Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR ÖRNEK “Süratte devamlılık” veya” Anaerobik kapasite” olarak tanımladığımız 10 saniyeden fazla süren, maksimal zorlanmayı gerektiren(Futbolda ikili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR ÖRNEK “Süratte devamlılık” veya” Anaerobik kapasite” olarak tanımladığımız 10 saniyeden fazla süren, maksimal zorlanmayı gerektiren(Futbolda ikili."— Sunum transkripti:

1 BİR ÖRNEK “Süratte devamlılık” veya” Anaerobik kapasite” olarak tanımladığımız 10 saniyeden fazla süren, maksimal zorlanmayı gerektiren(Futbolda ikili mücadele olabilir) aktivitelerde, kaslarda enerjinin oluşmasını sağlayan fizyolojik mekanizma 15.5 yaşta büyükler seviyesine çıkar. (Bu gelişmedir) Oyuncu akranlarından boy ve kilo olarak büyükte (Bu büyümedir) olsa gelişmesini tamamlamadığı için (Kaslarındaki enzimlerin etkinliği ve miktarı yeterli düzeyde olmadığı için),fizyolojik olarak büyükler düzeyinde performans verebilmesi için “Süratte devamlılık” özelliğinin yetişkinler düzeyine ulaşabildiği yaşları beklemek zorundadır.

2 6-12,14 YAŞ ÇOCUKLUK Kas kuvveti, koordinasyon ve dayanıklılık giderek artış göstererek daha karmaşık ve zor hareketleri yapabilme yeteneklerinde artma olur. Başarının derecesi kalıtımsal (Genetik) etki, ilgi ve elverişli bir ortam (iyi eğitici ve olanaklar) yaratılmasıyla yakından ilişkilidir.

3 Temel beceriler sınırlıdır; denge becerileri sınırlıdır
Bebeklik (0-2 yaş) Erken çocukluk (3-5 yaş) Çocukluk (6-9 yaş) Geç çocukluk (10-12 yaş) MOTOR BECERİLER Beceriler öncelikle refleksler şeklindedir; vücudun duruşu görsel uyarılara bağlıdır. Temel beceriler sınırlıdır; denge becerileri sınırlıdır Temel beceriler gelişmiştir; yeni-geçici beceriler başlar; denge kontrolü otomatik hale gelir. Geçici (yeni)beceriler geliştirir; denge kontrolü ergenlikte azalır ÖĞRENME BECERİLERİ Egzersizlere cevap çok azdır; egzersizin yararları uzun süreli değildir. Dikkat süreleri kısadır; dikkatini toplayamazlar; egzersize cevapları sınırlıdır. Dikkat süreleri sınırlıdır; dikkatlerini toplayamazlar; işbirliği gelişmiştir. Dikkat seçicidir; hafızalarını kullanabilirler. SPORA KATILMADA ÖNERİLER Yüzme ve egzersiz gruplarının avantajları saptanamamıştır. Serbestçe oynamaları ve güvenlikleri sağlanmalıdır. Çevrede yapılandırılmamış oyunlar. Yarışmadan kaçınılmalı; Duysal ve gösterme olarak sınırlı (az) öneriler getirmelidir. Hoşlanarak oynamaları için yönlendirilmelidir. Yarışmayı az tutmalı; sporun kuralları konusunda esnek olunmalı; temel beceriler amaçlanmalı; öğretim kısa süreli olmalı. Yarışma az olmalı; temel ve geçici (yeni) becerilere önem verilmeli; pubertede sporların yoğunluğu azaltılmalıdır. GÖRME Uzağı görür. Uzağı görür; göz hareketleri tam gelişmemiştir; cisimlerin hareketlerinin, yönünün ve hızın izlenmesi zordur. Cisimlerin hareketlerinin yönünün ve hızın izlenmesi gelişmiştir fakat hala tam değildir. Yetişkinlerle aynı düzeydedir. ÖNERİLEN AKTİVİTELER Serbest oyun Yürüme, koşma, yüzme, takla atmak, atmak (fırlatma), yakalamak. Yüzme, koşma, jimnastik, futbol ve basebol’a giriş (başlangıç düzeyinde) Amerikan futbolu, basketbol, güreş ve diğer kontak sporlara giriş düzeyinde.

4 TABLONUN AÇIKLAMASI Tabloda belirtildiği gibi; yaş ilerledikçe motor beceriler(Kuvvet ,sürat,dayanıklılık),öğrenme becerileri ve görmedeki gelişmeler 6-9 yaşta futboldaki eğitimin oyunsal formda olması ve temel becerilerin(Futbolda pas verme,topa vurma,top sürme vs gibi) öğrenilmesine odaklanılmasını gerektirdiği, 9-12 yaşta ise dikkatin gelişmesi,hafızalarını kullanabilmeleri, cisimlerin hareket yönü ve hızının yetişkinler düzeyinde izlenebilir duruma gelinmesiyle de çocuklar futbol tekniğini öğrenmede(Temel ve karmaşık- yeni teknikler) en verimli ve uygun oldukları(Spor bilimcilerin altın çağ dedikleri)döneme girmektedirler.

5 KOORDİNATİF ÖZELLİKLER
6-12 yaş arası ritim,denge,reaksiyon zamanı,hareketlere uyum,hareketleri birbirine bağlama,hareketleri yönlendirme, yön bulma, öncelleme,top hissi,mekan algılama vs. gibi koordinatif yeteneklerin (Futbolda çok önemli olan) en iyi geliştirildiği dönem kabul edilmektedir.Çünkü bu yaşlardaki büyüme ve gelişme orantılı şekilde oluşur(Boy ve kilodaki artışlar). Bu nedenle bu dönemde çocukların yalnızca futbol değil yüzme,atletizm ve jimnastik vs gibi diğer sporlara da cesaretlendirilmelerinde yarar vardır. 8-9 yaşta hız koordinasyonu,11-12 yaşta duysal ve görsel reaksiyon zamanı, ritmik kapasite tam olarak gelişmektedir. Bu yaş gurubu ve ergenliğin erken kısmı(10-13 yaş) çocuğun esneklik çalışmalarından en fayda göreceği dönemlerdir. Bu yaşlarda antrenmanlardaki ilke;esneklik, güç,dayanıklılık, hız,kuvvet ve koordinatif özelliklerin tümünü içeren çok geniş çeşitlilikteki fonksiyonların antrenmanı ile(Oyunsal formda ve çoğunlukla topla birlikte),sistemler ve bütün organların uyarılmasıdır.

6 MOTOR ÖĞRENME 9-12 yaş çocukların futbolun tekniğini kusursuz bir şekilde öğrenmeleri gereken dönem olmaktadır.Bunun nedeni öğrenilen teknik hareketler çok tekrarlar sonucu beceri haline geldiğinde beynin premotor alanındaki sinir hücrelerinde(Son ileri sürülen sava göre) bir teyp kaydı gibi saklanmaktadır. Gerektiğinde bu kayda göre gerekli kas gurupları koordine ve çok hızlı bir şekilde teknik hareketin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadırlar. Yanlış öğrenilen teknik bir hareketin sonradan düzeltilmesi bu nedenle güç olmaktadır. Yanlış bazı teknik özelliklere sahip fakat yetenekli sporcular,ısrarlı ve uzun süreli çalışmalarla tekniklerinde düzelmeler sağlayabilmektedirler.

7 6-12 YAŞ ÇOCUKLARIN FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kalp hacmi küçüktür: Kaslara daha az kan gönderebilirler. Kanda oksijeni taşıyan hemoglobin maddesi düşüktür: Kaslara daha az oksijen taşınabilir. Vücut ısısını düzenleme fonksiyonları yetersizdir. Koşu ekonomileri düşüktür :Yetişkinlerle ayni hızda koşarken daha fazla enerjiye(Yani daha fazla oksijen kulanımına) ihtiyaç duyarlar. Mutlak aerobik enerji üretimleri düşüktür(Oksijenle enerji oluşturma):Vücut hareketleri için gerekli olan enerjinin düşük şiddette eforlarda büyük kısmı kas hücresinde yağ asitleri ve glikozun oksijenle yanmasıyla elde edilen ATP(Adenosintrifosfat)’ın parçalanmasıyla sağlanır.Bir dakikada bir kişi maksimal efor yaparken ne kadar çok oksijen kullanabilirse AEROBİK gücüde o kadar yüksektir.Bu sonraki slaytta gösterildiği gibi ölçülebilir. Nisbi aerobik enerji oluşumu yüksektir:Futbol oynarken sporcu kendi kilosunu taşıdığı için spocuları birbiri ile kıyaslarken mutlak değerin spocunun kilosuna bölünerek değerlendirilmesi gerekir. Anaerobik enerji üretimi düşüktür(Oksijensiz enerji oluşturma):Yüksek hızlarda ve patlayıcı güç gerektiren eforlardaki enerji kas hücresinde depo edilen ATP ve CP(Kreatin fosfat) maddelerinden sağlanır.İlk 3 saniyesinde ATP geri kalan 4-10 saniyesinde CP gerekli enerjiyi sağlarlar.10 saniyeden sonra ise glikozun oksijensiz olarak parçalanmasıyla gerekli ATP molekülleri oluşturulur.Bu parçalanmada 2-3 ATP molekülü yanında LAKTİK ASİT oluşur.Bu yolla elde edilen enerji dakika gerekli enerjiyi sağlar. sports.ankara.edu.tr/~koz/egz-fizII/egz-fiz2.1.ppt :Vücudun enerji kaynakları hakkında daha fazla bilgi için Web sitesi .

8 AEROBİK GÜCÜN ÖLÇÜMÜ Önceki slaytta görüldüğü gibi yürüyen koşu bandında hız kademeli olarak arttırılarak sporcunun maksimal koşabildiği düzeye(Kriterlerden biri maksimal kalp atımına ulaşmadır:220-yaş maksimal kalp atımı kabul edilir) kadar çıkılır.Sporcu maksimal yüklenmedeyken yüzüne bağlı maskenin yardımıyla % 20.9 oranında oksijen içeren havayı alır.Bu havadan o hız için gerekli olan ve kullanabildiği kadar oksijeni kaslarında enerjiye dönüştürür,geri kalan kullanamadığı oksijeni ise maskeye bağlı hortum aracılığıyla oksijen ve karbondioksit analizörüne gönderir.Kullanılmayan oksijen örneğin % 5 ise ,%15.9 oksijen kulanımını alet hesaplayarak, en az bir dakika süreyle yapılan maksimal egzersizdeki mutlak(Total) oksijen kullanımını(AEROBİK GÜÇ) gösterir.Bu değeri sporcunun kilosuna böldüğünüzde nisbi(Kilo başına) oksijen kullanımını bulursunuz. Sporcuları birbiriyle karşılaştırmak gerektiğinde nisbi değer daha önemli ve geçerli olmaktadır.Bu ölçüm büyüklerin aerobik performansını ölçmede dünyada fikir birliğine varılmış bir yöntemdir. Çocukların fizyolojik özelliklerini yazdığımız slaytta nisbi(Göreceli-Kilo başına) maksimal oksijen kullanımının büyüklerden fazla olabileceğini belirtmiştik.Bu özellik uygun ortam sağlandığında çocuğun antrenman süresi konusunda sınırlama getirmeye gerek olmamasının fizyolojik nedenidir. Bu ölçümler çocuk ve gençlerde daha çok araştırma ve genetik olarak bulundukları temel düzeyi(Aerobik olarak) saptamak amacıyla kullanılabilmektedir.Çocuk ve gençler bu kapasitelerinin gerçek düzeyine ancak yaşlardan sonra erişebilmektedirler.

9 AEROBİK VE ANAEROBİK ENERJİ KAYNAKLARI
Aerobik Gücün antrenmanı: Bir önceki slaytta tarifini yaptığımız bu güç çocuk ve ergenlerde yetişkinlerden mutlak değer olarak düşüktür.Kilo başına değer olarak ise daha yüksek olabilmektedir. Yetişkinlerde bu gücü arttırmak için uygulanan 1-3 dakikalık maksimal koşular çocuk ve gencin fizyolojik özellikleriyle uyuşmamaktadır. Aerobik Kapasitenin antrenmanı: Yetişkinlerde(Futbolda) dakika sürelerde koşabilecekleri en yüksek orta şiddette tempoyla toplam dakika olarak uygulanan çalışmalarda çocuk ve gençler için fizyolojik olarak uygun değillerdir.Gençlerde 13 yaştan itibaren kademeli olarak düşük mesafe ve sürelerde uygulanır.Büyükler düzeyine 16 yaşta çıkılır. Anaerobik Gücün antrenmanı: İlk 10 saniyelik sürede uygulanacak çok şiddetli ve patlayıcı eforlarla antren edilen bu özellik çocuk ve gençlerde büyüklerden düşük olmasına rağmen vücut büyüklükleriyle oranlandığında antrene edilebilmektedir. Anaerobik Kapasitenin antrenmanı: 10 saniyeden fazla süren çok şiddetli eforlardaki , glikozun oksijensiz yakılmasıyla elde edilen enerjiyi kullanan bu yol ancak 15,5-16 yaş civarında büyükler düzeyine çıkmaktadır.10 saniyeden,2,5 -3 dakikaya kadar yapılan maksimal eforlardaki enerjinin çoğunu karşılayan ve büyüklerde bu sürelerde antrene edilen bu yolun antrenmanları da çocuk ve gençler için uygun değildir. Görüldüğü gibi büyüklerin antrenmanlarının temelini oluşturan ve vücutta enerjinin oluşma mekanizmalarının verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar çocuk ve gençlerin fizyolojisi ve psikolojisi için uygun değildir. ÇOCUKLAR BÜYÜKLERİN KOPYASI DEĞİLDİR. WEB sitesinde eğitim kısmında “FUTBOLUN FİZYOLOJİSİ” notlarında daha geniş bilgi bulabilirsiniz

10 ÇOCUKLARIN FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ANTRENMAN
Kalp hacmi küçüklüğü,hemoglobin miktarı ve koşu ekonomisi düşüklüğü nedenleriyle çocukların uzun süreli aerobik(Orta ve düşük şiddette dayanıklılık çalışmaları) koşular yapmaları hem fizyolojik hem de psikolojik(Oyun çocuğu) olarak sakıncalı ve gereksizdir(Aerobik kapasite antrenmanı). Önceki slaytta da belirtildiği gibi çocuklar ve gençlerin bir dakika ve üzerinde maksimal koşular için fizyolojik özellikleri gelişmediği için Aerobik güç antrenmanlarıda yapmalarının yararı değil zararı olabilecektir. Çocuklar 10 saniyeyi geçen maksimal eforları da tam olarak yapamazlar çünkü kaslarda Glikozun oksijensiz parçalanmasını sağlayan sistem gelişmemiştir(Anaerobik kapasite antrenmanı). 10 saniyeye kadar olan patlayıcı eforlarda kullanılan ATP ve CP depoları yetişkinler düzeyinde olmasa da kendi vücut büyüklükleri oranında yeterlidir ve bu yoldan gerekli enerjiyi oluşturabilirler.Çocuk ve gençlerde bu tür aktiviteler en fazla saniye sürmelidir.İlk 10 saniyede oluşturdukları patlayıcı gücün etkisinden tam yararlanabilmeleri için bu sürenin biraz üzerine çıkılmalıdır(Anaerobik güç antrenmanı). Isı düzenleme fonksiyonlarının yetersizliği nedeniyle bu yaş çocuklarının, yüksek veya çok düşük ısıdaki ortamlarda spor yapmaları zararlı olabilecektir.Çocukların çalışmaları için günün uygun saatleri ve uygun giysiler seçilmelidir.

11 ERGENLİK DÖNEMİ Çocukluk döneminde uyumlu(Orantılı) bir büyüme ve gelişme görülürken,ergenlik döneminde cinsiyet hormonlarının etkisiyle yapısal ve fonksiyonel olarak orantısız (Uyumlu olmayan) bir büyüme ve gelişme dönemine girilir.3 döneme ayırdığımız ergenlikte en hızlı büyüme ve gelişme yaş arasındaki “Orta dönemde” olmaktadır. Diğer iki dönem olan “ Erken dönem(10-13 yaş)” ve “Geç dönem(17-20 yaş)” ergenlikte büyüme ve gelişme daha az olarak görülmektedir.Kız çocuklarında ergenlik belirtilerinin görülmesi bazen 8 yaşa kadar,erkeklerde ise 9,5 yaşa kadar inebilmektedir Kızların en fazla uzadıkları yaş 12’dir ve bu yaştan 4-10 ay sonra kiloları daha çok yağ dokusu olarak artış gösterir,kuvvette azalma saptanır. Erkeklerinse en fazla uzadıkları yaş 13,5’dur ve 3-5 ay sonra kas dokusu artarak kilo alırlar.Dayanıklılık ve kas kuvvetindeki artış erkeklerde en fazla uzama gösterdikleri yaştan(Genellikle 13,5 yaş) 1,5 yıl önce başlar 6-12 ay sonra en yüksek değerine erişir.Hız ve esneklikteki artış en fazla uzama döneminden önce olmaktadır.

12 ERGENLİKTE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLER
Kalp büyüklüğü artar. Kandaki hemoglobin ve alyuvar sayısı artar:Kızlarda ergenlik sırasında bu artma durur,erkeklerde devam eder. Koşu ekonomisi ergenlik boyunca artar. Isı düzenleme sistemi gelişir. Büyümedeki orantısızlıklardan dolayı koordinasyonda (Ritim,denge,reaksiyon vs.) ve teknikte geçici bozulmalar görülebilir.

13 GENÇLERİN FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ANTRENMAN(1)
Bu dönemde kızlarda 12 yaş,erkeklerde 13 yaşından başlayarak yapısal ve fizyolojik gelişmelere koşut olarak, her yıl artarak devam edecek, planlı bir şekilde kuvvet,dayanıklılık ve sürati geliştirmeye yönelik fiziksel yüklenmelere başlanmalıdır. Bu yüklenmeler planlanırken gençlerin yetişkin olduklarında ulaşmalarını istediğimiz kuvvet,dayanıklılık,sürat gibi motorsal özelliklerin futbola özgü değerlerinin ve hedeflerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Örneğin dayanıklılıkla ilgili hedef koşu mesafeniz 8 km’ ise 13 yaşta 2 km ile başlayıp her sene 2 km ilaveyle 16 yaşta ergenliğin sonunda 8 km hedefine ulaşabilirsiniz.

14 ANTRENMAN(2) Bu dönemde futbol eğitiminin odak noktasını; 9-12 yaşta öğrenilen teknik özelliklerin pekiştirildiği,büyüme ve gelişmeyle birlikte teknik özelliklerin taktik çalışmalarda çok iyi düzeyde(Kademeli olarak artan oyuncu sayılarında 1:1,2:2 3:3,4:4, 5:5 vs) uygulanmasını sağlayan çalışmalar almalıdır. Taktik çalışmalarda beynin yapısal ve fizyolojik gelişiminin 20’li yaşlara kadar devam ettiği de hesaba katılmalıdır. Çok karmaşık ve oyuncu sayısının fazla olduğu taktik çalışmalara kademeli olarak geçilmelidir.Yetişkinliğe geçiş dönemini yaşayan gence bu dönemde aile,okul,kulüp ve antrenörü ne olursa olsun destek olmalı,onu sevmeli,sevgisini göstermeli ve genci yererek değil daima överek motive edeceğinin farkında olmalıdır.Genç kendine değer verildiğini, sevildiğini,korunduğunu ve güven duyulduğunu hissetmelidir. Ergenlikteki hızlı büyümenin neden olduğu performanstaki gerilemeler olağan karşılanmalı,bunların geçici olduğu genç tarafından da bilinmelidir.

15 ERKEN VE GEÇ GELİŞENLER
Biyolojik yaş bazen takvim yaşıyla uyum göstermeyebilir.İskelet gelişimi biyolojik yaşın veya gelişmenin en iyi göstergesi kabul edilir. Daha fazla gelişen çocuğun diğerinden daha az kıkırdak daha fazla kemik dokusuna sahip olacağı gerçeğine dayanır. Takvim yaşı 11 olan bir çocuğun kemik yaşı 13’ise gelişme olarak 2 yıl önde kabul edilir. Tersi olarak takvim yaşı 13 olan bir çocuğun kemik yaşı 11’ise gelişmesinde 2 yıl gecikme olduğu kabul edilir. İskelet yaşına göre normal gelişmelerinden bir yıldan fazla sapma gösterenler erken ve geç gelişenler olarak kabul edilirler.

16 ERKEN GELİŞENLER Ergenlikteki bütün yaşlarda daha ağır ve daha uzundurlar, Daha geniş kalçalı, daha dar göğüslü, Daha çok yağ ve kas dokusuna sahiptirler. Erkeklerde yetişkinliğe ulaşıldığında bu farklar ortadan kalkar. Kızlarda erken gelişenlerde artmış yağ dokusu yetişkinlikte de devam eder.

17 GEÇ GELİŞENLER Ergenlik boyunca daha kısa ve daha hafiftirler. Daha uzun bacaklı ve kısa gövdelidirler. Boy kilo oranları daha yüksektir. Daha az yağ ve kas dokusuna sahiptirler. Kızlarda geç gelişenler daha az yağ dokusuna sahiptirler. Bu fark yetişkinlikte de devam eder.

18 ERKEN GELİŞMENİN YAPISAL,FİZYOLOJİK VE PERFORMANSA OLAN ETKİSİ
Erken gelişen gençlerin boy ve kiloları, motor özellikleri (Dayanıklılık,kuvvet,sürat) daha iyi düzeyde olduğu için, üst yaş guruplarıyla çalıştırıldıklarında(Örneğin 13 yaşındaki erken gelişen bir çocuğun 14,15 yaş guruplarıyla antrenman yapması) futboldaki teknik ve taktik gelişimleri de hızlanabilmektedir. Böylece yaşa geldiklerinde geç gelişenlere göre daha uzun süre, rekabet edebilecekleri yaş guruplarıyla çalıştıkları ve müsabakalar yaptıkları için daha fazla aşama yaparak, A takım için daha iyi birer aday olabilmektedirler.(Beşiktaştaki Batuhan gibi) Erken gelişen kızlarda bu dönemde artmış yağ dokusu performansı olumsuz etkileyebilir.Genç kızın antrenmanlara devam ederken yağ oranı da takip edilmeli,gerekiyorsa diyeti ayarlanmalıdır. Erkeklerin aksine geç gelişen kızlar daha az yağ dokusuna sahip oldukları gibi,erken gelişenlerden daha kuvvetlidirler.Erkeklerin tersine erken gelişen kızların kuvvet antrenmanlarına da özel olarak eğilmek gerekmektedir.

19 İSKELET GELİŞİMİNİN SAPTANMASI
Ülkemizde bazen farkında olmadan, bazen bilerek yaşı büyük olan fakat nüfusunda daha küçük görünen oyuncularla karşılaşılabiliyor. Bu durumda hastanelerin Adli Tıp kurumları iskelet röntgenleri yoluyla gerçek yaş saptamaları yapabilmektedirler.Eğer gencin büyük göstermesinin nedeni erken gelişme değilse,bu yolla gencin gerçek yaşının ne olduğu saptanabilmektedir. Bu tür gençler daha çok doğu illerimizden çıkmaktadır. Aileler çocuklarının nüfusunu birkaç sene sonra çıkarmakta veya kardeşlerinin nüfusunu kullanmaktadırlar. Bu durumda genç kendinden çok küçüklerle çalıştığı ve kolayca başarılı olduğu için,teknik ve taktik gelişmesi olumsuz yönde etkilenebilmektedir.

20 ÇOCUK VE GENÇLERİN YETİŞKİN BOY VE KİLOLARINI ÖNCEDEN SAPTAMAK
Eğitime aldığınız çocuk ve gençlerin bulundukları yaştaki boy ve kilolarından, yetişkinlikteki boy ve kilolarını çok yakın değerlerde saptayabilmek için “Türk Çocukları Standart Büyüme Eğrilerini” kullanabilirsiniz. Çocuk veya gencin ilerde oynayabileceği pozisyon hakkında karar vermenizde ve çalışmaları buna göre yönlendirmenizde bu fiziksel gelişimin önceden bilinmesi yararlı olabilecektir. csh.dergisi.org/text.php3?id=279: Bu eğrileri bulabileceğiniz Web adresi.

21 MOTORSAL TESTLER(1) Dayanıklılık(12 dk koşu),sürat(50 m.),patlayıcı kuvvet (Durarak dik ve uzun atlama),kol kuvveti(sağlık topu fırlatma), hız-koordinasyon (Mekik koşu-5x10 m) gibi temel motorsal özellikleri ölçen testler çocuklar ve gençler arasındaki farkları ve yatkınlıkları ortaya koyarlar. Atletizm,jimnastik,yüzme gibi sporlarda yetenek seçiminde çok önemli olan bu testler, futbolda yetenek seçiminde ise daha çok bakılan futbola yatkınlık özelliği yanında, çocuk ve gencin fizyolojik özelliklerini de ortaya çıkarmış olur.Kendi yaş gurubuna göre kendi akranları içersinde çok iyi durumda olan(Örneğin dayanıklılık,sürat vs) veya olmayan(Daha önce saptanmış normlara göre) çocuk ve gençlerin çalışmaları birbirinden farklı planlanabilecektir. Daha önce değişik nedenlerle fazla futbol oynama şansı bulamamış ve topla uyumu yeterli olmayan,fakat ölçerek saptadığınız motorsal özellikleri çok iyi olan çocuk veya gençleri futbola kazandırmak adına onların eğitimlerinde özel düzenlemeler (Örneğin diğerlerinden daha fazla ve farklı teknik çalışmalar gibi) yapılabilir.

22 MOTORSAL TESTLER(2) Sporda gelişmiş ülkelerde önceki slaytta söz ettiğimiz(Ve diğer) motorsal testlerin her yaş gurubu için(o yaşta binlerce çocuğu ölçerek saptadıkları) iyi,ortalama, kötü diye sınıflayabileceğiniz değerleri gösteren “Normları” vardır. Siz kendiniz test yaptığınızda bulduğunuz sonuçları bu normlara göre değerlendirebilirsiniz. Bu normlar her ülkenin kendi şartlarına göre (Coğrafi,genetik,beslenme vs) farklılıklar gösterebilir.Ülkemizde bu konuda çok sistemli bir yaklaşım olmamıştır. Çocuk ve gençlerle çalışan antrenörler bu tür ölçümleri hem yeni seçilenlerde hem de seçilmiş guruplarda uygularlarsa bir süre sonra kendi normlarını oluşturabilirler.Bu yetişen çocuklar ilerde uluslar arası müsabakalara da çıkacakları için ,testlerle elde edilen sonuçlar, sporda gelişmiş iyi saptanmış normlara sahip dış ülkelerin normlarına göre de değerlendirilebilir.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87


"BİR ÖRNEK “Süratte devamlılık” veya” Anaerobik kapasite” olarak tanımladığımız 10 saniyeden fazla süren, maksimal zorlanmayı gerektiren(Futbolda ikili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları