Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)"— Sunum transkripti:

1 2014-2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)

2

3 TÜRKİYE’DE SINAV SİSTEMİ
Yılları Arasında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Yılları Arasında Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) Yılları Arasında Ortaöğretime Geçiş Sisteminin bir parçası olan SBS Eğitim öğretim yılında 6 ncı sınıftan başlamak üzere Ortaöğretime Öğrenci Yerleştirme Sistemi çerçevesinde uygulanan SBS Öğretim yılında 8 inci sınıftan başlamak üzere Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında Ortak Sınavlar (TEOG)

4 ORTAK SINAVLAR Ortaokulların 8. sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

5 TEOG 2014 -2015 TEOG ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ 8. sınıf I. Dönem
EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI E-KILAVUZU TEOG ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 Ocak 2015 II. Dönem 29-30 Nisan 2015 16-17 Mayıs 2015 Haziran 2015 5

6 TEOG 2014-2015 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI
E-KILAVUZU TEOG 1. TEOG ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA Matematik 10.10 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.20 6

7 TEOG 2014-2015 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI
E-KILAVUZU TEOG 1. TEOG ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.10 Yabancı Dil 11.20 7

8 TEOG Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında Türkiye saatiyle 09.00, ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. 8

9 TEOG Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır. !!! Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır. 9

10 TEOG !!! Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır. !!! Ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 10

11 TEOG !!! Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. 11

12 TEOG *Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “ilköğretim kurumları yönetmeliği 38 inci maddesi” nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. *Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır. *Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır. 12

13 TEOG *Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. 13

14 TEOG !!! Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirileceklerdir. *Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir. 14

15 ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
TEOG ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ a. 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. b. E-okul sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. c. 8. sınıf öğrencileri ayrıca yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. 15

16 TEOG ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ
*Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8. sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. *Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. *Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir. 16

17 TEOG !!!!Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. !!!Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. !!!Sınav esnasında ve sonrasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. 17

18 TEOG *Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. *Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır. 18

19 TEOG *Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. *Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. 19

20 TEOG Öğrencilere ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Sınavlar arası dinlenme ve hazırlık süresi, öğrencilerimiz üzerinde oluşabilecek sınav kaygısını, stresini engellemek amacıyla 30 dakika olacaktır. Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiç bir öğrenci sınıfından çıkmayacak, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. 20

21 TEOG * Özel okullarda bina sınav komisyonu, devlet okullarında görevli idarecilerden oluşacaktır. Ancak her özel okulda çalışan üç idareci/öğretmen sınav günleri hem bina sınav komisyonuna yardımcı olabilmek hem de e-okul sisteminden öğrenci bilgisine ulaşabilmek için kendi okulunda bulunacaktır. Salon görevlileri ortak sınavlar kılavuzunun ek-2 de yer alan örneklerine uygun (sıraların numaralandırılması, kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak ve bu düzeni salon güvenlik poşetinden çıkan ‘ortak sınavlar sınıf oturma düzeni formu’na işleyerek her bir ders sınavı için cevap kağıtlarıyla birlikte sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaktır. Öğrencilerin cevap kağıtlarında kitapçık türü bölümünün işaretlenip işaretlenmediği, işaretlendiyse doğruluğu mutlaka salon görevlilerince kontrol edilecektir. 21

22 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Ortak sınavlarda derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır; ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ Ders Numarası Ders Adı Ağırlık Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 3 Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 5 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 6 Yabancı Dil TOPLAM 18 22

23 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
*Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. *Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. *Her öğrencinin cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. *Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. 23

24 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ
Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar Yıl Sonu Başarı Puanı Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ 24

25 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. 25

26 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ
Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. 26

27 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ
Ek Puan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir. 27

28 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI SONUÇLARI
Ortak Sınavların Tamamlanması Sınav tamamlandıktan sonra Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrenciye verilecektir. Ortak sınav sonuçları için öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, öğrenciler takvimde belirtilen tarihlerde e- okul sisteminden sonuçlarını öğrenebileceklerdir. 28

29 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
a-Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir. b. Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. 29

30 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. 30

31 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN HESAPLARI
1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır. ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5 Ortalama(Türkçe) = ( ) / 4 = 2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati Ağırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( x 5 ) / 28 = 31

32 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ
3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2 1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = Yılsonu Başarı Puanı = ( ) / 2 = 32

33 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ
AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI: 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 33

34 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = ( ) / 2 = 34

35 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ
Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 (YEP) = ( ) / 2 (YEP) = 35

36 Rehberlik Birimi 36


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları