Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© bilişim ltd BI Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 İş Zekâsı Sistemi Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© bilişim ltd BI Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 İş Zekâsı Sistemi Projesi."— Sunum transkripti:

1 © bilişim ltd BI Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 İş Zekâsı Sistemi Projesi

2 © bilişim ltd Bilişim Ltd. 1985’te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye’nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu’dur. Önemli kuruluşların bilgi işlem projelerinde yönetim bilişim sistemleri, kurumsal kaynak planlama, bankacılık, bakanlıklar, kamu yönetimi, işletme yönetimi, endüstriyel üretim yönetimi, okul yönetimi, hastane yönetimi gibi alanlarda sistem çözümleme/tasarım ve uygulama yazılımı geliştirme uzmanlığını 200'ü aşkın projede başarıyla geliştirmiştir. Bilişim Ltd'in kurucusu ve Genel Müdürü Prof. Dr. Aydın Köksal, bilgisayar, donanım, yazılım, bilgi işlem, bilişim vb. 2.500 dolayında Türkçe bilişim teriminin üretilmesinden, bilgisayar (bilimleri) mühendisliği öğretiminin doktora ve lisans düzeyinde başlatılmasına değin, bilişim mesleğinin gelişmesinde her aşamada öncülük etmiştir.

3 © bilişim ltd TÜBİTAK Destekli Ar-Ge Projeleri 2005 Bütünleşik Hastane Yönetim Sistemi Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Kurumsal Yönetim Portali Projeleri Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi E-Dershane: Ölçme Değerlendirme ve Soru Bankası Sistemi 1998-2000 2001-2003 2003-2006 2004-2007 2005-20072006-2008 2009-2011 İnsan Sermayesi Yönetim Sistemi Projesi 2010-2012 bilişimBI: İş Zekası Sistemi, I. Aşama Projesi

4 © bilişim ltd Gelişkin bilişim sistemleri arasında yer alan İş Zekâsı sistemi, bir kurumun günlük işlemleriyle ilgili verilerini bütünleştiren, bu verilere erişimi sağlayan, veriler üzerinde çözümlemeler yapan uygulama ve teknolojilerin bütünüdür. Doğru bilgiyi, doğru zamanda doğru kişiye sunabildiği için karar alma sürecini büyük ölçüde destekler. İş Zekâsı sistemleri, veriyi değerli ve nitelikli bilgiye dönüştürür. Yöneticiler, kurum hakkında değişik bakış açılarıyla görüş oluşturmak, ölçüm yapabilmek, sezgiye dayalı değil, doğru bilgiye dayalı, hızlı karar alabilmek için bu bilgiye gereksinim duyarlar. İş Zekâsı Nedir?

5 © bilişim ltd Hızlı karar alabilmek Değişik bakış açılarıyla büyük resmi görebilmek Kurumsal veriyi gerektiği anda devingen ve etkileşimli biçimde çözümleyebilmek Bütünleşik kurumsal bilgiye sahip olabilmek İş Zekâsı Neden Gereklidir?

6 © bilişim ltd VERİ KAYNAKLARI Çevrimiçi Veri Tabanları (OLTP), Yarı yapısal veriler (Örn. Excel tabloları), XML dosyaları VERİ KAYNAKLARI Çevrimiçi Veri Tabanları (OLTP), Yarı yapısal veriler (Örn. Excel tabloları), XML dosyaları ÇALIŞMA ALANI Veri saklama, temizleme, ayıklama, dönüştürme, özetleme, birleştirme işlemleri ÇALIŞMA ALANI Veri saklama, temizleme, ayıklama, dönüştürme, özetleme, birleştirme işlemleri SUNUM KATMANI OLAP Araçları, Gösterge Panoları, Raporlar, Etkileşimli, Çevrimiçi Sorgular SUNUM KATMANI OLAP Araçları, Gösterge Panoları, Raporlar, Etkileşimli, Çevrimiçi Sorgular VERİ AMBARI Veri ambarı, veri marketleri (data marts), Metadata Havuzu, OLAP küpleri VERİ AMBARI Veri ambarı, veri marketleri (data marts), Metadata Havuzu, OLAP küpleri Veri çekme Veri yükleme İş Zekâsı Uygulaması Çözümleme

7 © bilişim ltd Geleneksel İş Zekâsı Uygulamaları -Pahalı ve yabancı kaynaklı ürünler -Genel amaçlı, çok kapsamlı tasarlanmış, karmaşık -Kurulum, devreye alma, işletime geçiş ve uygulama süreçleri zor -Uzun süreli projeler -Büyük boyutlu teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri -Sürdürülebilirlik için geniş bilgi işlem kadroları -Başka sistem yazılımlarına bağımlılık. Ürün dışında büyük boyutlu ek yazılım ve donanım maliyetleri

8 © bilişim ltd KOBİ’ler için rekabet ve pazardaki dalgalanmalar yaşamcıl düzeyde önemlidir. Örgütsel sıradüzen derin değildir. Bir kişi birden çok görevi üstlenir. Genellikle Excel gibi yarı yapısal değişik veri kaynaklarında büyük boyutta veri bulunur. Bütünleşik biçimde çalışmayan farklı üreticilerin bilişim sistemleri kullanılır. Bilgi işleme ayırdıkları insangücü kaynağı az sayıdadır. Bilişim teknolojilerine ayırdıkları bütçe küçüktür. Dışarıdan uzun dönemli danışmanlık ve eğitim hizmetleri almak için yeterli finansal kaynakları yoktur. KOBİ’ler ve İş Zekâsı

9 © bilişim ltd Karar Alma Sürecinin Zorlukları Zorluklar Daha çok veri Daha çok kullanıcı Daha az zaman Zorluklar Daha çok veri Daha çok kullanıcı Daha az zaman Karar vericilerin bu iş için ayırdıkları zaman dilimi giderek azalmaktadır. Değişik rollerdeki yöneticilerin bu veriyi yorumlamaları gerekmektedir. Firmalara akan verinin hacmi ve karmaşıklığı her gün artmaktadır.

10 © bilişim ltd KOBİ’ler için Yol Haritası İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemleri Yaygın kullanım Kurumsal Veriyi oluşturma ERP Sistemleri Standart iş süreçleri BT altyapısı Veriyi, Stratejik Değer olarak görme Verinin Yönetimi Verinin sahipliği Verinin kalitesi Gerçeğe dayalı karar alma Bilgiye zamanında ulaşma Hızlı erişim, Güncel verinin analizi

11 © bilişim ltd Geleneksel iş zekâsı sistemlerinden farklı bir biçimde özellikle KOBİ’lere yönelik olarak yenilikçi bir anlayış ve mimari çözümler içermektedir. Bilişim İş Zekâsı Sistemi BI

12 © bilişim ltd ÜST VERİ HAVUZU Veri Madenciliği Veri Analizi Veri Ambarı /Veri Marketi Görsel Sorgu Aracı (Gerçek zamanlı çözümleme) Görsel Sorgu Aracı (Gerçek zamanlı çözümleme) Çok Boyutlu Analiz Aracı Çok Boyutlu Analiz Aracı ÇDY Sihirbazı Veri Kaynakları bilişimERP İşletimsel (OLTP) Veri Kişisel yarı yapısal veri BI Çözümü

13 © bilişim ltd Yenilikçi Yanları Kullanım kolaylığı Platform bağımsız, web tabanlı yazılım mimarisi Gerçek zamanlı veriye dayalı Görsel Sorgu Aracı ile Çok Boyutlu Çözümleme Aracı birarada Veri Çekme-Dönüştürme-Yükleme Sihirbazı Ürünle birlikte verilen bilişimERP Üst Veri Havuzu ve Hazır Analizler BI Çözümü

14 © bilişim ltd Üst Veri Havuzu Oluştuma Aracı İş terimleriyle oluşturulabilen veri sözlüğü Rollere göre farklı terimler Hesaplama ve gözatma alanları tanımlama İş terimleriyle oluşturulabilen veri sözlüğü Rollere göre farklı terimler Hesaplama ve gözatma alanları tanımlama

15 © bilişim ltd Kullanım Kolaylığı ve Görsel Sorgu Aracı SQL bilgisi gerekmez. Farklı veri kaynakları kolayca bütünleştirilir. Otomatik biçimde algılanan veritabanı ilişkileri

16 © bilişim ltd Fonksiyon Editörü Bir çok hazır fonksiyon desteği (tarih, aritmetik, alfasayısal, mantıksal vb.)

17 © bilişim ltd Fonksiyon Editörü Fonksiyonların iç içe kullanılması ile oluşturulan yeni fonksiyonlar, sistem ya da oturum bazlı değişkenlerin fonksiyon içinde kullanılması

18 © bilişim ltd Kural Tabanlı Veri Kalitesi Kural tabanlı işletim, Hazır veri desenleri (E-posta, T.C. Kimlik numarası v.b.), Formülle alan denetimi, tekillik, boş kayıt ve veri uzunluğu denetimi

19 © bilişim ltd Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı Teknik bilgi gerektirmeyen 5 adımda veri ambarı tasarımı Veri çekme öncesi kalite kurallarının uygulanabilmesi Seçilen kriter ve ölçümlere göre sorgu performansını artıran alan dönüşümleri Tablo ilişkilerini, gözatma alanlarını, formülleri dikkate alarak ilerleyen akıllı algoritma

20 © bilişim ltd Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı

21 © bilişim ltd Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı

22 © bilişim ltd Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı

23 © bilişim ltd Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı

24 © bilişim ltd Harita desteği, ayrıntıya inme, ayrıntıdan özete çıkma desteği, Çalışma Sayfasındaki grafik, tablo gibi öğelerin birbirleriyle etkileşimli olması Harita desteği, ayrıntıya inme, ayrıntıdan özete çıkma desteği, Çalışma Sayfasındaki grafik, tablo gibi öğelerin birbirleriyle etkileşimli olması Çok Boyutlu Sorgu Çalışma Alanı

25 © bilişim ltd Çok Boyutlu Sorgu Çalışma Alanı Tablo, pivot tablo desteği Çeşitli grafik gösterimler ile verinin anlaşılır hale getirilmesi (Sütun, pasta, halka,çubuk, çizgi alan,radar v.b.) Tablo, pivot tablo desteği Çeşitli grafik gösterimler ile verinin anlaşılır hale getirilmesi (Sütun, pasta, halka,çubuk, çizgi alan,radar v.b.)

26 © bilişim ltd Sonraki Sürümler Bilişim İş Zekâsı Projesinin ikinci aşama Ar-Ge projesinde, Mobil İş Zekası Ofis Entegrasyonu What-if analizi Rapor Yayınlama Performans Göstergeleri ve ScoreCard Hazırlama gibi işlevlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

27 © bilişim ltd Sanayi ile İşbirliği  Gereksinimlerin doğru belirlenmesi  Tasarım kararlarının doğru alınması  Erken dönemde müşteri geribildirimi alınması  Gerçek üretim ortamının analizleri  Kapsamlı, ayrıntılı, kaliteli veriyle çalışma olanağı  Daha gerçekçi uzun vadeli planlar yapılması

28 © bilişim ltd BI ERP bilişimERP gibi, Bilişim İş Zekâsı Projesinin de ilk aşaması Aksan Çelik Dövme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işbirliği halinde devam etmektedir. Bu işbirliğinin çabalarımızı doğru biçimde yönlendirdiğini düşünüyoruz.

29 © bilişim ltd TEŞEKKÜR EDERİZ!


"© bilişim ltd BI Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 İş Zekâsı Sistemi Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları