Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlkadım İyileştirme Takımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlkadım İyileştirme Takımı"— Sunum transkripti:

1 İlkadım İyileştirme Takımı
TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İlkadım İyileştirme Takımı İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

2 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İyileştirme Takımının Amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün içerisindeki işleyişini, varlık amacının ne olduğunu,üstlendiği misyonun önemini etkili bir zeminde anlatabilmesi için gerekli olan ekonomik, sosyal ve psikolojik enstrümanları akılcı ve objektif bir şekilde kullanarak Devlet ve Toplum içerisinde hak ettiği yeri bulması amaçlanmaktadır. İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

3 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İlkadım İyileştirme Takımı,10 ana başlık altında topladığı sorun ve eksikliklerin niteliklerine göre derecelendirilmesini takım içi oylamayla belirlemiş olup bu maddeler aşağıda sıralanmıştır . İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

4 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROBLEM HAVUZUNDA YER ALAN KONULAR 1. Tanıtım yönümüzün zayıflığı 2. Uygulama birlikteliğinin zayıflığı 3. Sosyal tesislerimizin olmayışı 4. Çalışma alanlarının uygunsuzluğu 5. Personelin özlük hakları yönünden memnuniyetsizliği 6. Tapu-Kadastro arasındaki uyumsuzluk 7. Arşivlerde güvenlik eksikliği 8. Rotasyon ve atama sisteminin oturmamış olması 9. Personele verilen eğitimin uygulamalı olmayışı 10. Personelin mevzuat bilgisinin yeterli olmayışı İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

5 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşan bu sıralamaya göre öncelikli sorun yada eksiklik olarak belirlenen “Tanıtım Yönümüzün Eksikliği” maddesinin nedenlerinin araştırılmasına başlanmıştır. İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

6 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tanıtım yönümüzün eksikliği konusu fish bone (balık kılçığı) teoreminden hareketle alt başlıklara ayrılmıştır. İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

7 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1. “Tanıtım Ödeneğinin Olmayışı” I. Kurum Kültürü olarak tanıtıma gereken önemin verilmemesi II. Tanıtımın kuruma getireceği faydaların neler olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması III. Tanıtıma ayrılan ödeneğin ne olduğu, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim tarafından kullanacağı konusundaki belirsizliklerin netleştirilememesi, araştırılmaması ve geliştirilmemesi IV. Reklam için ihtiyaç duyulan (takvim, ajanda vs) malzemelerin kurum harici kişilere yaptırılmasının tanıtıma ayrı bir ödeneğin ayrılmasını engellemesi V. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluşundan başlayarak 20.yüzyılın son çeyreğine kadar kendini anlatma ihtiyacı duymazken, değişen dünya şartlarıyla birlikte bu ihtiyacın ortaya çıkması, fakat kurumun bu durumu algılama sürecinin uzun sürmesi İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

8 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2. “Tanıtım konusunda Profesyonelleşmiş Personelin Olmayışı” I. Tanıtım konusunda kurum içerisinde herhangi bir kadronun olmaması dolayısıyla bu konuda eğitim almış kişilerin istihdam edilmemesi II. Personelin tanıtım anlamında halkla ilişkiler açısından eğitilmemesi İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

9 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün vizyonu ile ilgili tasarlanan takvim, ajanda, gazete gibi araçların tüm personele ulaştırılamaması I. Kurumumuzun kendini tanıtmak için bu tarz argümanlara yeterince önem vermemesi, bu işlevselliği sadece internet üzerinden yürütmeye çalışması ve TKGM kurum Web sitesinin bile yavaş ve yetersiz olması. İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

10 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4. Enerjimizi kendimizi anlatmak için değil daha çok savunmak için harcamamız I. Kurumsal zeminde, yazılı ve görsel basında hakkımızdaki “Çoğu zaman haksız” nitelemeler sebebiyle girdiğimiz savunma psikolojisinden kurtulup kendimizi doğru ve etkin bir şekilde ifade edemememiz II. Personel zemininde ise iş yükünün fazla olması ve risk oranının yüksek olması sonucunda personelimizin savunma psikolojisine girmesi İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

11 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5. “Kurumumuzun tanıtım yapabileceği özel günlerin etkin bir şekilde değerlendirilememesi” I. Kurumumuza ait yapılan etkinliklerin görsel ve yazılı medyada yeterince yer bulamaması II. Kurumumuza ait her türlü dokümanın (kuruluş yıldönümü afişleri, bayraklar, ajandalar, takvimler, vb) zamanında ve yeteri kadar personele ulaştırılmaması İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

12 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
6. “Tanıtım departmanımızın Genel Müdürlük bünyesinde Şube Müdürlüğü seviyesinde kalması ve bu şubede çalışanların profosyenel olmayışı” I. Mevzuat ve kanunlara göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilat yapılanması tanıtım departmanının daire başkanlığı değil, Şube Müdürlüğü bünyesinde şekillendirilmesi 7. “Bölge Müdürlükleri içerisinde tanıtım biriminin oluşturulmaması” I. Kadastro ve Tapu Müdürlükleri bünyesindeki tanıtım çalışmalarının profesyonel olmayan bir şekilde, kişilerin bireysel çabaları neticesinde gerçekleştirilmesi İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

13 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
8. “Kurumumuzun rekabet edeceği başka kurum yada kuruluş olmaması” I. Kanunların vermiş olduğu yetki tanımı ile Tapu ve Kadastro işlemlerini kurum bünyesinde toplamış olması 9. Her türlü sosyal aktivitelerden geri ve eksik kalınması ” I. Kurumu temsil eden yöneticilerin sosyal açıdan temsil yeteneğinin yeterince olmayışı II. İş yoğunluğu ve maddi yetersizlik, iş hacminin artması ve mevcut personelin yetersiz olması İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

14 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10. “Sunduğumuz hizmetlerin bu kadar zor olmasına rağmen tanıtımının hiç yapılmaması” I. Kurum olarak yaptığımız işlerin alt yapıda kalması  İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

15 Çözüm Önerileri İlkadım İyileştirme Takımı
TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İlkadım İyileştirme Takımı Çözüm Önerileri İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

16 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Çözüm Önerileri:  I. Profesyonel firmalardan ihale yoluyla belli zamanlarda Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde dahil tüm personele eğitim vermek II. Hizmet içi eğitimlerde tanıtım ile ilgili yapılması gerekenler adı altında ders verilmesi III. Yazılı ve görsel basında karşılaşılan nahoş olayların takibinin yapılarak gerekirse tekzip edilmesi, dava açılması ve personelin web sitesinden bilgilendirilmesi İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

17 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
IV. Personelin bireysel bazda iş yaparken uğradığı haksızlık, iftira ve hakaretlerin Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğince açılacak dava neticesine kadar takibinin yapılması veya Bölge Müdürlüklerine yetki verilerek serbest çalışan hukuk bürolarından hizmet alınması V. Basılı takvim, ajanda ve rozet gibi promosyon ve tanıtım amaçlı işlerle alakalı, kaynak aktarımı yapılmalı veya Bölge Müdürlüklerince hazırlanarak taşra teşkilatlarına gönderilmeli VI. Kanunların vermiş olduğu yetkiyi bizden başka kullanacak birim olmadığı için personel verimlilik artırılmalı, bunun için de performansa dayalı döner sermaye uygulamasına geçilmeli İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

18 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
VII. Kurumumuzla alakalı çekilecek tanıtım filmlerinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve bağlı tüm Müdürlüklerde LCD ekranlarda tüm mesai boyunca ara ara yayınlanması sağlanmalı ayrıca RTÜK tarafından ceza verilen TV kanallarında da oynatılması sağlanmalı VIII. Kurumumuza ait binaların Türkiye genelinde tek renk kurum renginde boyanması, aydınlatılması ve bina dışında kurulacak kayan ekranlarla tanıtımının yapılması IX. Gayrimenkulün devri kutsal bir akittir. İnsan ömründe bir ya da iki kere bunu yapar, bunun bir tören edasında olabilmesi için akdi alan memurun kurum logosu ve renklerini ihtiva eden özel bir kıyafet giymesi X. Teşkilatımızın kuruluş yıldönümlerinde kurum tanıtımına katkı sağlamak ve kamuoyunda gündem oluşturmak adına personelimiz arasında yapılacak anket sonucunda yılın devlet adamı, spor adamı, sanatçısı vb. branşlarda belirlenen kişileri ödüllendirerek kurum tanıtımının sağlanması İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

19 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SONUÇ  Her şey tanışmakla başlar. Derdimiz olmayanı var etmek değil sadece görünmeyeni göstermektir. Her ne kadar üzerine yıkılmış tonlarca kum ,taş ve çamur içerisinde çaresiz beklese de Elmasın parıltısı insanla tanışmasından sonra gün yüzüne çıkar. Bizim üstümüzde kum ve taş olmasa da haksız nitelemelerin olduğu bir gerçektir. Bu gerçek karşısında ya çaresizce kendimizi savunacağız ya da Elmas misali toplumla tanışıp gerçek benliğimizle var olacağız. Tam burada İlkadım iyileştirme takımı olarak biz, ” bir fikrim var! “diyerek ortaya çıkıyoruz ve diyoruz ki; bizim kendimizi savunmamıza ihtiyacımız yok, ihtiyacımız olan tek şey birazcık istek ve neler yapabileceğimizin farkında olmamızdır. Unutulmamalı ki biz kendi doğrularımızı anlatmadığımız sürece başkalarının anlattığı yanlışlar, üzerimize adeta miras gibi kaldı, İlkadım iyileştirme takımı olarak eğer öyle bir miras varsa “ ki olduğuna inanmıyoruz” biz o mirası reddediyoruz. İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

20 “TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN KURUM OLMAK” istiyoruz.
TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İlkadım İyileştirme Takımı “TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN KURUM OLMAK” istiyoruz. TKGM olarak 165 yıldır varız ve Sonsuza kadar var olacağız. İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

21 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – ANTALYA

22 TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İlkadım İyileştirme Takım Çalışma Raporu Şubat 2012 – SAMSUN


"İlkadım İyileştirme Takımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları