Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hasan el-Benna.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hasan el-Benna."— Sunum transkripti:

1 Hasan el-Benna

2 DOĞUMUNDAN GENÇLİK YILLARINA

3 Çocukluğu Hasan Ahmed Abdurrahman el-Bennâ14 Ekim ( 17 Ekim olduğu da söylenir) 1906'da Mısır'ın Buhayre iline bağlı Mahmûdiye kasabasında doğdu. İlköğrenimini, geçimini saatçilikle temin ettiği için "Saatî" lakabıyla anılan babası Hanbelî âlimi Ahmed b. Abdurrahman el-Bennâ'dan aldı. Babası hadis âlimi idi.

4 Er- Reşâd dini bilgiler okulu
Sekiz yaşında Mahmudiye’deki klasik eğitim veren Medresetü'r-Reşâdi'd-diniyye'ye girmiş ve orada Kuran'ın bir kısmını ezberlemiş; ayrıca nahiv ve Arap edebiyatı okumuştur.

5 Ahlak Ve Edep Cemiyeti Üçüncü sınıf öğrencilerine kendi aralarında “Ahlak ve Edeb Cemiyeti” adını verdikleri bir okul içi bir cemiyet kurulmuştu. Cemiyetin iç tüzüğü; arkadaşına küfreden bir milim, babaya küfreden iki milim, anaya küfreden bir kuruş, dine küfreden iki kuruş,başkasıyla kavga eden yine bir kuruş ceza ödeyecekti. Aynı suçlar yönetim kurulu tarafından işlendiği takdirde, ceza iki katıyla gerçekleşecektir.

6 Hasan el-Benna bu cemiyete başkan seçilmişti.
Farklı mekanlar ve durumlar üzerine emr-i bil maruf nehy-i anil münker görevini gerçekleştiriyordu. Nil kıyısı hikayesini buna örnek verebiliriz. Hasan el-Benna’nın ağzından; “ bir gün nehirde çalışan kayıkların yapımıyla uğraşan pek çok iş sahibinin bulunduğu Nil nehrinin kıyısına gitmiştim. Bu kayıkların sahiplerinden birinin edebe aykırı bir şekilde çırılçıplak bir heykelin kayığa asılmış olduğunu gördüm. Özelliklede nehrin bu kesiminde hanımlar ve kızlar su almak için çok gelir, giderdi. Hemen en yakın karakoldaki subaya gittim. Gördüğümü kesinlikle kabul etmeyen bir eda ile ona anlattım. Adam benimle birlikte kayık sahibinin yanına geldi, onu tehdit edip kayığında ki heykeli hemen indirmesini emretti.”

7 Haramların işlenmesini önleme cemiyeti’ni kurdular.
Kimisinin görevi uyarı mektuplarının metinlerini hazırlamak, kimisininki bunları mürekkeple yazmak, kimisininki çoğaltmak, diğerininki ise bunları sahiplerine dağıtmaktı. Bu mektupların gönderileceği kimseler, bazı günahları işlediklerine dair örgütün haber aldığı veya ibadetlerini, özelliklede namazlarını gereği gibi yerine getirmedikleri tespit edilen kimselerdi.

8 Demenhur’daki İlköğretmen Okulu
Tasavvufi duygular ve ibadetle geçirdiği bir dönemdi. Hassafiye tarikatına burada girmişti.

9 Daru’l-Ulûm Yılları Ders yılı boyunca Kahire’de geçen yaşantısından memnundu. İmtihanlarda, ileri derecede başarı sağlayanlar arasındaydı.

10 Kahire’ye Dönüş, İslami Cemiyetler ve Davet
Mescitlerde vaaz edip, kahvelerde ve genel toplantılarda halkı irşad ediyorlardı. Aynı davet sınıfta da devam ediyordu. Herkesi ilgilendiren siyasi, sosyal ve dini konuları öğretim üyeleriyle tartışılıyordu.

11 “ Aklın özgürleştirilmesi” akımı hız kazandı.
Mısır’da inkar ve herşeyi mübah görme akımı “ Aklın özgürleştirilmesi” akımı hız kazandı. Alimleri harekete ve zafer için bir araya gelmeye davet etti.

12 Diploma İmtihan dönemi gelmişti, sonuçlar açıklandı ve yılının Haziran ayında da diplomasını aldı Benna ve o okulu birincilikle bitirmişti.

13 HAYAT’A ATILMA

14 İsmailliye Yolunda Okulu bitirdikten sonra İsmailiye’ye atanmıştı. Görevi ise İsmailiye’deki el-Emiriyye ilkokulun ’da öğretmenlikti.

15 Tekrar Kahvelerde Binlerce insanın toplandığı üç büyük kahve seçti ve her birinde haftada iki defa konuşma yapıyordu.

16 MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ

17 Biat Zulka’de 1327 H. /Mart 1928 M. Tarihi olarak tahmin edilen günde altı kişi Hasan el-Benna’yı ziyarete gelmişlerdi. Bunlar; Hafız Abdulhamid, Ahmed el-Husari, Fuad İbrahim, Abdurrahman Hasebullah, İsmail İzz, Zeki el-Mağribi. Ve biat gerçekleşti.

18 Medreset’ut-Tehzib Burada Kur’an’ı doğru şekilde okumak, birtakım sureleri ezberlemek, tefsir ve açıklamalarını öğrenmek, bazı hadisleri öğrenip ezberlemek, akide ve ibadetleri düzeltmek, İslam tarihini, sireti ve selefi salihinin yaşayışını öğrenmek, gücü yetenleri davet yapmaya hazırlamak, onları ders vermekle yükümlü kılmak gibi unsurlar gösteriliyordu.

19 BENNA’NIN GAYRETLERİ

20 Benna’nın Gayretleri Benna davayı İsmailiye sınırlarının dışına taşımaya başlar. Ebu Savir, adlı kasabada atılır. İhvan şubeleri başkent Kahire’de açıldı. Ardından bayanlar kısmında bilinçli nesiller yetiştirilmesi ile genç kızlar ve annelere İslam terbiyesinin öğretildiği kurumlar ve okullar inşa edildi. İzcilik eğitimi ve cihad alışkanlığı kazandırmak için birimler oluşturuldu.

21 Yeniden Kahire’de “Müslüman Kardeşler anayasa ve iç yönetmeliği” hazırlanarak Risale olarak yayınlandı. Grubun öğretileri şu şekilde sıralanmıştı; 1-İtikadın hatalardan uzak olması ve Kitap ve Sünnete uygun olarak Allah’a itaat için çaba harcama. 2-Sevdiğini Allah için sevmek ve İslam birliğine bağlanmak. İslam edebiyle edeplenmek. 3-Nefsini terbiye etmek, Ahirete dünyadan daha fazla önem vermek. 4-Prensiplere sıkı sıkıya bağlılık, en kutsal prensibin din olduğu gerçeğine iman ve ahde vefa. 5-İslam’ı yaymak için çabalama. 6-Her şeyden çok hakkı ve hayrı sevmek.

22 Taktik Değişikliği İhvan’a katılmak için Benna ve arkadaşları dört aşamalı bir süreç belirlemişti. 1- Genel katılım: Fazla yükümlülüğü olmayan ilk aşama kabulüydü. Belli bir aidat taahhüdünde bulunan kişilerden oluşuyordu. 2- Kardeşâne katılım: İhvan şubesinin kabul ettiği, uygun bulduğu, akidenin ezberlenmesi, İslam’ı günlük yaşantısında yaşamayı ve haramlardan kaçınmayı taahhüt eden ve toplantılara düzenli şekilde katılan kişilerden oluşuyordu. 3- Ameli olarak katılma: Şubenin üyeliği kabul ettiği ve İhvan’ın programlarına bütünüyle katılmayı taahhüt eden ve bu çalışmalarda maddi- manevi her türlü fedakârlığı benimseyen kişilerden oluşuyordu. 4- Cihadi katılım: Gece namazları ve fiili cihad dâhil üst düzey fedakârlıkları kabul eden kişilerdi.

23 Dışa Açılım Benna güvendiği kişilerden ikisini Filistin topraklarına gönderdiler. Kudüs’te buluşan temsilciler hareketin ilk temelini atıp, Fransız işgali altındaki Şam’a geçtiler. Başka güvendiği bir adamını, Fransız sömürgesi durumundaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gönderdi. Mısır’ın değişik köylerine tebliğ amacıyla gönderdiği öğrencilerine Filistin’e yardım çağrısı görevini de vermişti.

24 SİYASET HAYATI

25 Ocak 1941’de toplanan Müslüman Kardeşler 6
Ocak 1941’de toplanan Müslüman Kardeşler 6. Genel Kongresi’nde Benna’nın İsmailiye bölgesinden milletvekili olması kararlaştırıldı. Uzun istişareler ardından adaylıktan çekilmek için Mısır yönetimine şu şartları öne sürdü: Bazı şubelerde tatil edilen faaliyetlerine devam konusunda cemaata serbestlik tanınması, durdurulan yayınların neşrine yeniden izin verilmesi. Alkollü içkilerin ve fuhuş faaliyetlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, ülkenin bu tür kirli işlerden arındırılması.

26 Adım Adım Felakete Doğru
Hasan el-Benna’nın dostu ve arkadaşı olduğu bilinen tüm resmi görevliler idari görevden uzaklaştırılmaya başlandı. Benna ile iyi ilişkiler içinde olan başbakan Ali Mahir görevinden uzaklaştırılarak yerine Hüseyin Sırrrı adındaki işbirlikçi getirildi. Müslüman Kardeşler Cemiyet’inin feshine ve genel merkezi hariç tüm şubelerinin kapatılmasına karar verildi. Ahmet Mahir silahla suikast sonucu öldürüldü.

27 Vefd hükümeti maliye bakanı Emin Osman Paşa “Bizim İngiltere ile dostluğumuz katolik evlenmesine benzer” deyince gençlik galeyana gelmiş ve Kahire Continental Otel’in merdivenlerinde bakanı öldürmüşlerdir. Siyonist reklam şirketi havaya uçuruldu. Ardı ardına hem İhvan’dan, hem solcu kesimden gösteriler ve grevler düzenlendi. Mısır Başbakanı Nukraşi, Müslüman Kardeşlerin kapatılmasını, mallarına el konmasını emretti ve çok sayıda üyeside göz altına alındı.

28 Şehit Edilmesi

29 Yüzlerce Müslüman Kardeş üyesi gözaltına alındı.
Yavaş yavaş Benna’nın etrafı yalnızlaştırıldı. Müslüman Kardeşler Cemiyet’inin çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Hastanede müdahale yapılması engellenerek, kan kaybettirildi. Ve bu şekilde12 Şubat 1949 Cumartesi günü şehit edildi.


"Hasan el-Benna." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları