Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma ortamı ve sağlığımız, güvenliğimiz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma ortamı ve sağlığımız, güvenliğimiz"— Sunum transkripti:

1 Çalışma ortamı ve sağlığımız, güvenliğimiz
ÇALIŞAN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE HAKLARI BİRİMİ (ÇASAGÜB)

2 Hastane laboratuvarında patlama
Çorum Özel Hastanesi’nde patlama oldu. Biyokimya laboratuvarında meydana gelen patlama sonucunda ölen veya yaralanan olmadı.

3 Keneli iğne hemşireyi öldürdü
29 Mart’ta DSÖ görevlisi Dr Carlo Urbani SARS nedeniyle ölmüştür. Keneli iğne hemşireyi öldürdü ÇORUM`DA Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle tedavi gören bir hastadan kan alırken enjektörün iğnesini yanlışlıkla eline batıran 30 yaşındaki hemşire Nazlı Yazıcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Eline iğne batan sağlıkçı KKKA’dan öldü Samsun’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastası olan bir kişiye müdahale ederken, virüs bulaşan sağlık teknisyeni hayatını kaybetti AA 13 Haziran. 2009 Sivas’ta biri sağlıkçı 2 kişide domuz gribi vakası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, biri sağlıkçı 2 kişide domuz gribi vakasına rastlandı . 22 Ekim 2009 3

4 Temel esaslar MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları; bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüdür.

5 ÇALIŞMA ORTAMIMIZ Fiziksel etkenler ? Kimyasal etkenler ? Biyolojik faktörler ? Ergonomik koşullar ? Psikososyal faktörler

6

7 E.Ü.T.F. ÇALIŞAN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve HAKLARI BİRİMİ ÇASAGÜB
Yerimiz: Ana Koridor Telefonumuz 4514 Sorumlular: Doç Dr Meral Türk Doç Dr Aslı Davas Görevli doktorumuz: Dr Süleyman Tok İş Güvenliği Uzmanlarımız: Özgür Sezer Çiğdem Büyüktopçu Görevli personelimiz: Ayşegül Eryılmaz Mustafa Kılıç

8 Faaliyetlerimiz İşe Giriş Muayenesi Periyodik Muayene Periyodik Tetkik
Bulaşıcı Hastalıklara karşı Aşılama Hizmetleri Beyaz Kod Uygulaması Takibi İş Kazası Takibi Eğitim Faaliyetleri

9 SAĞLIK KAYITLARIMIZ - Dosyası olan toplam kişi sayısı 3100
muayeneye gelen kişi sayı 469 muayeneye gelen kişi sayı 1840 muayeneye gelen kişi sayı 1752

10 BAĞIŞIKLAMA 2013 YILINDA YAPILAN AŞILARIN DAĞILIMI
HepatiB (1383) Hepatit A (524) Tetanos (130) Grip (210) Suçiçeği (31) KKK (754) TOPLAM YAPILAN AŞI SAYISI 3032

11 2013 Periyodik Tetkikler Antineoplastik hazırlayanlara
79 hemşire + 3 personel 126 Tıbbi Biyokimya (Hepatit seroloji) 175 dozimetre taşıyana hemogram, katarakt bakısı 17 Klinik Mühendislik 3 Kanda kurşun (Radyasyon Onkolojisi) 50 anestezi çalışanı (KCFT, BFT) 48 Acil Servis (Hepatit seroloji) 4 Puva Göz muayenesi

12 PSİKOSOSYAL RİSKLER Hastanelerde kalite ve güvenligin geliştirilmesi
Örgütsel kültür, tükenmişlik ve bakım kalitesi arasındaki ilişki HEALTH-F

13 2013 Yılında Şiddete Maruz Kalan Toplam Sağlık Çalışanı
2013 BEYAZ KOD 2013 Yılında Şiddete Maruz Kalan Toplam Sağlık Çalışanı 91 kişi

14 TÜRÜNE GÖRE BEYAZ KOD BİLDİRİMLERİDAĞILIMI

15 BEYAZ KOD UYGULANAN ÇALIŞANLARIN DAĞILIMI
Toplam beyaz kod bildiren kişi sayısı 102

16

17 Ege Üniversitesi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi İş Kazası Kayıt Sistemi 2013

18 5510 /Madde 13 İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

19 5510 /Madde 13: İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri:
İşveren tarafından o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (Jandarma, Polis Karakolu) derhal, Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirim zorunlu (taşeron için iki gün) Sosyal Güvenlik il Merkezlerine, Sosyal Güvenlik İl/ Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formuyla İnternet İadeli taahhütlü  posta yoluyla  ( 5510/13 ve SSİY 38. Md.)  Bildirmeyen işveren, ÇSGB bölge müdürlüğüne 904,00 TL ceza (4857/105 Md.) İşverenin İş Kazası Halinde Yükümlülükleri Kurumca işe el konuncaya kadar, durumunun gerektirdiği sağlık yardımları

20 Neler İş Kazası? Hasta bağırdı İğne battı Ampul kesti
Yatağın kenarına çarptım Yüzüme kan sıçradı Hasta ısırdı Hasta iteledi Kaydım düştüm Ayağıma bir şey düştü

21 Kaza geçirdiniz ne yapacaksınız ?

22 Önce sağlık ve güvenlik…
Acil Durumlar → Acil Servis ÇASAGÜB (4514) aracılığı, Poliklinik sorumlu hemşiresi (Cennet Hanım) yardımıyla İlgili poliklinikte ilk müdahale

23 ÇASAGÜB + çalışan Kaza kayıt sistemi SGK çalışan MÜMKÜN OLDUĞUNCA
Kaza Bildirim Formu Kaza İnceleme Formu çalışan ÇASAGÜB + çalışan MÜMKÜN OLDUĞUNCA HIZLI !!! ÜÇ GÜN İÇİNDE !!! SGK ÖZLÜK

24 Kesici delici yaralanma İş Kazası İnceleme Formu
Gündüz Mutlaka ÇASAGÜB’e başvurulması Gece Nöbet sonrası kaza bildirim formu ile ÇASAGÜB’e başvurulması Kesici delici yaralanma Diğer Bulaşlı Bulaşlı değil İş Kazası Bildirim Formu Gündüz ÇASAGÜB’ e Seroloji için kan alınması Kazazede ve kaynak incelemesi sonucuna göre bağışıklama ya da IG için Enf Hast. na yönlendirilmesi Takip takviminin belirlenmesi, gerekirse Enf Hast. na yönlendirme Gece Kaynak ve kazazedenin kanının Kan Merkezi’ne gönderilmesi Sonuçların Enf.Hast. nöbetçi hekimi tarafından değerlendirilmesi Sabah kazazedenin Kaza Bildirim Formunun ve Kan Merkezi sonuçlarının ÇASAGÜB’e getirilmesi ÇASAGÜB’te KAZA İnceleme Formunun birlikte doldurulması Takip takviminin belirlenmesi İş kazası formu Adı kayıt Soyadı bölüm Tarih saat ÇASAGÜB’ e İş Kazası İnceleme Formu Kesici- Delici Alet ÖZLÜK Elektrik Çarpması Ağır Kaldırma Kan Sıçraması Sıkışma- Çarpma SGK

25 2013 İş Kazaları KAZA BİLDİRİMİ KAZA TÜRLERİ
Doktor (52 Bildirim) , Hemşire (167 Bildirim),Öğrenci (94 Bildirim) Personel (153 Bildirim), Diğer (45 Bildirim) KAZA TÜRLERİ Kesici delici alet Y (359 bildirim) Kas-iskelet sistemi y (42 bildirim) Kan- vücut sıvısına maruziyet (30 bildirim) Kimyasal Madde, zehirlenme , ilaçla temas (22bildirim) Şiddet (24 bildirim) Diğer (5 bildirim) Toplam 482 İş Kazası Not: Beyaz kod bildirimleri İş kazalarına dahil edilmiştir.

26 2013 iş kazalarının türlerine göre dağılımı
Toplam 482 İş Kazası

27 2013 İŞ KAZASI GEÇİREN ÇALIŞAN DAĞILIMI
Toplam 482 İş Kazası

28

29 2013 yılında çalışanlara verilen eğitimler
- Oryantasyon Eğitimi - Radyasyondan korunma Eğitimi - iş kazası Sürveyans sistemi Eğitimi - Sintigrafi Çekiminde Sağlık Çalışanlarının korunması Eğitimi Toplam 2000 kişiye Eğitim verilmiştir.

30 İSİG ZORUNLU EĞİTİMLERİ 16 saat / yıl / çalışan
3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri Elle kaldırma ve taşıma Parlama, patlama, yangından korunma İş ekipmanlarının güvenli kullanımı Ekranlı araçlarla çalışma Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri İş kazalarının sebepleri ve korunma Güvenlik ve sağlık işaretleri Kişisel koruyucu donanım kullanımı İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü Tahliye ve kurtarma 1. Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları İşyeri temizliği ve düzeni İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri İlkyardım

31 Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/ Sayı :

32 Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/ Sayı :

33 İDARİ PARA CEZALARI Bu kanun hükümlerine uymayan işverenleri
TL arasında değişen ağır para cezaları beklemektedir.

34 Teşekkürler 


"Çalışma ortamı ve sağlığımız, güvenliğimiz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları