Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 - LYS ANALİZİ Bu sunumda aklınıza takılan noktalar varsa lütfen adresiyle irtibata geçiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 - LYS ANALİZİ Bu sunumda aklınıza takılan noktalar varsa lütfen adresiyle irtibata geçiniz."— Sunum transkripti:

1 2012 - LYS ANALİZİ Bu sunumda aklınıza takılan noktalar varsa lütfen civelek.murat@gmail.comcivelek.murat@gmail.com adresiyle irtibata geçiniz. http://www.rehberlik.biz.tr

2 2012 LYS-1 ANAL İ Z İ (MATEMAT İ K)  Sayısal ö ğ renciler açısından geçen yıla denk, Eşit a ğ ırlık ö ğ rencileri açısından geçen yıla göre zor bir sınavdı.  Sorular müfredata uygundu, yani beklenmeyen soru yoktu.  Bu yıl Matematik testinde öncüllü soru sayısı arttırıldı ğ ı ve tek hamle ile çözülecek soru sayısının yok denilecek kadar azaldı ğ ı gözlemlendi. Soruların %20’si işlem fazlalı ğ ı olan sorulardı. Bu yüzden, ö ğ renciler sınavı yetiştirmekte zorlandı.  Soruların zorluk dereceleri için %25’i kolay, %40’ı normal, %20’si normal üzeri ve %15’i zor denilebilir.  Soruların sınıflara da ğ ılımında; 9.sınıf müfredatından 12 soru, 10. sınıf müfredatından 12 soru, 11. sınıf müfredatından 11 soru ve 12. sınıf müfredatından 15 soru gelmiştir.

3 MATEMATİK SORU DAĞILIMI Sayı Basamakları 1 Üslü İfadeler 1 Köklü İfadeler 2 Çarpanlara Ayırma 2 Modüler Aritmetik 3 Bölen Sayıları 1 Basit Eşitsizlikler 1 İşlem 1 ÖTF 1 Fonksiyonlar 2 Kümeler 1 Polinomlar 2 Parabol 1 Kombinasyon 1 Olasılık 1 Trigonometri 4 Karmaşık Sayılar 3 Logaritma 2 Toplam Çarpım Sembolü 1 Diziler 1 Seriler 1 Matrisler 3 Limit 3 Süreklilik 1 Türev Alma 2 Türev Uygulama 3 İntegral 4 TOPLAM50

4 2012 LYS-1 ANAL İ Z İ (GEOMETR İ )  2012 LYS-1 geometri soruları 2010 ve 2011 sorularına göre, çeldiricileri güçlü oldu ğ u için zorluk düzeyi daha yüksektir.  Geometri testinde önceki yıllardaki sınavlarda pek görülmeyen öncüllü ve geometrik şekil içermeyen sözel sorular ön plandaydı. Bu tip sorular yeni geometri müfredatına geçiş sa ğ layan sorulardı. Ö ğ renciler sorulardaki bu farklılık nedeniyle süre sıkıntısı yaşadı.  Testte, sınavı seçici kılan 8 adet zor soru bulunmaktaydı.  Konikler konusundan soru gelmezken, vektörler ve katı cisimlerle ilgili soru sayısı artmıştır.  Yeni müfredatta yer alan “altın oran” konusu, öncüllü bir şekilde basitleştirilerek sorulmuş.  Soruların sınıflara da ğ ılımında; 10. Sınıf müfredatından 4 soru, 11. Sınıf müfredatından 14 soru, 12. Sınıf müfredatından ise 12 soru gelmiştir.

5 GEOMETRİ SORU DAĞILIMI Doğruda Ve Üçgende Açı 1 Özel Üçgenler (Dik-İkiz-Eş) 1 Üçgende Kenarortay 1 Dik Koordinat Sistemi 1 Vektörler 2 Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 Dönüşümler 1 Çokgenler 2 Paralelkenar -Eşkenar Dörtgen 1 Dikdörtgen 2 Kare 1 Yamuk 1 Çemberde Açı 2 Çemberde Uzunluk 1 Dairede Alan 3 Çemberin Analitik İncelenmesi 1 Katı Cisimler 4 Uzayda Doğru Düzlem Denklemleri 1 Geometrik Yer Ve Üçgen Çizimi 1 TOPLAM30

6  2012 LYS-2 fizik testinde, yeni fizik müfredatında olan 2 adet, mevcut fizik müfredatta olmayan 2 adet soru soruldu. Yeni fizik müfredatındaki sorular uzunluk büzülmesi ve açısal momentumun korunumu ile fizik müfredatında olmayan 2 soru da su dalgalarında faz farkı ve alternatif akımda güç çarpanının ile ilgiliydi.  2012 LYS-2 Fizik testinde, “Mekanik” konularından çıkan soru sayısı di ğ er konulara göre biraz daha fazlaydı. Bu bölümde de özellikle İ ş ve Enerji konusundan gelen soruların fazlalı ğ ı dikkat çekiciydi. Bunun yanı sıra manyetizma ve optikten gelen soru sayısının geçmiş yıllara göre az oldu ğ u söylenebilir.  2012 LYS-2 Fizik Testinin a ğ ırlı ğ ını 11. sınıf konuları oluşturdu. Geçti ğ imiz iki yılda YGS konularından LYS’de önemli sayıda soru gelirken bu yıl bu tarz sorularda ciddi azalma gözlenmiştir.  Sorular geçmiş yıllara göre biraz daha bilgi a ğ ırlıklı, daha çok formül bilgisi ve işlem gerektiren sadece yorumla cevaplanamayacak sorulardan oluşmuştur.  2012 Fizik testi, geçmiş yıllardaki sınavlara göre zor ve seçici oldu. 2012 LYS-2 ANAL İ Z İ (F İ Z İ K)

7 FİZİK TESTİ SORU DAĞILIMI Kuvvet-Moment-Denge-A Merkezi 3 Optik 3 Elektrik 4 Manyetizma ve İndüksiyon 3 Mekanik 10 Dalgalar 2 Işık Teorileri ve Fotoelektrik 2 Atom Modelleri 3 TOPLAM30

8  2012 LYS-2 Kimya testi soruları yenilenmiş müfredata göre gelmiştir. Müfredatta olmayan bir soru gelmemiştir.  Soru da ğ ılımları 10, 11, 12. sınıflara eşit da ğ ılımdadır. Bununla birlikte 1 tane (katlı oranlar yasası) 9. Sınıf müfredatından soru gelmiştir.  Ö ğ rencilerin zorlanmayaca ğ ı bir kimya sınavı olurken, 2011 yılına göre biraz daha zorlayıcı oldu ğ u söylenebilir. Bu yıl bazı sorularda daha çok işleme dayalı sorular gelmiştir. 2012 LYS-2 ANAL İ Z İ (K İ MYA)

9 KİMYA TESTİ SORU DAĞILIMI Kimya Kanunları 1 Atom ve Yapısı 3 Periyodik Sistem 1 Kimyasal Hesaplamalar 2 Gazlar 1 Çözeltiler 1 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji 2 Reaksiyon Hızı 1 Kimyasal Denge 2 Çözünürlük Dengesi 1 Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi 2 Elektrokimya 1 Çekirdek Kimyası 1 Elementler Kimyası 1 Organik Kimya 10 TOPLAM30

10  Soruların bazıları geçmiş yıllardaki soruların çok benzeriydi. Dolayısıyla bu soruların adaylar tarafından kolaylıkla çözülmüş olma olasılı ğ ı yüksek. 4 -5 tane sorunun ise seçicili ğ i üst düzeyde olmuş. Örne ğ in, hücre bölünmeleri ve hemoglobin soruları çok seçici olmuş. Özellikle hücre bölünmeleri ile ilgili soru çok fazla yoruma açık bir soru.  Soruların sınıflara da ğ ılımı; 9.sınıftan 3 soru, 10. sınıftan 4 soru, 11. sınıftan 14 soru ve 12. sınıftan 9 soru gelmiştir.  Genel manada müfredata ba ğ lı kalınmış olmakla birlikte, müfredatta olmayan bazı kavramlar (örne ğ in “genlik” kavramı) sorularda geçiyor. Bazı soruların çözümünde yeni müfredat bilgileri gerekiyor. Bu da 2011 ve öncesi mezunların durumunu zorlaştırıyor.  Hemen hemen her sene soru sorulan fotosentez, üreme-gelişme ve canlı gruplarının genel özellikleri konularından hiç soru gelmeyip, bunun yanında ekoloji konularından bol miktarda soru gelmiş olması çok dikkat çeken bir durum.  Genel olarak sınavın % 30 u kolay, % 50 si normal ve % 20 kadarı da zor sorulardan oluşmuş. 2012 LYS-2 ANAL İ Z İ (B İ YOLOJ İ )

11 BİYOLOJİ TESTİ SORU DAĞILIMI Hücre 1 Sınıflandırma 1 Ekoloji 4 Hücresel solunum 2 Hücre bölünmeleri 1 Kalıtım ve evrim 4 Bitki biyolojisi 6 Hayvanlarda davranış 1 Sistemler 10 TOPLAM30

12 - Dil ve anlatım bölümü analizi  LYS-3 Türk dili ve edebiyatı testinde önceki yıllarda 20-21 dil ve anlatım sorusu sorulmuşken 2012 LYS-3 Türk dili ve edebiyatı testinde 23 dil ve anlatım sorusu gelmiştir.  Daha önceki yıllarda LYS testinde yer almayan ve daha çok YGS'de sorulması beklenen ama sorulmayan “Anlatım Bozuklu ğ u ve Yazım Kuralları” ile ilgili sorulara bu sınavda yer verilmiş. Ayrıca önceki LYS’lerde soru gelen noktalama işaretleri konusundan da soru sorulmamıştır.  Anlam sorularının a ğ ırlıkta oldu ğ u dil ve anlatım sorularının, ö ğ rencilerin çözmekte zorlanmadı ğ ı sorulardan oluştu ğ u görülmüştür. 2012 LYS-3 ANAL İ Z İ (TÜRK D İ L İ VE EDEB İ YATI)

13 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü analizi  Edebiyat bölümünde sorular a ğ ırlıklı olarak “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı” ile ilgili olarak gelmiştir.  Cumhuriyet Edebiyatı’nın son dönemiyle ilgili sorularda oldukça ayrıntıya girilmiştir. 4 sorunun seçici zor soru oldu ğ u söylenebilir. Lise kitaplarında olmayan Tarık Dursun, Enis Batur, Nazlı Eray, Kemal Özer gibi yazarlara yer verilmiştir. MEB’in ders kitaplarında okunması gereken kitaplar listesinde olmayan pek çok yazara ve esere yer verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi sorularının konu kapsamı, lise müfredatının dışındadır.  Di ğ er dönemlere ait soruların; alışık olunan ve zor olmayan sorulardan oluştu ğ u görülmüştür.  Olumsuz soru köklerinin çoklu ğ u dikkat çekiyor.  Roman özetleri ve romandaki tiplerle ilgili sorular da dikkat çekiciydi. 2012 LYS-3 ANAL İ Z İ (TÜRK D İ L İ VE EDEB İ YATI)

14 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORU DAĞILIMI Dil ve Anlatım Soru Dağılımı Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 1 Cümle Anlamı Kavramlar ve Cümle Yorumu 4 Paragraf(Anlatım Tekniği, Yapı, Ana Düşünce) 12 Dil Bilgisi (Karma Dilbilgisi, Ögeler, Tamlamalar) 4 Yazım Kuralları 1 Anlatım Bozukluğu 1 Toplam23 Edebiyat Bilgileri Yazınsal Türler(Düzyazı, Şiir Bilgisi) 5 Söz Sanatları 1 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı 1 Halk Edebiyatı(Halk tiyatrosu) 2 Divan Edebiyatı (Temsilcileri, Düz yazıları) 3 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 Serveti Fünun Edebiyatı 2 Milli Edebiyat 1 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 14 TOPLAM 33

15  Son üç yılın en zor Co ğ rafya-1 sınavıdır. Genel anlamda seçici soruların çok oldu ğ u orta seviyenin üstünde zor bir sınavdı.  Ö ğ renciler, bazı soruların çözümünde ayrıntı sayılabilecek genel kültür seviyesinde bilgiye ve güncel bilgilere ihtiyaç duydu.  Müfredat dışı veya hatalı soru bulunmamaktadır.  Sınıflara göre soru da ğ ılımı; 9. sınıf konularından 6, 10. sınıf konularından 6,11. sınıf konularından 8, 12. sınıf konularından 4 soru sorulmuştur.  Geçmiş yıllardaki sınavlardan farklı olarak paragraf-yorum sorusu yoktu ve soruların ço ğ u bilgi a ğ ırlıklı geldi. Sınavda çıkan grafik ve tablo soruları bile bilgiye dayalıydı.  Cevap şıklarının birbirine yakın olması soruların çözümünü zorlaştırıp süre sıkıntısının yaşanmasına neden oldu.  Bu yıl ilk kez ALES soru tarzı olan, bir metin verilerek bu metinden cevaplanması gereken 3 farklı soru sorulması uygulaması görüldü. 2012 LYS-3 ANAL İ Z İ (CO Ğ RAFYA -1)

16 COĞRAFYA-1 SORU DAĞILIMI Coğrafi Konum 3 Harita Bilgisi-İzohips 1 İklim Bilgisi 1 Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 3 Yer şekilleri 1 Nüfus 1 Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 Enerji Kaynakları 2 Küresel Ticaret 1 Tarımı Etkileyen Faktörler 1 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 3 Çevre ve Toplum 2 Ülkeleri Tanıyalım 1 Türkiye’de Bölge Sınıflandırması 1 Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 2 TOPLAM24

17  2012 LYS-4 Tarih testi soruları bu yıl di ğ er yıllara göre zordu. Bu zorluk derecesi daha çok, Ça ğ Türk ve Dünya Tarihi sorularının bazılarının çok ayrıntı içermesi sebebiyle çok seçici ve zorlayıcı olmasından kaynaklandı.  Sözel bölümde okutulan alan dersleri içinde Siyasi Tarih konularını işleyen bir kitap olmadı ğ ı halde İ slamiyet’ten Önceki Türk Tarihi ve Türk İ slam Tarihi konularından siyasi tarih sorusu olarak 3 tane soru geldi.  Benzer bir şekilde 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş konusu (YGS ortak alan müfredatı) olay olgu kavramlarından 1 tane sürpriz soru geldi.  Geçmiş yıllarda soru gelmeyen 11. Sınıf müfredatı İ nkılap tarihinden 4 soru geldi.  Avrupa tarihinden soru artırılarak 3 soru gelmiştir. İ slamiyet Öncesi Türk Tarihinden daha önce 6 soru yer alırken bu sayı 4’e, Osmanlı tarihinden 17 soru yer alırken bu sayı 11’e indirilmiştir.  Ça ğ daş Türk ve Dünya Tarihi sorusu 15’den 16’ya çıkartılmıştır. Ça ğ daş Türk ve Dünya Tarihinden soru a ğ ırlıkları ilk 3 ünite üzerindendir. Soruların zorluk ve ayrıntı derecesi 3 soruda bir hayli fazladır.  2011 LYS’ye göre tarih soruları daha kısa oldu ğ u için muhtemelen adaylar süre yetiştirememe sorunu yaşamamıştır. Sorularda ayrıntılı bilgi verilirken seçeneklerde güçlü çeldiriciler konulmamıştır. 2012 LYS-4 ANAL İ Z İ (TAR İ H)

18 TARİH SORU DAĞILIMI Tarih Bilimine Giriş 1 İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi 2 Türk Dünyası 4 Ortaçağda Avrupa 1 Türkiye Tarihi 2 Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi 1 Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi 2 Yeni Ve Yakınçağda Avrupa 3 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) 4 Osmanlı Devletinde Kültür Ve Medeniyet 3 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 İnkılaplar 4 20. Yüzyıl Başlarında Dünya 5 II. Dünya Savaşı 4 Soğuk Savaş Dönemi 7 TOPLAM44

19  Geçen yıldan farklı olarak sorular daha kısa ve bilgi a ğ ırlıklıydı.  4 adet seçici ve zorlayıcı soru vardı.  Soruların sınıflara da ğ ılımı; 16 sorunun 5 tanesi 9. sınıf, 3 tanesi 10. sınıf, 4 tanesi 11. Sınıf, 4 tanesi 12. sınıf konularından geldi.  YGS konularından gelen soruların ço ğ u bilgi gerektiren seçici sorulardı. Sorular genelde kısa ve kolaydı. Ancak “dünya bu ğ day üretimi” ve “ulaşım a ğ ı” ile ilgili olan yorum sorularının cevapları çeldiriciydi.  Küresel Isınma, Çevre Sorunları, Afetler gibi güncel olaylar ve gelişmelerle ilgili soru yoktu.  Soruların geneli fiziki co ğ rafya ile nüfus ve ekonomi konularının a ğ ırlıkta oldu ğ u bir sınavdı. 2012 LYS-4 ANAL İ Z İ (CO Ğ RAFYA-2)

20 COĞRAFYA-2 SORU DAĞILIMI Harita Bilgisi-İzohips 1 Coğrafi Konum-Yerel Saat 1 İklim Bilgisi-Basınç 1 İklim Tipleri 1 Levha Hareketleri 1 Ekonomik Faaliyetler 3 Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 Uluslararası Ulaşım Yolları 1 Biyoçeşitlilik: Akarsu su ekosistemi 1 Nüfus: Nüfus artışının sonuçları 1 Türkiye’de Arazi Kullanımı 1 Ülkeleri Tanıyalım: Almanya 1 Türkiye’de Tarım 1 Türkiye’de Göçler: Nüfus dağılışını etkileyen faktörler 1 TOPLAM16

21  Felsefe Grubu soruları, önceki yıllara göre zordu.  Önceki yıllarda görülmeyen, şekle dayalı sorular dikkat çekti.  Psikoloji soruları geçen yılla benzerlik göstermesine ra ğ men yöntemlerle ilgili 1 soruda mantık hatası vardı. Genel olarak zorluk derecesi kolay ve orta düzeydeydi. 1 soru seçici sayılabilirdi.  Sosyoloji soruları, günlük yaşamdan ve güncel konulardan (küreselleşme, göç, kapitalizm) yararlanarak oluşturuldu. Sorular uzun paragraf şeklindeydi. Soruların uzun olması ve birkaç soruda güçlü çeldiricilerin olması sosyoloji sorularını biraz seçici kıldı. 2 soru özellikle seçiciydi.  Mantık sorularının soru tarzında bu yıl çok belirgin bir şekilde de ğ işikli ğ e gidildi. Ve bu yıl ki mantık soruları son yılların en zor mantık sorularıydı. Genel olarak zorluk derecesi orta ve üst düzeydi. 3 soru özellikle seçiciydi.  Mantık konusunda ilk kez “çok anlamlılık” konusundan soru geldi. Konu olarak müfredatta yer almasına ra ğ men içerik olarak çok anlamlılı ğ ı belirten “sembolik ifadesi” lise müfredatında yoktu. Bu açıdan bu soru müfredat dışıydı. 2012 LYS-4 ANAL İ Z İ (FELSEFE GRUBU)

22 FELSEFE GRUBU KONU DAĞILIMI Psikoloji Psikolojinin Alanı 4 Organizma Çevre İlişkisi 1 Öğrenme 1 Bellek ve Düşünme Biçimleri 2 Ruh Sağlığı 1 Bireysel Farklar 1 Sosyal Davranış 0 TOPLAM 10 Sosyoloji Sosyolojinin Alanı 0 Toplumsal Yapı 4 Toplumsal Kurumlar 3 Kültür 2 Toplumsal Değişme 1 TOPLAM 10 Mantık Mantığın Alanı - Aklın İlkeleri 3 Kavram Terim 0 Önermeler 2 Kıyas-Çıkarım 1 Sembolik Mantık-Önermeler Mantığı 3 Sembolik Mantık-Yüklemler Mantığı 1 TOPLAM10

23 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… REHBERLİK SERVİSİ


"2012 - LYS ANALİZİ Bu sunumda aklınıza takılan noktalar varsa lütfen adresiyle irtibata geçiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları