Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 - YGS ANALİZİ UFUK KODAMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 - YGS ANALİZİ UFUK KODAMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi."— Sunum transkripti:

1 2012 - YGS ANALİZİ UFUK KODAMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi

2 2012 YGS ANALİZİ (TÜRKÇE)  2012 YGS soruları YGS müfredatına uygun olarak sorulmuştur. Fakat geçmiş yıllarda sorulan “Yazım Kuralları” ve “Anlatım Bozukluğu”ndan hiç soru gelmemiştir.  Paragraf sorularının sayıca fazla (toplamda 23 soru) ve uzun olması öğrencilere ciddi zaman kaybettirmiştir (Ortalama 70-80 dakika).  Daha önce en çok 8 adet gelen paragrafta yardımcı düşünceden bu yıl 13 adet soru gelmiştir.  Dil bilgisi sorusu bu yıl azaltılarak toplamda 7 tane sorulmuştur. Soruların konulara göre dağılımı  Sözcük anlamı ve söz yorumu 2 Soru  Deyim ve atasözü 1 Soru  Cümle anlamı- kavramlar 3 Soru  Cümle anlamı- karma 2 Soru  Cümle yorumu 2 Soru  Paragraf anlatım teknikler 3 Soru  Paragrafta yapı 3 Soru  Paragraf konu ana düşünce 4 Soru  Paragraf yardımcı düşünce 13 Soru  Karma dil bilgisi 4 Soru  Cümle öğeleri 1 Soru  Ses bilgisi 1 Soru  Noktalama işaretleri 1 Soru

3 2012 YGS ANALİZİ (TARİH)  Sorular müfredata uygun, açık ve anlaşılırdı.  Bu yılın tarih soruları son 3 yıla göre en kolay tarih soruları olarak karşımıza çıktı.  Seçici olabilecek 2 soru vardı.  Bilgi sorusu geçen yıllara göre çok az idi. Sorular daha çok yoruma dayalıydı. Soruların konulara göre dağılımı  Tarih bilimine giriş 1 soru  İslam Öncesi Türk Tarihi 1 soru  İslam Tarihi 1 soru  Türk Dünyası 1 Soru  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 1 soru  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 1 Soru  Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 soru  20. yüzyılda Osmanlı Devleti 1 soru  Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi 1 soru  I. TBMM dönemi 1 soru  Kurtuluş savaşı 3 soru  İnkılaplar 2 soru  Dış Politika 1 soru  Milli güvenlik bilgisi 1 soru

4 2012 YGS ANALİZİ (COĞRAFYA)  Coğrafya soruları müfredata uygun olup 9-10. sınıf konularını içermiştir.  Sorular belli konulara yığılmayıp her konudan sorulmaya çalışılmıştır.  Bilgi ağırlıklı sorular daha çok sorulmuş, fakat bazı bilgiler dolaylı olarak sorulmuş ve böylece soruların zorluk derecesi artırılmıştır.  Soruların en belirgin özelliği uzun olmaları ve çeldiricilerin güçlü olmasıydı. Soruların konulara göre dağılımı  İzohips-Ölçek 1 soru  Yerel Saat 1 soru  Tarih değiştirme çizgisi 1 soru  Yükselti-Sıcaklık ilişkisi 1 soru  Nem 1 soru  Rüzgarlar 1 soru  Levha hareketleri 1 soru  Akarsular 1 soru  Doğa-İnsan etkileşimi 1 soru  Türkiye nüfusu 1 soru  Yerleşmeyi etkileyen faktörler 1 soru  Türkiye'de ekonomik faaliyetler 1 soru  Ortak payda: Bölge 1 soru

5 2012 YGS ANALİZİ (FELSEFE)  2010 ve 2011 YGS Felsefe soruları dikkate alındığında bu yılki Felsefe sorularının daha kolay olduğu söylene bilir.  Özellikle son iki yıl yorum ağırlıklı sorular yoğunlukta idi. Fakat bu yılki sorular bilgi ağırlıklı (felsefi kavramlar ağırlıklı olmak üzere) gelmiştir.  Toplamda 5 tane bilgi sorusu, 2 soru bilgi+yorum sorusu, 2 soru yorum sorusu şeklinde gelmiştir.  Sorular, öğrencileri öncelikle felsefenin temel bilgi ve kavramlarını bilmelerini, buna bağlı olarak anlama ve kavrama becerilerini ölçmektedir.  Her yıl 1-2 sorunun geldiği Bilim Felsefesinden bu yıl soru sorulmamıştır. Soruların konulara göre dağılımı  Felsefe'nin alanı 2 soru  Bilgi felsefesi 2 soru  Varlık felsefesi 1 soru  Ahlak felsefesi 2 soru  Siyaset felsefesi 1 soru  Sanat felsefesi1 soru

6 2012 YGS ANALİZİ (MATEMATİK)  Sorular müfredata uygun gelmiştir.  Matematik soruları zor değildi, ancak vakit alıcıydı.  Normal seviyedeki soruların ağırlıkta olduğu ve geçen yıla göre kolay bir sınavdı.  Soruların % 30′u kolay, % 60′ı orta ve % 10′u zor seviyede idi. Soruların konulara göre dağılımı  Sayı basamakları 2 soru  Bölen sayıları, OBEB OKEK 3 Soru  Ondalıklı sayılar 1 soru  Basit eşitsizlikler 1 soru  Mutlak değer 1 soru  Üslü ifadeler 2 soru  Köklü ifadeler 2 soru  Oran orantı 3 soru  Denklem çözme 5 soru  Problemler 8 soru  Kümeler 1 soru  Fonksiyonlar 1 soru  İşlem 1 soru  Olasılık 1 soru

7 2012 YGS ANALİZİ (GEOMETRİ)  YGS’de 1 tanesi matematik sorularının arasında olmak üzere toplam 9 tane geometri sorusu soruldu.  Soruların zorluk derecesi olarak orta ve üzeri bir seviyede gelmiştir.  Analitik geometrideki geçen yılki gibi döndürme sorusu sorulmuş ve bu soru ile birlikte alanları eşit olan kare-dikdörtgen soruları seçici diyebileceğimiz sorular olarak gelmiştir.  Çok kolay diyebileceğimiz soru yoktu. Soruların konulara göre dağılımı  Üçgende benzerlik 1 soru  Eşkenar dörtgen 1 soru  Çemberde uzunluk 1 soru  Düzgün altıgen 1 soru  Dairede alan 1 soru  Katı cisimler 1 soru  Analitik geometri 2 soru

8 2012 YGS ANALİZİ (FİZİK)  Sorular incelendiğinde hem eski müfredata göre eğitim alan mezun öğrenciler hem de yeni müfredata göre eğitim alan 12.sınıf öğrencilerinin ortak konularından soru sorulduğu görünüyor. Değişen fizik müfredatıyla ilgili sadece 1 soru geldi.  Soruların bazıları kolay olduğu gibi, bazı sorular (basınç, sıvıların kaldırma ilkesi, enerji vb.) meslek lisesi, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim gören öğrencilerinin çok üstündeydi. Soruların konulara göre dağılımı  Elektrik 3 Soru  Optik 2 Soru  İş ve Enerji 2 Soru  Genleşme 1 Soru  Mıknatıslık 1 Soru  Basınç 1 Soru  Madde ve Özellikleri 1 Soru  Sıvıların kaldırma ilkesi 1 Soru  Tork 1 Soru  Bağıl hareket 1 Soru

9 2012 YGS ANALİZİ (KİMYA)  Sorular önceki yıllara paralel olarak aynı zorlukta ve tarzdaydı.  Yenilenen kimya müfredatını içeren sorular da bulunmaktaydı.  Sorular genel olarak kolay ve anlaşılırdı. Soruların konulara göre dağılımı  Madde ve Özellikleri 2 Soru  Maddelerin Ayrıştırılması 1 Soru  Atomun Yapısı 1 Soru  Bağlar 1 Soru  Bileşikler 3 Soru  Kimyasal Değişimler 2 Soru  Hayatımızda Kimya 1 Soru  Kimya Kanunları 1 Soru  Çözünürlük1 soru

10 2012 YGS ANALİZİ (BİYOLOJİ)  Geneli itibariyle biyoloji soruları, ilköğretim ve 9. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlandığı gözlenmiştir.  Geçen yılki YGS’ye göre daha kolay nitelikte sorular bulunuyor. Soruların dili açık ve net.  Basit temel bilgileri kullanarak yorum yapmaya dayalı sorular çoğunlukta sorulmuştur.  Sadece bilgi ile çözülebilecek “Sistemler” ve “Bitkilerde Üreme” konularından birer soru sorulmuştur.  Yeni müfredatla ilgili doğrudan bilgiye dayalı her hangi bir soru sorulmamıştır. Soruların konulara göre dağılımı  Canlıların temel bileşenleri 1 soru  Hücre 1 soru  Nükleik Asitler 1 soru  Bitki fizyolojisi 2 soru  Evrim 1 soru  Canlı gruplarının genel özellikleri 2 soru  Enzimler 1 soru  Metobolizma 1 soru  Sistemler 1 soru  Ekoloji 1 soru  Kalıtım 1 soru

11 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… REHBERLİK SERVİSİ


"2012 - YGS ANALİZİ UFUK KODAMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları