Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL BİLGİLENDİRME SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL BİLGİLENDİRME SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL BİLGİLENDİRME SUNUMU
MART 2013

2 İŞ GÜVENLİĞİ=ÜRETİM=KALİTE=ÇEVRE
İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR ? KENDİMİZİ VE İŞYERİNDEKİ ÜRETİM ARAÇLARINI TEHLİKELERDEN KORUMAKTIR. İŞYERİNDE İŞİN YAPILMASI VE YÜRÜTÜMÜ İLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN VE SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN KORUNMAK VE İYİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN METODLU ÇALIŞMALARDIR TEKNİK GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI ANLAMINDA KULLANILMAKTADIR. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İ ÇİN ÇALIŞMALARIN YAPILMASIDIR. KENDİMİZİN VE İŞİMİZİN AYRILMAZ PARÇASIDIR. İŞVEREN, İŞÇİ, DEVLET ÜÇLÜSÜNÜN İŞBİRLİĞİDİR. İŞ GÜVENLİĞİ=ÜRETİM=KALİTE=ÇEVRE

3 İŞVEREN, İŞÇİ, DEVLET ÜÇLÜSÜ
YASALARA UYGUN İŞYERİ KURMAK İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE TALİMATLARINA UYGUN ÇALIŞMA DÜZENİNİ KORUMAK EMNİYETSİZ DURUMLARI GİDERMEK İŞVEREN İŞÇİLER TEKNİK GÜVENLİK KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASINI SAĞLAMAK DEVLET YASALAR ÇIKARMAK DENETLEMEK TEKNİK ÇALIŞMALARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAK

4 İŞ GÜVENLİĞİ ÖNEMİ NEDİR ?
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

5 İŞ GÜVENLİĞİNİN AMAÇI NEDİR ?
1- Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması 2- Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak, 3- Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden personeli korumak, 4- İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek, 5- İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek, 6- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, 7- Çalışma verimini arttırmak.

6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YENİ YASA YAYINLANDI

7 ESKİ UYGULAMA YENİ ANLAYIŞ
KLASİK UYGULAMA İLE YENİ İSG ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRMASI ESKİ UYGULAMA YENİ ANLAYIŞ 1 TESPİT BAZLI OLAY GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA ÖNLEM ALAN RİSK BAZLI ÖNCEDEN ÖNLEM ALAN 2 SINIRLI NOKTADA ÇALIŞAN KATILIMI HER KONUDA GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞAN KATILIMI 3 SERTİFİKASIZ UZMAN VE YETERSİZ KATKI SERTİFİKASYON VE GENİŞ UZMAN DESTEĞİ KULLANIMI 4 SINIRLI BİLGİLENDİRME TÜM ÇALIŞANLARI HABERDAR ETME 5 SINIRLI EĞİTİM PROGRAMLI VE NİTELİKLİ EĞİTİM VE BELGELEME 6 SADECE KORUMA ANLAYIŞI ÖNLEME-KORUMA-GELİŞTİRMEYE DAYALI ANLAYIŞ

8 YENİ İSG YAKLAŞIMINA GÖRE ŞİRKETLERDE
HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKEN KURALLAR En Belirgin Kurallar ; 1- Şirket tehlike sınıfının belirlenmesi ( A – B – C sınıfı) 2-Uzman Katkısının Sağlanması ( İş güvenliği Uzmanı ) 3- Risk Değerlendirmesinin yapılması 4- Çalışanların Katılımı 5- Çalışanların Bilgilendirilmesi 6- Çalışanların iş güvenliği Eğitimleri 7- Koruma-Önleme-Geliştirme Anlayışı 8- Kontrol ve Denetim 9- İşçilerin Sorumluluk Alması ( Risk analizi yapması,kurulda görev almaları ) 10- Kayıt ve İstatistik Tutma ( İSG formları,kurul raporları,sağlık kayıtları gibi) 11- Malzeme ve Ekipmanın Kullanımının Kontrolü ve deformasyonun kontrolü 12- Şirket bünyesinde doktor ve hemşire bulundurmak

9 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA KOŞULU
İş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü bakımından halen uygulanmakta olan hükümlere göre “işyerinde sanayiden sayılan bir işin yapılması” koşulu da kaldırılmıştır. Bu durumda bir ya da daha fazla işçinin çalıştığı, -sanayi ya da ticari işlerin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın- TÜM İŞYERLERİ, BU HÜKMÜN KAPSAMINA GİRMİŞTİR. UZMANLA ÇALIŞMAK ZORUNDADIR. RİSK ANALİZİ VE ACİL DURUM PLANI YAPMAK ZORUNDADIR. Kapıcı çalıştıran Apartmanı'nda 2013 yılında, risk değerlendirmesi ve acil durum planı yapılmadığı tespit edilirse, para cezası uygulanacaktır. işçi çalıştırmayan esnaf işyerleri, cezaevi atölyeleri, TSK, Emniyet ve MİT'e ait işyerleri kapsam dışı sayılıyor.

10 ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ
En son yayınlanan iş yeri tehlike sınıfları listesine göre şirketin tehlike sınıfı belirlenmelidir. (26 ARALIK tarihli ve Sayılı Resmi Gazetesi yayını ) Bu sınıflar, üretime, üretimde kullanılan makinelere ve kimyasallara göre işçi sağlığı ve çevre yönünden incelenerek ayrılmıştır. Tehlike sınıfları, tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanları 3’e ayrılmaktadır. İşyeri ; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı GÖREVLENDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

11 ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ
Yasanın geçici hükmü ile, C sınıfı belgesi olan uzmanların yasa çıkış tarihinden itibaren 7 yıl süre ile tehlikeli sınıfa da bakabileceği belirtilmiştir. Aynı şirket 7 yıl sonra B sınıfı uzmanla çalışılması gereklidir ‘de resmi gazete çok tehlikeli grup için değişiklik yapılmış, Çok Tehlikeli gruba da C sınıfı sertifikası olan iş güvenliği uzmanları 7 yıl süre ile bakabileceği belirtilmiştir. ● Bu durumda 7 yıl süre ile , Sistem serigrafi gibi serigrafi baskı yapan işletmeler tehlikeli sınıfa girmektedir. C sınıfı belgeye sahip uzmanla çalışabilir.

12 b) Diğer işyerlerinden:
ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ & UZMAN YARDIMI ALMA SÜRELERİ İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ; a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. b) Diğer işyerlerinden: 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakikadır.

13 İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ;
ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ & UZMAN YARDIMI ALMA SÜRELERİ İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ; 4) ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak, belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. 5) Aynı durum TEHLİKELİ sınıfta yer alan 750 ve fazlası personel çalıştıran firmalar , AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan, 1000 ve fazlası çalışanı olan firmalar içinde geçerlidir. ◆ İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar.

14 ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ
& UZMAN YARDIMI ALMA SÜRELERİ Aynı zamanda iş veren,belirtilen çalışma süreleri kadar iş güvenliği uzmanını sigortalı olarak göstermek zorundadır. İş güvenliği konusunda hizmet alınacak başka bir kuruluş; Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir (OSGB ) Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri'nin (OSGB) bulundukları ile ve komşu olan illere iş güvenliği uzmanı konusunda sözleşmeli olarak hizmet vermektedirler. Böylece OSGB bulunmayan illerdeki işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alabilmeleri kolaylaşmıştır.

15 ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ
& UZMAN YARDIMI ALMA SÜRELERİ Az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta, şirket kadrosunda tam zamanlı olarak çalışan iş güvenliği uzmanının asli görevi iş ve işçi sağlığı olmalıdır. Bunu belirten üst yönetimin onayladığı atama yazısı olmalıdır. Şirket içinde temsili başka bir görevi varsa 2. planda görevini yerine getirmelidir. Çünkü yeni yasaya göre kişisel ve şirket sorumluluğu fazla, yaptırımları ağırdır.

16 İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri ;
ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ & UZMAN YARDIMI ALMA SÜRELERİ İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri ; a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika.

17 ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ
& UZMAN YARDIMI ALMA SÜRELERİ d) AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak, belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. e) Aynı durum ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alan 500 ve fazla işçi çalıştıran firmalar ile TEHLİKELİ sınıfta yer alan, 750 ve fazla işçi çalışanı olan firmalar içinde geçerlidir. ◆ İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur.

18 olarak değiştirilmek üzere çalışmalar yapılmaktadır.
ŞİRKET TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ & UZMAN YARDIMI ALMA SÜRELERİ İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri ; ◆ Yeni hazırlanan taslağa göre iş yerindeki doktor ziyaretleri ; ► AZ TEHLİKELİ sınıfta ; çalışan başına ayda en az 4 dakika. ► TEHLİKELİ sınıfta ; çalışan başına ayda en az 6 dakika. ► ÇOK TEHLİKELİ sınıfta ; çalışan başına ayda en az 8 dakika. olarak değiştirilmek üzere çalışmalar yapılmaktadır.

19 TEHLİKE SINIFINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İLE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ ; ● Şirketlerin uzmanla çalışması, şirket içinde oluşacak tüm tehlike ve önlemleri uzman kişinin sorumluluğuna aktarmasıdır. ● Bunun yanında uzmanın hazırlayacağı programa ve risk analizi sonrası tespit etmiş olduğu uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli desteği vermek öncelikle yönetimin ve şirket müdürlerinin sorumluluğu altına girmektedir. ● İş güvenliği uzmanına destek olmak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak,şirket içi sürekliliği sağlamak için her şirkette iş ve işçi güvenliği kurulu oluşturulmalıdır. ● Bu kurulu ( iş yeri örgütlenmesi ) ; İş veren veya iş veren vekili, iş ve iş güvenliği uzmanı , şirket doktoru,iş yeri hemşiresi, insan kaynakları müdürü, yeni yasada belirtilen personel sayısına göre çalışan temsilcisi, ve destek elemanı oluşmaktadır. Destek elemanı ; ilk yardım,tahliye ve yangınla mücadele işleri için görevlendirilir.

20 TEHLİKE SINIFINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İLE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ ; ● İş yeri çalışan temsilcisi sayısı iş yerindeki çalışan personele göre değişmektedir. Bu yasada net bir şekilde belirtilmiştir. ◙ İşçi temsilcisi 2-50 personel çalışan yerlerde 1, arasında 2 personel,101 kişi ve 500 arasında personel çalışan işletmelerde, 3 kişi olarak belirtilmiştir.) ● Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında bulunmak için kurul oluşturur.

21 TEHLİKE SINIFINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İLE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ ; Şirket değerlendirmesi için ayda bir, iş ve iş güvenliği kurulu toplantı yaparak,alınan kararları üst yönetime ve ilgili bölümlere duyurmakla yükümlüdür.Bir sonraki toplantıda ise bir önceki toplantının karaları gözden geçirilerek, şirket içinde uygulama kontrol edilir. Çalışılan veya hizmet verilen kurumlarda imzalatılan her evrakın bir nüshasının iş güvenliği uzmanında da bulunması gerekmektedir. İş Güvenliği Uzmanı bu evrakları 5 yıl,  hizmet veren sektör aracılığı ile yapıyorsa 3 yıl, hizmet bitiminden sonra saklamak zorundadır. Bu konuda da yönetmelikle cezai ve idari yaptırımların öngörülecektir.

22 RİSK NEDİR ? RİSK KAVRAMI NEDİR ?
NASIL ORTAYA ÇIKAR ? Bir potansiyeli ifade eden tehlike kavramının; kayıp, yaralanma veya benzer zararlı sonuçlarının ortaya çıkma olasılıkları, uluslararası kabul görmüş şekliyle risk olarak ifade edilmiştir. İş güvenliğine ilişkin sorunların oluşumunda risk kavramının ortaya konulması önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram, tehlike, zarar olasılığı, bu tehlike ya da zararın işçiler ya da tüm işletme sistemine ilişkin olması anlamında kullanılmaktadır. Risk kavramının sorunlu yanı, riski kavramlaştırmak bir başka deyişle tüm boyutlarının ortaya konulmasının oldukça karışık bir süreç olmasıdır. Genel olarak iş yerlerinde risk faktörleri denildiği zaman ortaya şu şekilde bir sınıflandırma çıkmaktadır: ◉ Fiziksel iş çevresinden kaynaklı riskler ; Makine ve ekipmanlar, gürültü düzeyi, sıcaklık, ışık, çeşitli kimyasal faktörler. ◉ İş yerinde işçilerin davranışlarından kaynaklı riskler ◎ İşin organize edilme biçiminden kaynaklı riskler ; Çalışma süre ve zamanları, işin akış hızı. ◉ Bir bütün olarak işletme sisteminden kaynaklı riskler. ● Bu TEHLİKELERİ tespit etmek için RİSK ANALİZİ yapılır .

23 RİSK ANALİZİ NEDİR ? Şirket içinde risk faktörlerinden ortaya çıkacak tehlikelerin , olasılıkların önüne geçmek ve ortadan kaldırmak için yapılan ortak çalışmalardır. İş veren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür ( ‘de yayınlanan yasaya göre mad. 10) Risk analizi tüm çalışanları ve taşeron firmaları kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Tüm çalışanlar,taşeron firma ve üst yönetim risk analizinde tespit edilen kurallara uymak zorundadırlar.

24 RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle risk analiz eğitimi alınır. Bu eğitim iş güvenliği uzmanları tarafından veya risk analizi eğitim SERTİFİKASI olan kişilerden alınmalı ve bu kişiler önderliğinde risk analizi yapılmalıdır. Beyaz ve mavi yaka personellerinden oluşmuş, gruplarla, tüm şirket içi alet,ekipman,makineler yerleşim planı ve çevreden gelecek tehlikeler göz önünde bulundurarak risk analizi yapılır. Tespit edilen tehlikeler formlara kayıt edilir. Formlardaki tüm tehlikeler ve aksiyon planları rapor halinde uzman tarafından üst yönetime ve ilgili bölümlere aktarılır.

25 Riskin ortadan kaldırılması; Riskin kaynağında kontrol edilmesi;
Risk analiz değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlar ; ◈İşveren, önleyici ve koruyucu önlemler alırken, gündemdeki riski aşağıdaki önceliklere göre değerlendirmelidir: Riskin ortadan kaldırılması; Riskin kaynağında kontrol edilmesi; Güvenli çalışma sistemleriyle riskin asgariye indirilmesi; Risk varlığını sürdürdüğü sürece kişisel koruyucu donanım sağlanması.

26 TEHLİKEYİ GÖREREK RİSK OLASILIK
HESAPLAMA ÖRNEK ;

27 Risk ortadan kaldırılmıştır
Faaliyet Tehlike Risk Olasılık Şiddet Risk Skoru Öncelik Çalışma sahasında hareket etmesi Aracın kontrolsüz geri manevrası Arkadaki çalışanı görmemesi sonucu insanlara çarparak öldürmesi 5 5 25 1 Ortadan Kaldırma Hareket alanının etrafının çevrilmesi Risk ortadan kaldırılmıştır Yerine Koyma İnsan bölgelerine fazla geri gitmeyi engelleyecek bariyer yapılması 4 5 20 1 Mühendislik Kontrolleri Araç geri vites sinyali 3 5 15 2 İdari Kontroller, Uyarı İşaretleri, Eğitim Eğitim verme, Manevracı atama 2 5 10 2 Kişisel Koruyucu Donanım Reflektif yelekler verilmesi 1 5 5 3

28 RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ ;
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade etmektedir.

29 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULAR ;
◈ Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki konulardan seçilir. Risk analizi eğitimi ( Seçilen gruba verilir ) Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerindeki Riskler Kaza, Yaralanma ve Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin uygulanması, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları, Yasal Mevzuat ile İlgili Konular, İşyerinde Güvenli Ortam ve Sistemleri Kurma, Kişisel Koruyucu Alet Kullanımı, Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma, Uyarı İşaretleri, Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler, Temizlik ve Düzen, Yangın Olayı ve Yangından Korunma, Termal Konfor Şartları, Ergonomi, Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri, İlk Yardım ve Kurtarma ( Çalışan personel sayısına göre sertifika alınması gereklidir. )

30 GÖRSEL HATIRLATMA EĞİTİMLERİ;
Koruyucu ekipman kullanımı , Ergonomi , kimyasallar ve MSDS (Malzeme Güvenlik Formları ) eğitimlerini, görsel olarak da şirket içinde uyarı panoları şeklinde asılması gereklidir. Asılan tüm bilgiler , personel için kuralları hatırlatıcı ve uyarıcı olacaktır. Panolar anlaşılır dilde ve şekilde olmalı, personelin görebileceği göz izahsına asılmalıdır. Panolara ; ( ulaşabilirsiniz. Şirket içine ve çevresine asılan uyarı levha ve yazıları bölüm veya asılan yerle ilgili olmalıdır. Tüm kimyasalların MSDS raporları çalışanların anlayabileceği dilde kullanılan bölümlere göre bilgi amaçlı asılması gereklidir.

31 GÖRSEL HATIRLATMA EĞİTİMLERİNDEN ÖRNEKLER;
ERGONOMİ EĞİTİMİ ; UYARI PANOLARI;

32 MSDS ÖRNEĞİ

33 İŞÇİLERİN GÖREVLERİ Kendi güvenliklerine ve birlikte çalıştığı kişilerin güvenliklerine özen göstermek; Kendilerinin ve diğerlerinin sağlık ve güvenlikleri için verilmiş talimatlara, sağlık ve güvenlik alanındaki işlem ve usullere uymak; Güvenlik araçlarını ve koruyucu donanımı doğru biçimde kullanmak ( bunları kullanılmaz hale getirmemek); Bir tehlikenin ortaya çıktığını ve bunu kendi başlarına önlemelerinin mümkün olmadığını düşündükleri durumlarda hemen kendi amirlerine başvurmak; İş sırasında ya da işyerinden kaynaklanan bir kaza ve yaralanma olması durumunda bunu amirine bildirmek.

34 Toplu olarak sağlık ve güvenlik temsilcileri seçme.
İŞÇİLERİN HAKLARI Sağlık ve güvenliklerini tehdit edici tehlike ve durumları bilme ve bu konuda bilgilendirilme, İşveren yada yetkili organ tarafından bilinen ve kendi sağlıkları ve güvenlikleri açısından önem taşıyan bilgileri edinme , Sağlık ve güvenlik açısından kaygı verici durumlar görüldüğünde işveren ya da yetkili organ tarafından inceleme ve araştırma yapılmasını talep etme, Toplu olarak sağlık ve güvenlik temsilcileri seçme.

35 İŞ KAZALARI Kanuna göre tüm iş kazaları mutlaka form ve tutanağı ile bakanlığa bildirilmelidir. Tüm iş kazaları nedenleri ve alınacak önlem planları ile birlikte aylık yapılacak iş ve işçi sağlığı kurulunda görüşülmelidir. İş kazalarında birinci dereceden sorumlu iş ve işçi güvenlik uzmanıdır. Risk analizinde ortaya çıkmış ve önlem alınmamış bir kaza gerçekleşmiş ise bu önlem planı üst yönetim ve ilgili bölümlere duyurulmuşsa sorumluluk paylaşılmaktadır. Bu durumda yönetim ve ilgili bölümlerde suçlu bulunur.

36 Cezai Yaptırım Hürriyeti bağlayıcı ceza Maddi Yaptırım  Tazminat
İŞ KAZALARI BİLDİRİLMEDİĞİ TAKTİRDE; İş kazası nedeniyle ihmali tespit edilen ya da yazılı bildirimi bulunmadığı anlaşılan işyeri hekimi-işyeri güvenliği uzmanına üç yaptırım uygulanacaktır. Bunlar; Cezai Yaptırım Hürriyeti bağlayıcı ceza Maddi Yaptırım  Tazminat İdari Yaptırım  Yetki belgesinin askıya alınması İş kazaları ve meslek hastalıkları kazadan sonraki 3 gün içinde bildirilmek zorundadır.

37 ACİL DURUM HAKKINDA BİLGİLENDİRME ;
Kanun ile işverenin acil durumlar karşısındaki sorumluluğu açıkça düzenlenmiş ve önleyici bir iş güvenliği sistemine geçilmiştir. İşveren, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Çalışanları bilgilendirmek amacı ile acil durum yerlerini ve çıkışları gösteren planları şirketin çeşitli yerlerine asılmalıdır. Yangın eğitimi ve senaryolu yangın tatbikatı yaptırılarak bilgi verilmelidir.

38 İŞLETMELERİN İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ YASASINA UYMADIĞI
DURUMDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRİLMEMESİ VEYA HİZMET ALINMAMASI ; Her Bir Kişi için BEŞBİN TL aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası kesilecektir. (Kanun Md: 26) İŞ YERİ HEKİMİNİN GÖREVLENDİRİLMEMESİ VEYA HİZMET ALINMAMASI ; Her Bir Kişi için BEŞBİN TL Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası kesilecektir. (Kanum Md : 26) DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN (Hemşire) GÖREVLENDİRİLMEMSİ; İKİBİN BEŞYÜZ TL Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası kesilecektir. (Kanun Md : 26)

39 RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMAMASI VEYA YAPTIRILMAMASI ; ÜÇBİN TL Aykırılığın devam ettiği her ay için DÖRTBİNBEŞYÜZ TL idari para cezası kesilecektir. (Kanun Md: 10 ) ŞİRKET İÇİNDE TOZ,GÜRÜLTÜ,KİMYASAL KALINTI , TİTREŞİM,AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMAMSI ;Kontrol ölçüm yapılmaması veya yaptırılmaması BİNBEŞYÜZ TL idari para cezası kesilecektir. (Kanun Md: 26 ) ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMAMASI EKİPLERİN KURULMAMASI ; Uyulmayan her bir yükümlülük için BİN TL aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası kesilecektir. (Kanun Md: 26 )

40 İŞ KAZALARININ BİLDİRİLMEMESİ ; İKİBİN TL (Kanun Md: 26 )
TAHLİYE VE ACİL ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI ; Uyulmayan her bir yükümlülük için ;BİN TL aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası kesilecektir. (Kanun Md: 26 ) İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ İNCELENMEMESİ VE RAPORLANMAMASI ;Her bir hükümlülük için ayrı ayrı BİNBEŞYÜZ TL İŞ KAZALARININ BİLDİRİLMEMESİ ; İKİBİN TL (Kanun Md: 26 ) İŞE GİRİŞ VE SAĞLIK RAPORLARININ OLMAMASI;Her çalışan için ; BİN TL (Kanun Md: 26 )

41 ÇALIŞAN VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN YAPILMAMASI; Her bir çalışan için BİN TL (Kanun Md: 26 ) ● İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN OLUŞTURULMAMASI, ÇALIŞTIRILMAMASI;Her bir aykırılık için İKİBİN TL ● SAĞLIK GÜVENLİK ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN GÖREVLENDİRİLMEMSİ ; Yükümlülükleri yerine getirmeyen iş verene BİN TL ● İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOORDİNASYONUN SAĞLANAMASI ; Yükümlülükleri yerine getirmeyen iş verene BEŞBİN TL (Kanun Md: 26 )

42 ◉ BAKANLIĞIN KONTROL VE DENETİMLERİNE ENGEL OLMA; iş verene BEŞBİN TL
◉ DURDURMA KARARINA DÜZELTMELERİ YAPMADAN ÜRETİME DEVAM ETME ; ONBİN TL (Kanun Md: 26 ) BÜYÜK ENDÜSTRİYEL İŞ KAZALARIN OLUŞABİLECEĞİ İŞ YERLERİ İÇİN ‘’ BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ ‘’HAZIRLANMAMASI ; ELLİBİN TL ( Kanun Md: 26 ) GÜVENLİK RAPORUNU HAZIRLAYIP,BAKANLIĞA SUNMADAN İŞ YERİNİ FALİYETE GEÇİRMEK; SEKSENBİN TL ( Kanun Md: 26 )

43 ÖN GÖRÜLEN YAPTIRIMLARIN BAŞLAMA TARİHİ ;
iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma şartını takvime bağlıyor. Buna göre söz konusu personeli çalıştırma şartı; · 50 ve daha fazla çalışanı olan tüm işyerleri için 30 Aralık 2012'de, · 50 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 30 Haziran 2013'te, · 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile tüm kamu işyerleri için 30 Haziran 2014'te başlayacak. Yasanın öngördüğü diğer yükümlülükler 30 Aralık 2012 itibariyle başlamış durumdadır. Risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının bütün işyerlerinde 0CAK 2013 içinde yapılması gerekiyor

44 Sağlık ve güvenlik birinci önceliğiniz olsun.

45 Teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Hazırlayan ; Neslihan AKIN Kalite Güvence Sorumlusu


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL BİLGİLENDİRME SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları