Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-5- MH planlaması nedir ? 1 ©cnokan2009. 50 slayt tercüme ile 100 dakika 2 ©cnokan2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-5- MH planlaması nedir ? 1 ©cnokan2009. 50 slayt tercüme ile 100 dakika 2 ©cnokan2009."— Sunum transkripti:

1 -5- MH planlaması nedir ? 1 ©cnokan2009

2 50 slayt tercüme ile 100 dakika 2 ©cnokan2009

3 MH planlaması su havzalarında rehabilitasyon planlanması ve uygulanması için seçilmiş bir araçtır: ilgili kurumların çabalarını koordine etmeyi, havzada yaşayanlarla iletişime girmeyi sağlar 3 ©cnokan2009

4 köyler için hazırlanan planların toplamından oluşur havzada yapılacak uygulamalar, havza köylerinin katılımına dayanır MH planlamasının yapı taşları 4 ©cnokan2009

5 planlamada 1. adım köylerde, MH’da yapılması öngörülen çalışmalara ilgi olduğunun saptanması gerekir bazen bu, ilgili kurum temsilcilerinin ilk ziyaretinde ortaya çıkar, bazan da ilgiyi oluşturmak için aynı köye bir kaç kez gitmek gerekir 5 ©cnokan2009

6 yapılacak ziyaretler veya toplantılar köylülere önceden bildirilmeli bu toplantılar için odak noktası köy yönetiminin başı/köydeki devlet temsilcisi olmalı toplantılar kamuya açık alanlarda ilan edilmeli planlamada 1. adım 6 ©cnokan2009

7 Second step köyde ilgi olduğu saptandıktan sonra mevcut bilgi toplanmalı (istatistik veriler, haritalar) elde edilen bilgiler sörveyler aracılıyla doğrulanmali, güncellenmeli ve/veya desteklenmeli planlamada 2. adım 7 ©cnokan2009

8 Third step MH halkı ile birlikte problemler saptanmalı ve nasıl çözüleceği tartışılmalı bunun için SOR-SAP-ÇÖZ (SSÇ) Yöntemi kullanılabilir planlamada 3. adım 8 ©cnokan2009

9 Third step faydalanıcıya odaklan ve sor (SOR) problemi sapta (SAP) problemi çöz (ÇÖZ) planlamada 3. adım 9 ©cnokan2009

10 köy ile ilk temas sağlandıktan sonra, köy yönetiminin başı ile birlikte S(sor) süreci için gereken yer ve zaman belirlenir dışlanmışlık veya yetki tehdidi hissine kapılarak süreci sabote etmemesi için, yöneticinin tam katılımı sağlanır Sor-Sap-Çöz (SSC) 10 ©cnokan2009

11 bu görüşmeler havza rehabilitasyonuna odaklıdır ve kişiler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır küçük-grup dinamikleri harekete geçirilir. Sor-Sap-Çöz 11 ©cnokan2009

12 küçük gruplar vasıtasıyla şunlar öğrenilir: hanelerinin ve köyün tüm gerçek problemleri ile problem olarak algıladıkları konular ve bunların onlara göre önem sırası bu problemler için önerdikleri çözümler Sor-Sap-Çöz 12 ©cnokan2009

13 bu yaklaşımla, tüm köy halkının katkı sağlayabileceği bir ortam yaratılır hiç bir probleme itiraz edilmez ve tüm çözümlere saygı gösterilir Problem sıralanması ve tercih edilen çözümler onlara aittir Sor-Sap-Çöz 13 ©cnokan2009

14 –yetkili kurum temsilcilerinin (MH teknik ekibi) rolü sadece ortamın oluşmasını ve sürecin sorunsuz işlemesini sağlamaktır, –MH teknik ekibi başlarken sürecin nasıl işleyeceğini anlatır, –görüşmelere katılmazlar, herhangi bir taahhütte bulunmazlar Sor-Sap-Çöz 14 ©cnokan2009

15 bu yaklaşımın birinci bölümü “problem saptama” dır sonucunda, köyde yaşayanlar tarafından önceliklendirilmiş bir problemler listesi oluşur problem saptama 1 mera 2 sulama 3 sağlık 4 yollar 15 ©cnokan2009

16 toplantının başında, –yapılacak faaliyetler – yaklaşımın genel çerçevesi MH teknik ekibince katılımcılara anlatılır problem saptama Bu bir doğal kaynak projesidir kırsal kalkınma projesi değilidir 16 ©cnokan2009

17 listedeki problemler tek tek incelenir proje kapsamının dışında olanlar listeden çıkartılır yeni bir liste oluşturulur problem saptama 17 ©cnokan2009

18 küçük grup, yeni listedeki problemlere çözüm arar, seçenekleri tartışır, öneri geliştirir çözüm arama 18 ©cnokan2009

19 grubun çözüm önerileri, SOR-SAP- ÇÖZ’e katılan herkesin ortak kararı olmalı, bu doğrultuda çaba göstermek için kararlılık göstermeliler SOR-SAP-ÇÖZ 19

20 behavioral change “işler eskisi gibi olamayacak “ davranış değişikliği doğal kaynakları kullanma şekli değişmeli MH halkından beklentiler 20

21 bir kırsal kalkınma projesi değil MH halkının refahı için, belirli doğal kaynakların korunmasında katılımlarının şart olduğu bir proje projenin yaklaşımı 21

22 katılım 22

23 –MH halkının katılımının arandığı 3 alan var orman alanları tarım alanları otlatma alanları katılım 23

24 MH halkının katılım düzeyi, projeyi sahiplenmelerine yansır bunun da göstergesi sağladıkları katkıdır katılım 24

25 katılım sadece nakit ve ayni katkı değildir gönüllü olarak toplantılarda bulunma, muhalifleri iknaya çalışma, ortak olarak alınan kararlara uyma da iyi bir göstergedir. katılım 25

26 –ağaçlandırmada rehabilitasyon çalışmalarının yapılabilmesi ve koruma tedbirlerinin alınması hayvan sahipleriyle anlaşma yapmaya bağlıdır katılım 26

27 otlatma alanlarında dinlendirme, dönüşümlü otlatma vb uygulamaların başarısı katılımın işin başından sağlanmasını gerektirir yani hayvan sahipleriyle mümkün olduğunca erken bağlantı kurulmalı katılım 27

28 tarım alanlarında, erozyona meyilli arazilerde doğal kaynak tabanını koruyucu tarımsal uygulama yapmayan çiftçilerin katılımı sağlanmalı katılım 28

29 kadınlar ve çocuklar SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasına katılımları sağlanmalı, kadınlar karar ve uygulamalarda dışlanmamalı 29

30 Simple mapping 1.MH halkının ilgisi saptandı 2.istatistik veri/bilgi toplandı, güncellendi 3.SOR-SAP tamamlandı 4.öncelikli sorunlar saptandı problem çözme çalışması planlamada 4. adım 30

31 köylülerle bir toplantı yapılmalı bu toplantıda köylülerin çizdiği basit bir harita üzerinde MH incelenmeli problem çözme 31

32 problem solving exercise basit bir harita üzerine yerleşim yerleri tarım alanları otlatma alanları orman alanları ana su kaynakları işaretlenir problem çözme orman pastures x x x x mera x tarım alanı hayvan geçiş yolları 32

33 Problem solving exercise harita üzerinde çözümler tartışmaya açılmalı çözümler hem MH halkından hem de MH teknik ekibi tarafından hazırlanan faaliyet menüsü ile gelmeli problem çözme 33

34 önerilen faaliyetlerin yeraldığı menü, MH halkıyla paylaşılmalı her faaliyet, sonradan yanlış anlamaya yolaçmamak, beklenti doğurmamak, hayal kırıklığı yaratmamak için ayrıntılı olarak açıklanmalı planlamada 5. adım 34

35 MH teknik ekibi ve köylüler haritada işaretli yerleri birlikte gezmeli ve şunları incelemeli: – problem çeşitleri ve boyutları –proje kapsamına girebilecek olası çözümler envanter çıkarma 35

36 grupların belirlenmesi MH teknik ekibi 2 grupla çalşmalı: »temas grubu »hedef grup planlamada 6. adım 36

37 MH teknik grubuna yardım etmek üzere köylüler sektör bazında ilgili bireylerden bir grup oluşturmalı bunun için, önceden haber verilerek köylerde toplantı düzenlenmeli köy ve doğal kaynaklar konusunda bilgili, sosyal ilişkileri güçlü, güvenilir ve gönüllü bireyler olmalı temas grupları 37

38 gruplar: –orman/mera –sulama –tarım/mera bu gruplar, planlama süresi boyunca MH teknik ekibi ile çalışmak için zaman ayırmayı taahhüt etmelidir. temas grupları 38

39 köy halkı üniform bir grup değil gelir düzeyi, kaynaklar, davranış biçimleri vs bakımından benzemeyen gruplardan oluşmaktadır. hedef gruplar 39

40 farklı grupları anlamak ve tanımlamak için köy halkıyla zaman geçirmek gerekmektedir benzer yapıdaki haneler tanımlanmalı: keçi sahipleri, topraksızlar, sebze üreticileri, arıcılar hedef gruplar 40

41 target groups her grubun doğal kaynakları kullanma biçimi hakkında bilgi toplanmal doğal kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmayan gruplar “ana hedef grubu” olarak kabul edilmeli hedef grupları 41

42 hedef grupları: bir örnek az miktarda kıraç arazisi de olan keçi sahipleri sulu arazileri yok, ancak su kaynağına yakın 42

43 bu grubun doğal kaynaklar üzerindeki baskısını azaltmak için önerilen çözümler: mera geliştirme programı bitkisel verimi artırmak için agronomik paket uygulaması small küçük sulama geliştirme arıcılık örnek grup için önerilen çözümler 43

44 participation of the target group MH ekibi : isteyen anlayan değişime açık hedef gruplarla başarı sağlar hedef grupların katılımı 44

45 Seventh step mevcut veri, yapılan görüşmeler, bulgular ve alınan kararlar baz alınarak taslak MH planı hazırlanır t aslak plan içeriği: –mevcut durum –sorunlar –çözümler –uygulama planı planlamada 7. adım 45

46 taslak MH kamuya açık yerlerde 1 hafta süreyle askıya çıkarılır (okul, kilise, cami, sağlık ocağı, kahve vb) planlamada 8. adım 46

47 daha önceden kararlaştırılan bir günde toplantı yapılarak itirazlar dinlenir, taslakta uygun olan değişiklikler yapılır planlamada 8. adım 47

48 MH planına son şeklin verilmesi imzalayacak olanlar: köyün yöneticisi MH teknik ekibi diğer yerel kurum temsilcileri planlamada 9. adım 48

49 planın son hali, köyde kamuya açık bir yerde (köy odası, cami, kilise, okul, sağlık ocağı vb) askıya çıkarılmalı 1 hafta kalmalı sonra inceleme, onay ve bütçeleme için merkeze gönderilmeli planlamada 10. adım 49

50 KATILIMCI MH PLANI UYGULAMAYA HAZIR 50


"-5- MH planlaması nedir ? 1 ©cnokan2009. 50 slayt tercüme ile 100 dakika 2 ©cnokan2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları