Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS ANALİZİ UFUK KODAMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS ANALİZİ UFUK KODAMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN"— Sunum transkripti:

1 2012 - YGS ANALİZİ UFUK KODAMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN
Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi

2 2012 YGS ANALİZİ (TÜRKÇE) 2012 YGS soruları YGS müfredatına uygun olarak sorulmuştur. Fakat geçmiş yıllarda sorulan “Yazım Kuralları” ve “Anlatım Bozukluğu”ndan hiç soru gelmemiştir. Paragraf sorularının sayıca fazla (toplamda 23 soru) ve uzun olması öğrencilere ciddi zaman kaybettirmiştir (Ortalama dakika). Daha önce en çok 8 adet gelen paragrafta yardımcı düşünceden bu yıl 13 adet soru gelmiştir. Dil bilgisi sorusu bu yıl azaltılarak toplamda 7 tane sorulmuştur. Soruların konulara göre dağılımı Sözcük anlamı ve söz yorumu Soru Deyim ve atasözü Soru Cümle anlamı- kavramlar Soru Cümle anlamı- karma Soru Cümle yorumu Soru Paragraf anlatım teknikler Soru Paragrafta yapı Soru Paragraf konu ana düşünce Soru Paragraf yardımcı düşünce Soru Karma dil bilgisi Soru Cümle öğeleri Soru Ses bilgisi Soru Noktalama işaretleri Soru

3 2012 YGS ANALİZİ (TARİH) Sorular müfredata uygun, açık ve anlaşılırdı.
Bu yılın tarih soruları son 3 yıla göre en kolay tarih soruları olarak karşımıza çıktı. Seçici olabilecek 2 soru vardı. Bilgi sorusu geçen yıllara göre çok az idi. Sorular daha çok yoruma dayalıydı. Soruların konulara göre dağılımı Tarih bilimine giriş                                1 soru İslam Öncesi Türk Tarihi                       1 soru İslam Tarihi                                            1 soru Türk Dünyası                                          1 Soru Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi      1 soru Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi         1 Soru Osmanlı Kültür ve Medeniyeti               1 soru 20. yüzyılda Osmanlı Devleti                 1 soru Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi         1 soru I. TBMM dönemi                                    1 soru Kurtuluş savaşı                                        3 soru İnkılaplar                                                 2 soru Dış Politika                                              1 soru Milli güvenlik bilgisi                               1 soru

4 2012 YGS ANALİZİ (COĞRAFYA)
Coğrafya soruları müfredata uygun olup sınıf konularını içermiştir. Sorular belli konulara yığılmayıp her konudan sorulmaya çalışılmıştır. Bilgi ağırlıklı sorular daha çok sorulmuş, fakat bazı bilgiler dolaylı olarak sorulmuş ve böylece soruların zorluk derecesi artırılmıştır. Soruların en belirgin özelliği uzun olmaları ve çeldiricilerin güçlü olmasıydı. Soruların konulara göre dağılımı İzohips-Ölçek soru Yerel Saat soru Tarih değiştirme çizgisi soru Yükselti-Sıcaklık ilişkisi soru Nem soru Rüzgarlar soru Levha hareketleri soru Akarsular soru Doğa-İnsan etkileşimi soru Türkiye nüfusu soru Yerleşmeyi etkileyen faktörler soru Türkiye'de ekonomik faaliyetler 1 soru Ortak payda: Bölge soru

5 2012 YGS ANALİZİ (FELSEFE) 2010 ve 2011 YGS Felsefe soruları dikkate alındığında bu yılki Felsefe sorularının daha kolay olduğu söylene bilir. Özellikle son iki yıl yorum ağırlıklı sorular yoğunlukta idi. Fakat bu yılki sorular bilgi ağırlıklı (felsefi kavramlar ağırlıklı olmak üzere) gelmiştir. Toplamda 5 tane bilgi sorusu, 2 soru bilgi+yorum sorusu, 2 soru yorum sorusu şeklinde gelmiştir. Sorular, öğrencileri öncelikle felsefenin temel bilgi ve kavramlarını bilmelerini, buna bağlı olarak anlama ve kavrama becerilerini ölçmektedir. Her yıl 1-2 sorunun geldiği Bilim Felsefesinden bu yıl soru sorulmamıştır. Soruların konulara göre dağılımı Felsefe'nin alanı 2 soru Bilgi felsefesi 2 soru Varlık felsefesi 1 soru Ahlak felsefesi 2 soru Siyaset felsefesi 1 soru Sanat felsefesi 1 soru

6 2012 YGS ANALİZİ (MATEMATİK)
Sorular müfredata uygun gelmiştir. Matematik soruları zor değildi, ancak vakit alıcıydı. Normal seviyedeki soruların ağırlıkta olduğu ve geçen yıla göre kolay bir sınavdı. Soruların % 30′u kolay, % 60′ı orta ve % 10′u zor seviyede idi. Soruların konulara göre dağılımı Sayı basamakları                         2 soru Bölen sayıları, OBEB OKEK       3 Soru Ondalıklı sayılar                            1 soru Basit eşitsizlikler                           1 soru Mutlak değer                                 1 soru Üslü ifadeler                                  2 soru Köklü ifadeler                               2 soru Oran orantı                                    3 soru Denklem çözme                            5 soru Problemler                               soru Kümeler                                        1 soru Fonksiyonlar                                 1 soru İşlem                                             1 soru Olasılık                                         1 soru

7 2012 YGS ANALİZİ (GEOMETRİ)
YGS’de 1 tanesi matematik sorularının arasında olmak üzere toplam 9 tane geometri sorusu soruldu. Soruların zorluk derecesi olarak orta ve üzeri bir seviyede gelmiştir. Analitik geometrideki geçen yılki gibi döndürme sorusu sorulmuş ve bu soru ile birlikte alanları eşit olan kare-dikdörtgen soruları seçici diyebileceğimiz sorular olarak gelmiştir. Çok kolay diyebileceğimiz soru yoktu. Soruların konulara göre dağılımı Üçgende benzerlik 1 soru Eşkenar dörtgen 1 soru Çemberde uzunluk 1 soru Düzgün altıgen 1 soru Dairede alan 1 soru Katı cisimler 1 soru Analitik geometri 2 soru

8 2012 YGS ANALİZİ (FİZİK) Sorular incelendiğinde hem eski müfredata göre eğitim alan mezun öğrenciler hem de yeni müfredata göre eğitim alan 12.sınıf öğrencilerinin ortak konularından soru sorulduğu görünüyor. Değişen fizik müfredatıyla ilgili sadece 1 soru geldi. Soruların bazıları kolay olduğu gibi, bazı sorular (basınç, sıvıların kaldırma ilkesi, enerji vb.) meslek lisesi, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim gören öğrencilerinin çok üstündeydi. Soruların konulara göre dağılımı Elektrik                               3 Soru Optik                                       2 Soru İş ve Enerji                             2 Soru Genleşme                                1 Soru Mıknatıslık                             1 Soru Basınç                                     1 Soru Madde ve Özellikleri              1 Soru Sıvıların kaldırma ilkesi         1 Soru Tork                                        1 Soru Bağıl hareket                          1 Soru

9 2012 YGS ANALİZİ (KİMYA) Sorular önceki yıllara paralel olarak aynı zorlukta ve tarzdaydı. Yenilenen kimya müfredatını içeren sorular da bulunmaktaydı. Sorular genel olarak kolay ve anlaşılırdı. Soruların konulara göre dağılımı Madde ve Özellikleri               2 Soru Maddelerin Ayrıştırılması                 1 Soru Atomun Yapısı                                  1 Soru Bağlar                                                1 Soru Bileşikler                                        3 Soru Kimyasal Değişimler                       2 Soru Hayatımızda Kimya                          1 Soru Kimya Kanunları                               1 Soru Çözünürlük 1 soru

10 2012 YGS ANALİZİ (BİYOLOJİ)
Geneli itibariyle biyoloji soruları, ilköğretim ve 9. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlandığı gözlenmiştir. Geçen yılki YGS’ye göre daha kolay nitelikte sorular bulunuyor. Soruların dili açık ve net. Basit temel bilgileri kullanarak yorum yapmaya dayalı sorular çoğunlukta sorulmuştur. Sadece bilgi ile çözülebilecek “Sistemler” ve “Bitkilerde Üreme” konularından birer soru sorulmuştur. Yeni müfredatla ilgili doğrudan bilgiye dayalı her hangi bir soru sorulmamıştır. Soruların konulara göre dağılımı Canlıların temel bileşenleri                  1 soru Hücre                                                                 1 soru Nükleik Asitler                                                  1 soru Bitki fizyolojisi                                                 2 soru Evrim                                                                1 soru Canlı gruplarının genel özellikleri                    2 soru Enzimler                                                            1 soru Metobolizma                                                     1 soru Sistemler                                                           1 soru Ekoloji                                                               1 soru Kalıtım                                                              1 soru

11 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… REHBERLİK SERVİSİ


"YGS ANALİZİ UFUK KODAMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları