Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME DENEYİMİ Süleyman YILMAZ Seçil KIVRIK Özel Optimed Hastanesi SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME DENEYİMİ Süleyman YILMAZ Seçil KIVRIK Özel Optimed Hastanesi SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME DENEYİMİ Süleyman YILMAZ Seçil KIVRIK Özel Optimed Hastanesi SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME DENEYİMİ?

2 İÇİNDEKİLER 1.İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Genel Tanımlar 2.İş Güvenliği İstatistikleri 3.Kaza Piramidi ve Kaza Zinciri 4.Optimed Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Çalışmaları 5.Sonuç

3 İŞ SAĞLIĞI NEDİR? FİZİKSEL İYİLİK HALİ FİZİKSEL İYİLİK SOSYAL İYİLİK RUHSAL İYİLİK İŞ SAĞLIĞI

4 İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İşyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.

5 İŞ KAZASI 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası; 1- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 2- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 3- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

6 4-Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 5-Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır İŞ KAZASI

7 Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. MESLEK HASTALIĞI

8 AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE-ADAY ÜLKELER VE TÜRKİYE' NİN İŞ GÜVENLİĞİ İNDEKSİ KARŞILAŞTIRMALARI Ülkeler Sıralama Yeri Ölümcül İş Kazaları Bildirilmeyen Kaza Düzeyi Girdi Puanları Süreç puanları Çıktı Puanları İş Güvenliği İndeksi Öncü Ülkeler Pragmatist Ülkeler Tatminkar Ülkeler Yapılacak Şeylerin Çok Olduğu Ülkeler Lüksemburg15,410,9441,0020,9150,944x İsveç31,310,888 0,9880,938x Finlandiya42,010,8880,8341,0010,931x Danimarka51,810,7770,8620,9840,902x Hollanda61,310,8330,7690,9830,892x Avusturya73,110,7220,7661,0050,874 x Almanya83,210,8330,7720,930,866x Belçika101,720,7770,8880,8780,856x Fransa113,120,7770,8830,8640,847x İspanya146,420,9160,7910,7920,823x İtalya165,720,8050,8130,7870,798x Portekiz175,920,9990,6740,7560,796x İrlanda194,020,8330,5330,810,747 x Yunanistan203,120,8330,640,710,727 x İngiltere211,020,6670,4820,8770,726 x Çek Cumhuriyeti235,830,9990,4340,6790,698 x Slovenya244,740,9440,7050,560,692x Polonya255,730,7220,690,6650,686 x Maceristan2611,430,9440,5530,5820,665 x Letonya276,040,8330,5990,6140,665 x Slovakya288,440,8880,60,5760,66 x Litvanya317,440,8050,5990,5640,633 x Romanya417,040,7220,6140,5120,59 x Bulgaristan439,340,7220,5540,5060,572 x Estonya4811,640,4440,690,5430,555 x Türkiye8028,040,50,5650,20,366 x İŞ GÜVENLİĞİ İSTATİSTİKLERİ  Öncü Ülkeler: Hem sonuç hem de girdi ve süreç göstergeleri iyi olan ülkeler.  Pragmatist Ülkeler: Sonuç göstergeleri iyi ancak girdi ya da süreç göstergeleri zayıf olan ülkeler.  Tatminkar Ülkeler: Sonuç göstergeleri zayıf ancak girdi ya da süreç göstergeleri iyi olan ülkeler.  Yapılacak Şeylerin Çok Olduğu Ülkeler: Hem sonuç hem de girdi ve süreç göstergeleri zayıf “çalışanların sağlığını koruma yönünden uygulamada en kötü olan ülkeler” * ILO AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELER İŞ İNDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI

9 İŞ GÜVENLİĞİ İSTATİSTİKLERİ

10 1 29 300

11 KAZA Uzuv Yaralanmalı Olay Yaralanma Meydana Gelmeyen Olay (Ramak Kala Olay!) Ağır Yaralanmalı Olay / Ölüm1 29 300 KAZA PİRAMİDİ

12 “GÜVENLİK KÜLTÜRÜ” sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir

13

14

15 ELDİVEN TİPİ KULLANIM MİKTARI BİRİM MALİYET TOPLAM MALİYET NİTRİL ELDİVEN570000,26 TL14.820,00 TL LATEKS ELDİVEN570000,073.990,00 TL FARK10.830,00 TL

16 Yangınlarda ve su deposu ve özel alanların temizliğinde kullanılan GAZ MASKESİ 8 Adet maske 16 adet filtre Toplam Maliyet:2.420 TL Teknik servis personelinin kullandığı iş ayakkabısı

17 2.Eğitim  İSG eğitimlerinin düzenli ve periyodik olarak verilmesi,  Eğitim öncesi ve sonrası eğitim değerlendirmelerinin yapılması, başarısız olanlara eğitimlerin tekrarlanması,  Eğitimlerin sadece teorik değil aynı zamanda uygulamalı olması,  Eğitim içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi ve yeni bilgiler içermesi  Eğitimlere katılımın zorunlu olması  Oryantasyon eğitimlerinde İSG konularına atıf yapılması

18

19

20 Eğitim Başlıkları; Temel İSG, Yasal Mevzuat, Biyolojik Risk Etmenleri, Psikolojik Risk Etmenleri, Kimyasal Risk Etmenleri, Ergonomi, Yangın, Hastane Tahliyesi, Hastane Afet Planı, Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı, Risk Yönetimi, Güvenlik İşaretleri, Elektrikli Makinelerde Çalışma vb…..

21 3. Çalışanların Görüşlerinin Alınması

22

23

24 4.Raporlama ve Kayıt KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN İNCELENMESİ İLGİLİ BÖLÜME SEVK FAALİYETİN PLANLANMA SI ACİL İLGİLİ KOMİTEYE SEVK ACİL DEĞİL FALİYETİN YAPILMASI GERİ BİLDİRİM YAPILMASI FAALİYETİN ETKİNLİĞİ DEĞ. SON

25 4.Raporlama ve Kayıt

26 5. Sorumluluklar, Kontroller, Yaptırımlar Görev Tanımları Bina Turları İç Tetkikler İSG Turları Diğer Denetimler ……

27 5. Sorumluluklar,Kontoller ve Yaptırımlar

28 5. Sorumluluklar, Kontroller, Yaptırımlar

29 6. İSG Hizmetlerinin Organizasyonu EĞİTİM BİLİNÇLEND İRME KAYIT DİĞER BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ REHBERLİ K ÇALIŞMA ORTAMI KONTROLÜ RİSK DEĞERLEN DİRME SAĞLIK GÖZETİML ERİ

30 İSG KURULU TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EĞİTİM KOMİTESİ TRANSFÜZY ON GÜVENLİĞİ RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 6. İSG Hizmetlerinin Organizasyonu

31 MUHTEMEL KAYIPLAR OLASILIK KON.: KONTROL MAD.: MADDESİ REV.:REVİZYON TAR.: TARİHİ ÇG: ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ÇE: ÇEVRE ETKİSİ TG: TESİS GÜVENLİĞİ HG: HASTA GÜVENLİĞİ MZ.: MARUZİYET OS:OLAY SIKLIĞI ÖD:ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖDSM:ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEN SONRAKİ MARUZİYET 7. Risk Değerlendirme

32 MUHTEMEL KAYIPLAR OLASILIK KON.: KONTROL MAD.: MADDESİ REV.:REVİZYON TAR.: TARİHİ ÇG: ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ÇE: ÇEVRE ETKİSİ TG: TESİS GÜVENLİĞİ HG: HASTA GÜVENLİĞİ MZ.: MARUZİYET OS:OLAY SIKLIĞI ÖD:ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖDSM:ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEN SONRAKİ MARUZİYET 8.İletişim

33 İSG KÜLTÜRÜ OLUŞMASINDA KATKILARI OLAN TÜM PERSONELİMİZE TEŞEKKÜRLER

34 Süleyman YILMAZ Özel Optimed Hastanesi Teşekkürler Süleyman YILMAZ Seçil KIVRIK Özel Optimed Hastanesi


"SAĞLIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME DENEYİMİ Süleyman YILMAZ Seçil KIVRIK Özel Optimed Hastanesi SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları