Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASININ ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİYLE KARŞILANMASI” PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASININ ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİYLE KARŞILANMASI” PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 “ NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASININ ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİYLE KARŞILANMASI” PROJESİ

2 Ahiler Kalkınma Ajansı 2012 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan; Niğde İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan “ Niğde İl Özel İdaresi İdari Hizmet Binasının Elektrik Enerjisi İhtiyacının Güneş Enerjisiyle Karşılanması” projesinin açılış toplantısına hoş geldiniz.

3 Özellikle son yıllarda kalkınma ivmesini gittikçe artıran ve küresel ölçekte bir güç olma yolunda ilerleyen ülkemizin iktisadi alanda karşılaştığı en büyük engel, sürekli artan enerji ihtiyacıyla birlikte enerji ithalatı sebebiyle oluşan yüksek cari açık oranlarıdır.

4 TÜİK verilerine göre 2012 yılında gerçekleşen ithalatımızın %25,4’ünü petrol, doğalgaz, kömür gibi hidrokarbon kaynaklara ödediğimiz fonlar oluşturmaktadır. Bu miktar ise 60,11 milyar dolara tekabül etmektedir. Bu tutarın %36’sı petrol, %36’sı doğalgaz, %15’i taşkömürü ve %13’ü diğer enerji hammaddelerinden kaynaklanmaktadır.

5 Ülkemizde üretilen elektriğin % 43,2 si ithal edilen doğalgaz ve LNG kullanılarak üretilmekte olup 25,96 milyar dolara karşılık gelmektedir.

6 Şubat 2013 sonunda Türkiye’nin cari denge açığı yıllık 48 milyar $ iken sadece enerji ticaretinde verdiği açık 52 milyar $ olmuştur.Net enerji ithalatı dışarıda bırakıldığında aslında Türkiye ekonomisinin 4 milyar $ cari fazlasının olduğu görülecektir. 2012 yılı toplam cari açığımızın 48,9 milyar $ olduğu göz önüne alındığında sadece elektrik üretimi amaçlı 25,6 milyar $ doğalgaz ithalatının cari açık rakamının % 53’ünü oluşturduğu görülecektir.

7 Enerji üretiminde mevcut durum devam ettiğinde 2023 yılındaki tablonun aşağıdaki gibi olması beklenmektedir. Tablodan da görüleceği üzere yerli hidrokarbon kaynaklar bulunmaz ise 2023 yılında doğalgaz ithalatımız yaklaşık % 46, kömür ithalatımız %100 artmış olacak ve cari açık miktarındaki ithalat baskısı devam etmiş olacaktır.

8 Dünyada Güneş Enerjisi

9 Fotovoltaik Panel Çeşitleri

10

11

12

13

14 Niğde İl Özel İdaresi İdari Hizmet Binasının Elektrik Enerjisi İhtiyacının Güneş Enerjiyle Karşılanması Projesi Proje Sahibi: Niğde İl Özel İdaresi Proje Ortakları: 1. Niğde Üniversitesi 2.Niğde Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Proje Bütçesi: 493.513,04 TL olup bu miktarın 365.000,00 TL’si Ajans tarafından desteklenecektir. Projenin Uygulanacağı Alan ve Yöntem: Proje, Niğde İl Özel İdaresi idari hizmet binası çatısındaki 484 m2’lik alanda uygulanacaktır. Üretilen elektrik çift taraflı sayaç vasıtasıyla TEDAŞ hattına verilerek mahsuplaşma usulüyle elektrik giderlerinde indirim sağlanacaktır. Ayrıca Niğde İl Özel İdaresi Yerleşkesi’nin gece aydınlatmasının da güneş enerjisiyle sağlanması amacıyla 15 adet PV enerjili otoyol aydınlatma direği yerleştirilecektir. Genel Amacı: Projemizin genel amacı, TR71 Bölgesinde çevre, sosyal ve kültürel hizmetler ile ekonomik faaliyetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması, yenilenebilir enerjinin temini ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun alt yapının geliştirilmesidir.

15

16 Özel Amacı: *Niğde İl Özel İdaresi idari hizmet binasının elektrik enerjisi ihtiyacının % 55 inin ve yerleşkesinin gece aydınlatmasının tamamının çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile karşılanması *İleri teknolojiye dayalı, modern bir sistemle elektrik üretim altyapısı oluşturulması *Ekolojik-yenilikçi sistem ve teknolojilerin optimum donanım konfigürasyonu sağlanarak doğru ve verimli uygulamaları alanında somut, denenmiş, benzerlerine teknik bilgi veritabanı sağlayabilecek örnek bir model oluşturulması *Milli elektrik ağından çekilen enerjinin azaltılması ve sistemin kapasitesinin ve sürekliliğinin korunmasına destek olunması *Üretilen enerjinin yerinde tüketilerek kayıpların ve yeni ek hat maliyetlerinin azaltılması *Üretilmesi öngörülen yıllık 94.853kWh ve 23.095 TL tutarındaki enerji, hidrokarbon yakıtlarla üretildiğinde 29.404 m3 doğal gaz veya 23,71 ton ham petrol tüketimini gerektirmektedir.% 92si ithal edilen petrol ve doğal gaz, ülkemizin cari açığını yükseltmekte ve ekonomimizi zora sokmaktadır. Kurumumuz çatısına kurulacak PV enerji sistemi ile yıllık 21.053 TL tutarında enerji ham maddesi ithalatının azaltılması, cari açığımızın düşürülmesine ve ülke ekonomimize katkıda bulunulması

17 *Hidrokarbon yakıt kullanımıyla açığa çıkacak 54.398 kg CO2 gazının salınımının engellenerek sürdürülebilir çevrenin sağlanması *Ülkemizin AB Çevre Müktesebatlarına Montreal ve Kyoto Protokollerine uyumuna katkıda bulunularak dış politikada elinin güçlendirilmesi *Proje kapsamındaki eğitimle ilimizde PV Sistemlerinde yetişmiş bir ekibin kurulması *Projemizin, diğer mahalli idare birliklerine, kamu kurumlarına, özel sektöre, PV enerjili tarımsal sulama sistemlerinin hayata geçirilmesi gibi türev projelere öncülük etmesi, Niğde'de oluşacak talep neticesinde kurulacak yeni PV enerji firmaları ile yeni is ve istihdam alanları oluşması *Kurumumuzun elektrik sarfiyatına ödediği yıllık 40.000 TL bütçesinden ödenmektedir. Projemizin gerçekleştirilmesi halinde enerjiden kazanılacak yıllık 23.095 TL, PV sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, kırsal alandaki vatandaşlarımızın temel altyapı ihtiyaçlarını gidermeye, köy ve kasabalarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesine harcanabilmesi, böylece kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitelerinin kalıcı olarak artırılması *Çevre ve insan odaklı bir yaklaşımla TR71 Bölgesinde sürdürülebilir çevre ve kalkınmanın birlikte başarılması

18 Hedef Gruplar: Projenin hedef grubu, Niğde İl Özel İdaresidir. Kurumumuzda 94 memur, 192 işçi olmak üzere toplam 286 personel çalışmakta olup Niğde İl’indeki en çok çalışan sayısına sahip kamu kurumlarından biridir. Nihai Yararlanıcılar: 1.Milli elektrik ağından çekilen elektrik yükünün azalmasıyla yeni enerji yatırımı yüklerinden kurtulacak olan MEDAŞ, EÜAS, TEIAS,TEDAS, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2.Enerjiden başka alanlara aktarılabilecek yatırım fonlarının serbest kalmasıyla, daha çok bütçe tahsisatı alabilecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti bünyesindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve dolayısı ile 75.627.384 vatandaşımız, 3.Temiz, çevre dostu, sıfır karbon salınırlı, yenilenebilir PV enerji sisteminin, hidrokarbon yakıtların yerine geçerek CO2 emisyonunu ve hava kirliliğini düşürmesi neticesinde daha sürdürülebilir bir çevrede yasayacak olan TR71 Bölgesi, ülkemiz ve dünya vatandaşları, 4.Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının % 55,8 i doğalgaz, kömür, petrol ithalatıyla karşılanmakta ve bu durum toplam ithalat miktarımızı ve cari açığımızı artırmaktadır. Projemiz, enerjinin yenilenebilir ve yerli kaynaklardan temin edilmesini sağlamasıyla cari açık miktarının da düşürülmesine katkıda bulunacaktır. Bu perspektiften bakıldığında ülkemizin tamamı,

19 5.Niğde, 1650-1800 kWh/m2/yıl ısınım değeriyle TR71 illeri içerisinde en yüksek güneşlenme değerine sahip olan ildir. Fotovoltaik enerji sistemlerinin yaygınlaşması sayesinde Niğde İli, güneş ısınımı alanındaki avantajını realize edecek, yeni PV enerji projelerini teşvik edecek, yenilenebilir enerji sektörünün dogmasını sağlayacak; böylece yeni istihdam alanları oluşarak Niğde İli’nin ve 1.504.789 nüfuslu TR71 Bölgesi’nin refah ve kalkınmışlık seviyesi kalıcı olarak artacaktır. Bu sebeple TR71 Bölgesi illerinde yasayan nüfus projemizin bu yönüyle de nihai yararlanıcı grubu içerisinde ayrıca anılmaktadır. 6.Projenin gerçekleşmesi ile NÖİ elektrik giderleri yıllık 23.095 TL düşecek; bu tutar Niğde İli köy ve kasabalarında yaşayan 166.790 vatandaşımıza(TÜİK 2012) idaremizce sağlanan altyapı hizmetlerine aktarılabilecektir. Bu sayede köy ve kasabalarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kaliteleri kalıcı olarak artırılacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında ilimiz köy ve kasabalarında yaşayan 166.790 vatandaşımız da nihai yararlanıcılar içerisindedir.

20


"“ NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASININ ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİYLE KARŞILANMASI” PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları