Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 / 102 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 / 102 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 1 / 102 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Bölümü

2 2 / 102 Rektörümüz Prof. Dr. Nazım Ekren

3 3 / 102 Kuruluş Üniversitemiz, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulmuştur.

4 4 / 102 Uygulamalı Bilimler Fakültesi  Fakültemiz 2012 aralık ayında YÖK onayı alınarak üç bölüm halinde kurulmuştur: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği. Uluslararası Lojistik. Basım ve Yayın Üretim Teknolojileri.  2013 - 2014 eğitim yılında ilk kez öğrenci alarak eğitim hayatına başlamıştır.  2014 Nisan ayında Turizm İşletmeciliği Bölümü fakültemiz bünyesine dahil olmuştur.  2014 yılına kadar dekan vekilleri tarafından yönetilmiş ve bu tarihten itibaren YÖK onaylı ilk dekanı atanmıştır.

5 5 / 102 Dekan Vekili Prof. Dr. Nurullah Genç 1 Ekim 2012 – 31 Aralık 2012

6 6 / 102 Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Ekmekçi 2013- 2014

7 7 / 102 Dekanımız Prof. Dr. Hüner Şencan (2014 - ………)

8 8 / 102 Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Nüzhet Kahraman Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa C. Altunel Öğr. Gör. Dr. Serdar Eren Doç. Dr. Asım Saldamlı Öğr. Gör. Dr. Özen Dallı

9 9 / 102 Mail Adreslerimiz Adı SoyadıGöreviDahili TelefonEposta Prof. Dr. Hüner Şencan Dekan3117hsencan@ticaret.edu.tr Prof. Dr. Nüzhet Kahraman Bölüm Başkanı4371nkahraman@ticaret.edu.tr Doç. Dr. Asım Saldamlı Öğretim Üyesi4372asaldamli@ticaret.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Mustafa C. Altunel Öğretim Üyesi4375mcaltunel@ticaret.edu.tr Öğr. Gör. Dr. Serdar Eren Öğretim Üyesi4374seren@ticaret.edu.tr Öğr. Gör. Dr. Özen Dallı Öğretim Üyesi4373odalli@ticaret.edu.tr

10 10 / 102 Amaç ve Hedef Amaç: Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri küresel boyutta izleyebilecek, edindiği bilgi ve becerileri yaşadığı topluma başarıyla aktarabilecek gençlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Etik değerlere önem verme, öz saygınlık, küresel düşünebilme, kültürel duyarlılık onlara kazandırmak istediğimiz başlıca değerlerdir. Eğitim programlarımızı sektörün gereksinimleri doğrultusunda hazırlamaktayız. Hedef: Hedefimiz, öğrencilerimize yoğun İngilizce ve ikinci yabancı dil eğitimi vererek onların evrensel kişiler olmalarını sağlamaktır. Bunun yanında bilgisayar programları ile teknik yeterliliklerini artırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan etkin karar verme ve organizasyon becerileri ile onları yönetim pozisyonlarına hazırlarken; diğer taraftan konaklama, yiyecek- içecek, kongre-konferans, seyahat ve ulaşım sektörlerinin gereksinim duyduğu profesyonel becerileri kazanmaları için uğraş veriyoruz.

11 11 / 102 Programın Öğrenme Çıktıları - 1 Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; 1.İşletmecilik ve turizm işletmeciliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek. 2.İşletmelerin ve turizm işletmelerinin temel ve destekleyici fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak. 3.İktisat, hukuk, matematik, sosyal psikoloji, istatistik, etik ve tarih alanlarında gerekli bilgilere sahip olmak. 4.Turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri hakkında bilgi sahibi olmak. 5.Turizm İşletmeciliği alanında araştırma yapmak ve proje üretmek. 6.Ulusal ve uluslararası ölçekte hazırlanmış turizm politika ve planlarını tartışmak.

12 12 / 102 Programın Öğrenme Çıktıları - 2 7.Türkçe, İngilizce ve öğrencinin seçeceği ek bir yabancı dilde okuma, anlama ve konuşma yeteneklerini geliştirmek. 8.İktisat, hukuk, matematik, sosyal psikoloji, istatistik ve etik alanlarında elde ettiği teorik bilgiyi turizm işletmeciliği alanında uygulamak. 9.Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan analiz tekniklerine hakim olmak. 10.Turizm sektöründe faaliyet gösterecek bir işletmeyi yapılabilirlik etüdü sonunda kurmak ve yönetmek. 11.Turizm işletmelerinde yaşanan problemleri tespit etmek ve bu sorunlara çözüm üretmek. 12.Yaşam boyu öğrenme davranışını ve yaratıcılık becerisini kazanarak bu becerileri mesleki gelişim ve kişisel gelişim alanlarında uygulayabilmek.

13 13 / 102 Hedef Öğrenci Kitlesi Hedef kitlemiz; turizm sektöründe kariyer yapmaya ilgi duyan, teknoloji ile barışık, hizmet yönelimli gençlerdir. Öğrencilerimiz web sitemizin Kariyer Pozisyonları sayfasından hangi alanlarda çalışma olanağı bulabileceklerini öğrenebilirler.

14 14 / 102 Bölümü Seçmenin Avantajları İş bulma kolaylığı. Dinamik ve canlı bir alan olması. Turizm sektörünü oluşturan farklı alt sektörler arasında seçim yapma ve çalışma imkanı. Staj ve yarı zamanlı iş olanakları ile iş dünyasının içinde yer alma. Kendini geliştirme imkanının olması.

15 15 / 102 Kontenjanlar ve Burslar 2014-2015 yılı Burslu ve Ücretli Öğrenci Sayıları (Toplam 40) Puan Türü Yurt içi Kontenjan Yurt dışıDevlet Bursu ÜcretliTM-132- %100 Burslu TM-1 (min. 274,575) (max. 302,129) 315 %50 BursluTM-1142- %25 BursluTM-110-- Toplam öğrenci 3055

16 16 / 102 Yabancı Öğrenciler Lisans bölümlerimize kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağladıklarında evraklarını e-posta ile (international@ticaret.edu.tr) göndererek veya Sütlüce Kampüsümüzde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne evrakları ile gelerek başvuruda bulunabilirler. Başvuru adresi: Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul.

17 17 / 102 Yabancı Öğrenciler Kabul şartları: Bölümlerimize şu öğrenciler başvurabilirler: Yabancı uyruklu olanlar. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler. Çift vatandaşlığa sahip olanlar (doğumla yabancı uyruklu olup T.C. Vatandaşlığına sonradan sahip olanlar). T.C. uyruklu olup orta öğretiminin tamamını yabancı bir ülkede (KKTC hariç ) tamamlayanlar.

18 18 / 102 Yabancı Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları: Basım yayım: %100 eğitim indirimi 1, %50 eğitim indirimi 2; Ücretli 2. Toplam: 5 Uluslararası lojistik: %100 indirimi 2; %50 indirimi 4; ücretli 2; Toplam: 8 Sivil hava: %100 indirimi 1; %50 indirimi 2; Ücretli 2. Toplam: 5 Turizm İşletmeciliği: %100 indirimi 2; %50 indirimi 4; ücretli 2; Toplam: 8 Toplam: 26 öğrenci. Eğitim İndirimleri şartı: Öğrencinin her yarıyılda aldığı not ortalamasının 2.0’ın altına düşmemesi gerekir. Soydaş ve Akraba topluluklarından gelen devlet burslusu kontenjanları: Basım yayım: 5 Uluslararası lojistik: 5 Sivil hava: 5 Turizm İşletmeciliği: 3 Toplam: 18 öğrenci. Genel Toplam: 44 öğrenci.

19 19 / 102 Yabancı Öğrenciler Gerekli Belgeler: Başvuru formu (http://ww4.ticaret.edu.tr/internationaloffice/). Adayların lise diplomasının Türkçe veya İngilizce tercümesi Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge (İngilizce veya Türkçe). Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi Lise Transkriptinin Türkçe veya İngilizce tercümesi İki adet vesikalık renkli fotoğraf. Fotoğrafların son altı ayda çekilmiş olması gerekir. (Devamı var…)

20 20 / 102 Yabancı Öğrenciler Gerekli Belgeler (Devamı): Varsa Türkçe eğitim veren programlara başvuru için programları izleyebilecek düzeyde Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav sonuç belgesi (TÖMER, UTS veya YÖK tarafından tanınan diğer Türkçe dil sınavları) veya üniversite tarafından yapılan seviye tespit sınavından başarılı olması [Türkçe dil belgesi bulunmayanların yazılı taahhüt beyanıyla en geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.] Varsa İngilizce eğitim veren programlara başvuru için, TOEFL-PBT:550, TOEFL-IBT:80, IELTS:5,5 sınavlarından birinden istenilen puanı aldığını gösteren belgenin sureti, [İngilizce dil belgesi olmayanlar kabul aldıkları takdirde İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na girmek durumundalardır. Seviye Tespit Sınavı’ndan istenen puanı alan öğrenciler direk derslere başlarken, sınavdan istenilen puanı alamayan öğrenci İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda okumak zorundadır.] Başvurular üniversitenin web sitesindeki başvuru formunun doldurulması ve web sitesinde ilan edilen tarihe kadar üniversitenin Uluslararası Ofisinde olacak şekilde bizzat elden, internet üzerinden veya posta ile ulaştırılması suretiyle olur.

21 21 / 102 Kariyer Pozisyonlarımız Otel işletmeciliği, Seyahat Acenteciliği, Operasyon Resepsiyon Animasyon Yiyecek & İçecek Kurumsal İletişim Halkla İlişkiler Müşteri Hizmetleri Hizmet Satış & Pazarlama İnsan Kaynakları

22 22 / 102 Mezunlar için Hedef İşletmeler Öğrencilerimizin, Turizm sektörü ile alakalı farklı birçok alanda çalışan işletmelerde kariyerlerini sürdürme imkanları bulunmaktadır. Bu işletmeler genel olarak aşağıda sıralanmıştır; Konaklama İşletmeleri Seyahat Acenteleri Ulaştırma İşletmeleri Yiyecek İçecek İşletmeleri Kongre, Konferans ve Fuar Merkezleri Kurvaziyer İşletmeleri Rekreasyon ve Eğlence İşletmeleri İlgili Kamu kurum ve Kuruluşları Turizm yatırım ve Finans Şirketleri Turizm iletişim ve yayımcılık üzerine faaliyet gösteren işletmeler

23 23 / 102 Öğrenim Ücreti İngilizce Hazırlık Programı: 22.950 TL + KDV 2014-2015 yılında Lisans Programına yeni kayıt olacak öğrenciler için yıllık öğretim ücreti: 22.950 TL + KDV Kayıtlı eski öğrencilerin eğitim ücreti: 18.150 TL + KDV Öğrencilerimiz eğitim ücretlerini 9 taksitte ödeyebilirler.

24 24 / 102 Eğitim İndirimi ve Yaşam Destek Payları İstanbul Ticaret Üniversitesinde eğitim görmenin ayrıcalığını «eğitim indirimleri» ve «yaşam destek paylarıyla» daha çok hissedeceksiniz. Farklı kategorilerde eğitim indirimi veya yaşam destek payı hak eden öğrenciler öğrenimleri süresince, her yıl 9 ay (Ekim – Haziran arasında) boyunca bu imkandan yararlanabilirler. Başarının ödüllendirildiği sisteme göre oluşturulmuş eğitim indirimleri ve yaşam katkı payları şunlardır:

25 25 / 102 LYS Puanına Bağlı Katkı Payları LYS Eğitim İndirimi öğrencilerimizin yerleştiği puan türü esas alınarak LYS sıralamasında ilk 5,000 içinde yer alan öğrencilere yapılır. LYS Eğitim İndirimi almaya hak kazanan öğrencilerimiz öğrenim ücreti ödemezler. Ek olarak normal öğrenimleri süresince, her akademik yıl 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Yaşam Katkı Payı alırlar. Verilen yaşam katkı payı miktarları, öğrencilerin LYS başarı sıralamalarına göre şöyle belirlenmiştir: İlk 500’e giren öğrencilere aylık2.500TL İlk 1000’e giren öğrencilere aylık 1.500TL İlk 2000’e giren öğrencilere aylık 1.000TL İlk 3000’e giren öğrencilere aylık 750TL İlk 5000’e giren öğrencilere aylık 500TL Yerleştiği puan türü esas alınarak LYS sıralamasında 5,000 ile 10,000 arasında yer alan öğrencilerimiz %100 eğitim indirimine sahip olurlar ve öğrenim ücreti ödemezler.

26 26 / 102 Üstün Başarı ve Eğitim İndirimleri Okurken gösterilen yüksek başarılar «üstün başarı» eğitim indirimleriyle ödüllendirilir. Derslere en az iki yarıyıl devam edip tüm dersleri alan (Üniversiteye Giriş Başarı Bursu sahibi ve LYS Başarı Bursu sahibi öğrenciler hariç) ve başarılı olan öğrencilere; Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00) arasında ise bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %100’ü Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasında ise, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %50’si Akademik yıl ortalaması (3.50 – 3.59) arasında ise, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %25’i oranında eğitim indirimi yapılır.

27 27 / 102 Destek İndirimleri Şehit çocuklarına, kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %50, Üniversitemizde ücretli okuyan öğrencilerin yine Üniversitemizde okuyan kardeşlerine, kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %50, İTO meclis üyesi ve idari personelin çocuklarına, kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %25, İTO üyelerinin çocuklarına kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %15, (2012-2013 Akademik Yılı’ndan itibaren yeni kayıt olacak öğrenciler yararlanacaktır.) İlk 3 tercihinde üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri durumunda İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üye ve çocuklarına kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %10 burs verilir. Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odaları’nın yönetim kurulu üyelerinin ve meclis başkalarının çocuklarına %15 oranında bir öğretim yılı için burs verilir. Burs, İngilizce Hazırlık sınıfı süresini de kapsar. Burslar normal öğrenim süresince verilir ve İngilizce Hazırlık Okulu süresini de kapsar.

28 28 / 102 Spor, Sanat ve Kültürde Başarı İndirimleri Milli sporculara kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden % 100, Sanat, eğitim ve kültür alanlarında uluslararası müsabakalarda ilk üçe girenlerden birinciye kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden % 100, ikinciye % 75 ve üçüncüye % 50 oranında eğitim indirimi yapılır. Eğitim indirimleri normal öğrenim süresince verilir ve İngilizce Hazırlık Okulu süresini de kapsar.

29 29 / 102 Diğer İndirimler İTO Meslek Liseleri Öğrencileri için Eğitim İndirimleri İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi öğrencilerine İlk üç tercihinde üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri durumunda kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %15 oranında eğitim indirimi yapılır. Protokol İmzalanan Kuruluşlara Yapılan İndirimler Üniversitemizin protokol imzaladığı kuruluşların üyelerinin çocuklarına protokol kapsamında belirlenen indirimler yapılır.

30 30 / 102 Lisansüstü Eğitim İndirimleri Üniversitemizden mezun öğrencilerden; Fakülte veya bölüm birincilerine %100, İkincilerine %75, Üçüncülerine %50 oranında eğitim indirimi yapılır. Üniversitemizde araştırma görevlisi olarak görev yapanlara %100 eğitim indirimi yapılır. Lisansüstü programlar için verilen diğer eğitim indirimleri hakkında ayrıntılı bilgiyi Web sitemizdeki Eğitim İndirimleri Yönergesinde bulabilirsiniz.

31 31 / 102 Müfredat Öğrencilerimiz 240 AKTS’lik ders alarak mezun olurlar. Sekiz dönemde mesleki derslerin yanı sıra teknoloji, hukuk, ekonomi ve yabancı dil derslerini alırlar. Öğrenciler, birinci sınıfta rektörlük tarafından organize edilen "Kültür ve İstanbul", "Medeniyet ve Toplum" adı altında verilen zorunlu ortak üniversite derslerini alırlar. Yaz dönemlerinde yapılacak stajlar AKTS sistemine göre 20 krediden oluşmaktadır. Bu krediler toplam 240 AKTS içinde yer almaktadır.

32 32 / 102 Akademik Takvim Bölümde kayıtlar Eylülün son haftasında başlamakta ve Ekim ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. Akademik takvim hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/AkademikTakvim

33 33 / 102 Eğitim Dili Bölümde Türkçe dili ile eğitim yapılır. Karma dille eğitim için YÖK’e başvurulmuştur. Kabul edilmesi halinde derslerin %30'u İngilizce dilinde verilecektir. İngilizce derslerle öğrenciler kendilerini uluslararası ortamlara hazırlar. Karma dille eğitime geçilmesi halinde öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak istiyorlarsa, İngilizce Yeterlilik Sınavı’na katılırlar veya TOEFL, IBT, IELTS gibi uluslararası sınavlardan geçerli nota sahip olduklarını kanıtlayan belge sunarlar. Karma eğitimde yabancı dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

34 34 / 102 İngilizce Hazırlık Programı İngilizce dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler Türk ve yabancı dil okutmanlarının ders verdikleri Hazırlık Programına katılırlar. Öğrenciler, dönem başında yapılan dil seviye sınavları ile düzeylerine uygun sınıfta yabancı dil eğitimi alırlar. Bir yıllık hazırlık programı sonunda başarısız olan öğrenciler, takip eden akademik yılda başarısız oldukları kurları tekrar ederler. İkinci senenin sonunda da başarısız olan öğrenciler dışarıdan yılda 3 kez verilen yeterlilik sınavlarına girerek 100 tam not üzerinden en az 65 almak şartı ile Hazırlık Programı’nı tamamlayabilirler. Veya TOEFL IBT/ IELTS gibi sınavlardan istenilen puanları alarak fakültelerdeki bölümlerine başlayabilirler.

35 35 / 102 Dikey ve Yatay Geçişler Dikey geçiş: Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında dikey geçiş imkanları vardır. Dikey geçişte DGS sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleşim yapılır. Kontenjan sayısı sınıf öğrencilerinin %10 ila %15’i arasında olmak üzere senato tarafından belirlenir. Ağırlama hizmetleri, Seyahat Acenteciliği, Otel Yöneticiliği, Kültürel Miras ve Turizm, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otelcilik dallarında Ön Lisans Eğitimi gören öğrenciler dikey geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay Geçiş: Yatay geçişlerde üniversitemiz yönetmeliklerinde belirtilmiş olan aşağıdaki ölçütlere aranır ve aşağıdaki belgeler istenir: Belgeler Dilekçe Transkript Disiplin Kağıdı Ölçütler ÖSYM Başarı Notu (öğrencinin sınava girdiği tarihteki puanı bölümümüzün o yıldaki puanı kadar olmak zorundadır) Kontenjan Sınırı (Bölüm öğrencilerinin en çok %10’u = 3 öğrenci.

36 36 / 102 Çift Ana Dal Eğitimi Fakültemiz öğrencileri, belirlenen kontenjanlar dahilinde ve fakülte dekanlığının onayı ile fakülte bünyesindeki diğer bölümlerde de okuyarak iki ayrı diploma sahibi olarak mezun olabilirler. Koşullar ÖSYM puanının ikinci ana dal yapılacak bölümün puanına denk veya ondan yüksek olması, öğrencinin tüm derslerini başarıyla vermiş olması, GNO’nun 3.00 olması, lisans bölümünün ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekir. Çift ana dal öğretimi, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere ücretlidir. Çift Ana Dal ve Yan Dal programları üniversitemizin, Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

37 37 / 102 Yan Dal Eğitimi Yan dal programı ikinci bir lisans programı değildir. Bir bölüme kayıtlı olan öğrencilere ilgi duydukları başka bir bölümden ders alma izni verilir. Bu programa veya bölüme “Yan dal” programı denir. Öğrenciler üçüncü yarıyıl başından itibaren, yan dal eğitim-öğretimi için başvurabilirler. Yan dal öğrenimine başlayabilmek için genel not ortalamasının (GNO) en az (2,60) olması gerekir. Birinci ana dal öğreniminde başarısı «yetersiz durumuna» düşen öğrenci yan dal öğrencisi sıfatını yitirir. Yan dal öğretimi, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere ücretlidir. Program sonunda başarılı olan öğrencilere “Yan Dal Sertifikası” verilir. Yan dal dersleri ortalaması en az 2,00 ise bu sertifikayı almaya hak kazanırsınız.

38 38 / 102 Dersler Dersler 50 dakikadır. Dersler arasında 10 dakika teneffüs uygulanır. Özel durumlarda dersler birleştirilerek «blok ders» uygulaması gerçekleştirilebilir. Dersler sabah 10:00'da başlayıp 17:00'de bitecek şekilde programlanır. Ders programı mümkün olduğu kadar 16:00’da bitecek şekilde düzenlenmeye çalışılır. 12:00-13:00 arasında öğrenciler için yemek arası verilir.

39 39 / 102 Devam Durumu Tüm öğrencilerimizin derslere %70 oranında devam etme zorunluluğu vardır. Her derste mutlaka yoklama alınır ve öğrenciler yoklama kağıdına imza atarlar. Yoklamanın her derste ayrı yapılıp yapılmaması öğretim üyesinin inisiyatifindedir. Devamsız olan öğrencilerin ad soyadları dönemin son haftasında Öğrenci İşlerine Birimine bildirilerek durumları kesinleştirilir. Bu öğrenciler final sınavlarına giremezler. Derslerden devam alıp ta başarısız olmuş olan öğrenciler dersi tekrar aldıklarında devam zorunluluğu aranmaz.

40 40 / 102 Ders Seçme Haftaları Öğrencilerimiz okul açıldıktan sonra ilk iki hafta içinde o dönem alacakları zorunlu ve seçmeli derslere kaydolurlar. Seçmeli dersler, danışman hocalar ile görüşülerek birlikte belirlenir. Ders seçimlerine danışman öğretim üyeleri yardımcı olur. Ders seçme ve değişiklik işlemleri üniversitemizin Web ortamında çalışan "Öğrenci Otomasyon Sistemi" içerisinde danışman onayıyla gerçekleştirilir.

41 41 / 102 Ders Değiştirme Haftası Öğrencilerimiz okul açıldıktan sonra üçüncü hafta içinde seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler. Seçmeli dersleri üniversitenin kurallarına göre alan içinden veya alan dışından alabilirler. Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda 3 ders alan içinden 1 ders alan dışından seçilir. Beşinci yarıyılda 4 ders alan içinden, yedinci yarıyılda 3 alan içi 1 alan dışı ve sekizinci yarıyılda 2 alan içi 1 alan dışı ders seçilir. Ders değiştirmeleri İnternet ortamında gerçekleştirilir.

42 42 / 102 Dersten Çekilme Haftası Öğrenciler yedinci hafta sonunda dersten çekilebilirler. Bu öğrenciler vize sınavlarına giremezler. Dersten çekilen öğrenciler o dersleri bir sonraki yılın aynı yarıyılında ders ücreti ödemeden alırlar. Okulun uzaması halinde başarılı olamadıkları derslerin ders ücretini öderler.

43 43 / 102 Yönetmeliklere Erişim Web sitemizde aşağıdaki linklerden: Üniversitemiz+Mevzuat+Ünv.Mevzuatı+Yönetmelikler İngilizce Hazırlık Yönetmeliği Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği Çift Ana Dal Yan Dal Yönetmeliği Yatay Geçiş Esasları Yaz Öğretimi Yönetmeliği Kariyer Planlama Merkezi Yönetmeliği

44 44 / 102 Farabi – Erasmus – Mevlana Öğrenci Değişim Programı, herhangi bir örgün eğitim veren üniversiteden belirli bir dönem için (1 veya 2 dönem) başka bir üniversiteye eğitim almak amacı ile uygulanır. Üniversitemizde üç Öğrenci Değişim Programı uygulanmaktadır. Yurtiçi öğrenci değişim programı olan FARABİ: Yurtiçinde belirli bir dönem başka bir üniversitede eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir programdır. Avrupa öğrenci değişim programı olan ERASMUS: Avrupa’da herhangi bir yükseköğretim kurumunda belirli bir dönem eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir programdır. Yurtdışı öğrenci değişim programı olan MEVLANA: Dünya’nın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumunda belirli bir dönem eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir programdır.

45 45 / 102 Uluslararası Alanda Anlaşma Yapılan Üniversiteler BELGIUM; BOSTON UNIVERSITY METROPOLITAN COLLEGE BRUSSELS BOSNIA-HERZEGOVINA; UNIVERSITY OF TUZLA BOSNIA-HERZEGOVINA; UNIVERSITY DŽEMAL BIJEDİĆ OF MOSTAR BOSNIA-HERZEGOVINA; UNIVERSITY OF BİHAĆ BOSNIA-HERZEGOVINA; INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO BULGARIA; TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA GREECE; CITY COLLEGE KYRGYRISTAN; MANAS UNIVERSITY AZERBAIJAN; QAFQAZ UNIVERSITY MACEDONIA; INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY PAKISTAN; GIFT UNIVERSITY RUSSIA; ADYGE STATE UNIVERSITY SWEDEN; LİNGKÖPİNGS UNIVERSITY UNITED KINGDOM; HACKNEY COMMUNITY COLLEGE UNITED KINGDOM; THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD USA; EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY USA; VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY USA; MONTANA STATE UNIVERSITY BOZEMAN USA; STEVEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

46 46 / 102 Turizm Kulübü Bölümümüz ile aynı tarihlerde kurulan turizm kulübü bu güne kadar turizm sektörünü ilgilendiren bir çok toplantı, seminer ve eğitim etkinliklerine katılmıştır. Turizm kulübümüz öğrencileri tarafından kendi okudukları derslerin pratiklerini geliştirmek adına yurt içi / yurt dışı turlar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Her Ramazan ayının 2. Hafta sonu iftar yemeği, İTO Cemile Sultan Koru Tesislerinde düzenlenir. Her yıl Sınıflar arası rekabeti ve arkadaşlığı arttırmak adına farklı spor dallarında turnuvalar düzenlenir. Üniversitemiz tarafından düzenlenen turnuvalara sınıf bazında iştirak edilir.

47 47 / 102 Genel Üniversite Kulüpleri Kulüplere Aday Öğrenci + Sosyal Etkinlikler + Kulüpler bağlantısından erişebilirsiniz. Havacılık Kulübü – Yönetim Kulübü--Atatürkçü Düşünce Kulübü-- Bankacılık ve Finans Kulübü--Dağcılık ve Doğa sporları Kulübü--Dans Kulübü--Dış Ticaret Kulübü--Elektrik Elektronik Kulübü--Erdemli Gençlik Kulübü--English Drama Kulübü--Endüstri Mühendisliği Kulübü--Fikir ve Sanat Kulübü--Fotoğrafçılık Kulübü--Genç Gönüllüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü--Genç Hukukçular Kulübü--Genç İletişimciler Kulübü--Genç İşadamları ve Sosyal Gelişim Kulübü--Genç Yöneticiler Kulübü--Girişimcilik Kulübü--Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü--Hukuk kulübü--İstatistik Kulübü--İşletme ve Ekonomi Kulübü--İşletmecilik Kulübü--Kültür ve Edebiyat Kulübü----Liderlik ve Organizasyon Kulübü-- Lojistik Kulübü--Matematik Kulübü--Medeniyet ve Düşünce Kulübü-- Mekatronik Kulübü--Münazara Kulübü--Müspet Kulübü--Müzik Kulübü-- Prizma Kulübü--Psikoloji Kulübü--Proje ve Araştırmalar Kulübü--Sinema Kulübü--Sivil Savunma Kulübü--Taraftarlar Birliği Kulübü--Ticari Gelişim Kulübü--Tiyatro Kulübü--Turizm Kulübü--Türk- İslam Sanatları Kulübü-- Türkiye Araştırmalar Kulübü--Uluslararası İlişkiler Kulübü--Uluslararası Ticaret Kulübü--Uluslararası Öğrenciler Kulübü--Üretim Araştırmaları Kulübü--Yeşilay Kulübü

48 48 / 102 Öğrenci "Bilgi İşlem" şifresi Her öğrenciye, üniversitemize kayıt olurken "Öğrenci Otomasyon Sisteminde" ve elektronik haberleşme sistemlerinde kullanacakları "kullanıcı adı ve şifresi" verilir. Kampüs içerisinde kullanıcı adı ve şifreleri ile bağlanabildikleri kablosuz internet ağları ile bilgisayarlardan, tabletlerden ve cep telefonlarından internete erişebilirler.

49 49 / 102 Ödevler Derse ilişkin yapılacak ödevler her öğretim üyesinin kendisinin hazırladığı ve ilk hafta öğrencilere dağıtılan «Ders Kimliği» belgesi (Dekim - Syllabus) ile belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, dönem içinde hazırlayacakları ödevler ile bir taraftan bilgilerini pekiştirirler ve diğer taraftan sınavlara hazırlanmış olurlar. Dersin ödev politikası için lütfen sizlere ilk hafta içinde dağıtılacak olan Dekim’i inceleyiniz.

50 50 / 102 Vize Sınavı ve Yarıyıl Çalışmaları Her dönem 8. hafta içinde vize sınavları yapılır ve bir hafta sürer. Gerektiğinde Cumartesi günleri de sınav yapılabilir. Vize sınavlarının yapıldığı haftada ders işlenmez. Vize sınavlarına zorunlu nedenler ile giremeyen öğrencilerin mazeret sınavlarına girme hakları vardır. «Yarıyıl çalışmaları» ve «vize sınavının» toplam ağırlığı yönetmeliğe göre en az %40 en çok %60 olabilir. Öğretim üyeleri «yarıyıl çalışmalarına» verecekleri puanı (a) devam durumu, (b) ödevler, (c) portföy dosyaları ve (d) benzeri diğer faktörleri dikkate alarak belirlerler. Öğretim üyeleri «vize sınavının» diğer çalışmalar içindeki ağırlığını serbestçe belirlerler ve öğrencilere yarıyıl başında Dekim formuyla ilan ederler.

51 51 / 102 Final Sınavları Dönem sonunda öğrencilerimiz «devam almaları» halinde final sınavlarına girerler. Final sınavlarında yeterli başarıyı gösteremeyen öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilir. Final sınavının ağırlığı yönetmeliğe göre en az %40 en çok %60 olabilir. Final sınavının mazereti yoktur. Final sınavlarına giremeyenler bütünleme sınavlarında haklarını kullanırlar. 14 haftalık eğitim bittikten sonra öğrencilere çalışmaları için 1 haftalık bir süre tanınır ve final sınavı 16. ve 17. haftalarda yapılır. Final sınavları iki hafta sürer.

52 52 / 102 NİHAİ BAŞARI NOTU Kesin başarı Nihai başarı notu dönem içi başarı notu ile final sınavı başarı notunun toplanmasıyla bulunur. Nihai başarı notu 100 üzerinden hesaplanır. Nihai başarı notunda geçme notu, 100 üzerinden 41,66’dır. Öğretim üyeleri 100’lük sistemden aldıkları notları YÖK’ün belirlemiş olduğu not dönüştürme tablosunu kullanarak Harf nota çevirirler. Buna göre öğrencinin 100 üzerinden en az 41.66 alması gerekir. Öğretim üyeleri 100 üzerinden alınan notları öğrencilere bildirmezler, sadece harf notları ilan ederler. 41,66 puanın harf notu DD’dir. İnternetteki Öğrenci Bilgi Sisteminde öğrenciler sadece harf notları görürler. Öğretim üyeleri nihai başarı için «Bağıl Sistem» (göreceli not) sistemini uygulayabilirler. Şartlı başarı Öğrencinin vize+final sınavı not toplamı 100 üzerinden 30 ile 41,65 arasında kalmışsa bunun harf karşılığı DF’tir. Bu öğrenciler sekizinci sömestir sonunda GNO’dan 2.00 puanını elde edebilirlerse bu derslerden geçmiş sayılırlar. Sekizinci yarıyılın bitiminden sonra GNO’dan 2.00 ortalamasını elde edemeyen öğrenciler seçtikleri derslerden ORTALAMA YÜKSELTME sınavlarına girebilirler.

53 53 / 102 Bütünleme Sınavları Nihai başarı notu F olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Vize+final sınavı not toplamı 100 üzerinden 30 ile 41,65 arasında olan öğrenciler DF alırlar ve dersten «şartlı başarılı» sayılırlar. Bütünleme sınavı bütün yarıyıl konularından yapılır. Bütünleme sınavı değerlendirme notuna ödevler ve vize sınav sonuçları katılmaz. Değerlendirme 100 üzerinden yapılır. Öğrenci eğer en az DD almışsa (41,66) «kesin başarılı»; en az DF almışsa (30,00) «şartlı başarılı» sayılır. Final sınavları ile Bütünleme sınavları arasında 1 hafta boşluk vardır ve sınavlar iki hafta sürer. 19. ve 20. haftalarda bütünleme sınavı yapılır.

54 54 / 102 Not Sistemi ve Dönüştürme Tablosu Öğrencilerimizin almış oldukları dersleri başarı ile geçebilme kriterleri öğretim üyesinin takdirinde olup öğrencilerin belirli bir bilgi birikimine sahip olarak dersleri geçmeleri beklenir. Notlar 100 üzerinden verilir ve YÖK’ün dönüştürme tablosundan yararlanılarak harf sistemine dönüşüm sağlanır. Sonuçlar otomasyon sistemi ile internetten yayınlanır. Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla, kullanılan harfler ve sayısal eşdeğer karşılıkları şöyledir: Harfli Başarı NotuAKTS Başarısı100’lük karşılığıSayısal Eşdeğeri AAMükemmel100.004.00 BAÇok iyi94,163.75 BBİyi88,333.50 CBOrta76,663.00 CCOrta65.002.50 CDGeçer53,332.00 DDKesin başarılı41,661.50 DFŞartlı başarılı30.001.00 FBaşarısız<29,990 IADevamsız ---

55 55 / 102 Bölüm Kontenjanı ve Derslikler Bölümümüzün 2014-2015 akademik yılı öğrenci kontenjanı 30 yurtiçi + 10 yabancı = 40 öğrenciden oluşmaktadır. Bölümümüz öğrencileri, 40 öğrenci kapasiteli ve projeksiyon sistemine sahip dersliklerde eğitim görmektedirler.

56 56 / 102 Öğrenci Danışmanlığı Bölümümüzdeki her öğrencinin akademik gelişimini takip eden bir öğretim üyesi vardır. Öğrenciler 4 yıllık öğrenim süresince aynı danışmanla çalışır. Öğrencilerimiz danışman öğretim üyelerine yüz yüze, e-mail veya telefonla erişebilirler. Danışmanlık Konuları: Ders Seçimi. Kişisel Sorunlar. Çift Anadal ve Yan Dal Seçimi. Bitirme Projesi. Stajlar. Bitirme ödevleri için kaynak bulma.

57 57 / 102 Ders Kitapları ve Derslerin İşleniş Biçimi Her dönem başında ilgili dersin Temel Ders Kitabı ve Yardımcı Kaynakları öğrencilere Ders Kimlik Formu (DEKİM) ile bildirilir. Öğretim üyesi sınıf ortamında tahta ve multimedya ortamlarını kullanarak dersi işler. Ders işlemede: Konferans, Etkileşimli Tartışma, Saha Etüdü, Ev Ödevi Değerlendirme, Sunum Geliştirme Teknikleri, İş Yeri Gezileri, gibi teknikler uygulanır.

58 58 / 102 Ders Kimlik Formları (Dekim – Syllabus) Her dersin "Ders Kimlik Formu (Dekim - Syllabus)" dönem başında ilk hafta yapılan derste öğrencilere dağıtılır. Ayrıca internetten de indirilebilir. Bu formlarda işlenecek konular 14 hafta için verilir. Ayrıca derse ait diğer tüm bilgiler (ders kitabı, diğer kaynaklar, devam koşulları, ofis saatleri, başarı değerlendirme kriterleri) yer alır. Öğrenciler dersin öğrenme çıktılarını ilk hafta dağıtılan Dekim formlarından öğrenebilirler.

59 59 / 102 Stajlar Öğrencilerimiz sekiz dönemlik eğitim öğretim hayatlarında yaz aylarına denk gelecek şekilde iki ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Temel İşletme stajı 50 gün, İleri İşletme Stajı 50 gün olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin alanı ile ilgili işyerlerinde staj yapmaları esastır. Staj yeri bulmada üniversitemizin Kariyer Merkezi öğrencilerimize yardımcı olmaktadır. Öğrenciler bölümün staj komisyonu tarafından onaylanan işletmelerde staj yapabilirler.

60 60 / 102 Kütüphane İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, Sütlüce ve Küçükyalı kampüslerindedir. İki kütüphanede, yaklaşık 50.000 basılı kitap, 85.000 İngilizce ve 7500 Türkçe olmak üzere 92.500 elektronik kitap vardır. 751 süreli yayın bulunmaktadır. 2067 kitap dışı materyal (CD-ROM, DVD, Video-Kaset, Audio- Kaset, Disket) vardır. Kütüphanede bulunan eserler üniversitenin eğitim politikaları çerçevesinde sürekli geliştirilmekte ve zenginleştirilmektedir. Üniversite kütüphanemizden çok sayıda uluslararası veri tabanı ile yüzbinlerce bilimsel makaleye erişim imkanı mevcuttur.

61 61 / 102 Kütüphane Veri Tabanları EBSCO HOST BECKONLİNE EMERALD INSIGHT Euromonitor Passport GMID Hukuk Türk “Hukuk Bilgi Bankası” IEEE/IEE Tam Metin Veritabanı ISI Web of Knowledge Web of Science Ithenticate JSTOR Oxford Economics PsyARTICLES

62 62 / 102 Küçükyalı Kampüsü Kütüphanesi

63 63 / 102 Bilgisayar laboratuvarları

64 64 / 102 Kütüphaneden Ödünç Kitap Alma Barkotlu Öğrenci Kimliği bulunan öğrencilerimiz ile kütüphaneye üye olan diğer kullanıcılar, ödünç verme hizmetinden yararlanırlar. Referans eserleri, süreli yayınlar, gazeteler, basılı olmayan tezler ve CD-ROM, videokaset, disket gibi kaynakların orijinalleri ödünç verilmez. Öğrenciler DVD filmler haricinde her seferinde en fazla 5 kitap ödünç alabilirler ve bu eserleri 15 gün içerisinde teslim ederler. Eserleri teslim ettikten sonra yeni eser alabilirler.

65 65 / 102 Teknik Laboratuvarlar Bölümümüz öğrencilerinin aldıkları teorik eğitiminin yanında bu bilgileri uygulayarak pekiştirecekleri mesleki Bilgisayar laboratuvarlarımız mevcuttur. Bu Laboratuvarlarımızda, Önbüro, Muhasebe, Satın Alma ve Envanter Yönetimi gibi Turizm alan derslerinin otomasyon yazılımlarıyla birlikte çalışmalar yapılmaktadır.

66 66 / 102 Uygulama Restoranı ve Mutfağı Turizm işletmeciliği bölümü yiyecek ve içecek uygulama dersleri için İstanbul Ticaret Odası Cemile Sultan Koru Tesislerinin içinde yer alan Restoran ve Mutfaklardan destek almaktadır. Ayrıntılı bilgi için; www.cemilesultan.com

67 67 / 102

68 68 / 102

69 69 / 102 Öğrenci Bilgisayarları Üniversitemizin herhangi bir bölümünü kazanan öğrencilerimize burs durumu ne olursa olsun ilk senesinde mutlaka bir dizüstü bilgisayar hediye edilmektedir. Bu bilgisayarlarla öğrencilerimiz uygulama çalışmalarını hem okulumuzun laboratuvarlarında hem de okul dışında yapabilmektedirler. Öğrenciden geri alınmayan bu bilgisayarların satılması yasak olup, öğrencinin öğrenim süresince kullanması gerekir.

70 70 / 102 Klinik Eğitim İTO İş Adamlarının Konferansları Üniversitemizin son sınıf öğrencilerine haftada bir gün üç saat süreyle, meslekleri ile ilgili eğitim seminerleri verilmektedir. Ticaret odasına kayıtlı iş adamları tarafından verilen seminerler sayesinde öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili önemli bilgiler edinmektedirler. Bu dersleri izlemek zorunlu olup kredisiz olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca her 10 öğrenciye İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Danışman Koç’u tahsisi edilerek öğrencilerin iş hayatına başarılı bir şekilde uyumları hedeflenmektedir.

71 71 / 102 İntranet ve İnternet Sistemleri Tüm öğrencilerimize okula kayıt olurken verilen şifre doğrultusunda üniversitemizin kampüs alanlarında internet ve intranet erişimini kullanma imkanları vardır. Bu imkanlar doğrultusunda öğrencilerimiz öğretim elemanlarının ders materyallerine veya önerilen sitelere yönlendirilerek kaynaklara ulaşabilmektedir.

72 72 / 102 Web Temelli Memnuniyet Ölçümü ve Başarı Notu Öğrenme Öğrencilerimiz sınavına girdikleri dersin notunu öğrenmek için Nokta Otomasyon Sistemine girdiklerinde o dersin nasıl geçtiği ile ilgili 5 soruluk bir anket sayfası ile karşılaşmaktadırlar. Öğrencilerimiz bu anketi doldurmadan başarı notunu görememektedirler. Bu anket sayesinde o dersin nasıl işlendiği, faydalı olup olmadığı, öğrencilerin o dersten ve dersin öğretim üyesinden memnun olup olmadığı öğrenilmektedir. Söz konusu anket sonuçları daha sonra üniversite yönetimine ve öğretim üyelerine raporlanmaktadır.

73 73 / 102 İş Yazılımları Konaklama sektöründe yoğun olarak kullanılan Opera Programının farklı modülleri, bu konuda uzman hocalarımız tarafından bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Öğrencilere sunulan başlıca yazılımlar şunlardır: Ofis Yazılımları: Word, Excel, PowerPoint ve diğerleri.

74 74 / 102 Serbest İnternet Erişimi Öğrencilerin internete erişebilmeleri için bilgisayar laboratuvarlarımız haftada 1 gün öğrencilerin serbest kullanımına açıktır. Ayrıca okulumuzun kantin bölgelerindeki internet cafelerden her zaman yararlanılabilir.

75 75 / 102 Fotokopi Hizmetleri Öğrencilerimizin, ders notlarını, çeşitli belgeleri ve diğer görsel materyalleri hızlı ve ucuz bir şekilde çoğaltabilmeleri için okul bünyesinde bir fotokopi merkezi vardır. Öğrencilerimiz yasal hakları ihlal etmeden her türlü çoğaltma imkanlarına sahiptirler. Fotokopi ücretleri üniversite yönetimi tarafından belirlenir.

76 76 / 102 Ders Malzemelerine Web’ den Erişim Açık ders malzemeleri bu kaynaklara ihtiyaç duyan herkes ile paylaşıldığı bir ortamdır. Alanındaki gelişmeleri takip etmek isteyen kişiler bilgilerini tazeleme ihtiyacı duyan mezunlar, bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler ve herhangi bir konuda bilgi edinmek isteyen insanlar bu sistemin doğal kullanıcılarıdır. Açık ders malzemeleri temelde konu başlıkları, ders izlencesi ve ders notlarından oluşur.

77 77 / 102 Mail Adresleri Öğrencilerimize; fakülte ve bölümleri hakkında bilgi alabilmeleri, dersleri hakkındaki sorularına cevap bulabilmeleri, aldıkları notları görebilmeleri, danışman hocaları ve ders hocalarıyla bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için mail adresleri ve şifreler verilmektedir.

78 78 / 102 Web Grupları Mevcut öğrencilerimizle eski öğrencilerimizin kaynaştıkları, dostluklarını pekiştirdikleri ve kendi mesleklerinden yeni insanlarla tanışıp onlarla bilgi alışverişinde bulunabildikleri web grupları vardır. Her sınıf kendi web grubunu oluşturmakta ve öğrenciler kendi yetkilerinde bu web gruplarını yönetmektedirler. Web grubunuzu sınıf temsilcisinden öğrenebilirsiniz veya kurulmamışsa kurulmasına öncülük edebilirsiniz.

79 79 / 102 Bölümün Web Sayfaları Bölümümüzün, öğrencilerin ya da herhangi bir kişinin erişebileceği, bölüm hakkında bilgi veren, bölüm adına veri toplayıp broşür ve formlar gönderebilen web sayfası bulunmaktadır. Web sayfamıza Üniversitemizin ana sayfasından Akademik + Fakülteler bağlantısı ile ulaşabiliriz.

80 80 / 102 Bilimsel Etkinlikler Başlıca bilimsel etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir: Kongreler, sempozyumlar. Paneller, seminerler. Sertifika yönlendirmeleri. Üniversitede yapılacak olan bilimsel faaliyetlerin artırılması, niteliğinin yükseltilmesi ve bilimsel faaliyet sonuçlarının ulusal ve uluslararası yayınlara dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yaparak bilimsel üretimin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla her yarıyılda en az bir toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmektedir.

81 81 / 102 Protokoller ve İşbirlikleri Bölümümüz yurt içinden ve yurt dışından değişik kurum ve şirketler ile protokoller imzalayarak onlarla işbirliği yapmayı arzu etmektedir. Bu konudaki girişimlerimiz devam etmektedir.

82 82 / 102 Üniversitemizin Başarıları Spor Erkek Futbol Takımımız, 2. Lig C Grubu Erkek Basketbol Takımımız 2. Lig üçüncülük Bayan Basketbol Takımımız 1. Lig üçüncülük Pentatlon: Kuzey Ülkeleri Bölgesel Hava Pentatlon Şampiyonası (Finlandiya) İletişim - Ekonomi AB Yolunda Genç İletişimciler Ödülü Üçüncü Ulusal Yeşil Kamera Kısa Film Türkiye Genç Ekonomi Başarı Ödülü

83 83 / 102 Okul Yemekhanemiz 180 m2 Alanda kurulu ve 120 kişi kapasitelidir.

84 84 / 102 Okul Kantinimiz 340 m2 Alanda kurulu ve 130 kişi kapasitelidir.

85 85 / 102 Servis - Ulaşım Üniversitemizde öğrenci servisleri ücretsizdir. Küçükyalı ile Diğer Yerleşkeler Arası Ulaşım aşağıdaki saatler arasında gerçekleştirilmektedir: Sabah Üsküdar’dan 08:15 08:30 09:15 saatlerinde. Akşam Küçükyalı’dan 16:10 18:10 saatlerinde hareket etmektedir.

86 86 / 102 GÜVENLİK BİRİMİ Güvenlik görevlileri üniversitemizde 3 vardiya 8 saat çalışmaktadırlar. Güvenlik görevlileri giriş noktasında bulunurlar ve giriş çıkışlarla ilgili her türlü kontrolü yaparlar. Öğrenci ve misafir girişleri ile ilgilenirler. Güvenlik görevlileri yangın, deprem, panik gibi durumlarda bina içinde öğrencilerin ve personelin dışarı tahliye edilmelerine yardımcı olurlar.

87 87 / 102 Bölümlerimiz ve Öğrenci Sayıları Bölümler (2013-2014) Toplam Öğrenci %100 Burslu Öğrenci %50 Burslu Öğrenci %25 Burslu Öğrenci Ücretli Öğrenci Uluslararası Lojistik 164336 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 144235 Basım Yayın Üretim Teknolojileri 33--- Turizm İşletmeciliği 15529182088 Toplam 18840232699 (%53)

88 88 / 102 Üniversitemiz ve İTO Yayınları Dergiler: Üniversitemizin yayımladığı dergiler: a)Sosyal Bilimler Dergisi. b)Fen Bilimleri Dergisi. Üniversitemiz hakemli dergileri her akademik yılın bahar ve güz dönemlerinde en az iki sayı yayımlanır. Dergiler elektronik ortamda da ilgilenenlerin bilgisine sunulur. Kitaplar: Üniversitenin yayımladığı kitaplar İstanbul Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir. İTO Yayınları: Öğrencilerimiz üniversitemiz yayınlarına olduğu kadar İTO yayınlarına da erişim imkanına sahiptirler.

89 89 / 102 Mezunlar Derneği Üniversitemiz Mezunlar Derneği, 2014 yılında kurulmuş olup faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemiz öğrencileri mezuniyetlerini takiben kayıt altına alınarak izlenmekte ve iş yaşamları boyunca irtibat halinde olunmaktadır. Mezunlarımız iş yaşamları süresince de üniversitemizden, seminerler, sürekli eğitim merkezi ve yüksek lisans programları kapsamında destek alabilmektedirler.

90 90 / 102 Küçükyalı Yerleşkesi

91 91 / 102 Küçükyalı Yerleşkesi

92 92 / 102 Küçükyalı Yerleşkesi

93 93 / 102 Ulaşım - İletişim Adres: Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, 34840 Küçükyalı, İstanbul Telefon : 444 0 413 / Dekanlık: 3111 Metro ulaşımı: M4 Metro Kadıköy – Kartal Hattı Küçükyalı Metro Durağına 10 dakika yürüme uzaklığında Belediye otobüsü ile ulaşım: İETT Otobüs ile E5 üzerinde Küçükyalı Kavşağı, Kadir Has Lisesi Durağı. Duraktan 3 dakika yürüme uzaklığında. Yapı: Ek Bina, A Blok, dördüncü kat.

94 94 / 102 İlginize Teşekkür Ederiz.


"1 / 102 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları