Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mardin Eğitim Müfettişleri Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mardin Eğitim Müfettişleri Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Mardin Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ FERHAT ÇELİK EĞİTİM MÜFETTİŞİ

2 DEVLET MALI Devletin sahip olduğu her çeşit taşınır ve taşınmaz varlıklardır.

3 DEVLET MALINI KORUMA İLKELERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarında; Çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, Hayata geçirilecek projeler planlı olmalı, iş takvimi belirlenmeli, Yapacakları hizmetleri daha ekonomik, daha mükemmel nasıl yapmalı? Bunu araştırmalı.

4 DEVLET MALINI KORUMA İLKELERİ
Tasarruf tedbirleri konusunda personele Hizmetiçi Eğitim yapılmalı Yöneticiler hizmetleri aksatmadan tasarruf sağlamayı ön planda tutmalı, Çeşitli malzeme araç-gereç ve hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami gayret göstermeli.

5 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uygulama yapılmalı, Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmek, Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak,

6 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, Yakıt, su ve elektrik kullanımında israfı önleyici her türlü tedbiri almak, bakımını yapmak, Tüketim Malzemelerinin (yakıt,ilaç, yedek parça) depolanması, dağıtım ve nakilleri esnasında bozulmalarını önleyecek tedbirleri almak,

7 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Alınan tasarruf tedbirleri ve uygulama sonuçlarına ait raporları değerlendirmek, Yıllık olarak hazırlanacak çalışma programlarında tasarruf tedbirlerine yer vermek ve ayrı tasarruf tedbirleri programları hazırlatmak ve uygulatmak, Personele HİE yapmak.

8 ÇALIŞAN PERSONELİN SORUMLULUKLARI
Kendilerine verilen görevleri tasarruf ilkelerine uygun şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak, Her çeşit araç-gereci iyi muhafaza etmek, bakımını yapmak, Sarf malzemelerinin kullanımında tasarruflu hareket etmek,

9 GENEL TASARRUF TEDBİRLERİ
Tedarik ve depolama işlemlerinde uygulanacak tedbirler, Elektrik kullanımında, Su kullanımında Ulaştırma hizmetlerinde, Sıvı ve katı yakıt sarfı esnasında.

10 TEDARİK VE DEPOLAMA İŞLERİNDE TAS. TEDBİRLERİ
İhtiyaca göre malzeme alınmalı, depoda ölü stok olarak bekletilmemeli, Malzemelerin iklim şartlarına uygun olmasına dikkat edilmeli, Piyasada fiyat araştırması yapılmalı, Demirbaş malzeme kontrollü olarak dağıtılmalıdır.

11 TEDARİK VE DEPOLAMA İŞLERİNDE TAS. TEDBİRLERİ
Yedek parça stoklarının sayım ve kontrolleri her yıl yapılmalı, en geç bir ay içinde merkeze bildirilmeli, Malzemeler ihtiyaç duyulan yerlere usulüne uygun ve zimmetli olarak dağıtılmalıdır. Depolama için seçilecek yerler depolama tekniğine uygun olmalı.

12 TEDARİK VE DEPOLAMA İŞLERİNDE TAS. TEDBİRLERİ
Stok kontrol sistemi tesis edilmeli, Makine ve araçlar, yapımı yıllık olarak plan ve projeli hizmetlerde kullanılmalı, Makine ve araçlarda meydana gelen kazalar tutanağa geçirilir. Gerekli olan kanuni işlem yapılır. Her çeşit araç-gereci kullanacak elemanlar HİE’den geçirilmeli.

13 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Gereksiz yere kuruluş tanıtma levhaları elektrikle aydınlatmalı olarak yapılmamalı. Tesisatta topraklama hattı bulundurulmalı, Elektrikli malzemelere ıslak şeyle dokunulmamalı, üzerine ıslak malzeme konulmamalı.

14 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Elektrikli aletlerin bakımı bilir kişi tarafından yapılmalı, Kullanılmayan elektrikli malzemeler ve yanan ampuller söndürülmeli. Ampuller uygun yükseklikte ve güçte olmalı

15 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Gündüz çalışma yerleri dışındaki (ambar, depo vb.) yerler gereksiz aydınlatılmamalı, Çok ampullü ve avize tipi aydınlatma yapılmamalıdır, Gece güvenlik amacıyla yapılan aydınlatmalarda florasan ampul kullanılmalı,

16 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Isıtmada Uygulanacak Tedbirler: Elektrik hiçbir şekilde ısıtma aracı olarak kullanılmamalı.

17 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TASARRUF TEDBİRLERİ
Hizmetin gereğine göre uygun araç seçilmeli, Taşıt talepleri gerekli ise yapılmalı, Taşıtlara “RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR” ibaresi yazılmalı, Mevcut taşıtlardan yakıt sarfiyatı az olan kullanılmalı,

18 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TASARRUF TEDBİRLERİ
Taşıtlara yapılan bakımlar karta işlenmeli, Günlük bakımları yapılmalı (yağ, lastik hava basıncı, elektrik aksamı vb.) Bakım ve tamir işlerinden ilgili kuruluş yöneticileri sorumlu olmalı, Tamirler merkezi bir yerde yapılmalıdır.

19 BİNA ISITILMASINDA TEDBİRLER
Çift cam kullanılmalı, Bina ısındıktan sonra kalorifer kısılmalı, Kaloriferli tesislerde gerekli olmadıkça sistemin suyu boşaltılmamalı, Kullanılacak yakıt uygun yerde depolanmalı,

20 BİNA ISITILMASINDA TEDBİRLER
Bakımları teknik personele yaptırılmalı, Kalorifer yakmakla görevli personel eğitimli ve sertifikalı olmalı, Her yıl kalorifer tesisatı, soba boruları ve bacalar temizletilmeli,

21 AKARYAKIT DEPOLANMASI VE DAĞITIMI
Aynı nitelikteki akaryakıt aynı yerde depolanmalı, Akaryakıtlar mümkünse yer altı depolarında muhafaza edilmeli, Bidonlar ve variller sağlam olmalı, sızdırmamalı Akaryakıt maksat dışı kullanılmamalı.

22 KATI YAKIT KULLANIMINDA TEDBİRLER
İhtiyaçtan fazla veya az, odun ve kömür alınmamalı, Kapalı yerde depolanmalı, İlk giren yakıt önce kullanılmalı, Taşırken dökülmemeli, Soba yakılmasında gaz ve benzin kullanılmamalı, talimata uygun yakılmalı.

23 SU KULLANIMINDA TEDBİRLER
Musluk ve vanalar sürekli kontrol edilmeli, Bozuk olanlar tamir edilmeli, Gereken bakım ve kontrolü yapılmalı, Bina araç-gereç ve bahçe sulamada israfa kaçılmamalı,

24 PTT VE HABERLEŞME HİZMETLERİNDE TEDBİRLER
Evrak kurye ve dağıtıcılarla gönderilmeli, Yazılar kısa sürede cevaplanmalı, Telefon amaç dışı kullanılmamalı, Telefon görüşmeleri kısa olmalı,

25 PTT VE HABERLEŞME HİZMETLERİNDE TEDBİRLER
Yazışma ile mümkün olan haberleşmede ayrıca telefon kullanılmamalı, İnternettin azami ölçüde faydalanılmalı, Telefon ücretleri merkeze düzenli olarak her ay gönderilmeli, takibi yapılmalı.

26 PERSONEL İSTİHDAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLER
Kuruluş şema ve kadroları yeniden gözden geçirilmeli, Görevli personelin günlük çalışma süresi ayarlanmalı, Kişiye iş yaratma ilkesi yerine, işe uygun kişi ilkesi esas alınmalıdır, Görev tanımlarına göre yetki ve sorumluluklar belirlenmeli,

27 PERSONEL İSTİHDAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLER
Az personel ile iş yapma sağlanmalı. Bunun için: İşe uygun personel seçilmeli, Hizmette uzmanlaşmış personel olmalı, Birbiri ile ilişkili hizmetler aynı yerden yürütülmeli.

28 YAZI VE TEKSİR İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER
Kağıt ve kırtasiye tüketimi en aza indirilmeli, Yazılar 2 nüsha yazılmalı, Yazılar önce taslak olarak hazırlanmalı, Gerekirse fotokopiler kağıdın çift yüzüne basılmalı, Yazışmalarda pahalı kağıt kullanılmamalı,

29 YAZI VE FOTOKOPİ İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER
Gereksiz süs ve gösterişten kaçınılmalı, Gerekli olmayan yazılar çıktı olarak alınmamalı, Bilgisayar, yazıcı, teksir, fotokopi makinası gibi araçların bakımı zamanında yaptırılmalı

30 DÖŞEME VE DEMİRBAŞ MALZEME İLE İLGİLİ TEDBİRLER
Tamir edilmeli, Kullanma kılavuzuna uygun kullanılmalı, Gösterişten uzak, sade olmalı, Bürolarda yerleşme esaslarına göre dağıtım ve düzen sağlanmalı, Malzeme alımı en kaliteli ve en ucuzu olacak şekilde alınalı yada DMO’nden temin edilmeli,

31 TEMİZLİK VE BAKIM MALZEMESİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER
Ekonomik ve kaliteli ürün seçilmeli, Personel eğitilmeli, Demirbaş eşyanın günlük/aylık bakımları yapılmalı, Malzemeler kullanma kılavuzuna uygun çalıştırılmalı.

32 MİSAFİR AĞIRLAMADA TEDBİRLER
Zorunlu haller dışında yapılmamalı, Verilecek yemek ve kumanyalar kurumun kendi imkanlarıyla hazırlanmalı, Pahalı yiyecek ve ağırlama malzemesi tercih edilmemeli.

33 Yurt Dışı Geçici Görevlerin Uygulanmasında Hususlar
Geziler asgari seviyede planlanmalı, Asgari personelle yürütülmeli, Gidiş-gelişte öncelikle Türk Hava Yolları uçaklarından yararlanılmalı.

34 Yurtiçi Geçici Görevlerin Uygulanmasında Hususlar
Görevli personelin ekonomik bir araçla gitmeli, Harcırah almalı, Vazife dönüşünde amirine gerekli bilgileri vermeli.

35 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uyarılmalı, Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmeli, Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamalı.

36


"Mardin Eğitim Müfettişleri Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları