Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1906’da Mısır’ın Asyut kasabasında dünyaya gelen Kutub’un hayatı iki dönemden müteşekkildir: Fikrî birtakım hastalıklar ve de olgunluk dönemleri…Bu ilk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1906’da Mısır’ın Asyut kasabasında dünyaya gelen Kutub’un hayatı iki dönemden müteşekkildir: Fikrî birtakım hastalıklar ve de olgunluk dönemleri…Bu ilk."— Sunum transkripti:

1

2 1906’da Mısır’ın Asyut kasabasında dünyaya gelen Kutub’un hayatı iki dönemden müteşekkildir: Fikrî birtakım hastalıklar ve de olgunluk dönemleri…Bu ilk merhale, Mısır ve muasır medeniyetten, ayrıca sosyalizmden etkilenerek İslam’dan uzaklaştığı dönem ve İhvan-ı Müslimîn ile başlayıp yol alan, tamamıyla adanmış bir hayata başlangıç dönemidir.

3 Seyyid Kutub, 20. yüzyılın en büyük ve önemli düşünürlerinden biridir. O, inancı uğruna tüm sıkıntı ve güçlüklere göğüs geren, hatta bu yolda canını vermekten dahi çekinmeyen düşünceleriyle, yaşantısıyla çevresine ışık saçan önder bir şahsiyettir. Seyyid Kutub, Yüce Allah'ın: "Mü'minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi (Allah yolunda şehid edilmek suretiyle) adağını yerine getirdi, kimi de (şehid olmayı) beklemektedir. (Ahidlerinde) hiçbir değişiklik yapmamışlardır" (Ahzab, 33/23) ayetinde sözü edilen kişilerden olduğuna inandığımız ve çağın yetiştirdiği müstesna insanlardan biridir.

4

5 “Fikri olgunluk” ve teslimiyet dönemi: Bu merhale ise, daha önceleri de dikkatini çekmiş bulunan, Hasan el- Benna’nın kurucusu olduğu İhvan-ı Müslimîn cemiyeti ile ilk yetiştiği İslam terbiyesi ve şuuruna geri dönüş yaptığı ve yoluna canından olduğu İslam’ın fedailiğini kuşandığı zaman dilimidir… Bu dönemde, Mısır medeniyetinin içinde bulunduğu durumdan ve çevresindeki yazar ve düşünürlerle olan yakınlaşmasının etkisinde kalarak, kimilerinden “sosyalist” damgasını yiyecek kadar sonraları başını feda edeceği dininden uzaklaşmış ve başkalaşmıştır, “Cahiliye” olarak addettiği dönem :

6

7

8 Davasına olan inanç ve samimiyetiyle, onun öğrenilmesi yolunda birçok eserler yazmış, İslam’ı insanlara tanıtmış, yaşatmış ve yaşatmaktadır. Bütün bunlar uğruna ömrünün on yılını, zalim muasır medeniyetinin işkencelerine katlanma pahasına davası için adamıştır…

9

10

11

12

13 VE ŞEHADETİ Seyyid Kutup İslâm’a inanmıs ve inandığı davanın gerçekleşmesi için de bir çok çalışmalar yapmış büyük bir mücahitti. 27 Kasim 1954'de, Ihvan-ı Müslimin Mısır devlet baskanı Cemal Abdunnasır'a suikast girişimiyle itham edildiğinde Seyyid Kutup'da Ihvan-ı Müslimin saflarına katılmıştı. Bundan dolayı Ihvan-ı Müslimine mensup birçok müslümanla birlikte Seyyid Kutup'da tutuklandı. Yapılan yargılamanın neticesinde Seyyid Kutup'a ağır işlerde çalıştırılmakla birlikte on beş sene ağır hapis cezası verildi. Artık Seyid Kutup Kahire'den bir kaç km. uzakta "Limanneze" hapishanesinde yaşamaya başlamıştı. On sene hapis yattıktan sonra o zamanın Irak devlet baskanı Abdusselam’ın Abdunnasır’ı ziyaret ederek Seyyid Kutup'u serbest bırakmasını istemesi üzerine Kutub 1964'de serbest bırakıldı. Hapisten çıkan Kutub 1965'de "Yoldaki Isaretler" adlı kitabını yayınlayınca tekrar tutuklandı.

14 "Allah'ın indirdiklerinden başka birtakım hükümler ortaya koyarak, kısmen veya tamamen Allah'ın indirdiklerini bırakıp, bununla beraber Allah'ın hükümlerinin doğru olduğunu kabul ediyorsa; onun dediği, kendisi hakkında geçerli kabul edilir ve herkes içinde bulunduğu duruma göre değerlendirilir. İnsanların ortaya koymuş olduğu bazı düzenleri, Allah'ın indirdiklerinden daha üstün gördüğü için, Allah'ın hükümlerinden yüz çevirirse, o kimse kesinlikle kafir olur.” "Allah'ın indirdiklerinden başka birtakım hükümler ortaya koyarak, kısmen veya tamamen Allah'ın indirdiklerini bırakıp, bununla beraber Allah'ın hükümlerinin doğru olduğunu kabul ediyorsa; onun dediği, kendisi hakkında geçerli kabul edilir ve herkes içinde bulunduğu duruma göre değerlendirilir. İnsanların ortaya koymuş olduğu bazı düzenleri, Allah'ın indirdiklerinden daha üstün gördüğü için, Allah'ın hükümlerinden yüz çevirirse, o kimse kesinlikle kafir olur.”

15 Ve 22 Ağustos 1966’da, Zalim Mısır Medeniyet ve yandaşları tarafından hakkında idam hükmü verildi. Ama o, öylesine kuvvetli bir iman ve teslimiyete sahipti ki, bu kararı bile gülümseyerek karşıladı… من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلا “Müminlerden öyle erler vardır ki Allah’a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimisi adağını ödedi, kimisi beklemektedir. Ve onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde değiştirmediler.” (Ahzab,23)

16 İslam ceza hukukuyla ilgili "et- Teşriu'l-Cinaiyyu'l-İslami Mukarinen bi'l-Kanuni'l-Vaz'i“ adlı eserinde İslam hukuku ile beşeri hukuk arasında mukayeseler yapması sebebiyle ve özellikle de resmi görevini terk ederek kendisini tamamen İslami çalışmalara vermesi, kararlılıkla ve cesaretle davasını savunması dolayısıyla 1954'de beş arkadaşıyla birlikte idam edilerek şehid edilmiştir.

17 ESERLERİNDEN BAZILARI Fi Zilali’l- Kuran Yoldaki İşaretler Kuran’da Edebî Tasvir İslam’da Sosyal Adalet İstikbal İslam’ındır İşte Bu Din Bir Köylü Çocuğu Yahudi İle Savaşımız Şairin Hayattaki Hedefi Dört Tayf İslam Düşüncesi


"1906’da Mısır’ın Asyut kasabasında dünyaya gelen Kutub’un hayatı iki dönemden müteşekkildir: Fikrî birtakım hastalıklar ve de olgunluk dönemleri…Bu ilk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları