Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZA TESP İ T TUTANA Ğ I VE OLASI KAZALARDA YAPMAMIZ GEREKEN İ ŞLEMLER ÇET İ N S İ GORTA ACENTEL İĞİ LTD ŞT İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZA TESP İ T TUTANA Ğ I VE OLASI KAZALARDA YAPMAMIZ GEREKEN İ ŞLEMLER ÇET İ N S İ GORTA ACENTEL İĞİ LTD ŞT İ."— Sunum transkripti:

1 KAZA TESP İ T TUTANA Ğ I VE OLASI KAZALARDA YAPMAMIZ GEREKEN İ ŞLEMLER ÇET İ N S İ GORTA ACENTEL İĞİ LTD ŞT İ

2 Artık ikili veya çoklu kazalarda sürücüler kendi aralarında tutanak hazırlayabiliyor ve bu hazırlanan tutanakla hasar alınıyor. ANCAK AŞA Ğ IDAK İ HALLERDE BU TUTANAK GEÇERL İ OLMAZ!

3 GEÇERS İ Z DURUMLAR EHL İ YET in aslı Kazaya karışan araçların birinde EHL İ YET in aslı yoksa TRAF İ K POL İ ÇE nin aslı Kazaya karışan araçların birinde TRAF İ K POL İ ÇE nin aslı yoksa kazaya karışan araçlardan birinde RUHSAT ın aslı yoksa yaralanma Kazaya karışan araçlardaki herhangi bir kişide yaralanma varsa 3. şahıs malına zarar Kazaya karışan araçlardan herhangi biri 3. şahıs malına zarar verdiyse bina veya bahçe duvarları taşınan yük (3.şahıs malı dedi ğ imiz- Kaza yerinde bulunan sahipsiz araçlar, bina veya bahçe duvarları kazaya karışan araçlardan herhangi birinde taşınan yük)

4 GEÇERS İ Z DURUMLAR resmi plakalı Kazaya karışan araçlardan herhangi birisi resmi plakalı araç ise kamu malına zarar Kazaya karışan araçlarda herhangi birisi kamu malına zarar verdiyse ( Yol kenar korkulukları, direkler, yönlendirme levhaları) KAVGA Kazaya karışan herhangi bir aracın sürücüsü ile kaza sonrası KAVGA çıktıysa Kazaya karışan sürücülerinden herhangi birisinin yaşı küçük ise(ehliyet olmaması)

5 GEÇERS İ Z HALLER Böyle durumla karşılaşırsanız 155/156 arayarak polise rapor tutturmanız gerekir.

6 B İ LMEM İ Z GEREKENLER Polisi ça ğ ırırken kesinlikle neden gelmesi gerekti ğ ini söyleyin yani: söyledi ğ inizde gelecektir Kazaya karışanlardan birinin ehliyeti yok, ruhsatı yok, trafik poliçesi yok, çok agresif, kamu malı zarar gördü, 3.şahıs malı zarar gördü, alkol var, yaşı küçük, yaralanma var, araç resmi plakalı gibi… şeklinde herhangi birini telefonda söyledi ğ inizde gelecektir. Sadece kaza yaptım demeniz halinde polis gelmez.!!! böyle bir ceza artık yok Ve polis gelirim ama ceza yazarım diyebilir. Emin olun böyle bir ceza artık yok, kesilemez ve bunu polise söyleyebilirsiniz. NOT: Belgesi eksik olan kişiye ceza kesebilir. Bu ceza kazadan de ğ il eksik evraktan olur.

7 örnek olarak bir kere doldurun Bu tutanaktan bir fotokopi çektirip evinizde örnek olarak bir kere doldurun. ehliyet, ruhsat ve trafik poliçesi fotokopisi Aracınızda her zaman ehliyet, ruhsat ve trafik poliçesi fotokopisi hazır bulunsun (olası bir durumda karşı tarafa vermek için) Kazanın saati yoktur, sen hazırlıklı ol. her sayfaya yaş imzası şart. Kullandı ğ ımız tutanaklar kopyalı 2. nüshanın kimde kaldı ğ ı önemli de ğ il ancak tüm kazaya karışan sürücülerin her sayfaya yaş imzası şart. mal yıkılması E ğ er aracınız içerisinde mal yıkılması olduysa ve malınız de ğ il ama aracınızda bir hasar oluştuysa bu durumu da mutlaka yazın tam bilgileri durumda trafik sigortasından alınamayan bir hasar imza atandan veya araç sahibinden tahsil edilir. Kazaya karışan tüm tarafların tam bilgileri tutana ğ a yazılmalıdır. Eksik olması halinde kesinlikle bu tutanak geçerli olamaz ve tutanaktaki yazı imzaya atana ba ğ lar. Bu durumda trafik sigortasından alınamayan bir hasar imza atandan veya araç sahibinden tahsil edilir.

8 cep ve iş telefonları Tutanak üzerine her bir sürücünün cep ve iş telefonları olmak üzere en az 2 telefon numarası alınız. Her bir araç sürücüsü karşılıklı araçların belgelerini fotokopi olarak birbirlerini vereceklerdir. Orantısız hasarlarda Orantısız hasarlarda (bir tarafın hasarı yok gibi ama karşı tarafın hasarı çok fazla) böyle durumlarda sigorta şirketleri olayda şaibe aradıkları için mutlaka polise rapor tutturun. resim çekin Mümkünse resim çekin( cep telefonunda da olsa yeterli, ileride bu hasarı lehinize çevirmek için.) Kazaya karışmayan Kazaya karışmayan ama sebep olan araçlarI kesinlikle tutana ğ a yazmayın.(Ama şoför suçunu kabul eder ve altına imza atarsa o zaman tamam.) sadece olayı anlatınız Tutana ğ ı yazarken sadece olayı anlatınız. Haklılık-haksızlık kararını İ stanbul tramer merkezi karar veriyor. birden fazla yerinde hasar tutana ğ a yazınız Kazada aracınızda birden fazla yerinde hasar oluşmuşsa, mutlaka bu durumu tutana ğ a yazınız.( örnek: ön tarafından darbe yedi ve araç savruldu arka sa ğ taraf ta hasarlandı –işte bu arka hasarı da tutana ğ a mutlaka yazınız)

9 Park halindeki sahipsiz araçlara çarparak polisi alkol raporu Park halindeki sahipsiz araçlara çarparak hasarlı kaza yaptıysanız polisi arayıp rapor tutturuyorsunuz ve mutlaka alkol raporu alıyorsunuz. trafik poliçesinin geçerli olmadı ğ ı yerlerde Kişisel Oto parklar site içi otoparklar patika yol veya araziler tamirhaneleroto galeriler oto yıkama yerleri Bu tutanaklar trafik poliçesinin geçerli olmadı ğ ı yerlerde tutulmaz. (Bu yerler Kişisel Oto parklar, özel site içi otoparklar, karayolu özelli ğ i taşımayan patika yol veya araziler. Bakım, onarım amaçlı tamirhaneler, servisler, satış amaçlı oto galeriler veya temizlik amaçlı oto yıkama yerleri) O işletmenin sorumlulu ğ unda yaptı ğ ı hasarların mutlaka polis raporu şarttır. Bu tutanaklar geçerli de ğ ildir. Yukarıda adı geçen yerlerde olası kazalarda mutlaka polis raporu tutturulması gereklidir.

10 KAZA SONRASI YAPILACAK İ ŞLEMLER Acenteye haber verilecek ve teslim edilecekler: Anlaşmalı tutanak(kendi aranızda yapılan tutanak) Polis tarafından tutulduysa, Kaza raporu, alkol Raporu, görgü tespit tutana ğ ı Karşı tarafın ehliyet, ruhsat ve trafik poliçesi fotokopisi Kaza resimleri Kendimizin ehliyet, ruhsat ve trafik poliçesi fotokopisi,(şirket ise vergi levhası, imza sirküleri fotokopisi) Hangi servise karar verilmişse o servisin telefonu ve açık adresi

11 ÇET İ N S İ GORTA ACENTEL İĞİ LTD ŞT İ 0232 247 32 00 cetinsigorta.net


"KAZA TESP İ T TUTANA Ğ I VE OLASI KAZALARDA YAPMAMIZ GEREKEN İ ŞLEMLER ÇET İ N S İ GORTA ACENTEL İĞİ LTD ŞT İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları