Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katı Atık ve Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Müh. Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katı Atık ve Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Müh. Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Katı Atık ve Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Müh. Bölümü

2 İçindekiler  Türkiye’de Mevcut Yasal Düzenlemeler  Türkiye’de KKA’dan Termal Yöntemlerle Yenilenebilir Enerji Geri Kazanım Potansiyeli  Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi  Düzenli Depolama Tesislerine Giden Atık Miktarının Azaltımı

3 Türkiye’de Atık Yönetimi Mevzuatı

4 Ulusal Mevzuat Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete: 05.07.08, 26927 ) Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik* (Resmi Gazete: 26.03.10, 27533 ) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete: 24.08.2011, 26562) (*) Madde 1.d sera gazı salımının azaltılmasına atıf

5 Ulusal Mevzuat / Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Türk Mevzuatında, katı atık yönetiminin hedeflerini belirleyen en önemli yönetmelikten biri Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’dir. Geri kazanım hedefleri: Bu yönetmeliğin uygulamaya girdiği tarihten itibaren on yıl içinde, sorumlu ekonomik işletmeler ambalaj atıklarının ağırlık itibari ile en az % 60’ını geri kazanmakla yükümlüdürler. Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) YıllarCamPlastikMetalKağıt/Karton 200532 3020 200633353330 200735 200835 200936 201037 201138 201240 201342 201444 201548 201652 201754 201856 201958 202060

6 Ulusal Mevzuat  I. Sınıf DDT: Tehlikeli Atıklar  II. Sınıf DDT: Belediye Atıkları (KKA) ve Tehlikesiz Atıklar  III. Sınıf DDT: İnert Atıklar / Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Düzenli Depolama Tesislerinin Sınıflandırılması Biyobozunur (biyolojik olarak ayrışabilir) Atık Azaltımı Kotaları  2005 yılında oluşan toplam biyobozunur atık miktarı üzerinden, düzenli depolanmasına müsaade edilen biyobozunur atık miktarı yıllar içerisinde yandaki şekilde azalır;

7 Şekil. Katı Atık Ana Planında (KAAP) önerilen AB ile uyumlu EKY Proje akım şeması

8 Şekil. Geri dönüşüm, geri kazanma ve yeniden kullanım ağırlıklı atık yönetim seçenekleri

9 Şekil. Geri dönüşüm, geri kazanma ve yeniden kullanım ağırlıklı atık yönetim seçenekleri (devam)

10 Türkiye’de KKA’dan Termal Yöntemlerle Yenilenebilir Enerji Geri Kazanım Potansiyeli

11 Yıl201020202030 Termal Bertataraf Uygulanacak Nüfus (milyon kişi) 21.026.432,2 Yakılacak/Gazlaştırılacak (KKA), (10 3 ton/gün) 23.135.452,6 Üretilebilecek Yenilenebilir Elektrik Enerjisi (MWh/gün) 11.55017.70026.300 Gerekli Santral Kurulum Gücü (MW) Temel Kabuller  2010 yılı kentsel nüfusu ~ 0,7 x 72 x 10 6 = 50 x 10 6 kişi  2010 yılında 14 Büyükşehir ve Karadeniz Bölgesindeki 4 şehirde yaşayan nüfus ~ 0,55 x 50 x 10 6 = 28 x 10 6 kişi  2010 yılından itibaren KKA’ları yakılabilecek nüfus 0,7~ 0,8 x 28 x 10 6 = 19,6 x 10 6 ~22,4 x 10 6 = ~ 21 x 10 6 kişi  Yıllık nüfus artış hızı: 2010-2020 dönemi: %2,3 2020-2030 dönemi: %2  Yıllık birim atık üretimi artışı: 2010-2030 dönemi:%2  2010 yılı ortalama birim atık üretimi: ~1,1 kg KKA/kişi-gün  Alt ısıl değeri ≥ 6 MJ (1423 kkal)/kg olan 1000 kg atıktan geri kazanılabilecek elektrik enerjisi miktarı ~500 kWh

12

13

14 Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi

15 Orta/Büyük Nüfuslu Şehirler

16 Arıtma YöntemiElektrik Enerjisi (kWh/gün) Isı Enerjisi (kWh/gün) Enerji Birimi (kWh/ton KM?) BiyogazTermalBiyogazTermalElektrikIsı Yakma-25,870 -146,576 6753,815 Anaerobik Çürütme+Yakma 22,94516,81339,75834,41795,275129,6921,0353,375 İleri Anaerobik Çürütme+Yakma 36,05611,64047,69654,08565,950120,0451,2403,125 Gazlaştırma-41,385 -131,055 1,0753,340 Tablo. Farklı çamur arıtma proseslerinde enerji verimlerinin karşılaştırılması (Insel v.d., 2014)

17 Düzenli Depolama Tesislerine Giden Atık Miktarının Azaltımı

18 Şekil. 2012 yılı itibari ile Avrupa’da kentsel katı atık bertaraf teknolojileri (Kozmiensky, 2014) Avrupa’da Mevcut Atık Yönetimi Durumu

19 2012 yılı itibari ile; Almaya ve İsviçre’de doğrudan Düzenli Depolama Tesisleri’ne verilen kentsel atık miktarı sıfırlanmıştır. Belçika, İsveç, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Norveç’te ise doğrudan düzenli depolamaya yönlendirilen kentsel atık miktarı <%5’tir. AB Komisyonunun 7. Çevresel Eylem Planı yol haritasında, AB üyesi ülkelerde doğrudan düzenli depolamaya giden kentsel atık miktarının 2030 yılına kadar tamamen sonlandırılması öngörülmektedir (Kozmiensky, 2014). Türkiye’de Düzenli +Düzensiz Depolanan Atık oranı %80’dir.

20 Düzenli Depolama Tesislerine Giden Atık Miktarını Azaltım Önerileri

21


"Katı Atık ve Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Müh. Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları