Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANİ MÜDAHALE Kıvılcım Romya Mayıs 2009 Kara Harb Okulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANİ MÜDAHALE Kıvılcım Romya Mayıs 2009 Kara Harb Okulu."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANİ MÜDAHALE Kıvılcım Romya Mayıs 2009 Kara Harb Okulu

2 2/11 İnsani Müdahale Kuvvet Kullanımı İnsan Hakları Egemenlik İnsani Güvenlik Adil Savaş Önleyici Müdahale

3 3/11  ‘Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarını, o devletin kendi zulmünden kurtarmak için ülkesi dışında münferiden kuvvet kullanmasıdır.’ 1  ‘Herhangi bir devlet tarafından insan haklarının veya uluslararası insancıl hukuk kurallarının ağır ve yaygın biçimde ihlal edilmesini veya devlet otoritesinin çökmesi sonucunda ortaya çıkan insancıl nitelikli krizleri önlemek veya engellemek amacıyla, ihlal veya krizden sorumlu devletin izni olmaksızın ona karşı, bir başka devlet veya devletler topluluğu yahut uluslararası örgüt tarafından gerçekleştirilen askeri kuvvet kullanımıdır.’ 2 İnsani Müdahale Nedir? 1 S. Başeren, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları, Ankara, 2003, s. 174. 2 F. Türkmen, İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale, Okumuş Adam Yayınları,İstanbul, 2006, s. 24.

4 4/11 İnsani Müdahalenin Çeşitleri 1- İnsani Amaçlı Ekonomik Müdahale 2- İnsani Amaçlı Siyasi Müdahale Müdahale 3- İnsani Amaçlı Askeri Müdahale

5 5/11 a- Haklı Nedenler Eşiği: İnsanlara yönelik ciddi ve telafi edilemez zararların olması veya zararların verilmek üzere olması gerekmektedir. b- Doğru Amaçlar: Müdahalenin öncelikli amacı, insani acıyı ortadan kaldırmak olmalıdır. c- Son Çare: Krizin önlenmesi için öncelikle barışçı yollar denenmelidir. d- Orantılı Yollar: Askeri Müdahalenin yoğunluğu ve süresi insanların korunabilmesi için gereken düzeyde olmalıdır. e- Mantıklı Beklentiler: Askeri Müdahalelerin mutlaka başarı şansı olmalıdır. f- Doğru Makam: İnsani amaçlı askeri müdahale yetkisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapsamında olmalıdır. Meşruiyet ve İnsani Müdahale

6 6/11 İnsani Müdahale Nedir?

7 7/11 İnsani Müdahale Ne Değildir?

8 8/11 b- İnsani Müdahaleyi Uluslararası Hukuka Uygun Bulan Görüşler Uluslararası Hukuk ve İnsani Müdahale Md. 2/4 – Md. 51 a- İnsani Müdahale’yi Uluslararası Hukuka Uygun Bulmayan Görüş

9 9/11 Kuvvet Kullanma ve İnsani Müdahale “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir baska devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasi bağımsızlığına karşı, gerekse Birleşmiş Milletler'in Amaçları ile bağdasmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına basvurmaktan kaçınırlar.” (BM Şartı, 2/4)

10 10/11 İnsani Müdahalenin Uluslararası Hukuka Uygunluğunu “Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, GK uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen GK'ne bildirilir ve Konsey'in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.” (BM Şartı, 51)

11 11/11 SONUÇ "İnsani müdahale, düzen ve adalet arasındaki çelişkinin doruk noktasını oluşturur." Nicholas J. Wheeler 1 1 Senior Lecturer in the Department of International Politics, University of Wales, Aberystwyth


"ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANİ MÜDAHALE Kıvılcım Romya Mayıs 2009 Kara Harb Okulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları