 Histerektomi %67 İnguinal Herni Onarımı %67 Breivik H. Postoperative pain: towards optimal pharmacological and epidural analgesia. In: Pain 2002 – anupdated review. Seattle, 2002.

6 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009

7 Kronik ağrı ile ilişkili faktörler Cerrahinin tipi Preoperatif ağrı Akut postoperatif ağrı şiddeti Psikolojik faktörler Genetik faktörler

8 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Proflaksi Cerrahinin tipi Preoperatif ağrı Akut postoperatif ağrı şiddeti Psikolojik faktörler Genetik faktörler Tedavi

9 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Diffuse Noxious Inhibitory Control Test 62 torakotomi Postop kronik ağrı gelişimi, akut postop ağrı ve DNIC il ilişkili

10 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Cerrahi teknik Laparaskopik herni onarımında, açık cerrahiye göre sinir hasarı ve ağrı daha az Aasvang E, Kehlet H. Chronic postoperative pain: the case of inguinal herniorrhaphy. Br J Anaesth 2005; 95: 69–76. Grant AM, Scott NW, O’Dwyer PJ, MRC Laparoscopic Groin Hernia Trial Group. Five-year follow-up of a randomized trial to assess pain and numbness after laparoscopic or open repair of groin hernia. Br J Surg 2004; 91: 1570–74.

11 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Herni onarımında kullanılan hafif meshler inflamatuar yanıtı azaltarak kronik ağrı gelişimini engelleyebilir O’Dwyer PJ, Kingsnorth AN, Molloy RG, Small PK, Lammers B, Horeyseck G. Randomised clinical trial assessing impact of a lightweight or heavyweight mesh on chronic pain after inguinal hernia repair. Br J Surg 2005; 92: 166–70.

12 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Mastektomi Mastektomilerde sentinel lenf nodu biyopsisi, aksiller LN disseksiyonu gereksinimini ortadan kaldırabileceğinden sinir hasarının oluşmamasını sağlayabilir İnterkostobrakial sinirin korunması da postoperatif kronik ağrı gelişimini azaltabilir Macrae WA. Chronic pain after surgery. Br J Anaesth 2001; 87: 88–98. Perkins FM, Kehlet H. Chronic pain as an outcome of surgery: a review of predictive factors. Anesthesiology 2000; 93: 1123–33.

13 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Torakotomi Torakoskopik girişimlerde retraktör kullanılmadığı için interkostal sinir zedelenmesi daha az Rogers ML, Henderson L, Mahajan RP, Duff y JP. Preliminary findings in the neurophysiological assessment of intercostal nerve injury during thoracotomy. Eur J Cardiothorac Surg 2002; 21: 298–301.

14 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 İnterkostal sütür tekniği kullanılarak, sinire olan kompresyon daha az olacağından kronik ağrı gelişimi daha az Cerfolio RJ, Price TN, Bryant AS, Bass CS, Bartolucci AA. Intracostal sutures decrease the pain of thoracotomy. Ann Thorac Surg 2003; 76: 407–12.

15 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Kas koruyucu torakotomide posterolateral yaklaşıma göre sinir hasarı daha az olur Benedetti F, Vighetti S, Ricco C, et al. Neurophysiologic assessment of nerve impairment in posterolateral and muscle-sparing thoracotomy. J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 115: 841–47.

16 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Preemptif analjezi Agressif erken ağrı tedavisi ile doku hasarı sonrası gelişen santral sensitizasyon gibi yanıtlar engellenebilir Coderre TJ, Katz J. Peripheral and central hyperexcitability: differential signs and symptoms in persistent pain. Behav Brain Sci 1997; 20: 404–19.

17 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 1980-2000 80 RCT n=3761 (1964 preemptif) NSAİİ, epidural, NMDA antagonisti, sistemik opioid, periferik blok ve infiltrasyon

18 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Preemptif analjezi, postinsizyonel tedaviden üstün değil

19 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 2001-2004 30 RCT 13 RCT preemptif analjezi etkin 17 RCT preemptif analjezi etkin değil

20 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Preemptif analjezi, postoperatif ağrı tedavisine göre, ağrı skorları ya da ek analjezik gereksinimi açısından üstün değil

21 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 66 RCT n=3261 NSAİİ, epidural, NMDA antagonisti, sistemik opioid, periferik blok ve infiltrasyon

22 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009

23 Nosiseptif uyarı Santral sensitizasyon

24 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Preemptif analjezi Cerrahi insizyondan önce başlatılan ve cerrahi boyunca etkili olarak postoperatif ağrı gelişimini önleyen yaklaşımlardır

25 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Koruyucu (preventif) analjezi Ağrıya bağlı sensitizasyonu kontrol edebilen perioperatif yaklaşımlar (preoperatif ya da postinsizyonel)

26 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Koruyucu analjezi NMDA reseptör antagonistleri: Ketamin, dekstrometorfan Epidural LA+ketamin Gabapentin Epidural neostigmin Lidokain EMLA + gabapentin Mg ++ ? (4 negatif çalışma)

27 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Multimodal analjezi Santral nöroplastisite -

28 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Multimodal analjezi İki veya daha fazla sayıda analjezik yaklaşım ya da girişimsel tekniklerin uygulanması Birden fazla uygulama yolu kullanılabilir Kullanılan ajanların sinerjistik etkileri analjezik etkiyi artırabilir Kullanılan ajanların dozları azaltılarak yan etki oranı azaltılabilir

29 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009

30 Doctor’s Pain Studies Were Fabricated By GARDINER HARRISGARDINER HARRIS Published: March 10, 2009 In what may be among the longest-running and widest-ranging cases of academic fraud, one of the most prolific researchers in anesthesiology fabricated much of the data underlying his research, said a spokeswoman for the hospital where he works. The researcher, Dr. Scott S. Reuben, an anesthesiologist in Springfield, Mass., who practiced at Baystate Medical Center, fabricated data in some or all of the 21 journal articles dating from at least 1996, said Jane Albert, a spokeswoman for Baystate Health. The reliability of dozens more articles he wrote is uncertain, and the common practice — supported by his studies — of giving patients aspirinlike drugs and neuropathic pain medicines after surgery instead of narcotics is now being questioned. Paul Cirel, a lawyer for Dr. Reuben, said that he could not discuss the case because Baystate had investigated it as part of a confidential peer-review process. Baystate officials “were aware of extenuating circumstances,” Mr. Cirel said.

31 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Akademik suistimal Reuben SS 73 yayın Preemptif analjezi Akut postoperatif analjezi Postoperatif kronik ağrının önlenmesi

32 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Multimodal analjezide yeni açılımlar Lokal ve rejyonel anestezi: Aktivite bağımlı SSS değişiklikleri GDNF (Glial cell line derived neurotrophic factor): duyusal nöronlarda zedelenmeye bağlı transkripsiyonel değişiklikler Minosiklin: mikroglial aktivasyonun engellenmesi Duyusal nöronlarda Na1.3, Na1.7, Na1.8 sodyum kanal blokajı Duyusal nöronlarda K + kanal açıcılar

33 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Mikroglialarda P2X4 ve P2X7 pürin reseptör antagonistleri N-tipi Ca ++ kanal Ca2.2 blokörleri Transmisyonu azaltmak için  2  bağlayıcı ajanlar Glutamat taşıyıcılarının aktivasyonu Eksitotoksisiteyi azaltmak için kaspazların inhibisyonu Desendan inhibisyonun artırılması için dual uptake inhibitörleri Multimodal analjezide açılımlar

34 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Kronik ağrı geliştikten sonra? Cerrahi revizyonu Nörektomi Tıbbi tedavi Nöromodülasyon Fizyoterapi Psikolojik terapi

35 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 2001-2006 n=43 Cerrahi revizyon, mesh çıkarılması, nörektomi Sinir tutulumu –İlioinguinal (%81) –İliohipogastrik (%23)

36 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009

37 12 ay izlem VAS median –Preoperatif: 74 (53-87) –Postoperatif: 0 (0-34)

38 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Tıbbi tedavi

39 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Nöromodülasyon

40 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 SCS

41 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009

42 Fizyoterapi

43 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009

44 Psikolojik terapi

45 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Multidisipliner yaklaşım Multidisipliner ağrı programları ile –Fonksiyonel düzelme: %43-65 artış –Ağrı şiddetinde azalma: %37 azalma –Sağlık harcamalarında azalma: %33-66 azalma –Analjezik kullanımında azalma: %63

46 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009 Sonuç Postoperatif kronik ağrı, ameliyat sonrası uzun dönemde önemli bir sorundur Proflaksi ve tedavi Multimodal analjezi

47 10. Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul 2009

48

49


"POSTOPERATİF KRONİK AĞRI TEDAVİSİ Doç. Dr. Altan Şahin, FIPP Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji A.D. Ağrı Ünitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları