Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COSPAS - SARSAT UYDULARI ARACILIĞIYLA ULUSLARARASI ARAMA VE KURTARMA ( SAR) SİSTEMİ (2007) Kaptan Hakan DURMAZ TRMCC Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COSPAS - SARSAT UYDULARI ARACILIĞIYLA ULUSLARARASI ARAMA VE KURTARMA ( SAR) SİSTEMİ (2007) Kaptan Hakan DURMAZ TRMCC Başkanı."— Sunum transkripti:

1 COSPAS - SARSAT UYDULARI ARACILIĞIYLA ULUSLARARASI ARAMA VE KURTARMA ( SAR) SİSTEMİ (2007)
Kaptan Hakan DURMAZ TRMCC Başkanı

2 KONULAR Giriş Tarihçe Uluslararası COSPAS-SARSAT platformu
Sistem hakkında genel teknik bilgi Çalışma Şekli TRLUT,TRMCC,RCC Katılım Prosedürleri Sorumluluk Alanlarımız SAR Konvansiyonu sorumluluklarımız Sonuç (Türkiye açısından)

3 GİRİŞ Amaç: Hayat kurtarmak. Hızlı hareket etmek önemli 2 gün < 10%
8 saat > 60% Kurtarma çalışmalarının maliyetini düşürmek Arama ve kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışmasını sağlamak

4 GİRİŞ Kazaların yerini kısa sürede tesbit ederek, insan hayatlarının kurtarılmasına katkıda bulunmak. Arama ve kurtarma çalışmalarının maliyetini düşürmek. Personel ve teçhizatın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

5 GİRİŞ Yeni bir uluslararası platformda temsil edilmek.
“Hi-tech” ülkesi imajı sağlamak. Bölge ülkeleri arasında politik prestij sağlamak. Düşük maliyet.

6 TARİHÇE Kurucu devletler (1979): ABD, Kanada, Fransa, SSCB (Rusya)
1982: İlk kurtarma (Kanada’da) 1985: Sistemin faaliyete geçmesi 1988: Cospas-Sarsat Programı Anlaşması 1993: 300 tonun üzerindeki gemilerin Cospas-Sarsat vericisi taşıması zorunluluğu 1997: Jeosenkron uyduların sisteme katılması

7 ULUSLARARASI COSPAS - SARSAT PLATFORMU

8 ULUSLARARASI COSPAS - SARSAT PLATFORMU
Bölgesel Toplantı MCC Servis Sahası SPOC Toplantıları Tek Taraflı veya Çok Taraflı Toplantılar Rapor Rapor Rapor Müşterek Komite OWG TWG Konsey Görev Grupları Rapor Rapor & Teklifler COSPAS-SARSAT Sekretaryası

9 ULUSLARARASI COSPAS - SARSAT PLATFORMU
Katılımcılar: COSPAS-SARSAT Kurucu Ülkeler : 4 Yer istasyonları sağlayan ülkeler(MCC,LUT) : 25 Kullanıcı ülkeler : 9 Uluslararası katılımcı örgütler : 2 Toplam katılımcılar : 40 Dünyadaki tehlike bikınları: 406 Mhz (Ağustos 2007) : 121.5 Mhz : Uzay Kesimi Leo Sar Uyduları : 5 Geo Sar Uyduları : 4 Yer istasyonları: Görev Kontrol Merkezleri (MCCs) : 26 LEOSAR sistemi yer istasyonları (LEOLUTs) : 44 GEOSAR sistemi yer istasyonları (GEOLUTs) : 20

10 ULUSLARARASI COSPAS - SARSAT PLATFORMU
Katılımcı Ülkeler Arasında 11 Haziran 2005 itibarı ile Türkiye de yer almaktadır.

11 COSPAS-SARSAT YÜKLENMİŞ GEOSAR EKİPMANI DURUMU
Uydu Durumu Kazanç Kontrol Yorumlar GOES 9 (155° E) F Fixed GOES-East (75° W) AGC GOES-West (135° W) INSAT 3A (93.5° E) L TBD INSAT 3A test aşaması altında olup, bununla beraber alarmlar sistem içinde dağıtılmaktadır.INSAT uydusu uzun format 2. bölge korumalı alanı işleyememektedir. MSG-1 (3.4° W) Açıklamalar F Tam Operasyonel L Sınırlı Operasonel AGC Otomatik Kazanç Kontrol NO Operasyonel Değil NA Uygulanamaz TBD Karar Verilecek UT Test Aşamasında

12 COSPAS-SARSAT LEOSAR YÜKLENMİŞ EKİPMANI DURUMU 1 TEMMUZ 2005
UYDU Tekrarlayıcı Ekipman Arama Kurtarma İşlemcisi (SARP) Yorumlar 121.5 MHz 243 MHz 406 MHz Küresel Yerel Sarsat-6 F NO Sarsat-7 L 243 Mhz. İşlemcisinde aralıklı kayıplar yaşanmaktadır. Sarsat-8 121.5 Mhz. İşlemcisinde aralıklı kayıplar yaşanmaktadır Sarsat-9 Sarsat-10 Cospas-4 NA Cospas-9

13 Bir LEO Uydunun Kapsama Sahası

14 121.5 MHZ SÜPÜRME Audio fmin = 300 Hz Audio fmax = 1600 Hz 121.5 MHz
Saniyede Defa 121.5 MHz Audio fmax = 1600 Hz Audio fmin = 300 Hz

15 MORS KODU E A E A 2 9 6 7

16 LUT KAPSAM ŞEMASI

17 LEO –GEO UYDULARI

18 GENEL TEKNİK BİLGİ Üç Ana Bölüm:
Kaza halinde sinyal gönderen vericiler: gemi,uçak veya karadaki şahıslarda bulunan terminaller (EPIRB,ELT,PLB bikınları)

19 GENEL TEKNİK BİLGİ Uydular: COSPAS-SARSAT + Jeosenkron Uyduları
vericilerden gelen sinyalleri alır ve tekrar yeryüzündeki Yer İstasyonlarına gönderirler.

20 Tipik MCC Çalışma Şeması
GENEL TEKNİK BİLGİ Tipik MCC Çalışma Şeması

21 Tipik MCC-LUT-RCC Akış Çalışma Şeması
GENEL TEKNİK BİLGİ Tipik MCC-LUT-RCC Akış Çalışma Şeması

22 GENEL TEKNİK BİLGİ

23 COSPAS-SARSAT SİSTEMİ İŞLEYİŞİ
UYDULARI DİĞER MCCs COSPAS-SARSAT LUT COSPAS UYDULARI DİĞER RCCs FREKANSLAR 121.5 MHZ 243.0 MHZ 406.0 MHZ DİĞER SPOCs GÖREV KONTROL MERKEZİ (MCC) ELT EPIRB PLB ARAMA VE KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ (RCC)

24 ÇALIŞMA ŞEKLİ COSPAS-SARSAT sisteminin genel çalışma şekli, Havacılık için ELT (Emergency Locator Transmitter), Denizcilik için EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) ve Kara için PLB (Personal Locator Beacon) olarak adlandırılan ve tehlike anında manual ve otomatik olarak tehlike sinyali gönderebilen üç çeşit uydu vericisinden oluşmaktadır.

25 ÇALIŞMA ŞEKLİ Bu üç vericiden yayınlanan sinyaller, uygun alıcı/işlemci (receivers/processors) ile donatılmış kutupsal ve sabit yörüngeli uydular (COSPAS-SARSAT-MSG-GOES) tarafından algılanır ve bikının pozisyonunun tespit edilmesi için LUT (Local User Terminal) olarak adlandırılan yer alma istasyonlarına iletirler.Alarm daha sonra, yer tespit bilgisi ve diğer bilgilerle birlikte MCC (Mission Control Center) olarak adlandırılan görev kontrol merkezleri vasıtasıyla, ya bir ulusal RCC (Arama Kurtarma Merkezi)’ne yada bir diğer MCC’ye veya uygun bir SAR yetkilisine iletilerek tehlikedeki kişilerin kurtarılması için SAR operasyonu başlatılır.

26 COSPAS-SARSAT VERİCİLERİ
KARAKTERİSTİK 121.5/243.0 MHz 406 Mhz Pozisyon Doğruluğu km 2 - 5 km Kapsama Yerel Küresel Kullanıcı Tanımlama Kodu Yok Var Verici Güç Çıkışı mW 5 W Sinyal Tipi Analog Digital Sinyal Tekrarlaması Devamlı Yayın 440 mSec Her 50 Saniyede

27 LOCAL USER TERMİNAL Uydudan Gelen Verici Sinyalleri Yerel Kullanıcı
Yer Merkezli Alıcı Terminali Uyduların İzlenmesi İletilen Bikın Sinyallerinin Alınması Çeşitli Girişimlerden Sinyallerin Çıkartılması Doppler Eğrisinin Çıkarılması Uydu Pozisyonunun Çıkarılamsı Bikının Pozisyonunun Çıkarılması (A&B Tarafı Bikın Parametrelerinin Çıkarılması Bikın Lokasyonunun ve parametrelerinin TRMCC ye Gönderilmesi Yerel Kullanıcı Terminali (Esenboğa) Vericinin Pozisyon Bilgilerini Mission Control Centre (TRMCC)’ ye gönderir.

28 MISSION CONTROL CENTRE (MCC)
Diğer MCC lerden gelen Alarm Mesajları Lutlardan Gelen Lokasyonlar Yer Kesimi Servis Sağlayıcı Ülke Kurumu Cospas/Sarsat Data Dağıtım Merkezi Lutlardan Alarm Datalarının Alımı Ulusal Hab. Hat. Kullanarak Uluslar arası Yabancı MCC lerden MCC Görevleri Lut Operasyonlarının İzlenmesi ve Kontrolü Alarmların Analizi ve Filtrelenmesi Olay Alarmlarında RCC lere Tavsiye Diğer MCC lere Alarmların Yayımlanması TRMCC Alarm Mesajları Yabancı MCClere RCC ve SPOC

29 İSTATİSTİKİ BİLGİ -2005 yılı içinde COSPAS SARSAT Sistemi alarm
sinyallerinin de dahil olduğu 435 Sar Olayında 1666 kişi kurtarılmıştır. -Eylül 1982 den itibaren COSPAS SARSAT Sistemi yardımıyla 5800Sar Aktivitesinde Kişinin kurtarılmasına direkt veya dolaylı olarak katkı sağlamıştır.

30 Sisteme Katılım İki Şekilde Olmakta:
KATILIM PROSEDÜRLERİ Sisteme Katılım İki Şekilde Olmakta: Kullanıcı Devlet Olarak: Sistemin Uydu ve Yer İstasyonlarını (LUTs,MCCs)kullanma hakkına sahiptir.Toplantılara katılım sağlayarak aidatını öder(RCCs Can. Doları). Yer İstasyonlarını (LUTs,MCCs)Sağlayıcı Devlet Olarak:Yer istasyonlarını kurarak sisteme katılım sağlar.Toplantılara katılım sağlayarak aidat öder(LUTs,MCCs,RCCs Can. Doları + Bakım).

31 TÜRKİYEDE DURUM Ülkemiz Arama ve Kurtarma (SAR) Sahasında seyreden ve tehlike içerisinde bulunan gemilerin bu sistem üzerinden gönderdikleri tehlike sinyalleri bize en yakın LUT ve MCC Yer istasyonlarına sahip bulunan İtalya üzerinden Fax’ la alınmakta idi, sorumluluk sahamızdaki tehlike sinyalinin tarafımıza ulaşmasında zaman kaybı oluşmaktaydı. Sisteme kullanıcı olarak katılım sağlayan YUNANİSTAN’IN İTALYA ile 1997 senesinde yapmış olduğu anlaşmaya göre ITMCC Yunanistanın iddia ettiği FIR sahasında bu bilgileri JRCC Pireye vermekte idi.

32 TÜRKİYEDE DURUM 06 Ekim 2005 tarihi itibarı ile TRMCC IOC (Başlangıç Operasyonel Kabiliyeti) safhasına geçmiştir. 17 Ocak 2006 tarihi itibarı ile de FOC ye geçilmiştir. Iran-Irak ve Afganistan TRMCC nin SPOC (Arama Kurtarma İrtibat Noktaları) ları olarak belirlenmesinde CSC 35 dönem toplantısında karara varılmış olup Haziran 2006 tarihi itibarı ile GEOSORT dokümanına girmiştir.

33 IOC TRMCC SERVICE AREA

34 FOC TRMCC SERVICE AREA Turkey Afghanistan Iraq Iran
SYRIA LEBANON JORDAN KUWAIT Suriye, Kuveyt,Lübnan ve Ürdün 2 Ekim 2007 İtibarı ile SAMCC ye devir edilmiştir.

35 1979 SAR KONVANSİYONU SORUMLULUKLARIMIZ
2.1.1 maddesi gereğince, taraflar denizde tehlikede olan veya tehlikede olduğu bilinen kişilerin tehlike çağrılarını alabilecek ve anında bu kişilere gerekli yardımı sağlayacaklardır. maddesi gereğince, taraflar Arama ve Kurtarma Hizmetinin temel elemanı olan komünikasyon imkanlarını kuracaklardır.

36 SORUMLULUKLARIMIZIN DEVAMI
2.3.2 maddesi gereğince, Arama ve Kurtarma Merkezleri(RCC) kendi bölgelerinde meydana gelen tehlike çağrılarını alabilme imkanını sağlayacaklardır 4.1.1 maddesi gereğince, taraflar kendi sahalarında Arama Kurtarma operasyonları ile ilgili komünikasyon olanaklarını güncelleştirecek ve geliştireceklerdir

37 SONUÇ Kazaların yerini kısa sürede tesbit ederek, insan hayatlarının kurtarılmasına katkıda bulunur. Arama ve Kurtarma Merkezinin acil durum ve konum bilgisini alma süresinin azlığı ve mümkün olan en doğru bilgiye erişimi; Arama ve Kurtarma (SAR) çalışmalarının süresini ve maliyetini düşürecektir.. Arama ve Kurtarma esnasında personel ve teçhizatın en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Bölge Ülkelerine sistemin hizmeti sunularak ülkenin prestiji artırılır. İnsan hayatının önemine binaen kurulu bulunan uluslararası yeni bir platforma dahil edilir. 1979 SAR Konvansiyonu sorumluluklarının yerine getirilmesi sağlanır.

38 TÜRKİYE AÇISINDAN SONUÇ
Ülkemizin de, insan hayatına önem veren uluslararası bir platformda temsil edilmesi sağlanır. Taraf olduğumuz SAR Konvansiyonu gereği sorumluluklarımızı yerine getirmek Bölge ülkeleri arasında politik prestij (COSPAS-SARSAT Sisteminin dağıtım planı gereği komşu ülkelerin SAR sahalarında meydana gelen kazaları bu ülkelere ulaştırarak prestij sağlar.) Arama ve Kurtarma Merkezinin acil durum ve konum bilgisini alma süresinin azlığı ve mümkün olan en doğru bilgiye erişimi; Arama ve Kurtarma (SAR) çalışmalarının süresini ve maliyetini düşürecektir. Bölge Ülkelerine Karşı Avantaj Sağlamak.

39 TÜRK ARAMA KURTARMA SAHASI


"COSPAS - SARSAT UYDULARI ARACILIĞIYLA ULUSLARARASI ARAMA VE KURTARMA ( SAR) SİSTEMİ (2007) Kaptan Hakan DURMAZ TRMCC Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları