Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADİPİK ASİT VE HEGZAMETİLENDİAMİNDEN NAYLON 6,6 ELDESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADİPİK ASİT VE HEGZAMETİLENDİAMİNDEN NAYLON 6,6 ELDESİ"— Sunum transkripti:

1 ADİPİK ASİT VE HEGZAMETİLENDİAMİNDEN NAYLON 6,6 ELDESİ
Gizem Aryet USLUBAŞ Özge AYAKSIZ Göksu ÖTKER

2 POLİAMİD LİFİ Poliamid lifi dünyada üretilen ilk sentetik liftir.
Poliamid lifleri içinde en çok üretilen ve tüketilen iki türden biri naylon 6,6 dır. Naylon 6,6 lifleri giyim, iç mekânda kullanılan döşemelik kumaşlar ve endüstriyel tekstiller gibi birçok alanda kullanılır.

3 NAYLON 6,6 Nylon 6,6 ; hekzametilendiamin ve
adipik asidin polimerizasyonu sonucu oluşan bir poliamiddir. Liflerin elde edilmesi için bu iki maddenin uzun molekül zincirleri veya polimerler oluşturması gerekir. Naylon 6,6 üretiminde adipik asidin ve hekzametilendiaminin eşit mollerinden elde edilen tuz, reaksiyon ortamı olarak kullanılır.

4 NAYLON 6,6 Naylon 6,6 lifleri Mukavemetleri çok yüksektir,
Sürtünmelere ve kimyasal maddelere karşı oldukça dayanıklıdır, Sulu asitlerin liflere olumsuz bir etkisi yokken kuvvetli asitler lifi parçalar, Güneş ışığına karşı dayanıklıdır, Ancak uzun süre güneş ışığı etkisi altında kalırsa mukavemetlerinde azalma olur, Bakteri, mantar, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez, Alevle karşılaştığında hemen tutuşmaz, ancak yanmaya başladığında alevle yanar, Termoplastik özelliğinden dolayı lifler önce yumuşar, daha sonra damlayarak erir.

5 POLİMERİZASYON PROSESİ
Naylon Tuzu Naylon 6,6, sulu naylon tuzu çözeltisinin polikondansasyonuyla oluşur. Naylon Tuzu Çözeltisi Eldesi Katı Naylon Tuzu Eldesi -Metanol Çözeltisinden -Sulu Çözeltiden

6 Katı naylon tuzu eldesi

7 POLİKONDANSASYON Reaksiyonun sürekli gerçekleştirilmesi gerekir,
Ürün erimiş olarak elde edilir, İlk aşama HMDA kaybını önlemek için yüksek basınç kullanılır, Son aşamada atmosfer basıncında çalışılır, Reaksiyona giren maddeler, sıcaklığa minimum derecede maruz kalmalıdır. Viskozite stablizatörü olarak asetik asit kullanılır. Reaksiyon hızlandırıcı olarak Polifosforik asit kullanılabilir.

8 Naylon 6,6 eldesi

9 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
Bir kuruluşu yönetmek için; müşterilere odaklanan, tüm diğer paydaşların ihtiyaçlarını göz önüne alan, performansı uzun vadede sürekli geliştirmeyi amaçlayan temel bir yönetim anlayışıdır.

11 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
Kalite Yönetim Prensipleri; Müşteri odaklılık, Liderlik, Çalışanların katılımı, Proses yaklaşımı, Yönetimde sistem yaklaşımı, Sürekli gelişme, Verilere dayalı karar verme yaklaşımı, Tedarikçilerle karşılıklı faydalı ilişkiler .

12 Kalite Yönetim Prensipleri;
Müşteri odaklılık ilkesi: müşteri memnuniyetinin ölçümü, müşteri şikayetlerinin dikkate alınması, müşteri anketleri müşteri temsilciliği sistemi, müşteri ilişkileri yönetimi,

13 KALITE YÖNETIM PRENSIPLERI;
Proses yaklaşımı ile Yönetimde sistem yaklaşımı ilkeleri: süreçlerin tanımlanması, yönetilmesi, ölçülmesi, insan kaynakları sistemleri vb faaliyetleri; Sürekli Gelişme ilkesi: takım çalışmaları, hedeflerle yönetim, öneri sistemi Verilere dayalı karar verme ilkesi; İstatistiksel analiz ve raporlama vb faaliyetleri

14 KALITE YÖNETIM PRENSIPLERI;
Verilere dayalı karar verme ilkesi; Liderlik ilkesi: hedeflerle yönetim açık iletişim stratejik yönetim Çalışanların katılımı ilkesi: çalışan memnuniyeti ölçümü, takım çalışmaları, sosyal etkinlikler vb. faaliyetleri; Tedarikçi performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

15 Kalite Yönetim Sistemleri Politikamız
Bu politika çerçevesinde; Kaliteyi yükseltici öneriler ve araştırma geliştirme faaliyetleri teşvik edilecektir. Kaliteyi artırıcı modernizasyon ve laboratuar yatırımlarına öncelik verilecektir. Avrupa standartlarında bulunan fire ve hurda oranlarımız, yeni hedefler belirlenerek aşağılara çekilmeye çalışılacaktır. Faaliyetlerimizde enerji kullanımını optimize edilecek, hedeflere uyum izlenecektir. Tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye olan duyarlılığının arttırılması sağlanacak ve bu alandaki çalışmalara destek olunacaktır. Kazalara yol açabilecek şartlar ve davranışlar kontrol altında tutulacaktır. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak risklerin etkilerini en aza indirecek bilimsel ve teknolojik gereklere, bu konudaki ulusal mevzuatlara ve üyesi olduğumuz kuruluşların İSG şartlarına uyulacaktır. Yönetim Sistemleri bilincinin her seviyede yerleşmesi için gerekli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

16 SAĞLIK GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18000)

17 GÜVENLİK POLİTİKASI İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Programları oluşturulur, Yöneticiler tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar, Sürekli iyileştirme için hedefler belirlenir, Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar geçen süreç tehlikeleri açısından değerlendirilir ve bir onay prosesinden geçirilir,

18 GÜVENLİK POLİTİKASI Sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazalar incelenir, Riskler belirlenip değerlendirilir, Riskler ortadan kaldırılır veya en aza indirilir. Sağlık ve güvenlik konusunda Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılır. Tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılır.

19 GÜVENLİK POLİTİKASI Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırılır, Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılır, Tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışılarak standartların geliştirilmesi sağlanır.

20 ADİPİK ASİT TEHLİKE ÖNLEMLER İLK MÜDAHELE YANGIN Kolayca tutuşabilir.
Çıplak alevle yaklaşılmamalıdır. Pudra, köpük,CO2 ve su sprayi ile temas ettirilmelidir. PATLAMA Dağınık partiküller hava içinde patlayıcı karışımlar oluştururlar. Kapalı sistemler kullanılmalıdır. Talaşın torulanması engellenmelidir. Yangına karşı: variller, tanklar vs. suyla püskürtülerek soğutulmalıdır.

21 ADİPİK ASİT TEHLİKE ÖNLEMLER İLK MÜDAHELE SOLUMA
Öksürme ve boğaz ağrısı ortaya çıkabilir. Lokal boşaltım veya solumaya karşı koruma alınmalıdır. Temiz hava, dinlenme ile geçer. DERİ ENDİKASYONLARI - Koruyucu eldivenler ve koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır. Bol suyla yıkayınız ve iritasyonlu deriyi emülsiyonla kaplayınız. Madde bulaşmış kıyafetler hızlı bir şekilde çıkarılmalı ve yıkanmalıdır.

22 ADİPİK ASİT TEHLİKE ÖNLEMLER İLK MÜDAHELE GÖZ ENDİKASYONLARI
Gözlerde kızarıklıklara ve acıya neden olur. Güvenlik gözlükleri veya solunum korumasına ek bir göz korunumu kullanılmalıdır. Gözle temasından kaçınınız. Temas halinde en az 15 dakika içinde bol soğuk suyla iyice yıkayınız. SİNİDİRİM SİSTEMİNE ETKİLER - İş sırasında yemek yenilmemeli, sigara ve içecek tüketilmemelidir. Ağız temizlenmelidir.

23 HEKZAMETİLENDİAMİN TEHLİKE ÖNLEMLER İLK MÜDAHALE YANGIN
Kolayca tutuşabilir. Çıplak alevle yaklaşılmamalıdır. Sıcak yüzeylerle temas ettirilmemelidir. Pudra,alkole dayanıklı köpük,CO2 ve su sprayi ile temas ettirilmelidir. PATLAMA - Yangına karşı: variller, tanklar vs. suyla püskürtülerek soğutulmalıdır. SOLUMA Yanma hissi, öksürme, nefes darlığı, nefes kesilmesi ve boğazda acılığa yol açar. Toz değilse havalandırma,lokal boşaltım veya solumaya karşı koruma alınmalıdır. Temiz havaya çıkma, yarı dik pozisyonda oturma iyi gelir. Suni teneffüs gerekebilir.

24 HEKZAMETİLENDİAMİN TEHLİKE ÖNLEMLER İLK MÜDAHALE DERİ ENDİKASYONLARI
Deri absorbe edebilir. Cilt yanıkları, ağrıları ve blisterlere yol açar. Koruyucu eldivenler ve koruyucu kıyafetler kullanılmadan temasa geçilmemelidir. Bol suyla yıkayınız veya duş alınız. GÖZ ENDİKASYONLARI Gözlerde kızarıklıklara ve acıya neden olur. Şiddetli derin yanıklar oluşabilir. Güvenlik gözlükleri veya solunum korumasına ek bir göz korunumu kullanılmalıdır. Gözle temasından kaçınınız. Temas halinde en az 15 dakika içinde bol soğuk suyla iyice yıkayınız.

25 HEKZAMETİLENDİAMİN TEHLİKE GÜVENLİK İLK MÜDAHELE SİNİDİRİM SİSTEMİNE ETKİLER Abdominal kramplar, ağrılar, yanma hissi ile ileri derecelerinde şok ve bayılmalara neden olabilir. İş sırasında yemek yenilmemeli, sigara ve içecek tüketilmemelidir. Dinlenmeyle geçer.

26 METANOL TEHLİKE GÜVENLİK İLK MÜDAHELE YANGIN Oldukça yanıcıdır.
Çıplak alevle, sigarayla yaklaşılmamalıdır. Oksidanlardan uzak tutulmalıdır. Pudra, alkole dayanıklı köpük,CO2 ve bol miktarda su ile temas ettirilmelidir. PATLAMA Buhar/hava karışımları patlayıcıdır. Kapalı sistemler kullanılmalı, havalandırılma sağlanmalıdır. Dolum,ambalajlama veya boşaltım için sıkıştırılmış hava KULLANMAYINIZ. Yangına karşı: variller, tanklar vs. suyla püskürtülerek soğutulmalıdır.

27 metanol TEHLİKE GÜVENLİK İLK MÜDAHELE SOLUMA
Öksürme, halsizlik, görme bozuklukları ve başağrısı ortaya çıkabilir. Lokal boşaltım veya solumaya karşı koruma alınmalıdır. Temiz hava, dinlenme ile geçer. DERİ ENDİKASYONLARI Cilt tarafından absorbe edilebilir. Kurumaya ve kızarıklıklara neden olabilir. Koruyucu eldivenler ve koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır. Madde bulaşmış kıyafetler hemen çıkarılmalı ve cilt bol su ile temizlenmelidir.

28 METANOL GÖZ ENDİKASYONLARI
Gözlerde kızarıklıklara ve acıya neden olur. Güvenlik gözlükleri veya solunum korumasına ek bir göz korunumu kullanılmalıdır. Birkaç dakika içinde bol miktarda su ile temizlenmeli, varsa kontakt lensler hemen çıkarılmalıdır. SİNİDİRİM SİSTEMİNE ETKİLER Abdominal ağrılara, nefes kesilmelerine, kusma, kasılma ve bilinç kaybına neden olabilir. İş sırasında yemek yenilmemeli, sigara ve içecek tüketilmemelidir. SADECE bilinçli kişilerce kusma başlatılmaıdır.

29 N2( Azot) TEHLİKE ÖNLEMLER İLK MÜDAHALE YANGIN
Tutuşmaz. Isıtma, basınçtaki yükselmeyle patlamalara neden olabilir. - Yangın ihtimaline karşı, uygun söndürücü kullanılmalıdır. PATLAMA Yangına karşı: silindirler suyla püskürtülerek soğuk tutulmalıdır. SOLUMA Bilinç kaybı, halsizlik ve nefes alamama sonucu boğulmalara neden olabilir. Havalandırma yoluyla önlem alınmalıdır. Hemen temiz havaya çıkılmalı, dinlenilmelidir . Suni teneffüs gerekebilir.

30 TİTANYUM DİOKSİT (TİO2)
TEHLİKE ÖNLEMLER İLK MÜDAHALE YANGIN Tutuşmaz. - Yangın ihtimaline karşı, bütün söndürücüler kullanılarak müdahale edilebilir. PATLAMA SOLUMA Havalandırma yoluyla veya solumaya karşı koruyucularla önlem alınmalıdır. Hemen temiz havaya çıkılmalı, dinlenilmelidir .

31 TİTANYUM DİOKSİT (TİO2)
TEHLİKE ÖNLEMLER İLK MÜDAHALE DERİ ENDİKASYONLARI - Deri bol su ve sabun ile yıkanıp, temizlenmelidir. GÖZ ENDİKASYONLARI Gözlerde kızarıklığa neden olur. Güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır. Birkaç dakika içinde bol miktarda su ile temizlenmeli, varsa kontakt lensler hemen çıkarılmalıdır. SİNİDİRİM SİSTEMİNE ETKİLER İş sırasında yemek yenilmemeli, sigara ve içecek tüketilmemelidir. Ağız temizlenmelidir.

32 RİSKLER RİSK ÖNLEM HMDA tanklarına olası oksidan sızıntısı veya ortamdaki beklenmedik sıcaklık yükselmesi nedeniyle oluşabilecek yangınlar Ortam sıcaklığı sürekli kontrol edilmeli ve tanklar iyi izole edilmelidir. Adipik asit tanklarında oluşabilecek patlamalar Kapalı tanklar kullanılmalıdır. Taşıma borularının tıkanması Boru ve reaktör giriş çıkış temizlikleri periyodik bir şekilde geçrekleştirilmelidir. Pompalar yüksek basınç kaynaklı patlamalar Basınç göstergeleri görevli işçiler tarafından kontrol edilmelidir. Throttle valflerindeki patlamalar ve sıcak su buharı kaçakları Su buharına karşı korunaklı kıyafetlerin giyilmesi ve valflerin bakımdan geçmesi

33 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (İSO 14000)

34 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (İSO 14000)
Çevre Yönetim Sisteminin Şartları Genel şartlar Çevre politikası Planlama Uygulama ve faaliyetler Kontrol etme Yönetimin gözden geçirmesi

35 ÇEVRE POLİTİKASI Çevre performansımızı sürekli arttırmak yolunda belirlediğimiz çevre politikası; Sürdürülebilir gelişme sağlamak amacıyla her yıl yeni hedefler belirlemek, Kirliliğini kaynağında önlemek amacıyla ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkileri dikkate almak, Çevre ve kaliteyle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymak,

36 ÇEVRE POLİTİKASI Oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en alt seviyeye indirecek tedbirler almak, Katı, sıvı ve gaz atıkların salınımının minimuma indirmek ve geri kazanım imkanları yaratmak, Eğitimlerle çalışanları çevre konusunda bilinçlendirmek, Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışmak.

37 PLANLAMA ÇEVRE BOYUTLARI ÇEVRE ETKİSİ HMDA tankları
Tanklada oluşabilecek sızıntıların toprağa ve sulara karışarak toprak kirliliğine neden olması ve sudaki canlı hayatını tehdit etmesi Adipik asit nakliyesi sırasında sızıntılar Toprak ve su kirliliği Evaporatör ve separatörden sıcak atık su deşarjı Toprak ve su canlı yaşamını tehdit etmesi Asetik asit tankında sızıntılar Buharının havaya karışması sonucu canlılar üzerinde olumsuz etkiler oluşturması

38 PLANLAMA Yasal ve Diğer Şartlar
Yürürlükteki yasal şartlar ve taahhüttlerimiz ve çevre boyutları göz önüne alınarak prosedür oluşturulmuştur. Amaçlar, Hedefler ve Program / Programlar Çevre amacı: Kullanılan enerjiyi minimuma indirmek Atıkları değerlendirmek Kimyasalları yeniden kazanmak

39 UYGULAMA VE İŞLEM Yapı ve Sorumluluk
İşletmemizde Çevre Yönetim Sisteminden sorumlu Yönetim Temsilcisi atanır. Yönetim Temsilcisi, sistemin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sistem performansları hakkında üst yönetime rapor verir. Sistem gelişimi ve hedeflere uygunluğu Yönetim Temsilcisi koordinasyonunda üst yönetim tarafından dönemsel olarak gözden geçirilerek, takip edilir.

40 UYGULAMA VE İŞLEM Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik
Yönetim Temsilcisi Nitelik ve Görevleri; Firmamızda ISO çevre sisteminde yönetim temsilcisi olarak görev yapar ve çevre sistemi ile ilgili dönemsel rapor hazırlar. Çevre politikasının tüm personel ve taşeron firmalar tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalar yapar. Çevre Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur. İşletme içersinde, müşteri isteklerini karşılar.

41 UYGULAMA VE İŞLEM İletişim
Çevre Yönetim Sistemi kapsamında ortak Network ağından iletişim sağlanmaktadır. İşletmeyle ilgili dış taraflardan gelen haber ve belgeler Bölüm Yöneticileri tarafından Çevre Sorumlusuna iletilmek suretiyle kabul edilmektedir. Dökümantasyon Çevre Yönetim Sistemine ilişkin ana süreçlere ait akışlar Çevre El Kitabında belirtilmektedir.

42 UYGULAMA VE İŞLEM İşlem Kontrolü
Faaliyetlerin, plan ve yöntemlerle gözetlemek, ölçmek ve sürekliliğini sağlamak için Kontrol, Ölçme ve İzleme Prosedürü hazırlanmıştır. Öncelikli amaç; atık salınımını minimuma indirerek çevre kirliliğini önlemek, Atığı geri kazanmaya çalışmak veya uygun şekilde bertaraf etmektir. Acil Duruma Hazırlık ve Tepki

43 KONTROL İzleme ve Ölçme Uygunluğun Denetlenmesi
Uygunsuzluklar, Düzeltici Kayıtların Kontrolü ve Önleyici Faaliyetler Kayıtların Kontrolü İç Tetkik

44 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
sürecinde Kalite Yönetim Sistemi ile entegre edilir. Çevre Yönetim Sisteminin etkinliği, performansı, hedeflere ulaşımı ve gelişimi gözden geçirilir. Geliştirilmesi gereken konular, alınacak önlemler ve ayrılan kaynaklar saptanır.

45 KAYNAKLAR [1] MEB, meslekî eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi, sentetik lifler, Ankara, Türkiye. [2] ana metin kitap [3] 2005, Material Safety Data Sheet Adipic acid MSD, 10 Kasım [4] International Labour Organisation, 1998.Hexamethylenediamine, ICSC: 0659 , Kasım c0659.htm [5] International Labour Organisation, Methanol, ICSC: 0057 , Nisan c0057.htm [6] International Labour Organisation, Nitrogen (Compressed Gas), ICSC: 1198, Mart c1198.htm [7] Material Safety Data Sheet Titanium dioxide MSD, Houston, Texas ,10 Ekim [8] International Labour Organisation ,Ağustos Titanium dioxide, ICSC: 0338 c0338.htm [9] İstanbul Sanayi Odası, Çevre Yönetim Sistemi Rehberi, İstanbul, Türkiye, Aralık

46 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"ADİPİK ASİT VE HEGZAMETİLENDİAMİNDEN NAYLON 6,6 ELDESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları