Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PACS Olgunluk Seviye Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PACS Olgunluk Seviye Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 PACS Olgunluk Seviye Değerlendirilmesi
Mehmet Özer Metin, Kerem Çalışkan, Kamil Arslankoz

2 İÇERİK PACS Tanımı Değerlendirme Amacı ve Yöntemi
PMM Olgunluk Seviyeleri Tartışma

3 PACS Nedir? PACS, (Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri - Picture Archiving and Communication Systems ) görüntülerin saklanması, erişimi, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yönetim sistemlerine verilen genel addır. Medikal görüntülerin saklanması için dünyada kullanılan en yaygın görüntü biçimi DICOM'dur (Digital Imaging and Communications in Medicine).

4 PACS Nedir? PACS; röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi gibi tıp alanında kullanılan görüntü kaydedici cihazların sağladığı görüntülerin tek bir kaynaktan yönetilmesini sağlar.

5 PACS Nedir? PACS Uygulaması ve İşlevleri
Görüntü işleme ve değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi İstemde bulunan doktorun kendi bilgisayarından, radyoloji uzmanının raporuna ve ekindeki görüntülere ulaşabilmesi Hastanın diğer bulguları ile birlikte değerlendirebilmesi Gerekli durumlarda, görüntülerin, amacına uygun çözünürlüklerde, kurum ağının dışındaki kişi veya kurumlara ulaştırılabilmesi

6 PACS Mimarisi

7 Örnek : InfoDif Callisto DICOM Viewer

8 Örnek : InfoDif Callisto DICOM Viewer

9 Örnek : InfoDif Callisto DICOM Viewer

10 Örnek : InfoDif Callisto DICOM Viewer

11 Örnek : InfoDif Callisto DICOM Viewer

12 Amaç PMM (The PACS maturity model)’e göre büyük ölçekli hastanelerdeki PACS uygulamalarının olgunluk seviyelerinin ölçülebilmesi. Örnek uygulama olarak PACS sistemine sahip seçilen bir hastanenin olgunluk seviyesinin belirlenmesi.

13 Yöntem PMM Olgunluk Seviyesinin belirlenmesi amacıyla soru listesinin hazırlanması Rogier van de Wetering, Ronald Batenburg, A PACS maturity model: A systematic meta-analytic review on maturation and evolvability of PACS in the hospital enterprise; International Journal of Medical Informatics ( ) 127–140 Örnek Hastane’ye uygulanması Sonuçların değerlendirilmesi

14 Olgunluk Seviyesi 1 (PACS Altyapısı)
Bu seviye temel ve yapısal olmayan PACS kurulumlarını tanımlar. Görüntü Elde Etme Görüntü Saklama Temel Görüntü Dağıtımı Görüntü Gösterimi

15 Olgunluk Seviyesi 2 (PACS Süreci)
Bu seviyenin temel amacı PACS sürecinin olgunluk seviyesinin ölçülmesi ve yeniden tasarlanmasına yardımcı olmalıdır. PACS Sürecinin Yeniden Tasarlanması Şeffaf PACS Sürecinin Oluşturulmasına Başlanması Sistem Entegrasyonuna Başlangıç

16 Olgunluk Seviyesi 3 (Klinik Süreç Kabiliyeti)
Klinik Süreç Kabiliyeti PACS sisteminin iş akışı ve hasta yönetimi sistemlerine entegrasyon kabiliyetini değerlendirir. PACS'ın Hastane Genelinde Kullanımı Durum Raporları ve Yönetimi Görüntü Temelli Klinik Süreçler HIS/RIS Entegrasyonu İş akış ve Hasta Yönetimi Telekonferans / Danışmanlık ve e-öğrenme uygulamalarında kullanım

17 Olgunluk Seviyesi 4 (Kurumlar Arası Entegrasyon Kabiliyeti)
Kurumlar Arası Entegrasyon Kabiliyeti Seviyesi PACS sistemlerinin EPR ve Kurumlar Arası Temel entegrasyon kabiliyetini değerlendirir. Nicel ve İstatistiksel Kontrol Mekanizması Klinik Tanı ve Karar Destek Sistemi Teknoloji Adaptasyonu Kurumlar Arası PACS Değiş tokuşu PACS'in EPR ile Entegrasyonuna Başlangıç Veri Madenciliği Klinikler Arası İş Birliği

18 Olgunluk Seviyesi 5 (Optimize Edilmiş Kurumsal PACS Zinciri)
Bu seviyede hizmet kalitesinde ve hasta hayat standardında artışa gidebilmek için PACS sistemlerinin sürekli optimizasyon, innovasyon ve öğrenme kabiliyeti tanımlanır. Klinik PACS Optimizasyonu Sürekli Hale Getirilmesi PACS Süreç Innovasyonu Tam Zincir PACS Zincir Entegrasyonu Hasta Odaklı EPR'ye tam Entegrasyon

19 Tartışma Konuları Olgunluk Seviyelerinin Gerekliliği ve Faydası
Sağlık.NET, DICOM Standart Uyumluluğu

20 Referanslar M.Li,D. Wilson, M. Wong, A. Xthona, The evoluation of display technologies in PACS applications Computerized Medical Imaging and Graphics 27 (2003) 175–184 E. Samei, J.A. Seibert, K. Andriole, A. Badano, J. Crawford, B.Reiner, et al., AAPM/RSNA tutorial on equipment selection:PACS equipment overview. General guidelines for purchasing and acceptance testing of PACS equipment, Radio Graphics 24 (2004) 313–334. Inamura K, Takahashi T (1995) Storage and presentation of images. Int J Biomed Comput 39: 157±162 U. Bick, H. Lenzen, PACS: the silent revolution, EuropeanRadiology 9 (1999) 1152–1160 J. Zhang, J. Sun, J.N. Stahl, PACS and web-based image distribution and display, Computerized Medical Imaging and Graphics 27 (2003) 197–206. H.K. Huang, Some historical remarks on picture archiving and communication systems, Computerized Medical Imaging and Graphics 27 (2003) 93–99. N.-T. Cheung, A. Lam, W. Chan, J. Kong, Integrating images into the electronic patient record of the hospital authority of Hong Kong, Computerized Medical Imaging and Graphics 29 (2005) 137–142. M. Hood, H. Scott, Introduction to picture archive and communication systems, Radiology Nursing 25 (3) (2006) 69–74. Pratt HM, Langlotz CP, Feingold ER, et al. Incremental cost of department-wide implementation of a picture archiving and communication system and computed radiography. Radiology 1998; 206: 245–252. Honeyman JC, Huda W, Frost MM, Palmer CK, Staab EV (1996) Picture archiving and communication system bandwidth and storage requirements. J Digit Imaging 9: 60±66 The Royal College of Radiologists, Picture Archiving and communication systems (PACS) and guidelines on diagnostic display devices, April 2008 O. Ratib, M. Swiernik, J.M. McCoy, From PACS to integrated EMR, Computerized Medical Imaging and Graphics 27 (2003) 207–215 Honeyman JC. Information systems integration in radiology. J Digit Imaging 1999; 12:218–222. Azevedo-Marques PMd, E.C. Caritá, A.A. Benedicto, P.R. Sanches, Integrating RIS/PACS: the Web-based Solution at University Hospital of Ribeirao, Brazil, Journal of Digital Imaging 17 (3) (2004) 226–233. H.K. Huang, PACS and Imaging Informatics: Basic Principles and Applications, John Wiley & Sons., Inc., Hoboken, New Jersey, 2004 C.-H. Hsiao, T.-C. Hsu, J.N. Chang, S.J.H. Yang, S.-T. Young, W.C. Chu, Developing a medical image content repository for e-learning, Journal of Digital Imaging 19 (3) (2006) 207–215. B. Reiner, E.L. Siegel, K. Siddiqui, Evolution of the digital revolution: a radiologist perspective, Journal of Digital Imaging. 16 (4) (2003) 324–330. E.L. Siegel, B. Reiner, Work flow redesign: the key to success when using PACS, Journal of Digital Imaging. 16 (1) (2003) 164–168. Rogier van de Wetering, Ronald Batenburg, A PACS maturity model: A systematic meta-analytic review on maturation and evolvability of PACS in the hospital enterprise;international journal of medical informatics 7 8 ( ) 127–140


"PACS Olgunluk Seviye Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları