Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 6360 SAYILI ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

2 KANUNUN GETİRDİKLERİ Bu Kanunla;
Mevcut büyükşehir belediyelerinin sınırı il sınırına genişletildi. Nüfusu ’in üzerinde olan illerin il belediyeleri, sınırları il mülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesine dönüştürüldü. Büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin, belde belediyelerinin ve köylerin (orman köyleri dahil) tüzel kişilikleri kaldırıldı. Büyükşehire dönüştürülen illerde 24+2 yeni ilçe kuruldu. Nüfusu 2.000’in altında olan 559 belde belediyesinin tüzel kişiliği sona erdirildi. Yerel yönetimler alanında yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi amacıyla yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda çeşitli değişiklikler yapıldı.

3 TASARIDA ÖNGÖRÜLENLER
KANUNUN GETİRDİKLERİ Kanun genel itibariyle, ilk mahalli idareler seçiminde yürürlüğe girecek olup; Mevcut köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilk mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcut il ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalli idareler seçimine kadar sürdüreceklerdir. İlçe kurulmasına ilişkin hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girdi. İlçe kurulmadan ilçe mülki sınırlarında yapılan değişiklikler ise ilk seçimde yürürlüğe girecek

4 TASARIDA ÖNGÖRÜLENLER
KANUNUN GETİRDİKLERİ Van İl Belediyesi ve ilçe belediyeleri bu Kanunla sorumluluk alanına girecek yerleşim yerlerine seçimden önce görev alanına giren konularda her türlü hizmeti götürebileceklerdir. Tüzel kişiliği sona erdirilen il özel idaresine, köylere ve belediyelere yapılan şartlı bağışlar bağış amacına uygun kullanılması zorunlu hale getirildi.

5 KANUNUN GETİRDİKLERİ Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin, Menkul ve gayrimenkulleri üstündeki tasarrufları, Yeni personel istihdamı, İmar uygulamaları ve Borçlanmaları sınırlandırıldı, Ayrıca katılım sonrasında bunların paylaşımı da düzenlendi.

6 KANUNUN GETİRDİKLERİ Yeni kurulan ilçe belediyelerine, merkezi bütçe yedek ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBVG’nden alacakları aylık payın 3 katı kadar ilave kaynak aktarılacaktır. İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idarelerin yatırım bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırmaları ve kullanmaları zorunlu hale getirildi.

7 KANUNUN GETİRDİKLERİ S.NO İL ADI NÜFUS 1 AYDIN 8 MANİSA 2 BALIKESİR 9 MUĞLA 3 DENİZLİ 10 TEKİRDAĞ 4 HATAY 11 TRABZON 5 KAHRAMANMARAŞ 12 ŞANLIURFA 6 MARDİN 13 VAN 7 MALATYA İl belediyeleri ilk mahalli idareler seçimi ile birlikte büyükşehir belediyesine dönüştürülmektedir.

8 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELDE VE KÖYLER
YENİ BŞB’LERDE TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELDE VE KÖYLER İl Belde Köy Orman Köyü Toplam Köy AYDIN 36 150 340 490 BALIKESİR 34 93 799 892 DENİZLİ 68 60 299 359 HATAY 64 215 147 362 MALATYA 39 292 203 495 MARDİN 21 327 260 587 MANİSA 132 648 780 K.MARAŞ 52 178 477 MUĞLA 49 25 371 396 TEKİRDAĞ 24 120 137 257 TRABZON 57 212 265 ŞANLIURFA 15 1.135 17 1.152 VAN 8 558 22 580 TOPLAM 535 3.497 3.807 7.304

9 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELDE VE KÖYLER
MEVCUT BŞB’LERDE TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELDE VE KÖYLER İl Belde Köy Orman Köyü Toplam Köy ADANA 21 152 315 467 ANKARA 20 274 398 672 ANTALYA 74 52 487 539 BURSA 73 586 659 DİYARBAKIR 12 480 323 803 ERZURUM 14 618 348 966 ESKİŞEHİR 156 215 371 GAZİANTEP 13 257 182 439 İSTANBUL - 151 İZMİR 23 54 543 597 KAYSERİ 32 121 395 KOCAELİ 232 KONYA 168 288 296 584 MERSİN 41 80 429 509 SAKARYA 18 410 428 SAMSUN 137 809 946 Toplam 488 2.913 5.845 8.758

10 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELDE VE KÖYLER
TOPLAM BELDE KÖY(29 BŞB) 29 BŞB (TÜM BELDELER) 52 İL (NÜFUSU 2.000’NİN ALTINDA) KÖY ORMAN KÖYÜ 1.023 559-33 6.430 9.652 1.582 16.082

11 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ
16+13 BŞB Yeni Kurulacak İlçe Sayısı Mevcut Büyükşehir İlçe Sayısı Dönüştürülecek İlçe Genel Toplam 24+ 2* 143 333 500 *Zonguldak ilinde kurulan Kilimli ve Kozlu ilçeleri

12 YENİ BÜYÜKŞEHİRLERİN İLÇE BELEDİYELERİ Mevcut İlçelerin Nüfusu
Merkez İlçe Nüfusu Yeni Kurulacak İlçe Sayısı Mevcut Mevcut İlçelerin Nüfusu AYDIN 1 16 BALIKESİR 2 18 DENİZLİ HATAY 4 11 MALATYA 13 MANİSA 15 MARDİN 9 K.MARAŞ MUĞLA 97.207 TEKİRDAĞ 3 8 TRABZON 17 ŞANLIURFA 10 VAN Toplam 24 166

13 KARŞILAŞTIRMALI GENEL TABLO
MEVCUT DURUM YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 16 29 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ 143 500 İL BELEDİYESİ 65 52 İLÇE BELEDİYESİ 749 418 BELDE BELEDİYESİ 1.977 425 TOPLAM BELEDİYE 2.950 1.425 İL ÖZEL İDARESİ 81 KÖY* 34.283 18.201 *2011 TÜİK ADNKS VERİLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

14 YENİ DURUMDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYE SAYILARI
MEVCUT DURUM YENİ DURUM ADANA 38 78 ANKARA 106 138 AYDIN 81 ANTALYA 34 100 BALIKESİR 87 BURSA 52 97 DENİZLİ 70 DİYARBAKIR 30 90 HATAY ERZURUM 21 MALATYA 49 ESKİŞEHİR 17 46 MARDİN GAZİANTEP 25 MANİSA 80 İSTANBUL 308 K.MARAŞ 55 İZMİR 133 173 MUĞLA 59 KAYSERİ 31 67 TEKİRDAĞ 48 KOCAELİ 76 TRABZON 68 KONYA 27 132 ŞANLIURFA 69 MERSİN 77 VAN 62 SAKARYA 51 74 SAMSUN 26 83

15 BŞB’LERİNİN GBVG’NDEN ALDIĞI PAY
Büyükşehir Belediyelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Aldığı Pay İlde toplanan GBVG’den aldığı %5’lik pay: %70 doğrudan, %30 havuza aktarılarak nüfus esasına göre, alınmaktadır. Büyükşehir ilçe belediyelerinin İller Bankası’dan aldığı payın %40’ı (%30 BŞB Pay + %10 İSKİ Payı)

16 BŞB’LERİNİN GBVG’NDEN
ALDIĞI PAY MEVCUT DURUM: BŞB sınırları içerisinde toplanan GBVG tahsilatının %5’i büyükşehir belediyesi payı olarak ayrılmaktadır. Maliye Bakanlığı bu payın; %70’ini doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine; %30’unu ise havuzda toplayarak tüm BŞB’lere nüfuslarına göre dağıtmaktadır. YENİ DURUM: İl genelinde toplanan GBVG’nin %6’sı BŞB payı olarak ayrılacaktır. Maliye Bakanlığı bu payın; %60’ını doğrudan, Kalan %40’ını bir havuzda toplayarak; %30’unu yüzölçümüne göre, %70’ini nüfusa göre dağıtacaktır.

17 BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİNİN
GBVG’NDEN ALDIĞI PAY MEVCUT DURUM: Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %2,50’si nüfus esasına göre, mevcut büyükşehir ilçe belediyeleri payı olarak ayrılmaktadır. İller Bankası bu payın; %10’unu bağlı idareye; %30’unu büyükşehir belediyesine; %60’ını da ilçe belediyesine dağıtmaktadır. BİRİMLER MEVCUT ÖNERİLEN YENİ DURUM Birim Adedi Nüfus GBVG Aldığı Pay (%) Miktar Birim Adedi ÖNERİLEN GBVG Payı Büyükşehir İlçe Belediyesi 143 2,5 500 ( ) 4,5 Diğer Belediyeler 2.791 2,85 854 ( ) 1,5

18 BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİNİN
GBVG’NDEN ALDIĞI PAY YENİ DURUM: Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %4,50’si büyükşehir sınırları içindeki ilçe payı olarak ayrılacaktır. İller Bankası bu payın; %10’unu yüzölçümüne, %90’ını nüfusa göre hesaplayarak ilçe payını belirleyecektir. Belirlenen ilçe payının: %10’u bağlı idare payı olarak; %30 ’u büyükşehir belediyesi payı olarak; %60’ı da ilçe payı olarak dağıtılacaktır.

19 ÖZEL İDARELERİN GBVG’NDEN ALDIĞI PAY
MEVCUT: Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin % 1,15’i İl Özel İdare payı olarak ayrılmaktadır. İl Özel İdarelerinin GBVG tahsilatından aldıkları pay % 0,5’e düşürülmekte; 29 ilde il özel idare teşkilatları kaldırılmakta; Kalan 52 il özel idaresine aynı usulle ödenek dağıtılmasına devam edilecektir.

20 GBVG'DEN MAHALLİ İDARELERE AKTARILAN KANUN SONRASI YENİ DURUM
PAYLAR VE ORANLAR BİRİMLER MEVCUT KANUN SONRASI YENİ DURUM Birim Adedi Nüfus 2011 Kişi Başı GBVG Aldığı Pay (%) Miktar Birim Adedi KANUN SONRASI GBVG Payı (%) 2011 Kişi Başı KİŞİ BAŞI FARK TL Büyükşehir 143 179 2,5 500 4,08 4,5 198 19 İlçe Belediyesi Diğer 2.791 251 2,85 854 1,33 1.26 1,5 264 13 Belediyeler Özel İdareler 81+2 1,15 52+2 0,41 0,5 Genel TOPLAM 6,5 5,82 5,75

21 BELEDİYELERE AKTARILACAK İLAVE KAYNAK (KANUNUN GETİRDİĞİ MALİ YÜK)
Bu tasarı ile getirilen: 13 büyükşehir belediyesi kurulması, 14 büyükşehir belediye sınırının değiştirilmesi, % 5’lik payın % 6’ya çıkarılması, 13 BŞB’NİN KURULMASI ( BU İLLERDEKİ GBVG’NİN %5 ‘İ ) TL MEVCUT BŞB’LERİN SINIRLARININ İL SINIRI OLMASI ( BÜYÜKŞEHİR SINIRINA YENİ GİREN İLÇELERİN GBVG’SİNİN %5’İ ) TL BŞB'LERİN GBVG'DEN ALDIĞI PAY %5'TEN %6'YA ÇIKARSA TL * TOPLAM TL * 2011 yılı bütçe verilerine göre hesaplanmıştır.

22 TÜM BELEDİYELER+ ÖZEL İDARELERİN TAHAKKUKU TÜM BELEDİYELER TAHAKKUKU
16 İLDE MAHALLİ İDARELERİN DEĞİŞİKLİK SONRASI NÜFUS VE GBV GELİRLERİ 2011 İLİ NÜFUS (TÜM İL SINIRI) MEVCUT KANUN SONRASI ARTIŞ ORANI TÜM BELEDİYELER+ ÖZEL İDARELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) TÜM BELEDİYELER TAHAKKUKU ADANA 287 319 11% ANKARA 471 478 1.5% ANTALYA 277 373 34% BURSA 320 347 8% DİYARBAKIR 263 327 24% ERZURUM 267 44% ESKİŞEHİR 315 411 23% GAZİANTEP 281 291 3% İSTANBUL 500 504 1% İZMİR 475 512 7% KAYSERİ 299 374 20% KOCAELİ 562 638 12% KONYA 294 398 26% MERSİN 331 417 21% SAKARYA 264 304 13% SAMSUN 261 333 22% TOPLAM

23 TÜM BELEDİYELER+ ÖZEL İDARELERİN TAHAKKUKU TÜM BELEDİYELER TAHAKKUKU
13 İLDE MAHALLİ İDARELERİN DEĞİŞİKLİK SONRASI NÜFUS VE GBV GELİRLERİ 2011 İLİ NÜFUS (TÜM İL SINIRI) MEVCUT KANUN SONRASI ARTIŞ ORANI TÜM BELEDİYELER+ ÖZEL İDARELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) TÜM BELEDİYELER TAHAKKUKU AYDIN 211 323 53% BALIKESİR 206 362 76% DENİZLİ 231 355 54% HATAY 221 337 52% K.MARAŞ 240 353 47% MALATYA 248 371 50% MARDİN 266 363 37% MANİSA 228 342 MUĞLA 194 404 108% Ş.URFA 223 327 TEKİRDAĞ 406 82% TRABZON 234 321 VAN 207 374 81% TOPLAM

24 GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ 5779 sayılı yasaya göre GBV Gelirlerinden ilçe belediyelerine ayrılan pay; %80 Nüfusa göre eşit, %20 Kalkınma Bakanlığınca belirlenen gelişmişlik endeksine göre ilçeler beş eşit gruba ayrılarak dağıtılmaktadır. En az gelişmişten başlayarak, yüzde 23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba, yüzde 17’si beşinci gruba, dağıtılmaktadır. Belde belediyeleri ölçeğinde gelişmişlik endeksi olmadığından bağlı bulundukları ilçe ile birlikte değerlendirilmektedir. SORUN: Kanun her ilçenin eşit sayıda beldesi olduğu ve yine her grubunda eşit nüfusa sahip olduğu kurgusuyla yapılmıştır. Ancak, Örneğin birinci grupta , beşinci grupta nüfus bulunmaktadır.

25 GRUPLAR ve DAĞITIM ORANLARI
GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ GRUPLAR ve DAĞITIM ORANLARI 2011 MEVCUT YENİ DURUM > İl ve ilçe belediyeleri gelişmişlik endeksine göre (belediye sayılarına göre) 5 eşit gruba ayrılmıştır. (Uygulamada buna uyulmamıştır) > Belde belediyeleri bağlı olduğu ilçenin grubuna ilave edilmiştir > Eşitliği bozan il veya ilçe bir sonraki gruba ilave edilmiştir. > İl, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik endeksine göre sıralanarak, nüfus esasına göre 5 eşit gruba ayrılmıştır > Eşitliği bozan il veya ilçe eşitlik sağlanacak şekilde bir önceki veya bir sonraki gruba ilave edilmiştir > Belde belediyelerinin endeksi belirleninceye kadar bağlı bulunduğu ilçenin endeksine tabi tutulmuştur. BELEDİYE SAYISI NÜFUS KİŞİ BAŞINA 1.GRUP (EN AZ GELİŞMİŞ) (%23) 383 151,99 TL 1.145 57,53 TL 2.GRUP (%21) 522 117,90 TL 818 52,43 TL 3.GRUP (%20) 638 91,99 TL 370 50,70 TL 4.GRUP (%19) 577 48,94 TL 253 46,25 TL 5.GRUP (EN ÇOK GELİŞMİŞ) (%17) 671 16,07 TL 205 43,90 TL TOPLAM 2.791

26 GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İL BELEDİYE NÜFUS TAHAKKUK KANUN SONRASI ERZİNCAN
ÖRNEKLER İL BELEDİYE NÜFUS TAHAKKUK KANUN SONRASI ERZİNCAN AĞRI BİNGÖL 87.918 MUŞ 75.772 KİĞI 3.328 ADAKLI 3.356 ORDU KIZILELMA 2.212 SARAYCIK 2.252 AFYONKARAHİSAR YEŞİLHİSAR 2.088 FETHİBEY 2.642

27 DENKLEŞTİRME ÖDENEĞİ (Mevcut Durum)
GBVG’nin binde biri nüfusu ’nin altındaki belediyelere denkleştirme ödeneği olarak dağıtılmaktadır. Mevcut durumda nüfusu 5.000’den aşağıda olan belediye birinci grupta, nüfusu arasında olan 323 belediye ikinci grupta toplanmaktadır. Ödeneğin %60’ı birinci gruba, %40’ı ikinci gruba seyyanen dağıtılmaktadır. 2012 yılında birinci grupta olan belediyelere TL, ikinci grupta olan belediyeler ise TL ödenek verilmiştir. Örnek: İLİ BELEDİYESİ NÜFUSU PAY ÇANKIRI HACIMUSLU 447 43.000 ORDU İLÜVEZ 4.998 ULUBEY 5.005 RİZE FINDIKLI 9.929

28 DENKLEŞTİRME ÖDENEĞİ (Yeni Durum)
GBVG’nin binde biri nüfusu ’nin altındaki belediyelere %65’i seyyanen, %35’i ise nüfus esasına göre dağıtılacaktır. * İlbank A.Ş.’nin denkleştirme ödeneğinden yaptığı %30’luk kesinti yılında son bulacaktır. Büyükşehirlerdeki belde belediyeleri ile diğer illerdeki nüfusu 2.000’nin altındaki belediyeler ilk mahalli seçimden sonra kapanacaktır. 2012 yılı İlbank A.Ş. %30 kesinti + Belediyeler Kapanmadan Önce * İlbank A.Ş. %30 Kesintisi Olmasa + 1582 Belde Belediyesi Kapandıktan Sonra İLİ BELEDİYESİ NÜFUSU Çankırı Bayramören 634 45.261 Sinop Saraydüzü 1.006 48.193 Kütahya Seyitömer 2.002 56.041 Ordu Yeşilkent Bolu Dörtdivan 3.001 63.914 Muş Yaygın 4.007 71.841 Siirt Kayabağlar 5.030 79.903 Kastamonu Cide 6.004 87.578 Karabük Eskipazar 7.044 95.773 Batman Beşiri 8.120 Yozgat Şefaatli 9.996

29 KANUNUN GETİRDİKLERİ İl özel idaresi bulunmayan illerde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi kapsamında il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkiler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca kullanılır ve yürütülür. Belediyelerce toplanan katkı payları defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesaba aktarılır. Toplanan paranın % 20 lik kısmı Kültür ve Türizim Bakanlığının öncelik vereceği projelerde kullanılır. Yılı içinde proje karşılığı tahsis edilmeyen miktar aynı amaçla kullanılmak üzere Kültür ve Türizim Bakanlığı bütçesine aktarılır.

30 KANUNUN GETİRDİKLERİ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak görevi büyükşehir ilçe belediyelerine verilmektedir. Bu konularda ilçe belediyelerinin her türlü yardım talebi büyükşehir belediyelerince karşılanacaktır. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilme imkânı getirildi. Belediyelere mabetlere yardım yapma imkânı verildi. Belediyeler meclis kararıyla mabetlere içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya indirimli verebilecektir.

31 KANUNUN GETİRDİKLERİ Büyükşehirlerde yeni bir ilçe belediyesinin kurulabilmesi için asgari olan nüfus kriteri, ’e çekildi. Yeni bir ilçenin kurulabilmesi için ayrılan ilçenin nüfusu ’den aşağı düşmemesi gerekir. Mahalle kurulması için nüfus kriteri 500 olarak belirlendi (Çiğli-Tuzla mh. 11, Kayapınar-Payas mh ) Kamu yararına çalışan dernekler ile vergiden muafiyet tanınan vakıflar ve meslek odaları hariç, diğer dernek ve vakıflarla belediyelerin ortak proje gerçekleştirmesi mahalli en büyük mülki idare amirinin iznine tabi kılındı. Dernekler Kanunu ve Mali Kontrol Kanunlarındaki dernek ve vakıflara belediyelerin yardım yapma yetkisi kaldırıldı.

32 KANUNUN GETİRDİKLERİ Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli koordinasyonu sağlamaya yetkili kılındı. Büyükşehir belediyeleri bazı görevlerini meclis kararıyla ilçe belediyelerine devredebilecek veya birlikte yapabilecektir: Terminal ve otopark, Mezarlık, Mezbaha, Temizlik hizmetleri, Adres ve numaralandırma.

33 KANUNUN GETİRDİKLERİ Büyükşehir belediyelerine kanunla verilen görevlerle sınırlı olarak, yyurtdışında kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hizmetler ve projelerle ilgili harcama yapma imkanı getirildi. Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine ihalesiz verdiği otopark, büfe ve çay bahçelerinin üçüncü kişilere devir işlemlerinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi kılındı.

34 KANUNUN GETİRDİKLERİ Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini ilçe merkezine bağlayan yolların yapım ve bakımı büyükşehir belediyesine verildi. Büyükşehirin sorumluluğundaki yolların temizliği ve karla mücadele büyükşehir belediyesine verildi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin Ulaşım Koordinasyon Merkezine üye olarak katılması düzenlendi. İmar mevzuatı uyarınca ilçe belediyelerinin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin, tahsil tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılması ve büyükşehir belediyelerince bu gelirlerin sadece otoparkların inşasında kullanılması düzenlendi.

35 KANUNUN GETİRDİKLERİ Köy iken mahalleye dönüşen yerlerde 6 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mevcut olan yapılarda faaliyet gösteren işletmeler ruhsatlı sayılmaktadır. Belediyelerin bu işletme ve sahiplerini hemen tespit etmesi gerekiyor. Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile bu yerlerde kanunun yayımlandığı tarihte mevcut olan konutlar Belediye,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Üniversiteler tarafından ilgili mevzuat ile fen ve sanat kurallarına uygun olduğu tespit edilenler iskan acısından ruhsatlı sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır.

36 KANUNUN GETİRDİKLERİ Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar ile ilgili “Tip Proje” uygulaması getirilerek, vatandaşın proje bedeli gibi ek külfetlerin altına sokulmasının önüne geçildi.

37 KANUNUN GETİRDİKLERİ Mahalleye dönüşen köylerde Emlak Vergisi, 2464 sayılı Kanunca alınması gereken vergi ve harçlar 5 yıl süreyle alınmaz. Mahalleye dönüşen köylerde faaliyet gösteren esnafa Gelir Vergisi Kanununca tanınan muafiyetler tarihine kadar devam eder. Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suyu için en düşük tarifenin % 25’i geçmeyecek şekilde ücret belirlenir. 2004 yılında 5216 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köylerde bu haklardan yararlanır.

38 KANUNUN GETİRDİKLERİ Tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen Orman köylerinin ve köylüsünün orman mevzuatından kaynaklanan her türlü hakkı korundu. Tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve beldelerin mera, yaylak ve kışlaklar üzerindeki hakları muhafaza edildi.

39 KANUNUN GETİRDİKLERİ Belediyeler amatör spor kulüplerine ayni yardım yanında nakdi yardım da yapabilecektir. Bir önceki yıl GBVG’den aldığı payın binde 7 ’sini geçemez. Belediyeler gençleri spora teşvik etmek amacıyla, spor malzemesi dağıtabilecektir. Belediyeler, uluslararası müsabakalarda üstün başarı gösteren sporcuların yanında antrenörlerine ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren öğrencilere de ödül verebilecektir.

40 KANUNUN GETİRDİKLERİ İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde, Maden Kanunu ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre il özel idarelerine verilen yetki ve görevler valiliklerce yerine getirilecektir. Elde edilen tüm gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir. Kaydedilen bu gelir YİKOB’a ödenek olarak gönderilir. Maden ve kaynağın bulunduğu yerleşim yerlerinin alt yapı hizmetlerinde kullanılır.

41 KANUNUN GETİRDİKLERİ Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu ’in üzerindeki belediyelere kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açma zorunluluğu getirildi. Belediyelere baz istasyonlarına ücret karşılığında yer seçim belgesi düzenleme yetkisi verildi. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.. Belediyelerce yol harcamalarına katılma payının alınıp alınmayacağı hususu belediye meclisinin yetkisine bırakıldı. Ayrıca tarh edilmemiş yol harcamalarına katılma payının belediye meclis kararıyla alınamayabileceği düzenlendi.

42 KANUNUN GETİRDİKLERİ Valiler tarafından il genel meclisi toplantı gündemine önerilen hususların meclisin ilk toplantısında ele alınması sağlandı. Özel idare genel sekreterinin encümenin doğal üyesi olması sağlandı. Encümenin seçilmiş ve atanmış üyelerinin sayısı ikişer azaltılarak encümen üye sayısı 11’den 7’ye düşürüldü. Devlet İhale Kanununa göre ihale komisyonu olarak eksiksiz toplanması gereken il encümeninin, salt çoğunlukla toplanıp salt çoğunlukla karar almasına imkan sağlandı. İl özel idare bütçesinin süresi içerisinde kesinleşmemesi halinde konunun İçişleri Bakanlığı tarafından çözüme kavuşturulması düzenlendi.

43 KANUNUN GETİRDİKLERİ İl Özel idareleride, denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesine göre belirlenecek miktarda kendilerine günlük ödeme yapılması imkanın getirildi. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.

44 KANUNUN GETİRDİKLERİ Büyükşehir belediye başkanı seçiminde seçim çevresi tüm ilin genelidir. Mahalli idareler seçiminde köyde oturan bir seçmen ; Muhtar ve ihtiyar heyeti, İlçe belediye meclisi, İlçe belediye başkanı, Büyükşehir belediye başkanı, Seçimi için oykulanır. Muhtarlık seçimlerinde muhtar ve azaların isminin aynı oy pusulasına yazılacak.

45 KANUNUN GETİRDİKLERİ Büyükşehir belediye başkanları ve valilere diplomatik pasaport verilecek. Köylere hizmet götürme birlikleri de diğer kamu kurumları gibi motorlu taşıtlar vergisinden muafiyet kapsamına alındı. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.

46 KANUNUN GETİRDİKLERİ Merkezi idarenin taşrada yürüttüğü işlerle ilgili olarak; Hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, Kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, Hizmetteki aksamalara engel olmak, Denetim alanındaki boşluğu doldurmak, Rehberlik etmek, Ayrıca Afet ve Acil Yardım Hizmetlerini yürütmek üzere Büyükşehir belediyesi bulunan 29 ilde valilik bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kuruldu. YİKOB her yıl adli ve askeri kurumlar hariç ildeki tüm kurum ve kuruluşların hizmet ve faaliyetleri hakkında rapor hazırlanacak, valinin görüşü ile birlikte Başbakanlığa ile ilgili bakanlıklara gönderilir.

47 KANUNUN GETİRDİKLERİ Vali gerek görmesi halinde diğer kurumlardan YİKOB’un ihtiyaç duyduğu memur,uzman ve sözleşmeli personeli kadro,yer ve unvanlarına bakmaksızın süresiz geçici görevlendirebilir. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken hizmetlerin aksamasından dolayı halkın sağlığı, huzuru ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğinin olumsuz etkilendiği tespit edilmesi durumunda, Vali uygun bir süre vererek ilgili kurumdan bu hizmetin yerine getirilmesini ister. Bu süre içinde ilgili hizmet yerine getirilmezse Vali bu hizmeti ildeki başka bir kuruma yaptırabilir. Bu hizmetin bedeli ilgili kurumun pay ve ödeneğinden karşılanır.

48 KANUNUN GETİRDİKLERİ Kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilik bünyesinde «112 Acil Çağrı Merkezi» kurulabilmesi sağlandı.


"Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları