Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Supercourse Yüz yirmi ülkeden, 9212 bilim adamının katkılarıyla hazırlanan ve 800 ücretsiz erişimli dersten oluşan bir kütüphaneyi yaratmaya amaçlayan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Supercourse Yüz yirmi ülkeden, 9212 bilim adamının katkılarıyla hazırlanan ve 800 ücretsiz erişimli dersten oluşan bir kütüphaneyi yaratmaya amaçlayan."— Sunum transkripti:

1

2 Supercourse Yüz yirmi ülkeden, 9212 bilim adamının katkılarıyla hazırlanan ve 800 ücretsiz erişimli dersten oluşan bir kütüphaneyi yaratmaya amaçlayan bir projedir. http://www.pitt.edu/~super1/

3 Nedir? Nereden kaynaklanmaktadır? Niçin başvurulur? Nasıl önlenir? Terörizmden neden korkarız?

4 FALLOUT SHELTER

5 Terörizm Kanunsuz bir şiddet eylemidir. Hükümetleri ve toplulukları tehdit eder. Siyasi, dini ve ideolojik hedeflere yöneliktir. Arthur H. Garrison

6 “…savaş, toprakları ve şehirleri almayı hedefler; terörizm birkaç kişiye zarar vermeyi ve hedeflerine ulaşmak için birçok insanı korkutmayı amaçlar.” NYTimes, 1/6/2000 “Korkuyu, perdeye yansıtmaktan çok, izleyicilerin zihinlerine yerleştirmek”

7

8 -Korkuyorum-

9 Korku, bilmemezlikten gelmeden, doğar. Emerson, 1837

10 http://www.west.asu.edu/itweb/services/classroom.gif

11 Terörizmin Erken Tarihi Terör siyasi amaçlara ulaşmak için kullanılmıştır ve uzun bir geçmişi vardır.  M.S. 66 – 72 yıllarında Roma işgaline karşı oluşan direniş sonucunda Romalı askerler öldürülmüş ve Roma mülküne zarar verilmiştir. Terör işgale karşı koymak amacıyla kullanılmıştır. Arthur H. Garrison

12 Terörizmin Erken Tarihi İntihar şehitliği,işgaciler tarafından öldürülen kişilerin cennete gitmeleri biçiminde ödüllendirilmeleri anlamına gelmektedir. Birçok dinde ve toplulukta binlerce yıldır bulunmaktadır. Bir düşmana karşı sergilenen terörizm sıklıkla dini bir görev gibi algılanmaktadır. Arthur H. Garrison

13 Terörizmin Modern Tarihi “Terörizm” terimi Fransız İhtilalinin Terör Hükümeti döneminde ortaya çıkmıştır (1793 – 1794). Devlet destekli terör bu dönemde başlamıştır. Terörizm ile siyasi şiddet arasındaki sınır bazen belirsizdir. Devlet Terörizminin Hedefi: muhalefetini ortadan kaldırmak, güç kurmak, örneğin Arjantin’de kaybolan kişiler gibi Arthur H. Garrison

14 Terörizmin Modern Tarihi Anarşistler 19. Yüzyılın sonlarına doğru görülmeye başladılar. Bireysel terörizm  hükümeti yıkmak için bir kişiye yönelik yapılan seçici terör, örneğin Lincoln suikastı. Belgelerle propaganda …terörist eylemleri  Terörizm iletişim, propagandanın aracı oldu. Arthur H. Garrison

15 Terörizmin Modern Tarihi : Yirminci yüzyılın ortalarında terörizm sömürge çatışmalarında her iki tarafın aracı haline geldi. Yirminci yüzyılın son 20 yılında dine dayalı terörizm sıklaştı. Diğer bir terörizm biçimi ise, sanayi ve tarımı yok eden ekonomik terörizmdir. Arthur H. Garrison

16 Terörizmin Modern Tarihi : Terörizm Asimetrik bir savaştır.  Asimetrik savaş, daha zayıf bir ordunun daha güçlü bir orduya karşı yürüttüğü rastgele/belirsiz şiddettir (Allen, 1997).  Asimetrik savaşın özelliği çarpışırken beklenmeyen,alışık olunmayan taktiklerin kullanılmasıdır (Craig, 1998). Arthur H. Garrison

17 Terörizme İlişkin Sonuçlar Terörizm eski çağlaraait bir taktiktir. Terörizm bir iletişim biçimidir. Terörizm özel bir şiddet ve asimetrik savaş tipidir. Terörizm barış, kriz ve savaş zamanında kullanılır. Terörizm, psikolojik yöntemlerle, amacına ulaşmak için korku yaratır. Terörizm siyasi bir eylemdir. Arthur H. Garrison

18 Biyoterörist Saldırıların Anatomisi Beş yıllık hazırlık Bir günde gerçekleştirme İlk Vakaya Tanı 3 Günde İlk Ölü Birçok Ölü Terörizm çok zaman ve planlama gerektirir.

19 Terörizmin Özelliği Güçlü siyasi özelliklerinden dolayı terörizm, diğer suçlardan farklıdır. Farklı görüşlere bağlı olarak terörizmin tanımı kişiden kişiye değişir. Bir kişi için terörist olan, diğer birisi için savaşçı olabilir.

20 Terörizmin Önlenmesi Birincil Önlem:  Eğitim!!!  Kültür, dinler, inançlar ve insan davranışı arasındaki farkları anlamak  “Benim insanlarım” düşüncesinden öte, barış, özgürlük ve insanlar arasındaki eşitliği kabul etmek  Terörizmin kökünü kurutmak

21 Terörizmin Önlenmesi İkincil Önlem:  Terörizm saldırılarına ilişkin sürveyans ve izleme sistemlerinin kurulması  Vatandaşları korumak için sistemler geliştirme

22 Terörizmin Önlenmesi Üçüncül Önlem:  Kaynakların erken bulunması  Zararın genişlemesini önlemek  Hayatta kalanların kurtarılması  Halkın geri kalanını teselli etmek

23 Terörizm Tipleri Ulusal terörizm, dışarıdan katkı almadan, hükümetin birimlerine yönelik terörist etkinlikleridir. Oklahoma City buna bir örnektir. Uluslararası terör, yabancı kökenli ve/ya da ülke dışında bulunan gruplar tarafından yönlendirilen terörist eylemleridir. 11 Eylül olayı buna bir örnektir. the Center for National Security Studies

24 Terör Yöntemleri Ateşli Silahlar Patlayıcı ve Yanan Araçlar Kimyasal Ajanlar Biyolojik Ajanlar Nükleer Silahlar

25 From Emergency Net NEWS Archives, 1994 Document Courtesy of the U.S. Postal Inspector's Office Dikkat Edilmesi Gereken Şüpheli Posta

26 Kimyasal Ajanlar Kimayasal ajanlar insanları ya öldürür ya da sakat bırakır, hayvanları ya da ekinleri yok eder Bazı ajanlar tatsız ve kokusuzdur. Ani ya da gecikmiş etkileri olabilir.

27 Kimyasal terörizme İlişkin Örnek Sarin sinir ajanı ile Tokyo Metrosuna 20 Mart 1995’te saldirida bulunuldu. 12 kişi öldü ve 53 kişi ağır yaralandı. Genro Ochi M.D

28 Phillip L. Coule, M.D. 28 Biyolojik Terörizm Hastalık, terör ve ölüm saçmak için mikrop ya da zehirlerinin yayılması Su, gıda, hava ya da ambalajlarla infeksiyon yayılabilir. Mikroplar  Bakteriler  Virüsler  Zehirler (Toksinler)

29 Phillip L. Coule, M.D. 29 Bu Yeni Bir Şey Midir? 14. Yüzyılda – Kaffa  Kırım yarımadası üzerinde bulunan kent  Vebalı cesetler surların üzerinden şehire fırlatılarak kente vebanın bulaşması sağlandı.

30 Phillip L. Coule, M.D. 30 Bu Yeni Bir Şey Midir? 19. Yüzyıl Fransa-Kızılderili Savaşı İngiliz subayları, Fransızlarla ittifak içinde bulunan Kızılderililere, çiçek hastalığı kurbanlarının örtülerini vermişlerdir. Kabilelerde salgın ortaya çıktı Grupları güçsüz bırakmak için etkin bir yöntem

31 Biyoterörizm Nedenleri Fred T. Muwanga M.D. Msc

32 Biyoterörizme Yanıtlar Etkin ve olası vakaların erken tespiti Yaşam kurtarmak için acil önlemler İkincil bulaşmanın engellenmesi ve tedavi edilmesi

33 Nükleer Terörizm Havalandırma sistemi ya da patlamayla radyoaktif malzemelerin yayılması Nükleer soğutma sisteminin bozulması ve radyoaktif malzemelerin sızmasına neden olma Nükleer bir siahın patlatılması Askeri olmayan terörizm dışında, hiçbir zaman nükleer malzeme kullanılmamıştır.

34 ABD’de terörizme bağlı ölümlerin tüm ölümlere oranı Ortalama yıllık ölümler Terörizme bağlı Tüm nedenlere bağlı Oran(%) 1990825342030.0003 2001289324046240.12

35 Ölme Riski Günde 10 sigara içme200’de bir 40 yaşında tüm doğal nedenlere bağlı 850’de bir Trafik kazası8,000’de bir Futbol oynama25,000’de bir Cinayet100,000’de bir 2001 yılında terörist saldırısı100,000’de bir Şimşek çarpması10,000,000’da bir 1990’lı yıllarda terörist saldırısı50,000,000’da bir Penguin Books, 1987

36 2000 ABD’de Farklı Nedenlere ve Terörizme Bağlı Ölüm Hızları Kalp hastalığı*400 ’de bir Kanser *500 ’de bir Serebrovasküler hastalık*2,000 ’de bir Kazalar *3,000 ’de bir Diyabet*4,000 ’de bir İntihar*10,000 ’de bir Cinayet*20,000 ’de bir 2001 yılında terörist saldırısı 100,000 ’de bir 1990’lı yıllarda terörist saldırısı 50,000,000 ’da bir

37 Hangi meslek grubu terörizme bağlı ölümlerde en yüksek riske sahiptir?

38 2001 yılında terörizm niçin üzerinde fazla dikkat topladı? 1990’lı yıllarda terörizme bağlı ölme riski oldukça düşüktü ve 2001 yılında birçok hastalığa göre de düşük bulunmaktaydı. 11 Eylül 2001 tarihinde ölüm hızı 500 kat arttı. Teröre bağlı genel ölüm hızı çok yüksek olmamıştır. Düşük riske rağmen, yarattığı şok, sürpriz ve korku ABD’ni ve bütün dünyayı sardı.

39 Sonuç Terörizm kanuni olmayan bir eylemdir. Terörizm, siyasi, dini ve ideolojik amaçlara ulaşmak için uzun zamandır kullanılmaktadır. Terörizm ateşli silahlar, patlayıcı araçlar ve biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlarla yapılabilir. 2001 yılındaki saldırıya rağmen, terörizme bağlı ölüm riski trafik kazalarına, sigara kullanımına ve alkol tüketimine bağlı ölümlere göre daha düşüktür.

40 Korkmamız gereken tek şey, ondan korkmaktır. FDR, 1933 Korkular eğitimle içimize yerleştirilmiştir & arzu edersek, eğitimle içimizden atılabilir. — Karl A. Menninger


"Supercourse Yüz yirmi ülkeden, 9212 bilim adamının katkılarıyla hazırlanan ve 800 ücretsiz erişimli dersten oluşan bir kütüphaneyi yaratmaya amaçlayan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları