Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE METODU (1) PROJE METODUNA GİRİŞ :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE METODU (1) PROJE METODUNA GİRİŞ :"— Sunum transkripti:

1 PROJE METODU (1) PROJE METODUNA GİRİŞ :
Ergin izciler yaş gruplarının özelliği nedeni ile yaşamlarını etkileyen somut olaylardan kaynaklanan çalışmalar yapmak ister. Bu çalışmalar ortak fikir mücadeleleri, planlamalar, kararlar, çelişkiler, çatışmalar, atılımlar, başarılar, eğlence, duyulan coşku ile ilgili olmalıdır. Ergin izciler bu tip çalışma ile yaşamlarını gerçeklere uygun olarak yeniden düzenleyebilir, sorunlarını daha yakından tanıma ve üzerinde düşünme imkanına kavuşabilirler. Ergin izciler, kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen konularda çalışırken dolaylı olarak etkilenirler.

2 PROJE METODU (2) Proje metodu ile çalışan ergin izciler zihinsel kıvraklığa sahip olarak gelişerek yapmak istediklerini ve yapabileceklerini ortaya koyma fırsatı bulacaklardır. Uyum içinde birlikte çalışmayı öğrenecekler, bir fikri savunma sorumluluğunu üstlerine alacaklar yaşadıkları ortamı değişik bakış açısından göreceklerdir. Ocak çalışmalarının tüm konularına bu metot ile yaklaşarak sorunlara çözüm aranabilir, projeler geliştirilebilir. Proje metodunun temel adımlarını hatasız uygulayarak ocağın beklentileri arasındaki bir çok program ve etkinlik isteklerini yerine getirmiş oluruz Proje yapmak sadece çaba göstermek olmayıp, ergin izcinin ortaya koyduğu sorunun özüne inip kavrayarak ele alması demektir. Her projede ocak mensubu olmayan kişiler de rol ve görev alabilirler.

3 PROJE METODU (3) Proje çalışmaları ocağın yıllık çalışma planının önemli bir parçasını kapsamaktadır. Proje metodunun özünde etkinlik yatar. Diğer bir deyişle her gelişme arkasından reflekte edilmeli ve önceden planlanmış gelişmeler düzeltilmeli, değiştirilmelidir. O halde proje metodu kesin bir program doğrultusunda çalışmayı öngörmez. Bunun yerine dinamik, sürekli kendini kontrol eden ve yenileyen, yeni durumlara kendisini uydurmayı bilen bir metot olarak karşımıza çıkar. Refleksiyonlara yer vermeyen projelerde dinamizmden bahsedilemez, bunlar çoğunlukla gelişmeyen çalışmalarda dejenere olmaya mahkumdur. Dinamik yapıdaki bir ocağın ocakbaşı, projeleri geliştirmeye teşvik etmelidir. Ocakbaşı bilgi ve tecrübe kişiliği ile içerik ve metodsal uyarılarda bulunmalıdır.

4 PROJE METODU(4) Planlanan projelerin uygulamasında kullanılan proje metodu üç ana kısımdan oluşur. 1. Hazırlık safhası. 2. Uygulama safhası 3. Bitiş safhası Hazırlık Safhası : İhtiyaç konularını bulup çıkarmak, bu konu üzerinde tecrübelerini dile getirmek. a. Hazırlık noktası : b. Konunun tartışılması : Seçilen proje hakkında düşünmek tartışmak, hedefleri belirleyip karar vermek. c. Organizasyon : Projeyi yürütecek üniteler hakkında karar vermek ilişki kurabilecek kişileri, kurumları aramak.

5 PROJE METODU(5) Çalışma Planlaması : Araştırma yapmak, bilgi
toplamak, görev dağılımı yapmak. 2. Uygulama Safhası : a. Toplanan bilgileri değerlendirmek ve sınıflandırmak. Uygulamanın planlanması : Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi sonucu hedefleri tespit etmek. c. Tespit edilen hedeflerin gerçekleştirilmesi. 3. Bitiş Safhası : a. Değerlendirme yapılan çalışmalardan sonuç çıkarmak. b. Elde edilen bilgileri daha sonra yine kullanmak üzere yayın haline getirmek. Eğer sonuç başarılı ise projeye katılan izcilerle ve projede görev alan diğer kişilerle ortak bir eğlence düzenlemek.

6 PROJE METODU(6) PROJEYİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
a) Hangi konuya ilgi duyuluyor. b) Hangi konularda dikkatli olunmalı. c) Endişelerimiz nelerdir? d) Hangi konularda aktif olabiliriz? e) Kimlerden ve hangi kuruluşlardan yardım alabiliriz? f) Projenin sonunda varmak istediğimiz hedef nedir? g) Projenin sonunda, uygulamalarda neler değişmelidir. h) Seçilen proje İl (ilçe) şartlarına uygun mudur?

7 PROJE METODU(7) PROJENİN PLANLANMA SAFHASI : a) Problem, sorun nedir?
b) Problemi oluşturan sebep nedir? c) Seçilen problem, doğrudan kimleri ilgilendirir. d) Tespit edilen problemler bir proje oluşturmaya uygun mu? e) Planlama safhasında hangi hedefler düşünülmüştür. f) Planlama için ne kadar zamana ihtiyaç vardır. g) Mali portre nedir. h) Planlama safhasında kimler projeye katkıda bulunabilir.

8 PROJE METODU(8) ÖRNEK PROJE KONULARI : a) Doğayı korumak.
b) Aile sağlığını koruma. c) Çocuk sağlığı. d) Uluslararası arkadaşlığın geliştirilmesi. e) Gençliğin zararlı alışkanlıklarından korunması. f) Okul bakım ve onarımı. g) Suyu olmayan veya yeterli olmayan köye temiz su getirilmesi. h) Trafik. I) Hava kirliliği. i) Doğal faaliyetlerde organizasyon.

9 PROJE METODU(9) PROJE SEÇERKEN : a) Ne hoşumuza gidiyor?
b) Neyi isteyerek yapmak istersiniz? c) Neye karşı büyük istek duyuyorsunuz? d) Neye dikkatinizi çekmemiz gerekir? e) Sizleri ne sıkıyor? f) Neler olmuyor? g) Hangi konular bizim yardımımızı bekliyor? h) Sizi neler endişelendiriyor? ı) Hangi konuda aktif olabilirsiniz? i) Biz nereye varmak istiyoruz? j) Projenin bitiminden sonra neler değişmelidir?

10 PROJE METODU(10) Ergin izcilik ve gençlik çalışması; gençlerin kendilerinin aktif olmalarını, yaşam şartlarını bilinçli olarak inceleyerek kendilerini ispat ederek ele alabilmeleri hedef edilmiştir. Gençler, sürekli olarak, ihtiyaç ve ilgilerinin olduğunu, ancak bunları işleyemediklerini ve gerçekleştirmediklerini fark edip izlerler.Defalarca kendilerinin ve başkalarının haksızlığa uğradıklarını görür, çeşitli yerlerden gelen baskılarla çaresiz kalırlar. Tek başına çözmeye olanak bulamadıkları birçok sorunu başkaları ile birlikte, dayanışma içinde çözebileceklerini görürler.

11 PROJE METODU(11) Bu konular özellikle öncelik vermek gerekir: a) Okul.
b) Çalışma yeri, meslek seçimi. c) Aile ilişkileri. d) Serbest zamanı değerlendirilmesi. e) Kendi izci grubu ile ilişkiler. f) Toplum sorunları (Engelli Çocuklar için izcilik, köy ve kentleşme, çevre, sağlık vb.) g) Yaşlılar. h) Gezi planlaması. ı) Trafik. i) Doğal afetler organizasyonu.

12 Proje Değerlendirme Formu
Projeyi gerçekleştiren il : Projenin adı : Projeye katılan Ergin izci sayısı : Gerçekleştirme süresi : İşbirliği yapılan kuruluşlar : Yapılan çalışmalar : Projenin il düzeyinde getirdiği yenilikler : Projenin uygulanmasında olumlu ve olumsuz gelişmeler : Projede belirlenen hedeflere ulaşıldımı? : Yapılması düşünülen projeler için öneriler : Proje Sorumlusu Kulüp Başkanı İl Temsilcisi Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı imza imza imza


"PROJE METODU (1) PROJE METODUNA GİRİŞ :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları