Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ticari Defterler Tacirlerin Defter Tutma Yükümlülüğü (TTK md. 66)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ticari Defterler Tacirlerin Defter Tutma Yükümlülüğü (TTK md. 66)"— Sunum transkripti:

1 Ticari Defterler Tacirlerin Defter Tutma Yükümlülüğü (TTK md. 66)
Her tacir , ticari işletmesinin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini Her iş yılı içinde elde edilen sonuçların tespit edilmesi için İşletmesinin nitelik ve öneminin gerektirdiği tüm defterleri ve özellikle ismen belirlenen bazı defterleri tutmak zorundadır

2 Anonim Şirketlerde Özel Hüküm
A.Ş.Yönetim Kurulu Tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlerin dışında : Pay sahipleri defteri Toplantı ve müzakere defteri Yönetim Kurulu kararları defteri tutmak zorundadır.

3 Zorunlu Ticari Defterler
Tutulması zorunlu defterler 1- Kanunda ismen belirtilen zorunlu defterler 2- Kanunda ismen belirtilmeyen zorunlu defterler

4 Tacirin Tutmak Zorunda Olduğu İsmen Belirlenen Defterler
Tüzel Kişi Gerçek Kişi 1- Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri 2- Defter-i Kebir Defter-i Kebir 3- Envanter Defteri Envanter Defteri 4- Karar Defteri Veya İşletmenin nitelik ve önemine göre -İşletme Defteri

5 Defterlerin Onayı Ticari defterler yasanın öngördüğü şekilde noter tarafından onaylanır Noter , onaylanan belirli zorunlu defterlerin kime ait olduğunu niteliklerini sayılarını Tacirin kayıtlı olduğu ticaret siciline re’sen bildirir (TTK md. 67/1)

6 Yargıç, noter ve sicil memurlarıyla diğer memurlar :
resmi işlemler dolayısıyla bir tacirin defter tutma yükümlülüğüne aykırı davrandığını öğrenmeleri halinde bu durumu savcılığa bildirir (TTK md. 67IV)

7 Ticari Defterlerin Delil Niteliği
Ticari defterler tutan aleyhine ve lehine yasada belirli koşullarda delil olabilirler Bir tacir eğer belirsiz zorunlu defterleri tutmamışsa, tutmuş olduğu belirli zorunlu defterler ancak aleyhine delil olarak kullanılabilir. Bu nedenle bir tacirin tutması gereken belirsiz zorunlu defterlerin ne olduğunu tespit ettirmesinde yarar vardır. Belirsiz zorunlu defterler noter onayına tabi değildir.Ancak ticaret sicil memurluğuna bildirimi gereklidir. Aksi halde tutanın lehine delil olmazlar, sadece aleyhe delil olurlar. Belirsiz zorunlu defterler beyan edilse bile tek başına sahibi lehine delil olmazlar. Bunlar ancak tasdik edilmiş zorunlu defterlerle lehe delil olurlar.

8 Ticari Defterlerin Saklanması
Defterler son kayıt tarihinden ve saklanması gereken belgeler düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yükümlü ve halefleri tarafından saklanması gereklidir. Anlaşmazlık halinde anlaşmazlık konusu hususa ilişkin kayıtlar mahkeme tarafından incelenebilir.


"Ticari Defterler Tacirlerin Defter Tutma Yükümlülüğü (TTK md. 66)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları