Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gingival Hastalıkların Sınıflandırması Gingival Hastalıkların Sınıflandırması. 1. Etkeni Dental Plak Olan Gingival Hastalıklar 1.1.Etkeni Sadece Dental.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gingival Hastalıkların Sınıflandırması Gingival Hastalıkların Sınıflandırması. 1. Etkeni Dental Plak Olan Gingival Hastalıklar 1.1.Etkeni Sadece Dental."— Sunum transkripti:

1

2 Gingival Hastalıkların Sınıflandırması Gingival Hastalıkların Sınıflandırması. 1. Etkeni Dental Plak Olan Gingival Hastalıklar 1.1.Etkeni Sadece Dental Plak Olan Gingivitis 1.1.1.Diğer Lokal Faktörler Olmaksızın Gelişen 1.1.2.Diğer Lokal Faktörlerle Beraber Gelişen i.Dişin anatomisine bağlı faktörler i.Dişin anatomisine bağlı faktörler ii.Dental restorasyon ve uygulamalar ii.Dental restorasyon ve uygulamalar iii.Kök kırılmaları iii.Kök kırılmaları iv.Servikal kök rezorpsiyonu ve semental parçalanmalar iv.Servikal kök rezorpsiyonu ve semental parçalanmalar 1.2.Sistemik Faktörlerle Gelişen Gingival Hastalıklar 1.2.1.Etkeni Endokrin Sistem Olan Pubertal Gingivitis Pubertal Gingivitis Menstrual Siklüs Gingivitisi Menstrual Siklüs Gingivitisi Etkeni Diabetes Mellitus Olan Gingivitis Etkeni Diabetes Mellitus Olan Gingivitis Gebelikle Ortaya Çıkan Gebelikle Ortaya Çıkan i.Gingivitis i.Gingivitis i.i.Piyojenik granüloma i.i.Piyojenik granüloma 1.2.2.Kan Hastalıklarının Sebep Olduğu Lösemi ile Gelişen Lösemi ile Gelişen Diğer Diğer 1.3.İlaç Tedavilerin Sebep Olduğu Gingival Hastalıklar 1.3.1.İlaçların Sebep Olduğu Gingival Hastalıklar İlaç Kullanımı ile Gelişen Gingival Büyümeler İlaç Kullanımı ile Gelişen Gingival Büyümeler İlaç Kullanımı ile Gelişen Gingivitis İlaç Kullanımı ile Gelişen Gingivitis i.Oral Contraseptive ile Gelişen i.Oral Contraseptive ile Gelişen ii.Diğer ii.Diğer 1.4.Diet Alışkanlıkları İle Ortaya Çıkan Gingival Hastalıklar 1.4.1.Askorbik Asit Eksikliği ile Oluşan Gingivitis 1.4.2.Diğer

3 2.Dental Plağın Sebep Olmadığı Gingival Hastalıklar 2.1.Spesifik Bir Bakteriden Kaynaklanan Gingival Hastalıklar 2.1.1. Neisseri gonorrhea Kaynaklı 2.1.2 Treponema pallidum Kaynaklı 2.1.2.Streptecoccus türlerinden Kaynaklanan 2.1.2.Diğer 2.2.Viral Kaynaklı Gingival Hastalıklar 2.2.1.Herpesvirus Enfeksiyonları Primer herpetik gingivostomatit Primer herpetik gingivostomatit Rekürrent oral herpes Rekürrent oral herpes Varicella zoster enfeksiyonları Varicella zoster enfeksiyonları2.2.2.Diğer 2.3.Mantar Kaynaklı Gingival Hastalıklar 2.3.1.Candida türlerinin enfeksiyonları Gingival candida Gingival candida 2.3.2.Linear Gingival Eritema 2.3.2.Histoplasmosis2.3.3.Diğer 2.4.Genetik Kökenli 2.4.1.Herediter Gingival Fibromatosis 2.4.2.Diğer 2.5.Sistemik Koşulların Gingival Belirtileri 2.5.1.Mukozal Düzensizlikler Lichen planus Lichen planus Pemphigoid Pemphigoid Pemphigus vulgaris Pemphigus vulgaris Erythema multiforma Erythema multiforma Lupus erythematasus Lupus erythematasus İlaç etkenli İlaç etkenli Diğer Diğer 2.5.2.Alerjik Reaksiyonlar Dental restorasyon materyallerine(nikel,akrilik..) Dental restorasyon materyallerine(nikel,akrilik..) Toothpaste,ağız gargaraları,sakız koruyucuları,yiyecek ve emülgatörleri’ne karşı gelişen Toothpaste,ağız gargaraları,sakız koruyucuları,yiyecek ve emülgatörleri’ne karşı gelişen 2.6.Travmatik Lezyonlar(kimyasal,termal,fiziksel) 2.7.Yabancı Cisim Reaksiyonu 2.8.Tanımlanmamış olanlar

4 İşaret ve semptomlar gingivada görülür İşaret ve semptomlar gingivada görülür Dental plak lezyonu başlatır ya da geliştirerek şiddetini belirler Dental plak lezyonu başlatır ya da geliştirerek şiddetini belirler Etyolojik ve etken faktörlerin kaldırılması ile hastalık geriler. Etyolojik ve etken faktörlerin kaldırılması ile hastalık geriler. Gelecekteki bir ataşman kaybının öncülü olabilir Gelecekteki bir ataşman kaybının öncülü olabilir Gingival Hastalıkların Genel Karakteri

5 Dental Plak Bağımlı Gingivitisin Karakteristik Özellikleri Plak Plak Ödem Ödem Eritem Eritem Eksüda Eksüda Hemoraji Hemoraji Ülserasyon Ülserasyon Kemik ve ataşman kaybının olmaması Kemik ve ataşman kaybının olmaması Karakteristik histolojik değişiklikler Karakteristik histolojik değişiklikler Plağın kaldırılması ile geriler Plağın kaldırılması ile geriler

6 Pubertal Gingivitis Beklenenden fazla inflamatuar cevap Beklenenden fazla inflamatuar cevap Gingival konturda değişiklik Gingival konturda değişiklik Hastalık, puberta başlangıcından önce yoksa,pubertanın bitiminden sonra geriler. Hastalık, puberta başlangıcından önce yoksa,pubertanın bitiminden sonra geriler.

7 Menstrual Siklü Gingivitisi Menstrual siklüdaki dalgalanmalarla gingivada değişiklik gösterir Menstrual siklüdaki dalgalanmalarla gingivada değişiklik gösterir En belirgin inflamatuar cevap ovulasyonun başlangıcında görülür En belirgin inflamatuar cevap ovulasyonun başlangıcında görülür Hastalığın ılımlı bir formudur Hastalığın ılımlı bir formudur Gingival eksüda ovulasyon süresince yükselir Gingival eksüda ovulasyon süresince yükselir Ovulasyonun ardından hastalık geriler Ovulasyonun ardından hastalık geriler

8 Gebelikle Gelişen Gingivitis İnflamatuar bir cevaptır İnflamatuar bir cevaptır Genellikle gebeliğin 2. ve 3. trimesterlerinde görülür Genellikle gebeliğin 2. ve 3. trimesterlerinde görülür Doğumdan sonra geriler Doğumdan sonra geriler Gebelik sırasında prevelanstaki artış ve hastalığın şiddeti her zaman plağın varlık derecesi ile alakalı değildir. Gebelik sırasında prevelanstaki artış ve hastalığın şiddeti her zaman plağın varlık derecesi ile alakalı değildir.

9 Diabetes Mellitus’la Gelişen Gingivitis Kontrolsüz ya da iyi kontrol edilemeyenlerde görülme sıklığı daha fazladır. Kontrolsüz ya da iyi kontrol edilemeyenlerde görülme sıklığı daha fazladır. Hassasiyete olan eğilim plak ve calculus seviyesindeki artışla bir korelasyon göstermez. Hassasiyete olan eğilim plak ve calculus seviyesindeki artışla bir korelasyon göstermez. 12 yaşın altındaki tip 1diabet hastalarında herhangi bir periodontal hastalık izlenmemiştir.Buna karşı gingival hastalık daha çok bu gruptaki bireylerde görülür 12 yaşın altındaki tip 1diabet hastalarında herhangi bir periodontal hastalık izlenmemiştir.Buna karşı gingival hastalık daha çok bu gruptaki bireylerde görülür

10 Piyojenik Granüloma Gerçek bir granulom değildir Gerçek bir granulom değildir Gebelik süresince tekrarlama eğilimi görülür Gebelik süresince tekrarlama eğilimi görülür Birçok lezyon gingivanın lingual ve facial kısımını içerir Birçok lezyon gingivanın lingual ve facial kısımını içerir Benigndir ve maligniteye dönüşüm gösterme özelliği yoktur Benigndir ve maligniteye dönüşüm gösterme özelliği yoktur Doğumdan sonra hastalık bir çok vakada geriler. Doğumdan sonra hastalık bir çok vakada geriler.

11 İlaç Kullanımı İle Gelişen Gingival Büyümelerin Özellikleri Cevaplar çok varyasyon gösterir Cevaplar çok varyasyon gösterir İnsidans çocuklarda çok yüksektir İnsidans çocuklarda çok yüksektir Genellikle ilacın kullanımını takip eden ilk 3 ayda başlar Genellikle ilacın kullanımını takip eden ilk 3 ayda başlar Gingival kontur ve boyutta artış olur Gingival kontur ve boyutta artış olur Dişeti büyümesi ilk dental papillalarda tespit edilir Dişeti büyümesi ilk dental papillalarda tespit edilir

12

13

14 İlaç Kullanımı İle Gelişen Gingivitisin Özellikleri Gingivanın renginde değişme Gingivanın renginde değişme Gingival eksüdada artış Gingival eksüdada artış Herhangi bir uyaranla kanama Herhangi bir uyaranla kanama Ataşman kaybı yok ama kemik kaybı olabilir Ataşman kaybı yok ama kemik kaybı olabilir Varolan plakla orantılı olarak artan inflamatuar cevap Varolan plakla orantılı olarak artan inflamatuar cevap

15 Lösemi ile Gelişen Gingivitis Varolan plağa karşı gelişmiş enflamatuar bir cevaptır Varolan plağa karşı gelişmiş enflamatuar bir cevaptır Tipik olarak akut lösemililerde görülür Tipik olarak akut lösemililerde görülür Spontan olarak ya da bir uyaranla kanama görü Spontan olarak ya da bir uyaranla kanama görülür

16 Scorbitic Gingivitis C vitamini eksikliğinde ortaya çıkar C vitamini eksikliğinde ortaya çıkar Ülserasyonlar ve gingivadaki inflamasyon karakteristik özelliğidir. Ülserasyonlar ve gingivadaki inflamasyon karakteristik özelliğidir.

17 Neisseria gonorrhea Kaynaklı Gingival Lezyonlar Neisseria gonorrhea Kaynaklı Gingival Lezyonlar Oral lezyonlar patagonomik değildir. Oral lezyonlar patagonomik değildir. Ülseratif lezyonlardır. Ülseratif lezyonlardır. Ülserasyonlar daha çok gingiva ve dilde görülür. Ülserasyonlar daha çok gingiva ve dilde görülür. Kızarma iltihap ve de ağrı diğer eşlik eden belirtilerdir. Kızarma iltihap ve de ağrı diğer eşlik eden belirtilerdir. Oral bölgedeki lezyonlar en sık olarak oral seks ile bulaşır. Oral bölgedeki lezyonlar en sık olarak oral seks ile bulaşır.

18 Treponama pallidum Kaynaklı Gingival Lezyonlar Treponama pallidum Kaynaklı Gingival Lezyonlar Ağrısız düzgün kenarlı ve derin ülserlerdir. Ağrısız düzgün kenarlı ve derin ülserlerdir. Küçük arterlerin endotellerinde belirgin şişme proliferasyon ile damar çevresinde plazma hücresi infiltrasyonu izlenir. Küçük arterlerin endotellerinde belirgin şişme proliferasyon ile damar çevresinde plazma hücresi infiltrasyonu izlenir. Sifilizin her üç evresinde de izlenebilir Sifilizin her üç evresinde de izlenebilir

19 Streptokok Türlerinden Kaynaklanan Gingival Lezyonlar

20 Primer Herpetik Gingivostomatit Genelde hastalar bebek ya da çocuktur. Genelde hastalar bebek ya da çocuktur. Ancak erişkin yaşta da görülebilir. Ancak erişkin yaşta da görülebilir. Veziküller ve ardından ülserle karakterlidir. Veziküller ve ardından ülserle karakterlidir. Gingivada şişlik ve kızarıklık vardır. Gingivada şişlik ve kızarıklık vardır. Lenf nodları şişebilir. Lenf nodları şişebilir.

21 Rekürent Oral Herpes Alfa hemolitik streptokokların L formunun sebep olduğu düşünülmektedir. Alfa hemolitik streptokokların L formunun sebep olduğu düşünülmektedir. S. sanguis, S.mitis, P.pylori de izole edilmiştir. S. sanguis, S.mitis, P.pylori de izole edilmiştir. Muköz bezlerin bulunduğu alanlarda görülür. Muköz bezlerin bulunduğu alanlarda görülür. Sigara içmeyenlerde daha çok görülür. Sigara içmeyenlerde daha çok görülür.

22 Etkeni Varicella zoster Olan Enfeksiyonlar Orta hattın bir tarafında yaygın veziküller ve bunların yırtılmasını takiben ülserler izlenir. Orta hattın bir tarafında yaygın veziküller ve bunların yırtılmasını takiben ülserler izlenir. Şiddetli zona ağrısı genellikle diş ağrısı olarak yorumlanır. Şiddetli zona ağrısı genellikle diş ağrısı olarak yorumlanır. Nüks enderdir. Nüks enderdir.

23 Candida Türlerinin Enfeksiyonları Candida albicansın yol açtığı bir mantar enfeksiyondur. Candida albicansın yol açtığı bir mantar enfeksiyondur. Dişetinde hiperplastik gingivitise neden olur. Dişetinde hiperplastik gingivitise neden olur.

24 Linear Gingival Erythema HIV-gingivitis hastalarında görülür. HIV-gingivitis hastalarında görülür. Gingivitisten farklı olarak gingival marjin çevresinde kırmızı bir band gözlenir. Gingivitisten farklı olarak gingival marjin çevresinde kırmızı bir band gözlenir. Bir başka ifade ile HIV- gingivitisin diğer adıdır. Bir başka ifade ile HIV- gingivitisin diğer adıdır. Gingival indeks yüksektir. Gingival indeks yüksektir.

25 Histoplasmosis Öncelikle nodüler ve papiller bir görünüm ardından ülseratif ve ağrılı bir lezyon haline gelir. Öncelikle nodüler ve papiller bir görünüm ardından ülseratif ve ağrılı bir lezyon haline gelir. Bazen granülomatöz bir görünüm alabilir. Bazen granülomatöz bir görünüm alabilir. Klinik görünümü premalign bir lezyon olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önem taşır. Klinik görünümü premalign bir lezyon olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önem taşır.

26 Herediter Gingival Fibromatosis Simetriktir. Simetriktir. Lamina propria kalınlaşır hyalinleşir. Lamina propria kalınlaşır hyalinleşir. Hafif kronik inflamasyon olabilir. Hafif kronik inflamasyon olabilir. Premalign olması nedeni ile önemlidir. Premalign olması nedeni ile önemlidir.

27 Lichen Planus Beyaz bir lezyondur. Beyaz bir lezyondur. Dişetinde deskuamatif gingivitise sebep olur. Dişetinde deskuamatif gingivitise sebep olur. Dişetinde diffüz, kırmızı bir görünümle karakterizedir. Dişetinde diffüz, kırmızı bir görünümle karakterizedir. Hastada ağrı şikayeti vardır. Hastada ağrı şikayeti vardır.

28 Pemphigoid Mukoza ve konjuktivada büllöz lezyonlarla karakterizedir. Mukoza ve konjuktivada büllöz lezyonlarla karakterizedir. Kronik seyirlidir. Kronik seyirlidir. Klinik olarak pemphygusa benzemektedir ancak fatal değildir. Klinik olarak pemphygusa benzemektedir ancak fatal değildir.

29 Pemphigus Vulgaris Oto immün bir hastalıktır Oto immün bir hastalıktır Nikosky’s sign alınır Nikosky’s sign alınır lezyon deri ve mukozada görülen büllerdir. lezyon deri ve mukozada görülen büllerdir. Büller zamanla rüptüre olarak yerlerini ülserlere bırakırlar Büller zamanla rüptüre olarak yerlerini ülserlere bırakırlar

30 Erythema Multiforme Etyolojisi bilinmemektedir. Etyolojisi bilinmemektedir. Lezyonlar kırmızı makül şeklinde başlayıp daha sonra vezikül bül ve ülserlere değişim gösterir. Lezyonlar kırmızı makül şeklinde başlayıp daha sonra vezikül bül ve ülserlere değişim gösterir. Lezyonların etrafı değişen derecede eritemli alanla çevrilmiştir.Buna target denir. Lezyonların etrafı değişen derecede eritemli alanla çevrilmiştir.Buna target denir.

31 Lupus Erythematosus Kırmızı alanlar veya erozyonlar ile beyaz çizgilenme gösterir. Kırmızı alanlar veya erozyonlar ile beyaz çizgilenme gösterir. Genellikle sert damakta yerleşim gösterir. Genellikle sert damakta yerleşim gösterir. Sınırları belirsiz ülserasyonlar vardır. Sınırları belirsiz ülserasyonlar vardır. Bağ dokuda ödem ya da hyalinizasyon izlenir. Bağ dokuda ödem ya da hyalinizasyon izlenir.

32 Alerjik Reaksiyonlar Tip 1 ya da tip 4 alerjilerdir. Tip 1 ya da tip 4 alerjilerdir. Kullanılan protezin materyaline bağlı,gıdalara bağlı,hazır gıdaların içindeki koruyuculara bağlı olarak gelişebilir. Kullanılan protezin materyaline bağlı,gıdalara bağlı,hazır gıdaların içindeki koruyuculara bağlı olarak gelişebilir. Dental materyallerle gelişen tip 4,diş macunu ve ağız gargaları ile gelişen tip 1,gıdalara karşı gelişen tip1 ya da tip 4 olabilir Dental materyallerle gelişen tip 4,diş macunu ve ağız gargaları ile gelişen tip 1,gıdalara karşı gelişen tip1 ya da tip 4 olabilir

33 Travmatik Lezyonlar Mekanik kimyasal ya da termal uyaranlarla oluşabilir. Mekanik kimyasal ya da termal uyaranlarla oluşabilir. Travmanın şekline göre beyaz ya da kırmızı bir lezyon olabilir. Travmanın şekline göre beyaz ya da kırmızı bir lezyon olabilir.

34 Yabancı Cisim Reaksiyonları Epitelden bağ dokuya doğru yayılan bir ülserasyon görülür Epitelden bağ dokuya doğru yayılan bir ülserasyon görülür Genelde kırmızı ya da kırmızı/beyaz formda ağrılı bir lezyon olarak görülmektedir. Genelde kırmızı ya da kırmızı/beyaz formda ağrılı bir lezyon olarak görülmektedir. Mikroskopik çalışmalar genellikle dental materyallerin tatuajı ile bu lezyonun oluştuğunu göstermiştir. Mikroskopik çalışmalar genellikle dental materyallerin tatuajı ile bu lezyonun oluştuğunu göstermiştir.

35 NOS

36 Kaynakça Armitage,Gary C., ‘Devolopment of a Classificiation System for Periodontal Diseases and Conditions’,Ann Periodontol 1999;4:1-6 Armitage,Gary C., ‘Devolopment of a Classificiation System for Periodontal Diseases and Conditions’,Ann Periodontol 1999;4:1-6 The American Academy of Periodontology.The Pathogenesis of Periodontal Diseases.J. Periodontal 1999;70:457-470 The American Academy of Periodontology.The Pathogenesis of Periodontal Diseases.J. Periodontal 1999;70:457-470 The American Academy of Periodontology.Parameter on Plaque-Induced Gingivitis.J Periodontol 2000;71:851-852 The American Academy of Periodontology.Parameter on Plaque-Induced Gingivitis.J Periodontol 2000;71:851-852 The American Academy of Periodontology. ‘ Diabetes and Periodontal Diseases’.J Periodontol 2000;71:664-678 The American Academy of Periodontology. ‘ Diabetes and Periodontal Diseases’.J Periodontol 2000;71:664-678 Holmstrup,Palle, ‘Non-Plaque-Induced Gingival Lesions’, Ann Periodontol 1999;4:20-29 Holmstrup,Palle, ‘Non-Plaque-Induced Gingival Lesions’, Ann Periodontol 1999;4:20-29

37 Ali,Mohommad, ‘Dental and Mucosal Diseases’, September 10,2002. www.medinfo.ufl.edu/pa/faculty/alan/dent2.pdf Ali,Mohommad, ‘Dental and Mucosal Diseases’, September 10,2002. www.medinfo.ufl.edu/pa/faculty/alan/dent2.pdf Nguyen,Alan,‘Periopathology’,October19,1997.www.dent.ucla.edu/2000/97fall/ periopath111997a.doc Nguyen,Alan,‘Periopathology’,October19,1997.www.dent.ucla.edu/2000/97fall/ periopath111997a.doc Svirsky, John, ‘ Oral Pyogenic Granuloma’ www.emedicine.com/derm/topic651.htm Svirsky, John, ‘ Oral Pyogenic Granuloma’ www.emedicine.com/derm/topic651.htm www.nyu.edu/dental/students/2003/course/perio/davidson1.html ‘New Classification of Periodontal Diseases and Related Condition’, www.nyu.edu/dental/students/2003/course/perio/davidson1.html www.perio.org/consumer/2a.html www.perio.org/consumer/2a.html Connor,Robert C., ‘Protect Yourself Againist Periodontal Diseases’, http://webmd.lycos.com/content/article/9/1665_53640? Connor,Robert C., ‘Protect Yourself Againist Periodontal Diseases’, http://webmd.lycos.com/content/article/9/1665_53640? Neville,Brad W...[et al], Oral and Maxillofacial Pathology,pp:138-150,194- 200,215-223,239,666,689,729,781.2002 Neville,Brad W...[et al], Oral and Maxillofacial Pathology,pp:138-150,194- 200,215-223,239,666,689,729,781.2002 http://www.lucidcentral.com/keys/cpitt/public/ulcers/images/web/SYPHILIS.jpg http://www.lucidcentral.com/keys/cpitt/public/ulcers/images/web/SYPHILIS.jpg

38 www.usc.edu/hsc/dental/PTHL501/ Images/VB/vb_31_bb.jpg www.forsyth.org/oralpathology/images/Photos/JG097a.jpg www.forsyth.org/oralpathology/images/Photos/JG097a.jpg www.dent.ohio-state.edu/oralpath2/Palatal/22_1.jpg www.dent.ohio-state.edu/oralpath2/Palatal/22_1.jpg www.dent.ohio-state.edu/oralpath2/Mucosa/20_1.jpg www.dent.ohio-state.edu/oralpath2/Mucosa/20_1.jpg www.dent.ohio-state.edu/oralpath2/Nospecific/36.jpg www.dent.ohio-state.edu/oralpath2/Nospecific/36.jpg Alpaslan,G., ‘Stomatitler ders notları’,pp:17,18,25 Alpaslan,G., ‘Stomatitler ders notları’,pp:17,18,25 Yücetaş,Ş., ‘Stomatitler ders notları’,pp:1-20.2002 Yücetaş,Ş., ‘Stomatitler ders notları’,pp:1-20.2002 Oygür, T., Gültekin E.S,Tokman,B.,‘Patoloji Dördüncü Sınıf Ders Notları’,pp:26,32-39,71.2002 Oygür, T., Gültekin E.S,Tokman,B.,‘Patoloji Dördüncü Sınıf Ders Notları’,pp:26,32-39,71.2002

39


"Gingival Hastalıkların Sınıflandırması Gingival Hastalıkların Sınıflandırması. 1. Etkeni Dental Plak Olan Gingival Hastalıklar 1.1.Etkeni Sadece Dental." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları