Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARİYER YÖNETİMİ Mustafa Kemal KALAYCI Mustafa Kemal Kalaycı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARİYER YÖNETİMİ Mustafa Kemal KALAYCI Mustafa Kemal Kalaycı."— Sunum transkripti:

1 KARİYER YÖNETİMİ Mustafa Kemal KALAYCI Mustafa Kemal Kalaycı

2 KARİYER KAVRAMI Yüksek gelir arzusu Sorumluluk alma Toplumsal statü
Saygınlık Güç elde etme Mustafa Kemal Kalaycı

3 KARİYER Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe yönelik
deneyim ve faaliyetlerle ilgili algıladığı tutum ve davranışlar dizisidir. Genç yaşlarda ilerlemek amacıyla başlanılan ve emekliliğe kadar sürdürülen bir uğraştır. Mustafa Kemal Kalaycı Mustafa Kemal Kalaycı

4 YAŞAM DÖNEMLERİNE GÖRE KARİYER AŞAMALARI Levinson
Aileden ayrılma(16-22 yaş) Bireyin ailesiyle bağlarını kopardığı ve kendini bulmaya çalıştığı dönem Ekonomik destek-duygusal olarak aileye bağımlı Özgüven,öz yeterliliklerini sağlamada bağımsızlık girişimi Mustafa Kemal Kalaycı

5 Yetişkinler dünyasına geçici kabul(22-29 yaş)
Birey öğrenimini tamamlayarak gelecek arayışlarına başlar Yaşam biçimi ve kariyer seçimi konusunda karar verir Yaşamda ve kariyerde doyum arayışı içine girer. Mustafa Kemal Kalaycı

6 Birey yaşamının gelişmesini, kariyer
Geçiş dönemi(29-32 yaş) Birey yaşamının gelişmesini, kariyer hedeflerine ve kişisel gelişmesine göre değerlendirir, doyuma ulaşıyorsa yoluna devam eder, ulaşmıyorsa değişim kaçınılmazdır. Mustafa Kemal Kalaycı

7 Yerleşme dönemi(32-39 yaş) Birey “birinin adamı” olmaya uğraşır.
Toplumsal ilişkiler ve arkadaşlıklar kesintiye uğrar. Gelecekte güçlenmek ve üstlerce kabul edilmek ister. Hami-koruyucu arayışı içindedir. Mustafa Kemal Kalaycı

8 Potansiyel “orta yaş krizi” dönemi(39-43 yaş)
Birey kariyer ilerlemesini ikinci kez değerlendirir, işinden doyumlu ise işine sarılır ve devam eder yaşamında övünülecek başarılar elde eder, Beklentileri gerçekleşmiyorsa orta yaş krizi kaçınılmazdır; küskünlük, keder, işi bırakma ,alkol bağımlılığı, yönetsel kariyeri tehlikeye sokma ile karşı karşıyadır. Mustafa Kemal Kalaycı

9 Birey geçmişte kendine mutluluk veren
Yenilenme(43-50 yaş) Birey geçmişte kendine mutluluk veren başarıları ve deneyimiyle yaşamını sürdürür, Kariyerde doruğa ulaşma, rekabetçi ortamda hareket edebilme, toplumsal bağları güçlendirme, aile ilişkilerine daha fazla önem vermeye başlar. Mustafa Kemal Kalaycı

10 YAŞAM DÖNEMLERİNE GÖRE KARİYER AŞAMALARI Carnal ve Maxwell
Kristalleşme(14-18 yaş) Birey gelecekte kendine uygun olabilecek işleri ve bilgileri edinir. Tanımlama(18-21 yaş) Kariyer düşüncesi özel alanlara yönelir ve eğitim-öğretime önem verilir. Mustafa Kemal Kalaycı

11 Kariyer tercihi uygulanır, iş fırsatlarıyla ilgili araştırmalar yapar.
Uygulama(21-24 yaş) Kariyer tercihi uygulanır, iş fırsatlarıyla ilgili araştırmalar yapar. İstikrar(25-35 yaş) Birey özel bir iş alanına uyum sağlar, işe uygun becerilerini geliştirmek için fırsatlar araştırır. Birleştirme(30-40 yaş) Kariyer belirlenmiştir, işiyle ilgili becerileri geliştirir ve uygular. Mustafa Kemal Kalaycı

12 MESLEK SEÇİMİ ve KARİYER
Meslek seçimi için iki temel veriye ihtiyaç vardır. 1.Kişilik özellikleri 2.Mesleklere ilişkin bilgiler Mustafa Kemal Kalaycı

13 KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Bireysel vizyon Kişisel hedefler
Mustafa Kemal Kalaycı

14 MESLEKLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Çalışma koşulları Çalışma olanakları Yetkinlikler Kariyer olanakları Mesleğin geleceği Mustafa Kemal Kalaycı

15 KARİYER SEÇİMİ SÜRECİNDE NELER YAPILMALIDIR?
2.Bireyin kendisini tanıması Kişilik yapısı, ilgi alanları, yetenekler dikkate alınarak mesleğe yönelimde bulunulmalı, Kişilik özellikleri ile meslek seçimi arasındaki ilişki konusunda bilimsel çalışmalar bireye yön vermeli Kriterlerin ortaya konması Birey ilgi duyduğu alanı saptamalı Kariyer hedefi belirlenmeli Birey kendisini iyi tanımalı 3.Mesleklerin tanınması Birey hangi mesleğin kendi kişilik yapısına uygun olduğu konusunda etkin karar vermeli, Meslek seçiminde mesleğin ekonomik şartları, popülerliği belirleyici olmamalı, Meslekler hakkında ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Mustafa Kemal Kalaycı

16 KARİYER SEÇİMİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
Sosyal geçmiş Kişilik gelişimi Değer gelişimi Bireysel beklentiler İlgi Yetenek Cinsiyet Mustafa Kemal Kalaycı

17 KİŞİLİK GELİŞİMİ Karakter Mizaç (Huy) Yetenek faktörleri
Kurallara uyma Bireysel beklentiler Örgütsel etkinlik,bağlılık Mustafa Kemal Kalaycı

18 BİREYSEL BEKLENTİLER Başarılı olmak Meslekte bir yer edinme beklentisi
Ödül Ekonomik gelir Mustafa Kemal Kalaycı

19 KARİYER SÜRECİNDE MESLEK DEĞİŞTİRME NEDENLERİ
İşin özelliği: Kısa süreli yapılabilen meslekler(spor v.b.) Mesleğin basamak olarak kullanılması: Diğer bir mesleğe geçmek için sürdürmek Mesleki sistemde değişmeler: Mesleklerde meydana gelen değişimler Mustafa Kemal Kalaycı

20 Kıdem yükselmesine bağlı değişmeler:
Kıdem yükselmesinin beklentilere cevap vermemesi Meslek dışı değişmeler: Yeni ilgi ve yükümlülükler Mustafa Kemal Kalaycı

21 KARİYER SORUNLARI 1.Kariyerde karşılaşılan özel sorunlar
Cinsiyetten kaynaklanan sorunlar Çift kariyerli eşler Ay ışığı sorunu Çift kariyerlik Mustafa Kemal Kalaycı

22 2.Kariyer dönemi sorunları Başlangıç dönemi sorunları
Kariyer ortası sorunları Kariyer düzleşmesi Beceri ve yeteneğin yitirilmesi Kariyer sonu sorunları Mustafa Kemal Kalaycı

23 KARİYER ENGELLERİ Gözden düşme Bireyler arası çatışma
Üst yönetimle anlaşmazlık Aşırı rekabet hırsı Çevreye karşı olumsuz davranış Uyumsuzluk Yeteneksizlik Mustafa Kemal Kalaycı

24 Kurumun bir bölümünün kapatılması Kurumsal küçülme
İşten çıkartılma Performans düşüklüğü Kurumun bir bölümünün kapatılması Kurumsal küçülme Mustafa Kemal Kalaycı

25 Kariyer gelişimi fırsatlarının kullanılmaması Rol belirsizliği
Stres ve tükenmişlik İş güvenliği Kariyer beklentisi Kariyer gelişimi fırsatlarının kullanılmaması Rol belirsizliği Çalışma koşulları İnsan ilişkileri İş yükü Mustafa Kemal Kalaycı

26 Bireyin gereksinimleri, yetersizliği, yükselen olumsuz duyguları,
Engellenme Bireyin gereksinimleri, yetersizliği, yükselen olumsuz duyguları, aşırı ya da düşük düzeyde güdülenme Ekonomik koşullar Mustafa Kemal Kalaycı

27 KARİYER KALIPLARI Kararlı kariyer kalıbı Doğrusal kariyer kalıbı
Spiral kariyer kalıbı Çoklu deneme kariyer kalıbı Mustafa Kemal Kalaycı

28 KARİYER KALIPLARI Kararlı kariyer kalıbı
Birey mezun olduktan sonra iş gücüne katılır, çalışma yaşamı boyunca aynı kariyerde kalır. Mustafa Kemal Kalaycı

29 KARİYER KALIPLARI Doğrusal kariyer kalıbı
Birey örgüt hiyerarşisi içindeki düzeyde bir önceki işe göre daha fazla sorumluluk bilgi ve beceri gerektiren işlerde ardarda ilerlemesidir. Mustafa Kemal Kalaycı

30 KARİYER KALIPLARI Spiral kariyer kalıbı
Bireyin birbirinden önemli farklılıkları olmayan ancak farklı alanlardaki işlerde çalışmasıdır. Mustafa Kemal Kalaycı

31 KARİYER KALIPLARI Çoklu deneme kariyer kalıbı
Bireyler bir işten diğerine sık sık iş değiştirirler ve bir alanda kararlı olmaya yetecek sürede Mustafa Kemal Kalaycı

32 Kariyer Yönetimi Bireysel kariyer amaçlarının oluşturulması,
Amaçların başarılması için stratejilerin geliştirilmesi, Amaçların yeniden gözden geçirilmesi, Birey, iş ve kurum hakkında yaşam boyu öğrenme süreci. Mustafa Kemal Kalaycı

33 Kariyer yönetimi, çalışanların kendi kariyerlerini yönetme sorumluluğunun verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması sürecidir. Kariyer yönetimi, bireyin kariyer planının örgütün kariyer geliştirme araçları ile desteklenmesidir. Mustafa Kemal Kalaycı

34 Kariyer yönetimi, bireylere işgücü ihtiyaçlarını tatmin etme ve bireysel kariyer hedeflerini başarmalarına fırsat verme olanağını kılan amaç, plan ve stratejileri belirleyip uygulanmasını sağlayan süreçtir. Mustafa Kemal Kalaycı

35 Kariyer Yönetiminde Genel Amaçlar
Örgüt ihtiyaçlarını sağlamak Deneyim ve eğitime sahip bireyleri sağlamak Bireylere rehberlik etmek ve cesaret vermek Mustafa Kemal Kalaycı

36 Kariyer Yönetiminin Yararları
Eşit istihdam fırsatı; kariyer geliştirme programı çalışanlara ilerleme fırsatı sağlar. İş yaşamında kalite; çalışanlar iş memnuniyeti ve daha çok kariyer fırsatı beklentisi içindedir. Yetenekli personel rekabeti sağlama; profesyoneller kariyerlerini destekleyen ve kariyer geliştirme programları bulunan kurumları tercih ederler. Eskimeden sakınma; teknolojide hızlı değişmeler, ekonomik iniş ve çıkışlar, tüketici taleplerindeki değişmeler bilgi ve beceride eskimeye neden olur. Personel kaybetmeme; kariyer geliştirme programları, çalışanın örgütten ayrılmasını engelleyebilir. Personelden yararlanmayı geliştirme; çalışanlar kendilerine uygun, sevdikleri bir işte çalıştıklarında performansları daha yüksek olmaktadır. Mustafa Kemal Kalaycı

37 Kariyer Yönetiminin Unsurları
Kişisel gereksinimleri, yetenekleri ve ilgileri değerlendirme Kişisel başarımı değerlendirme, Gelişmekte etkinliklerini planlama Mustafa Kemal Kalaycı

38 Kariyer Yönetimini Etkileyen Unsurlar
Örgütün kariyer planlarına ve amaçlarına uygun olmalı, Tepe yöneticiler sürekli destek vermeli, Yöneticiler sürece olumlu bakmalı, Yöneticiler sonuçları objektif olarak değerlendirmelidir. Mustafa Kemal Kalaycı

39 Kariyer Yönetimindeki Roller
Bireyin rolü, Yöneticinin rolü, Örgütün rolü. Mustafa Kemal Kalaycı

40 Kariyer yönetiminde görülebilecek olumlu - olumsuz sonuçlar
Aile ilişkilerinde doyumlu olma Astları ile ilişkilerde doyumlu olma Değişime uyum sağlama Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olma İş değişikliğini olumlu karşılama Yükseltilmeyi kabul etme- etmeme Bireysel kariyer amaçlarının yetersiz kalması Örgütsel amaç ve bireysel amaçların bağdaşmadığının görülmesi Belirsizliklerin olması Örgüt amaçlarından uzaklaşması Mustafa Kemal Kalaycı

41 Kariyer Yönetim Politikaları
Kısa vadeli performans; (Burada ve şimdi ilkesi benimsenir) Uzun vadeli planlama; bürokratik ve mekanik örgüt tiplerinde yaygındır. Uzun vadeli esneklik; uzun vadeli bir kariyer planlama-stratejik planlamaya dayalı, örgütlerde izlenen bir yaklaşım. Mustafa Kemal Kalaycı

42 Kariyer Yönetimi Süreci
Örgütsel Kariyer Yönetim Süreci Bireysel Kariyer Yönetimi Süreci Mustafa Kemal Kalaycı

43 Örgütsel Kariyer Yönetim Süreci
İş gören ihtiyaçlarını tatmin etmek kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekenleri planlama stratejileri saptama ve bunları uygulama sürecidir. Mustafa Kemal Kalaycı

44 Örgütsel Kariyer Yönetim Sürecinde Başarılı Olmak İçin;
Yönetici çalışanın amaç ve ilgilerini anlamış olmalı Yönetici ve çalışan gelişim aşamalarında anlaşmaya varmalı Çalışanlar, performans ve gelişim ihtiyaçlarını bilmeli, yönetici çalışana yardım etmek için kaynakları belirlemeli. Mustafa Kemal Kalaycı

45 Örgütsel Kariyer Yönetimi Uygulamaları
Terfi Yer değiştirme İşten çıkartıma Emeklilik Örgütsel yedekleme Oryantasyon programı Mustafa Kemal Kalaycı

46 Terfi Performans değerlendirmesi, Objektif ölçülere göre yapılmalı,
Kıdem, Yeterlilik Hangi şartlarda kimler tarafından nasıl yapılacağı belirlenmeli Mustafa Kemal Kalaycı

47 Yer Değiştirme Örgütsel değişimlerde
Personel seçiminde önemli bir araçtır. Kişinin onayının alınması gereklidir. Mustafa Kemal Kalaycı

48 İşten Çıkartılma Ekonomik sorunlar Performans düşüklüğü
Çalışma normlarına uyulmaması Disiplinsiz davranışlar Mustafa Kemal Kalaycı

49 Emeklilik Yaşın ilerlemesi Çalışanların işten ayrılmak istemesi
Farklı bir işte çalışabilme fırsatı Mustafa Kemal Kalaycı

50 Örgütsel Yedekleme Terfi Emeklilik Ölüm Ayrılma Transfer
Örgütsel yedekleme uygulamaları, örgütsel yetkinliklerin sürekliliğini sağlamak için sürdürülmelidir. Mustafa Kemal Kalaycı

51 Oryantasyon Programı Oryantasyon programları örgüt içinde bireyi sosyalleştirmede önemli bir rol oynar. Etkin bir oryantasyon programı, iş arkadaşları yönetici, kıdemli çalışanlarla aktif olarak yürütülmelidir. Mustafa Kemal Kalaycı

52 Bireysel Kariyer Yönetimi
Bireyin yetenekleri, becerileri, değerleri ve arzularına dayalı en uygun işi sağlamak için ayrıntılı araştırma yapmak, planlama ve karar verme sürecidir. Mustafa Kemal Kalaycı

53 Bireysel Kariyer Yönetiminde Gerekli Unsurlar
Bireysel vizyonu belirleme Kariyer yönetim politikalarına uygun davranış sergileme İş ilişkilerini yönlendirme Bireysel kariyer yönetiminde güncel olan bir uygulama Networking uygulamasıdır. Mustafa Kemal Kalaycı

54 Networking; bireyin bir iş bulması/kariyerinde ilerlemesi için başka kişilerle iletişim kurmasıdır.
Profesyonel deneyim, bilgi ve dostluğun kaynağını oluşturmak amacıyla kariyerinde ilerlemiş kişileri tanıma çabasıdır. Mustafa Kemal Kalaycı

55 Networking Stratejileri
Ulusal örgütler, konferanslar, seminerlerde aktif rol alma Toplantılarda gözde olma, Etkinliklere katılmada, kartvizit verme ve alma İyi bir dinleyici olma Kurum içinde güçlü ilişkiler kurma Tanışılan kişilerle ilgili not tutma İlişkileri geliştirmek için telefon görüşmeleri yapma. Mustafa Kemal Kalaycı

56 Kariyer Planlama Kariyer planlama, bireysel kariyer amaçlarının ve bu amaçları başarmada gerekli koşulların belirlenmesi sürecidir. Kariyer planlama, bireyin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve motivasyonunun arttırılarak, kariyerinde ilerlemesinin planlanmasıdır. Mustafa Kemal Kalaycı

57 Kariyer Planlamasında Temel Sorumluluklar
Örgütsel sorumluluk Bireysel sorumluluk Paylaşılan sorumluluk Mustafa Kemal Kalaycı

58 Kariyer Planlamasında Temel Sorumluluklar
Örgütsel sorumluluk Çalışanların mesleki ihtiyaçlarını saptamak Terfi politikasını uygulamak Çalışanları uygun işlere yerleştirmek Mesleki danışmanlık hizmeti vermek Kariyer planlama grupları oluşturmak Seçenekli ek olanaklar sağlamak Eğitim olanakları sağlamak ve desteklemek Mustafa Kemal Kalaycı

59 Kariyer Planlamasında Temel Sorumluluklar
Bireysel sorumluluk Kariyer planlamasına aktif bir şekilde katılmak Mesleki gelişim etkinliklerinde belirli bir rol almak, İhtiyaçlarını, değerlerini ve kişisel hedeflerini belirlemek, Özel yaşamındaki, mesleki ihtiyaçlarını etkileyen değişiklikleri anlamak Yeni fırsatlar aramak, Bütün seçenekleri araştırmak Şirketin sağladığı araçlardan yararlanmak Mustafa Kemal Kalaycı

60 Kariyer Planlamasında Temel Sorumluluklar
Paylaşılan sorumluluk Örgüt hakkında bil edinilmeli, koçluk, danışmanlık uygulamaları yapılmalı, örgüt ve birey arasında sorumluk paylaşılmalı Mustafa Kemal Kalaycı

61 Bireysel Kariyer Planlama
Bireysel kariyer planlama, bireyin iş yaşamını planlama sürecidir. Kariyer planlamada, dört önemli unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Mustafa Kemal Kalaycı

62 Bireysel Kariyer Planlama
Kariyer planlamada, dört önemli unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Tarz Motivasyon Beceriler İç engeller ve gelişim ihtiyaçları Mustafa Kemal Kalaycı

63 Kariyer Planlama Aşamaları
Kendini değerlendirme Fırsatları tanımlama Hedefleri belirleme Planları hazırlama Mustafa Kemal Kalaycı

64 Kariyer Geliştirme Kariyer seçimi, bu seçime uyum sağlama ve bu yolla çalışanın yeterlilik ve kendine saygı ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan bilinçli etkinlikler sürecidir. Örgütlerin ellerindeki değerli elemanları korumasının bir yoludur. Mustafa Kemal Kalaycı

65 Kariyer Geliştirme Sisteminin Aşamaları
Analiz aşaması Tasarım aşaması Geliştirme aşaması Değerlendirme aşaması Mustafa Kemal Kalaycı

66 Kariyer Geliştirme Araçları
Kariyer atölyeleri Kariyer rehberliği Kariyer danışmanlığı İş zenginleştirme Alıştırma kitapları Koçluk İş rotasyonu Özel gruplar için programlar Mentörlük Mustafa Kemal Kalaycı


"KARİYER YÖNETİMİ Mustafa Kemal KALAYCI Mustafa Kemal Kalaycı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları