Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mardin Eğitim Müfettişleri Başkanlığı DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ FERHAT ÇELİK EĞİTİM MÜFETTİŞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mardin Eğitim Müfettişleri Başkanlığı DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ FERHAT ÇELİK EĞİTİM MÜFETTİŞİ."— Sunum transkripti:

1 Mardin Eğitim Müfettişleri Başkanlığı DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ FERHAT ÇELİK EĞİTİM MÜFETTİŞİ

2 DEVLET MALI  Devletin sahip olduğu her çeşit taşınır ve taşınmaz varlıklardır.

3 DEVLET MALINI KORUMA İLKELERİ Kamu kurum ve kuruluşlarında;  Çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmeli,  Hayata geçirilecek projeler planlı olmalı, iş takvimi belirlenmeli,  Yapacakları hizmetleri daha ekonomik, daha mükemmel nasıl yapmalı? Bunu araştırmalı.

4 DEVLET MALINI KORUMA İLKELERİ  Tasarruf tedbirleri konusunda personele Hizmetiçi Eğitim yapılmalı  Yöneticiler hizmetleri aksatmadan tasarruf sağlamayı ön planda tutmalı,  Çeşitli malzeme araç-gereç ve hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami gayret göstermeli.

5 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uygulama yapılmalı,  Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmek,  Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak,

6 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  Mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak,  Yakıt, su ve elektrik kullanımında israfı önleyici her türlü tedbiri almak, bakımını yapmak,  Tüketim Malzemelerinin (yakıt,ilaç, yedek parça) depolanması, dağıtım ve nakilleri esnasında bozulmalarını önleyecek tedbirleri almak,

7 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  Alınan tasarruf tedbirleri ve uygulama sonuçlarına ait raporları değerlendirmek,  Yıllık olarak hazırlanacak çalışma programlarında tasarruf tedbirlerine yer vermek ve ayrı tasarruf tedbirleri programları hazırlatmak ve uygulatmak,  Personele HİE yapmak.

8 ÇALIŞAN PERSONELİN SORUMLULUKLARI  Kendilerine verilen görevleri tasarruf ilkelerine uygun şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak,  Her çeşit araç-gereci iyi muhafaza etmek, bakımını yapmak,  Sarf malzemelerinin kullanımında tasarruflu hareket etmek,

9 GENEL TASARRUF TEDBİRLERİ  Tedarik ve depolama işlemlerinde uygulanacak tedbirler,  Elektrik kullanımında,  Su kullanımında  Ulaştırma hizmetlerinde,  Sıvı ve katı yakıt sarfı esnasında.

10 TEDARİK VE DEPOLAMA İŞLERİNDE TAS. TEDBİRLERİ  İhtiyaca göre malzeme alınmalı, depoda ölü stok olarak bekletilmemeli,  Malzemelerin iklim şartlarına uygun olmasına dikkat edilmeli,  Piyasada fiyat araştırması yapılmalı,  Demirbaş malzeme kontrollü olarak dağıtılmalıdır.

11 TEDARİK VE DEPOLAMA İŞLERİNDE TAS. TEDBİRLERİ  Yedek parça stoklarının sayım ve kontrolleri her yıl yapılmalı, en geç bir ay içinde merkeze bildirilmeli,  Malzemeler ihtiyaç duyulan yerlere usulüne uygun ve zimmetli olarak dağıtılmalıdır.  Depolama için seçilecek yerler depolama tekniğine uygun olmalı.

12 TEDARİK VE DEPOLAMA İŞLERİNDE TAS. TEDBİRLERİ  Stok kontrol sistemi tesis edilmeli,  Makine ve araçlar, yapımı yıllık olarak plan ve projeli hizmetlerde kullanılmalı,  Makine ve araçlarda meydana gelen kazalar tutanağa geçirilir. Gerekli olan kanuni işlem yapılır.  Her çeşit araç-gereci kullanacak elemanlar HİE’den geçirilmeli.

13 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ  Gereksiz yere kuruluş tanıtma levhaları elektrikle aydınlatmalı olarak yapılmamalı.  Tesisatta topraklama hattı bulundurulmalı,  Elektrikli malzemelere ıslak şeyle dokunulmamalı, üzerine ıslak malzeme konulmamalı.

14 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ  Elektrikli aletlerin bakımı bilir kişi tarafından yapılmalı,  Kullanılmayan elektrikli malzemeler ve yanan ampuller söndürülmeli.  Ampuller uygun yükseklikte ve güçte olmalı

15 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ  Gündüz çalışma yerleri dışındaki (ambar, depo vb.) yerler gereksiz aydınlatılmamalı,  Çok ampullü ve avize tipi aydınlatma yapılmamalıdır,  Gece güvenlik amacıyla yapılan aydınlatmalarda florasan ampul kullanılmalı,

16 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ Isıtmada Uygulanacak Tedbirler:  Elektrik hiçbir şekilde ısıtma aracı olarak kullanılmamalı.

17 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TASARRUF TEDBİRLERİ  Hizmetin gereğine göre uygun araç seçilmeli,  Taşıt talepleri gerekli ise yapılmalı,  Taşıtlara “RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR” ibaresi yazılmalı,  Mevcut taşıtlardan yakıt sarfiyatı az olan kullanılmalı,

18 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TASARRUF TEDBİRLERİ  Taşıtlara yapılan bakımlar karta işlenmeli,  Günlük bakımları yapılmalı (yağ, lastik hava basıncı, elektrik aksamı vb.)  Bakım ve tamir işlerinden ilgili kuruluş yöneticileri sorumlu olmalı,  Tamirler merkezi bir yerde yapılmalıdır.

19 BİNA ISITILMASINDA TEDBİRLER  Çift cam kullanılmalı,  Bina ısındıktan sonra kalorifer kısılmalı,  Kaloriferli tesislerde gerekli olmadıkça sistemin suyu boşaltılmamalı,  Kullanılacak yakıt uygun yerde depolanmalı,

20 BİNA ISITILMASINDA TEDBİRLER  Bakımları teknik personele yaptırılmalı,  Kalorifer yakmakla görevli personel eğitimli ve sertifikalı olmalı,  Her yıl kalorifer tesisatı, soba boruları ve bacalar temizletilmeli,

21 AKARYAKIT DEPOLANMASI VE DAĞITIMI  Aynı nitelikteki akaryakıt aynı yerde depolanmalı,  Akaryakıtlar mümkünse yer altı depolarında muhafaza edilmeli,  Bidonlar ve variller sağlam olmalı, sızdırmamalı  Akaryakıt maksat dışı kullanılmamalı.

22 KATI YAKIT KULLANIMINDA TEDBİRLER  İhtiyaçtan fazla veya az, odun ve kömür alınmamalı,  Kapalı yerde depolanmalı,  İlk giren yakıt önce kullanılmalı,  Taşırken dökülmemeli,  Soba yakılmasında gaz ve benzin kullanılmamalı, talimata uygun yakılmalı.

23 SU KULLANIMINDA TEDBİRLER  Musluk ve vanalar sürekli kontrol edilmeli,  Bozuk olanlar tamir edilmeli,  Gereken bakım ve kontrolü yapılmalı,  Bina araç-gereç ve bahçe sulamada israfa kaçılmamalı,

24 PTT VE HABERLEŞME HİZMETLERİNDE TEDBİRLER  Evrak kurye ve dağıtıcılarla gönderilmeli,  Yazılar kısa sürede cevaplanmalı,  Telefon amaç dışı kullanılmamalı,  Telefon görüşmeleri kısa olmalı,

25 PTT VE HABERLEŞME HİZMETLERİNDE TEDBİRLER  Yazışma ile mümkün olan haberleşmede ayrıca telefon kullanılmamalı,  İnternettin azami ölçüde faydalanılmalı,  Telefon ücretleri merkeze düzenli olarak her ay gönderilmeli, takibi yapılmalı.

26 PERSONEL İSTİHDAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLER  Kuruluş şema ve kadroları yeniden gözden geçirilmeli,  Görevli personelin günlük çalışma süresi ayarlanmalı,  Kişiye iş yaratma ilkesi yerine, işe uygun kişi ilkesi esas alınmalıdır,  Görev tanımlarına göre yetki ve sorumluluklar belirlenmeli,

27 PERSONEL İSTİHDAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLER  Az personel ile iş yapma sağlanmalı. Bunun için:  İşe uygun personel seçilmeli,  Hizmette uzmanlaşmış personel olmalı,  Birbiri ile ilişkili hizmetler aynı yerden yürütülmeli.

28 YAZI VE TEKSİR İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER  Kağıt ve kırtasiye tüketimi en aza indirilmeli,  Yazılar 2 nüsha yazılmalı,  Yazılar önce taslak olarak hazırlanmalı,  Gerekirse fotokopiler kağıdın çift yüzüne basılmalı,  Yazışmalarda pahalı kağıt kullanılmamalı,

29 YAZI VE FOTOKOPİ İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER  Gereksiz süs ve gösterişten kaçınılmalı,  Gerekli olmayan yazılar çıktı olarak alınmamalı,  Bilgisayar, yazıcı, teksir, fotokopi makinası gibi araçların bakımı zamanında yaptırılmalı

30 DÖŞEME VE DEMİRBAŞ MALZEME İLE İLGİLİ TEDBİRLER  Tamir edilmeli,  Kullanma kılavuzuna uygun kullanılmalı,  Gösterişten uzak, sade olmalı,  Bürolarda yerleşme esaslarına göre dağıtım ve düzen sağlanmalı,  Malzeme alımı en kaliteli ve en ucuzu olacak şekilde alınalı yada DMO’nden temin edilmeli,

31 TEMİZLİK VE BAKIM MALZEMESİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER  Ekonomik ve kaliteli ürün seçilmeli,  Personel eğitilmeli,  Demirbaş eşyanın günlük/aylık bakımları yapılmalı,  Malzemeler kullanma kılavuzuna uygun çalıştırılmalı.

32 MİSAFİR AĞIRLAMADA TEDBİRLER  Zorunlu haller dışında yapılmamalı,  Verilecek yemek ve kumanyalar kurumun kendi imkanlarıyla hazırlanmalı,  Pahalı yiyecek ve ağırlama malzemesi tercih edilmemeli.

33 Yurt Dışı Geçici Görevlerin Uygulanmasında Hususlar  Geziler asgari seviyede planlanmalı,  Asgari personelle yürütülmeli,  Gidiş-gelişte öncelikle Türk Hava Yolları uçaklarından yararlanılmalı.

34 Yurtiçi Geçici Görevlerin Uygulanmasında Hususlar  Görevli personelin ekonomik bir araçla gitmeli,  Harcırah almalı,  Vazife dönüşünde amirine gerekli bilgileri vermeli.

35 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uyarılmalı,  Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmeli,  Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamalı.

36


"Mardin Eğitim Müfettişleri Başkanlığı DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ FERHAT ÇELİK EĞİTİM MÜFETTİŞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları