Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sevilla’da Belediye Katı Atık Yönetimi ve çevresindeki alanlar IPPC Uygulama Deneyimi Seville 12 Haziran 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sevilla’da Belediye Katı Atık Yönetimi ve çevresindeki alanlar IPPC Uygulama Deneyimi Seville 12 Haziran 2012."— Sunum transkripti:

1 1 Sevilla’da Belediye Katı Atık Yönetimi ve çevresindeki alanlar IPPC Uygulama Deneyimi Seville 12 Haziran 2012

2 İçindekiler  Grup Sunumu  Grup şirketleri  Tarihleri  Aborgase  Faaliyetler  Tesisler  Montemarta Konikal Merkezi  IPPC uygulama  Diğer grup şirketleri  Edifesa  Tegner  Güney Avrupa’da enerji  Sonuç  İletişim bilgileri 2

3 IPPC uygulama süreci sunumu 1.IPPC sertifikalandırma süreci özeti 2.Tesislere genel bakış 3.Denetim sonuçları 4.Denetim sonrası faaliyetler 5.Standardın uygulanmasının ana etkileri 3

4 1 - IPPC Sertifikalandırma Süreci 4 Şirket Yönetim Süreç tanıtım raporunun gelişimi Nihai süreç tanıtım raporu üzerine tartışma ve anlaşma Denetlemenin yürütülmesi “Kolayca” düzeltilebilir meselelerin düzeltilmesi Santral modifikasyon projesi teklifi Santral modifikasyonu projesinin gerçekleştirilmesi Entegre Çevre İzninin gerektirdiklerinin yerine getirilmesi 2005 Mayıs 2005 Kasım 2008 Nisan 2008 Sonbahar 2011 Nisan 2010 Mart 2007 Eylül İlk Entegre Çevre İzninin verilmesi 2009 Temmuz İznin onaylı uzatılması

5 2 – IPPC İzni kapsamında olan Tesisler – Montemarta Çevre Kompleksi 5 Kantar 1 Belediye Brüt Katı Atık işleme 2 Fermentasyon Deposu 3 Gübre İşleme 4 Gübre bekletme alanı 5 Metal geri dönüşüm santrali Plastik geri dönüşüm santrali 6 Belediye Katı Atıkları İşleme

6 2 – IPPC İzni kapsamında olan Tesisler – Montemarta Çevre Kompleksi 6 Arazi Doldurma Gaz enerjisi santrali arazi doldurması 3 Kapalı alanlar Aktif arazi doldurma 1 Gaz alanı 2 Sızıntı suyu havuzu 4 Sızıntı suyu arıtma tesisi 5

7 2 - IPPC İzni kapsamında olan Tesisler – Montemarta Çevre Kompleksi 7 Diğer atıklar Geri dönüşüm santrali 1 Hastane atığı santrali 2 Yapım ve Yıkım santrali 3

8 Açıklama gerekenler Anında düzeltici eylem Aborgase alanının dışında 3 – Denetim Sonuçları 8 Nisan 2008’de yürütüldü IPPC standardına göre uygulandı 164 konu doğrulandı 134  uyumlu 30  uyumlu değil Prosedür Teknik Belgeler Anında başarı Düzeltici önlemlere göre Sınıflandırmalar Doğaya göre 30 Uyumlu değil

9 3 – Denetleme Sonuçları 9 1 Tıbbi Atık (RBS) kabul işlemi 2 Belgelendirilmiş kontrol planı 3 ECCM ile MA için Risk değerlendirmesi 4 Bakım ve Temizleme Planı 5 Geri kazandırılabilir fraksiyonların potansiyel olarak geri kazandırılması 6 Yeşil atığın önceki arıtımı (PARK ve BAHÇELER), teknik kapatmalar ve hafta sonlarında arazi doldurma arıtımı işlemi 7 Potansiyel olarak geri kazandırılabilir fraksiyonların arazi doldurması 8 Tıbbi atık(RBS) temel nitelendirme analizi 9 Kabul edilemez atıklar için geçici depolama alanı 10 Gübre dahil olmak üzere geri kazandırılabilir fraksiyonların açık havada depolanması 11 Yeşil atık topraklanmamış ya da gübrelenmemiştir 12 Seviye 2’nin üzerinde tıbbi atık istifleme 13 Tıbbi atık etiketleme 14 Arazi doldurma vukuat defterinin düzenlenmesi 15 Elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının (WEEE) ayrımının ya da depolanmasının yapılmaması 16 Tehlikeli atıkların açık konteynırları 17 Tehlikeli atık madde etiketleme 18 Tehlikeli atık madde alanı sinyali 19 Duvar çekilmeksizin kullanılmış petrolün depolanması 20 Tehlikeli atık için ne belli bir yükleme alanı ne de tehlikeli atık depolama alanında akıtma mevcuttur 21 PTL ve motor emisyon noktalarını iyileştirme 22 Kapalı ve aktif arazi doldurma kütlelerinde sızıntı suyu toplama kuyuları 23 Arıtılmamış tıbbi ve tehlikeli madde sızıntı suyu ve temizleme suyu 24 Gübrelenmiş ve geri kazandırılmış fraksiyonun açık havada depolanması 25 Meteorolojik veri kaydı 26 Sızıntı suyu analitik parametreleri 27 Otoklav izleme sonuçları raporu 28 Daha önce işlenmemiş atık düzenli depolama raporu 29 Daha önce işlenmemiş arazi doldurulmuş atık raporu 30 2007 kontrol planının özeti Açıklama gerekenler Aborgase alanının dışında çözüm Anında çözüm

10 4 – Anında çözüm (I) 10 Uyumlu olmayanİyileştirici EylemEtkileri Tıbbi atık temel nitelendirme analizi (RBS) Bu tarz atıklar için kullanılan standartlarda önerilen analitik işlemlerin uyumluluk sertifikası sunuldu Kayıtların ve iş yöntemlerinin mevcut sayısında artış Kabul edilmeyen atıklar için geçici depolama alanı NC 1’de belirtilen usule göre kabul edilmeyen atıkların reddi onaylandı Kontrollerde artış Seviye 2’nin üzerinde tıbbi atık istifleme Onaylı konteynırlara göre, istifleme, direnç ve sızdırmazlık deneyleri sayesinde istiflenebilir Aynı iş tekniğine devam (etkisi yok) Tıbbi atık etiketleme Tehlikeli atık madde alanı sinyalinde gelişme İş usulünde çok az gelişme. Tehlike atık madde alanı adaptasyonu 8 9 12 13 12 13

11 4 – Anında çözüm(II) 11 Uyumlu olmayanİyileştirici EylemEtkileri Elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının (WEEE) ayrımının ya da depolanmasının yapılmaması Materyal gönderme seçeneği IMS WEEE ile birlikte çalışıldı. Seçenek atığın kötü durumundan dolayı reddedildi. Potansiyel olarak tekrar kullanılmış materyalin gönderilmesi ve depolanması (< 10 t/y) Kapalı/aktif arazi doldurma kütlelerinde sızıntı suyu toplama kuyuları İlk sızıntı suyu birikimi 2011’de tespit edildi. Pompayla çekilmesi için havalı bir sistem kuruldu. Aynı iş tekniğine devam. ETKİSİ YOK Arıtılmamış tıbbi ve tehlikeli madde sızıntı suyu ve temizleme suyu Analiz edilmiş atık su ve kanalizasyona boşaltımlar dikkate alındı. Aynı iş tekniğine devam. ETKİSİ YOK 22 23 15 22

12 4 - Açıklama gerekenler (I) 12 Uyumlu olmayanİyileştirici EylemEtkiler Tıbbi Atık (RBS) kabul işlemi Tıbbi atık kabulü için özel bir usulün geliştirilmesi Kontrollerde artış Belgelendirilmiş çevresel etki kontrol planı Mevcut kontrol planı IPPC EIA gerekliliklerine adapte edildi Kontrollerde artış ECCM ile MA için Risk değerlendirmesi ECCMA’ya risk değerlendirmesi sunuldu. Kontrollerde artış Bakım ve Temizleme Planı Şartnamelere göre bir bakım ve temizlik planı hazırlandı Mevcut iş tekniği kaydında artış 2 3 1 4

13 4 - Açıklama gerekenler (II) 13 Uyumlu olmayanİyileştirici EylemEtkiler Arazi doldurma vukuat defterinin düzenlenmesi Kullanım talimatları ve sorumlu denetim dahil olmak üzere vukuat defteri düzenlenmiştir Kontrollerde artış Tehlikeli atıkların açık konteynırları Yükleme alanının genel iyileştirilmesi; Tankların adapte edilmesi, tam olarak sinyal verme ve etiketleme Kontrollerde artış Tehlikeli atık madde etiketleme Tehlikeli atık madde alanı sinyali Duvar çekilmeksizin kullanılmış petrolün depolanması Tehlikeli atık için ne belli bir yükleme alanı ne de tehlikeli atık depolama alanında akıtma mevcuttur 16 17 14 18 19 20 16-20

14 4 - Açıklama gerekenler (III) 14 Uyumlu olmayanİyileştirici EylemEtkiler Meteorolojik veri kaydı En yakın Meteoroloji İstasyonları Ulusal Ağından elde edilen meteorolojik parametrelerle bir kayıt oluşturuldu. Kontrollerde ve kayıtlarda artış Sızıntı suyu analitik parametreleri Nitelendirilmiş parametrelerin sayısında artış Kontrollerde ve kayıtlarda artış Otoklav izleme sonuçları raporu Her yıl çevreden sorumlu merciye otoklav kontrolü izleyen parametrelerin sonuç raporu gönderilir (P, T, zaman) Kontrollerde ve kayıtlarda artış 27 28 25/26 28 25 9 kms

15 4 - Açıklama gerekenler (IV) 15 Uyumlu olmayanİyileştirici EylemEtkiler Daha önce işlenmemiş atık arazi doldurma raporu Daha önce işlenmemiş atık arazi doldurma yıllık raporu Kontrollerde artış 2007 kontrol planının özeti Çevreden sorumlu merciye gönderilecek sıhhi veri kontrol sonuçları raporu Kontrollerde artış 30 29

16 4 – Aborgase’ın dışında çözüm (I) 16 Uyumlu olmayanEylemlerEtkiler Potansiyel olarak geri kazandırılabilir olan fraksiyonların geri kazandırılması Hacimli atık işleme için bir tesis tasarlandı Yerel derneğe çöp dökme ücretini artırmak için bir maliyet değerlendirmesi sunuldu Hacimli atık işleme santralinin ilk aşaması inşa edildi Çöp dökme ücretinde artış olmadı Yeşil atığın önceki işlenmesi, teknik kapatmalar esnasında ve hafta sonlarında düzenli depolama sahası bakım işlemi Hacimli atık işleme tesisi tasarlandı Kapasiteyi maksimuma çıkarmak için 5 otomatikleştirilmiş sıralama hattıyla belediye katı atık geri dönüşüm santralinin yenilenmesi tasarlandı Hacimli atık işleme santralinin ilk aşaması inşa edildi Birçok düzenlemelerden sonra, manüel sıralama hattının ve optimize edilmiş besleme ve organik fraksiyonu rafine etme sürecinin artırılması Potansiyel olarak geri kazandırılabilir fraksiyonların arazi doldurması 6 7 5 5

17 4 - Aborgase’ın dışında çözüm (II) 17 Uyumlu olmayanEylemlerEtkiler Gübre dahil olmak üzere geri kazandırılabilir fraksiyonların açık havada depolanması Araziyi kaplamak için maliyet çalışması yapıldı Genişletilmiş plastik işleme deposu, ABORGASE tarafından teklif edildi Diğer depolama alanlarını kapsamamaktadır Yeşil atık topraklanmamış ya da gübrelenmemiştir (gübrelemeden önce)Yeşil atıklar için ön öğütücü ile hacimli atıklar için arıtma tesisi tasarlandı Tamamen bitirilmemiş olan ikinci aşamada öğütücü eklenmiştir Gübre ve geri kazandırılmış fraksiyonun açık havada depolanması Bütün gerekli alanlar için maliyet değerlendirmesi yapıldı Genişletilmiş plastik işleme deposu, ABORGASE tarafından teklif edildi Diğer depolama alanlarını kapsamamaktadır 11 24 10 2410

18 4 – Denetleme Sonuçları 18 tamam kısmen 1 Tıbbi Atık (RBS) kabul işlemi 2 Belgelendirilmiş kontrol planı 3 ECCM ile MA için Risk değerlendirmesi 4 Bakım ve Temizleme Planın 5 Geri kazandırılabilir fraksiyonların potansiyel olarak geri kazandırılması 6 Yeşil atığın önceki arıtımı (PARK ve BAHÇELER), teknik kapatmalar ve hafta sonlarında arazi doldurma arıtımı işlemi 7 Potansiyel olarak geri kazandırılabilir fraksiyonların arazi doldurması 8 Tıbbi atık temel nitelendirme analizi (RBS) 9 Kabul edilemez atıklar için geçici depolama alanı 10 Gübre dahil olmak üzere geri kazandırılabilir fraksiyonların açık havada depolanması 11 Yeşil atık topraklanmamış ya da gübrelenmemiştir 12 2 seviyenin üzerinde tıbbi atık istifleme 13 Tıbbi atık etiketleme 14 Arazi doldurma vukuat defterinin düzenlenmesi 15 Elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının (WEEE) ayrımının ya da depolanmasının yapılmaması 16 Tehlikeli atıkların açık konteynırları 17 Tehlikeli atık madde etiketleme 18 Tehlikeli atık madde alanı sinyali 19 Duvar çekilmeksizin kullanılmış petrolün depolanması 20 Tehlikeli atık için ne belli bir yükleme alanı ne de tehlikeli atık depolama alanında akıtma mevcuttur 21 PTL ve motor emisyon noktalarını iyileştirme 22 Kapalı ve aktif arazi doldurma kütlelerinde sızıntı suyu toplama kuyuları 23 Arıtılmamış tıbbi ve tehlikeli madde sızıntı suyu ve temizleme suyu 24 Gübrelenmiş ve geri kazandırılmış fraksiyonun açık havada depolanması 25 Meteorolojik veri kaydı 26 Sızıntı suyu analitik parametreleri 27 Otoklav izleme sonuçları raporu 28 Daha önce işlenmemiş atık arazi doldurma raporu 29 Daha önce işlenmemiş arazi doldurulmuş atık raporu 30 2007 kontrol planının özeti Bütün uyumlu olmayan unsurlar düzeltildi, ancak ABORGASE’ın alanı dışında kalan üç unsur kısmen çözülebildi

19 5 – Temel etkiler – İşlem ve Yatırımlar 19 İşlem maliyeti Atıkların %100’ünün işlenmesi ve yan ürünlerle geri kazanımın arttırılması gerektiği için işlem maliyeti artmaktadır %+12 Arazi doldurma adaptasyon maliyeti 2011 – 2018 süresince arazi doldurmaları ulusal mevzuata adapte etmek için harcama yapılması 6,4 M€ Altyapı çevre kontrolü Kapatma sonrası dönem (- 2046) ve arazi doldurma işlemi süresince harcanacak olan kontrol ve kayıt seviyesinde genel yüksek artış 300.000 €/yıl Yeni altyapı Hacimli atık işleme tesisi – aşama 1 Belediye Katı Atık tesisinin genişlemesi Yan ürünler pres genişleme 650.000 € 1.900.000 € 140.000 € IPPC Çevre Standardının uygulanması, kontrol ve kayıt seviyelerinde artış, gelen atıkların %100’ünün işlenmesi için daha yüksek işlem maliyeti ve arazi doldurma ve işleme tesisleri için ek yatırım demektir.

20 5 – Temel etkiler – İşlem ve Yatırımlar 20 Kontrol ve kayıtta artış Bütün atıkların arıtılması,geri kazanımı en üst seviyeye çekmek Arazi doldurma standartları Kapatma sonrası faaliyetler

21 21 Sonuç – IPPC Uygulama  Bütün sertifikalandırma süreci 6 yıl sürdü ve halen devam etmektedir  Sertifikalandırma başarılı bir şekilde tamamlandı, Ekim 2007’de onaylandı ve Temmuz 2009’a uzatıldı  Toplam 165 konudan sadece 30’u uyumlu değildi  7’si anında çözüm gerektirdi  17’si durumun gerçekten anlaşılması ve elverişli bir çözümde anlaşılmasını gerektirdi  6’sında çözüm ABORGASE alanının dışında kaldı, 3’ü ekstra yatırım ile çözüldü ve 2’si yönetimle anlaşmaya varılarak kısmen çözüldü  Uygulama süreci ve 6 yıllık çalışma ek yatırımlara (9,4 M€), yüksek işlem maliyetine (+12%) ve kontrol ve kayıtların sayısında yüksek artışa neden oldu  Ek maliyet (yatırım ve işlem) kısmen ABORGASE tarafından karşılandı  IPPC zorlu bir süreçti ancak bugün çok daha sorumlu ve saygılı bir atık yönetim faaliyeti sürdürmekteyiz

22 22 Sorular & Cevaplar


"1 Sevilla’da Belediye Katı Atık Yönetimi ve çevresindeki alanlar IPPC Uygulama Deneyimi Seville 12 Haziran 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları