Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUKUK: EN ETKİLİ GÜÇ Sendikamız Eğitim-İş ;kuruluşundan bugüne geçen onaltı aylık sürede Eğitim ve Bilim İşgörenlerinin Özlük ve Hukuksal alandaki tüm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUKUK: EN ETKİLİ GÜÇ Sendikamız Eğitim-İş ;kuruluşundan bugüne geçen onaltı aylık sürede Eğitim ve Bilim İşgörenlerinin Özlük ve Hukuksal alandaki tüm."— Sunum transkripti:

1

2 HUKUK: EN ETKİLİ GÜÇ Sendikamız Eğitim-İş ;kuruluşundan bugüne geçen onaltı aylık sürede Eğitim ve Bilim İşgörenlerinin Özlük ve Hukuksal alandaki tüm sorunlarına ve hak gasplarına müdahale etmiş, ülkemizde gündemi belirlemiştir.

3 Sendikamızdan gerici MEB tasarrufuna karşı hukuk zaferi “Merkezi Sistemle Yapılacak Tüm Sınavlar Başı Açık Yapılacak Danıştay 8. Dairesi, EĞİTİM-İŞ sendikasının açtığı davada, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınav Yönergesi’nin kılık kıyafeti düzenleyen 11. maddesinin i bendinin yürütmesini durdurdu. Daire, dava konusu düzenlemenin, önceki yönergede yer alan “başı açık” ibaresini barındırmamasını hukuka aykırı buldu.

4 Danıştay’dan türbana bir ret daha Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkezi Sınav Yönergesi’nin sınavlara türbanla girilebilmesine olanak sağlayan bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay 8. Dairesi’nin kararına yapılan itirazı da reddetti.

5 Eğitim-iş’in “söylemleri” mahkeme kararlarınca “tescillendi” Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, Eğitim-Sen tarafından Eğitim-İş aleyhine açılan davayı reddetti. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Konya Şubesi Yönetim Kurulu’nun hazırlayıp dağıttığı “Değerli Eğitim ve Bilim Çalışanı Arkadaş” başlıklı bildiri ile “19.10.2005 tarihli basın açıklaması”nın, Eğitim-Sen’in kişilik haklarına saldırı içerdiği gerekçesiyle Eğitim-Sen tarafından Eğitim-İş aleyhine açılan dava Eğitim-iş lehine sonuçlandı.

6 Benzer söylemleri içeren başka bir dava da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturmasını tamamlayarak 11/07/2006 tarih ve 2006/2109 karar no ile “her hangi bir suç unsuruna rastlanmadığı” kararına varmıştır. Sendikamız Eğitim-İş’in kuruluş aşamasında Konya ve Trabzon yöneticilerimizin yayınlamış oldukları bildiriler için Eğitim-Sen tarafından açılan iki dava da sendikamız lehine sonuçlanmıştır. Eğitim-iş’in “söylemleri” mahkeme kararlarınca “tescillendi”

7 Dava konusu bildirilerde neleri yazıp söylemiştik. -“Öğretmenin köyde Cumhuriyeti koruma işlevi de vardır”, “çocukların yaşlarına uygun bir biçimde, Cumhuriyet Devriminin İlkeleri hakkında bilgi kazandırılmalıdır” demiştik. -“Ülkemizin üniter yapısını bölmek isteyenler vardır bunlara izin vermeyeceğiz.”demiştik -“Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden değerlere, Atatürkçülüğe ve Ulusal Kurtuluşumuzun sembolü olan önemli günleri yok saymak isteyenlerle mücadele edilmesi gerektiğini.” - “Lozancılarla bir arada olamayız” diyenlere karşı “Lozan ülkemizin tapusu “ diyerek sahip çıkmıştık. Eğitim-iş’in “söylemleri” mahkeme kararlarınca “tescillendi”

8 -“Etnik kökenli siyasi partilerin bile dillendirmekten çekindiği ayrılıkçı talepleri, ne pahasına olursa olsun savunanlara karşı”, karşı duruş sergilemiştik. -“Türkiye Cumhuriyetinin tapu senedi olan Lozan antlaşması ve onun taraftarlarıyla yan yana olmuyorsunuz da Sevr’den yana mı oluyorsunuz”? diye sormuştuk. -“ Lozan’a karşı olanlar Sevr’den yana olanlardır. Eğitim-Sen bu ve benzeri tutumlarla ulusal eksenden uzaklaşırken acaba emekten yana tavır mı almıştır”? diye sormuştuk -“Rehberimiz Başöğretmen Atatürk olacaktır” sözünün anımsatılması üzerine, Atatürk ‘e hakarete yeltenenlere de Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını da anımsatmak görevimizi yerine getirmiştik. Eğitim-iş’in “söylemleri” mahkeme kararlarınca “tescillendi”

9 Ankara 22. Asliye Hukuk mahkeme- sinde Eğitim-Sen’in, EĞİTİM-İŞ isminin üzerindeki hukuki hakların kendilerine ait olduğu iddiasıyla, sendikamızın “EĞİTİM-İŞ” ismini kullanmaktan men edilmesi istemine dayalı olarak açtığı dava, sendikamızın zaferiyle sonuçlandı“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK”. Eğitim-iş” ismi, eğitim-iş’in gerçek sahiplerinin; eğitim-iş’lilerin

10 CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNDAN BU YANA SAYISIZ DARBELER YİYEN, AMACINDAN SAPTIRILAN AYDINLANMA DEVRİMLERİNİN YARATTIĞI İLERİCİ ÖĞRETMEN HAREKETİNİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUŞUNUN ADIDIR EĞİTİMİŞ. ONURUMUZUN, YÜREĞİMİZİN ADIDIR Bu doğuşa can suyu veren tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz

11 Milli Eğitim Şurasının İptali için Dava Açtık Milli Eğitim Şurası Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk Milli Eğitim sistemini geliştirmek,niteliğini yükseltmek için, eğitim ve öğretimle ilgili konuları değerlendiren ve gerekli kararları alan bir kuruldur. Ulusal Eğitim Sistemimizin yaşadığı sorunların görüşüldüğü, çözüm önerilerinin tartışıldığı bir kurul olması beklenir.Kamu kaynakları ile düzenlenen yaşamsal öneme sahip bir DANIŞMA KURULUDUR. 81 ilden gelen önerilere ve tartışılan konulara baktığımızda ta baştan ne yapılmak istendiği apaçık ortadadır.”Perşembenin gelişi çarşambadan belli” olmuştur.Nedir bunlar:

12 1- 9 yıldır uygulanan 8 yıllık kesintisiz ilköğretimin 4+4, 4+1+3, 5+3 gibi kesintiye uğratma çabaları, 2- Seçmeli ders sayısını artırarak Kuran-ı Kerim’in ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak okutulması, 3- Resim dersi seçmeli hale getirilirken,Beden eğitimi dersinin saati düşürülürken,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin saatinin artırılmak istenmesi, 4- Meslek okullarının adını kullanarak ÖSS ve ÖSYM’deki katsayı uygulamasının İmam Hatip Liseleri lehine düzenlenmesi, 5- İmam Hatip Liselerinin özel statüye kavuşturulmak istenmesi…vb. Milli Eğitim Şurasının İptali için Dava Açtık

13 Sonuçta görülüyor ki, eğitim gericileştirilerek ilköğretim okullarımız Kuran Kurslarına,orta öğretim kurumlarımız ve üniversitelerimiz medreselere dönüştürülmek istenmektedir.Yani “Dervişin fikri neyse zikri de odur.” Şura bahanedir. Danışmaya gereksinim duymadıklarından, şura yönetmeliğini de uygulamadılar. Hukuksuzluğa izin veremezdik. Milli Eğitim Şurasının İptali için Dava Açtık

14 İlk kez bir sendika şura toplantısının iptali için dava açmış oldu Milli Eğitim Şurasının İptali için Dava Açtık

15 Banka promosyonları Banka Promosyonları konusunda, gündemi belirleyen sendikamız, hak arama mücadelesinde etkin bir rol üstlenmeyi başarmıştır. Yerellerde şube ve temsilciliklerimiz etkin bir şekilde konun takipçisi olmuşlar ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin yanlış uygulamalarını dava konusu yapmışlardır. Sendikamızın ikince derecedeki önerisi olan %70-%30 oranı Milli Eğitim Bakanlığı tarafında kabul edilmiştir. Uygulamaların sözleşmeler aşamasında demokratik katılımın olmadığı şeffaflık ilkesine uyulmadığı tespit edilmiş olup, konunun takibi, hukuksal süreç devam etmektedir.

16 Genel İdari Personelin Hakları Genel idari sınıfında çalışan tüm personelin ayni yardımları, personelin gereksinimlerine uygun bir yardım tarzı değildir. Eğitim-İş olarak; Genel idari sınıfında çalışan tüm personele ek ödemenin artırılarak yılda iki kez ve nakit olarak ödenmesini istiyoruz. Bu konudaki önerimizi Milli Eğitim Bakanlığına bildirdik.

17 Kariyer Basamakları Yükselme ve değerlendirme yönetmeliğinin iptali için dava açtık. Yaratılan kaosa son vermek, okullarımızda iş barışını bozdurmamak ve kadrolaşmaya “dur” demek için Danıştay’a dava açtık.

18 İlköğretim Müfettişlerinin atamalarında ve yetkilerindeki değişiklikler nedeniyle dava açtık M. E.B. Yaz Kuran kurslarının denetimi ilköğretim müfettişlerinden aldı. Laik Eğitime karşı bir uygulama olması nedeniyle ve atama yönetmeliğinin uygulanmaması nedeniyle dava açtık

19 PDR Öğretmenlerimiz için dava açtık Zor koşullarda gerçekleştirmeye çalıştıkları tatillerini yarıda kesmişler, OKS ve ÖSS tercihlerinde öğrencilerimize ve velilerimize danışmanlık ve rehberlik etmişlerdi. Karşılığını ödemediler. Verilen mücadele pdr öğretmenlerimize artı 3 saat ek ders ücreti getirmiş olup, açmış olduğumuz dava devam etmektedir.

20 Yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin iptali için Danıştay’a dava açtık DAVACI: Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) Sağlık 2 Sokak, No : 56 / 21 Kolej ANKARA VEKİLLERİ : Av.Tansu BATUR - Av.Jale KURAL Meşrutiyet Cad.3/14-16 Kızılay- ANKARA DAVALI: Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA

21 KONU: Davalı Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2006 tarih ve 49625 sayılı yazısının öncelikle yürütmesini durdurulması, sonrasında iptali isteminden ibarettir. MEB Personel Genel Müdürlüğünün 24.08.2006 Tarih 2869/69642 Sayılı ve “Yönetici Atama” konulu yazısı ile (2006/71Sayılı Genelge) atamalar durdurulmuştur. Eğitim yöneticiliği için gerekli donanıma sahip olmayan ancak, baskın nitelikleri siyasi iktidara yakınlıktan ibaret olan partizan isimler vekaleten yada benzer şekillerde hak etmedikler, eğitim yöneticiliği görevlerine atanmaları durduruldu.

22 Kadrolaşmaya engel olduk Merkezde ve taşrada boş bulunan şef kadrolarına açıklanandan çok fazla atma yaparak, kadrolaşma çabaları boşa çıktı. Sendikamızın yerinde ve zamanında müdahalesi ile mağdur olan personellerin mağduriyetleri giderildi

23 Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına Hayır Reform diye adlandırılan bu düzenlemeler; kamunun tasfiyesi ve kamu emekçilerinin tam bir yıkımıdır. Durum böyleyken ve de bu kadar vahimken ”Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu”, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu“nun TBMM’de görüşüldüğü süreçte yürüyüşler, mitingler, imza kampanyaları düzenleyen KESK yöneticilerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu asil üyeliği için MEMUR-SEN ile işbirliği yaparak yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile birlikte yaklaşık 3000 YTL aylık ücret, emrinde makam aracı, sekreter ve danışman gibi olanakların cazibesine dayanamayarak yararlanmak istemeleri de ciddi bir çelişkidir. Bu vesileyle de akp iktidarının değirmenine kimlerin işbirliği yaparak su taşıdıkları apaçık görülmüştür.

24 Ek Ders ve Sınav Ücretlerindeki Değişiklikler kabul edilemezler Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” ile mevcut kazanımlar bütünüyle ortadan kaldırılmakta, Milli Eğitim Bakanlığı’nda bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenen ders ve ek ders ücretleri ciddi kayıplara uğramaktadır. Eğitim-İş olarak bu yeni düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Ek ders yönetmeliği konusunda yargıya başvurduk

25 Laikliğe Saldırı. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ettik Sözde vakıf “ İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV) tarafından düzenlenen “Resmi İdeoloji Kıskacında Eğitim Sistemi ve Din Eğitimi” konulu panelde “Kemalizm düşmanlığı” had safhada kendisini göstermiştir. Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, temellerine dinamit koyma çabalarının önceden farkına varıp, bu amaca yönelik çaba içinde olan kişiler hakkında işlem yapmaları için, bağımsız yargıyı, göreve davet ettik. Eğitim-İş, laik eğitim sistemini çökertmeye yönelik her türlü faaliyetin takipçisi ve karşısında olmaya devam edecektir.

26 Yolluklar için verilen hukuk mücadelesi sonuç getirdi Geçmişe yönelik yolluk ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödendi. İlk atamalarda yolluk ücretlerinin alınabilmesi için hukuksal süreç devam etmektedir.

27 ATATÜRK'E Hakaret eden müfettiş hala görevde Konya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir seminerde, “Derslerde öğrencilere ‘Atatürk kimdir?’ diye soruyorum. Onlar da ‘Atatürk bizi düşmandan kurtardı’ diyor. Öğretmenler yılardır derslerde Atatürk’ün herkesi kurtardığını anlatıyor. Atatürk beni kurtarmadı. Ben 55 yaşındayım. Ben doğmadan 20 yıl önce ölen biri beni nasıl kurtarır” diyen İlköğretim müfettişi Ethem GÜRSU hakkında Sendikamız, Ağustos 2005’te Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

28 ‘ Atatürk’e ve manevi şahsiyetine hakaret ’ suçlamasıyla Konya 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada GÜRSU ‘ya 1 yıl hapis cezası verilmiş ve bu ceza ertelemişti.

29 Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri ise yaptıkları incelemede, müfettiş GÜRSU hakkında disiplin ve idari yönden işlem yapılmasına gerek olmadığı kararını vermişti. Sendikamız MEB bir yazı yazarak denetim görevinden alınmasını talep etmiştir.

30 ‘Atatürk’e ve manevi şahsiyetine hakaret’ suçlamasıyla Konya 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada GÜRSU ‘ya 1 yıl hapis cezası verilmiş ve bu ceza ertelemişti. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri ise yaptıkları incelemede, müfettiş GÜRSU hakkında disiplin ve idari yönden işlem yapılmasına gerek olmadığı kararını vermişti. Sendikamız MEB bir yazı yazarak denetim görevinden alınmasını talep etmiştir.

31 30 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE SENDİKA YOLU AÇILDI ( ANKARA 2. İŞ MAHKEMESİNİN KONUYA İLİŞKİN KARARI) T.C. ANKARA 2. İş Mahkemesi DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO : 2006/436 CELSE NO : 2 CELSE TARİHİ : 28/11/2006 Ankara 2. İş Mahkemesi'nin verdiği kararı göre, 657 sayılı DMK 4-B maddesine göre görev yapan tüm sözleşmeli kamu görevlileri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu doğrultusunda memur sendikalarına üye olabilecek.

32 Bu başarıya; başta Avukatlarımız Sn Av.Tansu BATUR, Sn Av.Jale KURAL, Sn Av. Bahadır Turan DURMAZ şube ve temsilcilik yöneticilerimiz ile üyelerimiz bu başarının mimarları olmuşlardır.

33


"HUKUK: EN ETKİLİ GÜÇ Sendikamız Eğitim-İş ;kuruluşundan bugüne geçen onaltı aylık sürede Eğitim ve Bilim İşgörenlerinin Özlük ve Hukuksal alandaki tüm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları